mobi army thuoc giam canbao phu nu kem tri mun bao moi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tây Ninh đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Bản in Gửi E-mail
Thứ tư, 29/03/2017

TĐKT - Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Chương trình số 64/CTr-HĐTĐ về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Theo đó, năm 2017, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nội dung thông tin, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước phải sâu rộng, lan tỏa đến các đối tượng, địa phương, các cấp, các ngành, gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuyên truyền việc tổ chức phong trào thi đua của các ngành, các cấp, các địa phương, trọng tâm là thi đua thực hiện 3 chương trình đột phá, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước; thi đua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền; phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào thi đua quyết thắng trong các lực lượng vũ trang, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phối hợp các đơn vị nâng cao chất lượng các chuyên mục tuyên truyền cụ thể: Hội Nông dân Việt Nam tỉnh với chuyên mục “Nông dân, nông thôn” và xây dựng nông thôn mới; Liên đoàn Lao động tỉnh với chuyên mục “Công nhân, Công đoàn”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh với chuyên mục “Chương trình Thanh niên”; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với chuyên mục “Đoàn kết xây dựng xóm làng” phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Đồng thời, đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, các gương điển hình tiên tiến thông qua việc tổ chức các hoạt động sáng tác, các cuộc thi sáng tác văn học, giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật.

Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục “Thi đua yêu nước” thường kỳ trên trang báo, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng chuyên mục “Thi đua yêu nước” trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; thường xuyên tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, những điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt......

Thái Thành