mobi army thuoc giam canbao phu nu kem tri mun bao moi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Diễn đàn
Đổi mới và nâng cao chất luợng công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2015-2020
Active ImageTĐKT- Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật để chỉ đạo, quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Tỉnh Quảng Bình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng đã có những chuyển biến tích cực, việc tổ chức phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh hàng năm.


Bồi dưỡng kỹ năng sống cho đội ngũ sĩ quan trẻ làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
TĐKT - Là một bộ phận của thanh niên cả nước, sĩ quan trẻ trong Quân đội nhân dân Việt Nam là những quân nhân cách mạng gánh trên vai sứ mệnh lịch sử quan trọng mà Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu đã trao tặng đưa Việt Nam sánh vai cùng với các cường quốc năm châu thế giới. Để hoàn thành được nhiệm vụ của mình, ngoài những tri thức đã được trang bị trong thời gian đào tạo ở nhà trường, rất cần phải có kỹ năng sống để giải quyết các mối quan hệ trong cuộc sống sao cho có hiệu quả nhất. Đặc biệt, đối với sĩ quan trẻ ở những đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu lại càng đặt ra yêu cầu cao hơn bao giờ hết về kỹ năng sống. Bởi đây sẽ là cơ sở, tiền đề để cho mỗi sĩ quan trẻ có những hành trang bước vào ngưỡng cửa cuộc sống với đầy đủ bản lĩnh niềm tin hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân.


Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh của đội ngũ giáo viên, giảng viên hiện nay
TĐKT- Giáo dục quốc phòng thuộc nội dung của giáo dục quốc gia, là nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. Giáo dục quốc phòng là môn học chính khóa trong các trường, lớp đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các trường chính trị, hành chính và đoàn thể.


Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hiện nay

TĐKT- Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) là đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, là nơi quán triệt cụ thể hóa, triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và cấp ủy các cấp ở Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ảnh hưởng rất lớn đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển
Active ImageTĐKT – Sáng 23/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội và Thành ủy Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển”.


Tuyên ngôn độc lập - áng văn lập quốc vĩ đại
TĐKT- Ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Bản Tuyên ngôn độc lập là “áng văn lập quốc vĩ đại” trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tính chất vĩ đại của “áng văn lập quốc” được quy định bởi chính từ sự vĩ đại của sự kiện lịch sử và bởi cách thể hiện tài tình, sự lập luận sắc bén của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn.


Thanh niên Việt Nam hãy phát huy tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
TĐKT- Cách đây 67 năm ngày 11 tháng 6 năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hãy đoàn kết một lòng vượt qua những khó khăn, thách thức để đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã trở thành mệnh lệnh của trái tim thôi thúc mỗi người dân Việt Nam, trong đó có thanh niên hãy vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc đến ngày thành công.


Vai trò của những phong trào thi đua yêu nước trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945
TĐKT - Cách mạng Tháng 8 thành công năm 1945 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, bởi từ đây lịch sử của dân tộc bước sang một trang mới. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á đã ra đời, ghi tên mình lên bản đồ thế giới. Một kỷ nguyên mới đã được mở ra cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, người dân từ thân phận nô lệ đã bước lên vũ đài chính trị làm chủ tương lai cuộc sống của mình. Một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng 8 năm 1945 là việc phát huy vai trò của những phong trào thi đua yêu nước, trực tiếp cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân tiến lên giành lấy chính quyền về tay mình.


Khẳng định truyền thống hào hùng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
Active ImageTĐKT- Chiều 28/7, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo "Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang" và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Tổng Tham mưu (7/9/1945-7/9/2015).


Giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay
TĐKT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, đã góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.


Vai trò của thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

TĐKT- Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ, CTCT) được duy trì ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Thông qua thi đua, khen thưởng mà phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của con người và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, húc đẩy phong trào phát triển đi lên.Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay
TĐKT – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác thi đua, khen thưởng. Đối với Người, làm tốt công tác thi đua khen thưởng sẽ giúp ích rất lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì vậy trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Người luôn quan tâm chăm lo đến thi đua và tìm mọi cách để cho thi đua phát triển sâu hơn nữa, rộng rãi hơn nữa. Tư tưởng đó đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Báo chí cách mạng với công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới

Active ImageTĐKT - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015), ngày 17/6, tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm “Báo chí cách mạng với công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới”.Cần thi đua yêu nước để xây dựng văn hoá môi trường
TĐKT- Môi trường và bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của đất nước, của dân tộc, của chúng ta đang sống hôm nay và con cháu mai sau, là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khoẻ, chất lượng cuộc sống. Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng, nhưng vấn đề môi trường đang thực sự nóng bỏng trong đời sống xã hội hiện nay.


Gia Lai kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước
Active ImageTĐKT - Sáng ngày 11/6/2015, tại khách sạn Tre Xanh Plaza, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh Gia Lai tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 67 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2015) và tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt; điển hình tiên tiến” tỉnh Gia Lai lần thứ II (năm 2014-2015).


