mobi army thuoc giam canbao phu nu kem tri mun bao moi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hà Nội: Tổ chức tập huấn cho 400 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng Bản in Gửi E-mail
Thứ ba, 25/04/2017

Active ImageTĐKT - Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn, sáng 25/4, Ban Thi đua -  Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo các cụm thi đua và gần 400 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc thành phố.

 

 

Đây cũng là dịp để các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc thành phố giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để cùng triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Ban Thi đua Khen thưởng TP đã tập trung truyền đạt 4 nội dung: kỹ năng xây dựng mô hình, giải pháp thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của các đơn vị và công tác xét chọn sáng kiến, kinh nghiệm của cá nhân; một số trọng tâm, cần lưu ý trong các văn bản mới ban hành của Trung ương và thành phố về công tác thi đua, khen thưởng; một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; một số nội dung cần lưu ý khi triển khai Quyết định số 02 về khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân.

Active Image

Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của TP Hà Nội

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận, làm rõ những vấn đề còn bất cập trong thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở đó đi đến thống nhất về nhận thức, lý luận trong phổ biến kinh nghiệm, cách làm. Ngoài ra, Hội nghị còn khuyến khích các cán bộ tích cực nêu ra những kinh nghiệm hay, hiệu quả tại cơ sở để cùng giải đáp, chia sẻ và học tập.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng từ thành phố đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, các đơn vị đã quan tâm đến thực hiện việc phát hiện và khen thưởng kịp thời  các tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp và người dân có thành tích trỏng công tác và đời sống.

Mai Thảo