mobi army thuoc giam canbao phu nu kem tri mun bao moi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Bản in Gửi E-mail
Thứ sáu, 30/08/2013

(TĐKT) - Ngày 30/8, tại Hà Nội, Viện Tư vấn phát triển kinh tế và xã hội nông thôn miền núi (CISDOMA) và Trung tâm Hỗ trợ các chương trình phát triển xã hội (CSDP) đã phối hợp với tổ chức ActionAid Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề "Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) - góc nhìn từ các tổ chức phi Chính phủ".

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp ý kiến về cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động và phương hướng tăng cường giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; các giải pháp thúc đẩy công tác tư vấn, giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức dân sự, nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng mong đợi của người dân... Các đại biểu đều khẳng định giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam. Hoạt động này nhằm mục đích xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, là hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì đân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân và thực sự là công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động này còn nhiều hạn chế, tồn tại. PGS,TS. Bùi Xuân Đức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Mặt trận nhận định: Giám sát là khâu yếu nhất của Mặt trận hiện nay. Cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát của Mặt trận còn thiếu và chưa cụ thể, nhất là về phạm vi, đối tượng, nội dung, cách thức tiến hành và cơ chế xử lý kết quả giám sát. Việc phản biện xã hội đến nay vẫn chưa được “luật hóa” nên MTTQ còn nhiều lúng túng, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hoạt động giám sát của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong thực tế còn hình thức, hiệu quả pháp lý chưa cao. Giám sát phần nhiều mới được thể hiện qua hình thức phát hiện, nêu ý kiến nhẹ nhàng tại các kỳ họp, phiên họp của các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng giám sát. Việc giám sát và phản biện xã hội hầu như mới chủ yếu ở cấp cơ sở còn cấp tỉnh, huyện và Trung ương còn ít và thiếu cơ chế. Bản thân Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa của công tác này, xem nhẹ quyền giám sát và phản biện của chính mình… Ông Đức đề xuất: Đề hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có thể phát huy hiệu quả, nhất thiết phải có một hệ thống cơ chế đầy đủ, đủ mạnh, trước mắt cần bổ sung thêm một điều vào Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nội dung quy định về phản biện xã hội của Mặt trận.

TS. Nguyễn Vi Khải, cố vấn Nhóm hợp tác thúc đẩy quản trị và cải cách hành chính công (GPAR) cũng cho rằng: Dân chủ chính là chìa khóa cho giám sát và phản biện xã hội hiệu quả. Do vậy, cần tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với MTTQ và xã hội dân sự; mở rộng tranh luận, lắng nghe các ý kiến khác biệt trên thông tin đại chúng; công khai, minh bạch hóa trách nhiệm giải trình trong các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp. Ông Khải khẳng định: Hành lang pháp lý là điều kiện cần và đủ cho phản biện xã hội.

Minh Phương