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Active ImageTĐKT - Chiều 11/6, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền.  Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền của Đại hội, đồng chủ trì hội nghị.Bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước cho thế hệ trẻ hiện nay

TĐKT - Chủ nghĩa yêu nước sản phẩm của những giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc được xây dựng, bồi đắp qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước trở thành giá trị thiêng liêng cao quý, là hồn thiêng của sông núi, bản anh hùng ca bất diệt mãi mãi sáng trong, đẹp đẽ ăn sâu vào trong đường gân, thớ thịt, con tim khối óc của con người Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước mạch nguồn của sức mạnh, tinh thần đoàn kết đã giúp dân tộc Việt Nam trường tồn mãi mãi băng qua những khúc quanh của lịch sử, làm nên những chiến thắng vang rội viết nên  bản lĩnh về ý chí, sức mạnh của con người Việt Nam.Giá trị của những kỷ vật kháng chiến đối với việc giáo dục lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay

Active ImageTĐKT- Chiến tranh đã lùi xa đi qua hơn một phần tư thế kỷ, song ký ức về một cuộc chiến tranh đau thương nhưng rất đỗi hào hùng sẽ còn đọng mãi trong con tim khối óc của mỗi người con đất Việt. Cuộc chiến tranh đó đã đi qua, nhưng cái đọng lại cho cuộc sống trong ngày hôm nay , để nhắc nhở lớp lớp thế hệ mai sau đó chính là những kỷ vật trong hai cuộc chiến tranh mà dân tộc ta đã phải trải qua. Với thế hệ hôm nay những kỷ vật kháng chiến đã trở thành chiếc cầu nối cho những cuộc hội ngộ giữa quá khứ và hiện tại.Cần tăng cường khen thưởng thành tích bảo vệ môi trường

TĐKT- Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) được Quốc hội thông qua năm 2014, Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung được thông qua năm 2013; là sự kiện quan trọng, là căn cứ pháp lý hàng đầu nhằm tiếp tục tăng cường các hoạt động thi đua và khen thưởng BVMT; góp phần phát triển các hoạt động thi đua hướng đến sự phát triển bền vững trong thời gian tới.Giá trị lịch sử hiện tại của những tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục bồi dưỡng thanh niên

TĐKT - Bác Hồ là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta và Bác cũng là người sáng lập và rèn luyện Đoàn. Bác không những quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ mà Bác còn là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ noi gương học tập. Nhận rõ vai trò to lớn của thế hệ trẻ, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong ngày khai trường đầu tiên, Bác đã gửi gắm niềm tin yêu của mình vào thế hệ trẻ: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em".  Ngày 17-8-1947, trong "Thư gửi các bạn thanh niên", Bác viết:“Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị tương lai đó". 

 Giải quyết mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ của thanh niên trong giai đoạn hiện nay
TĐKT - Trong xu thế hội nhập, mở cửa và phát triển con người có đầy đủ điều kiện và thời cơ để được bộc lộ hết những tài năng của mình để cống hiến cho đất nước. Đối với thanh niên những chủ nhân tương lai của đất nước, nhngười vinh dự được Đảng, Bác Hồ kính yêu trao tặng lá cờ bách chiến, bách thắng thì  lại càng có nhiều cơ hội hơn để chứng minh tài năng, sở trường của bản thân cho xã hội. Để làm được việc đó ngoài những tri thức đã có thì thanh niên chúng ta cần phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ của mình bởi đây sẽ là cơ sở, điều kiện để mỗi thanh niên được học hỏi, giao lưu, bổ sung những kiến thức còn hỏng và thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình.


Phát triển lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chĩ rõ: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết. Lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta, luôn nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, coi đó là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Một trong những nội dung bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ rất đáng quan tâm là nâng cao trình độ giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đó là một nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách, đồng thời là đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay.


Những tư tưởng về thanh niên của Lênin sống mãi với thời gian

TĐKT - V.I.Lênin 1870 – 1924, sinh ra trong một gia đình trí thức tiến bộ Nga, tại thành phố Xim-bi-rơ-xkơ, Lê-nin là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới. Người đã mở ra những chân trời mới cho nhân loại, đồng thời cũng  lnhà lý luận chính trị kiệt xuất. Người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực, người sáng lập ra nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Dành cả cuộc đời cho hoạt động cách mạng, Lê-nin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Lê-nin đã để lại cho nhân loại tiến bộ di sản vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng. Là nhà mác-xít đầu tiên vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga, Lê-nin đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại - cuộc cách mạng mang tính vạch thời đại - và lãnh đạo xây dựng CNXH hiện thực ở nước Nga. Chính Lê-nin là người đã làm cho chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực. Dưới ngọn cờ của Lê-nin, hệ thống XHCN được hình thành trên thế giới, chủ nghĩa phát-xít bị tiêu diệt, các dân tộc bị áp bức đã vùng lên giành độc lập dân tộc, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị tan rã. Tên tuổi Lê-nin vĩ đại đã gắn liền với những cải biến cách mạng vĩ đại nhất trong xã hội loài người từ đầu thế kỷ 20.Cần bổ sung tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn II

