Vinhomes giảng võ Mặt bằng Vinhomes giảng võ Giá bán Vinhomes giảng võ Bán chung cư vinhomes giảng võ Galerie Giảng Võ Vinhomes giảng võ Mặt bằng Vinhomes giảng võ Giá bán Vinhomes giảng võ chung cư imperia sky garden Imperia Sky Garden Imperia Sky Garden 423 Minh Khai

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Bản in Gửi E-mail
Thứ tư, 03/11/2010
Sample Image

Sample ImageHội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VietNam Association of Certified Public Accountants - VACPA) thành lập ngày 15/4/2005 theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BNV ngày 19/1/2005 của Bộ Nội vụ để thực hiện chức năng: (1) Tập hợp, đoàn kết hội viên là những người có chứng chỉ KTV do Bộ Tài chính cấp; (2) Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của Hội viên; (3) Tham gia xây dựng chính sách, chuẩn mực, chế độ kế toán, kiểm toán; (4) Tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp cho Hội viên, (5) Quản lý thống nhất danh sách KTV và danh sách doanh nghiệp kiểm toán; kiểm soát chất lượng dịch vụ, đạo đức nghề nghiệp của Hội viên; (6) Tổng kết tình hình hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tham gia tổ chức các kỳ thi KTV và các việc khác theo ủy quyền của Bộ Tài chính.


VACPA là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp hoạt động theo nguyên tắc độc lập, trung thực, minh bạch, tự quản, tự trang trải; hiện có 1.500 hội viên cá nhân và 150 công ty kiểm toán.

* VP chính tại Hà Nội: P 304, Nhà Dự án, số 4 ngõ 1 Hàng Chuối (ĐT: 04.3972.4334; Fax: 04.3972.4354; Email: Địa chỉ email này đang được chặn spam, bạn hãy kích hoạt JavaScript để tiếp tục. ; Website: www.vacpa.org.vn);

* VP đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh: P 23, Lầu 1, số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, (ĐT: 08.3930.6435; Fax:08.3930.6442; Email: Địa chỉ email này đang được chặn spam, bạn hãy kích hoạt JavaScript để tiếp tục. ; Website:www.vacpa.org.vn).