mobi army thuoc giam canbao phu nu kem tri mun bao moi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong khối Đảng Bản in Gửi E-mail
Thứ ba, 29/11/2011

Active Image(TĐKT)- Ngày 29/11 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội  thảo “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng Khối Đảng”. Tham dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cùng 10 đơn vị của khối Đảng ở trung ương và 10 tỉnh ủy đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội thảo nhằm làm rõ vị trí, vai trò, thực trạng của công tác thi đua, khen thưởng từ đó kiến nghị, đề xuất những nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong khối Đảng, góp phần xây dựng Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trình Bộ Chính trị, tiến tới đề xuất sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo về Tổ quốc trong tình hình mới.

Active Image

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề về hệ thống các quy định của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; nhận thức quan điểm và đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc quán triệt, triển khai các chủ chương, chính sách về thi đua, khen thưởng trong Đảng; những nét đặc thù trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, hình thức, nội dung thi đua trong khối Đảng hiện nay; các danh hiệu thi đau, các hình thức khen thưởng và chính sách khen thưởng đối với tổ chức các cơ sở đảng và đảng viên; cấp có thẩm quyền ban hành các hình thức khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua, tuyến trình khen thưởng trong khối Đảng… Hầu hết các ý kiến đều thống nhất cho rằng, đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng trong khối Đảng là việc hết sức cần thiết để góp phần tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua thực sự phát triển sâu rộng trong khối Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Active Image

Các đại biểu cũng đề nghị, cùng với việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng bằng cách kịp thời khen thưởng, tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc  thì cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng sát với thực tiễn. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật Nhà nước về thi đua, khen thưởng nên được tăng cường, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Tiếp tục tập trung nghiên cứu kỹ để đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương. Ngoài ra, cần chú trọng bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ đáp ứng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Huyền  Thư