(TĐKT)- Ngày 04/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, trong đó xác định nhóm mục tiêu, nội dung, tiêu chí về môi trường. Đây là Chương trình mục tiêu có tính chất quan trọng trên nhiều phương diện nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau 5 năm tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nông thôn đạt kết quả quan trọng bước đầu.Tăng cường sử dụng loại hình phong trào thi đua đặc biệt

(TĐKT)- Thực hiện nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng nếu không hiểu đúng, sử dụng và vận dụng đúng về các loại hình phong trào thi đua thì không thể tổ chức phát động phong trào thi đua hiệu quả, thậm chí bị sai lệch tác dụng, lãng phí các nguồn lực.Cần chính sách khen thưởng doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới

(TĐKT) - Với tỷ trọng trên 70% dân số đang sống tại khu vực nông thôn và đời sống sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua quốc gia “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” có ý nghĩa to lớn về các phương diện như phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn xã hội và ổn định chính trị... Nhằm đạt được các mục tiêu của phong trào thi đua về chủ đề xây dựng NTM cần giải pháp huy động sự tham gia đông đảo của các loại hình và cộng đồng doanh nghiệp.Cần đánh giá rõ tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới

(TĐKT) - Ngày 27/02/2015, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 260/HD-BTĐKT về việc tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015”. Trong đó, tiêu chí bảo vệ môi trường nông thôn đang được cộng đồng quan tâm.Thực hiện “đăng ký danh hiệu thi đua” hay" đăng ký tham gia phong trào thi đua"?

(TĐKT)- Việc xét tặng danh hiệu thi đua ở các cơ quan nhà nước phải căn cứ vào đăng ký thi đua, thế nhưng  “đăng ký danh hiệu thi đua” hay " đăng ký tham gia phong trào thi đua" vẫn còn chưa được thực hiện thống nhất ở các đơn vị, cơ quan.Viettel: Truyền lửa thi đua bằng những cách làm sáng tạo

Active Image(TĐKT) - 5 năm qua, mỗi tập thể, mỗi cá nhân cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với cách làm sáng tạo, khác biệt, đã nói là làm, đã bàn là thông, đã “quyết” là phải “thắng”.Mít tinh trọng thể kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng

(Active ImageTĐKT) - Sáng 2/2, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015).Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới

Active Image(TĐKT)- Sáng 26/12, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương (TĐKT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 tại 62 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị.Để thi đua khen thưởng thực sự là động lực góp phần xây dựng Quân đội, chấn hưng đất nước

(TĐKT)- Hẳn ai cũng biết, đặc biệt là những người làm công tác thi đua, khen thưởng đều nhớ câu nói của Bác: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch” để giảng giải mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng một cách chân thực nhất cho quần chúng nhân dân khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới thành lập, dân trí thấp, với trên 85% người dân cả nước không biết chữ. Cách nói của Người rất giản dị nhưng rất gần gũi với người dân - những người lao động chân chất, một nắng hai sương. Đó là một sự vận dụng vô cùng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về thi đua yêu nước.Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống tổ chức kinh tế tập thể năm 2014

(TĐKT)- Ngày 19.11.2014, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) cho hệ thống các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong toàn tỉnh.Nâng cao tư tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên khối các cơ quan Trung ương

(TĐKT) – Với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN); đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn Khối về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, ĐVTN về học tập và làm theo lời Bác, chiều 30/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tập huấn báo cáo viên Đoàn khối các cơ quan Trung ương.Thủy điện Định Bình10 năm - một chặng đường

Sample Image(TĐKT)- Sau ngày nguồn điện quốc gia về Bình Định - tháng 8/1993, phong trào làm điện ở Bình Định như nhộn nhịp hẳn lên. Các điạ phương trong toàn tỉnh lần lượt kéo điện về, lưới điện đã vươn dài trải rộng đến tận các huyện miền núi Vân Canh, An Lão. Vĩnh Thạnh …Bổ sung cho nguồn điện quốc gia thời điểm ấy, Bình Định còn có thủy điện Vĩnh Sơn và một số thủy điện nhỏ ráo riết chuẩn bị đầu tư và trở thành lực lượng hỗ trợ vững chắc từ  nguồn thủy năng trên dòng sông Kôn. Thủy điện Định Bình ra đời từ đó và đến nay đã ở tuổi lên 10.Tập trung nguồn lực cho Đại hội Đảng bộ các cấp
(TĐKT) - Ngày 9/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 19. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị.


Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua

(TĐKT)-  Sáng 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua các bộ, ngành và công tác thi đua khen thưởng. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị.Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

(TĐKT) – Sáng 15/9, tại Hà Nội, báo Nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”.Đẩy mạnh vai trò phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động kiểm sát

(TĐKT) – Sáng 27/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác và ký kết quy chế phối hợp sửa đổi. Theo quy chế phối hợp mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ được tham gia phản biện xã hội đối với một số hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.Ưu tiên tuyên dương chi bộ Đảng có nhiều sáng kiến, đổi mới trong cải cách hành chính

Active Image(TĐKT) – Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị, năm 2015, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cần đánh giá, chọn lọc và chú trọng biểu dương nhữngchi bộ Đảng có nhiều sáng kiến, đổi mới trong cải cách hành chính.Trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement