mobi army thuoc giam canbao phu nu kem tri mun bao moi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Gặp mặt, tôn vinh 127 điển hình tiên tiến toàn quân Bản in Gửi E-mail
Thứ năm, 11/05/2017
Active ImageTĐKT - Chiều 11/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Dự và chủ trì họp báo có: Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 

Chương trình gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân sẽ được tổ chức từ ngày 16/5 - 17/5 tại Quân khu 4 với các hoạt động: Lễ báo công và tham quan Khu du tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) ngày 16/5; giao lưu điển hình tiên tiến tại Hội trường Quân khu 4 ngày 16/5; gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến ngày 17/5 tại Hội trường Quân khu 4. Trong số 127 điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh và tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng tại Hội nghị, có đại diện các loại hình cơ quan, đơn vị: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quân sự địa phương; các học viện nhà trường; lĩnh vực nghiên cứu khoa học; đại diện lực lượng trực tiếp lao động sản xuất; đại diện đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ.  

Active Image

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí

Chương trình được tổ chức nhằm đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện CVĐ. Đồng thời, tạo điều kiện để trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời tôn vinh, khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và quần chúng trong toàn quân giữ vững kết quả đã đạt được, không ngừng phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục thực hiện tốt CVĐ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.  

CVĐ "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" được Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động từ ngày 26/12/2013, là sự cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (nay là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong thời kỳ mới.  

Việc thực hiện tốt CVĐ đã góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua CVĐ, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xứng đáng là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phương Thanh