mobi army thuoc giam canbao phu nu kem tri mun bao moi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ngành Tư pháp tập trung cao cho công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật Bản in Gửi E-mail
Thứ sáu, 21/07/2017

Active ImageTĐKT - Sáng 20/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo công tác tư pháp quý II/2017.  Trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ và từng địa phương, Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương, ngành Tư pháp đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả cụ thể.

 

6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã nỗ lực, tập trung cao cho công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Bộ đã giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua 3 luật, 2 nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao; tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, điểm nhấn là chùm nghị định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, bảo đảm chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, báo cáo Chính phủ và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh để bảo đảm tính thống nhất, khả thi. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục có nhiều điểm sáng, chú trọng khâu xử lý văn bản trái pháp luật. Chỉ số cải cách hành chính của Bộ được cải thiện, tăng 3 bậc so với năm trước.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp địa phương chủ động tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tích cực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Active Image

Toàn cảnh họp báo

Các công tác tư pháp khác được tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Kết quả 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đăng ký khai sinh mới cho trên 940.000 trường hợp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trình Chủ tịch nước giải quyết 2.815 hồ sơ quốc tịch. Toàn quốc đã chứng thực trên 51,4 triệu bản sao, trên 3,5  triệu việc chứng thực khác; giải quyết trên 1200 trường hợp nuôi con nuôi trong nước, trong đó, trên 200 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; cấp trên 200.000 phiếu lý lịch tư pháp; giải quyết trên 397.000 đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin. Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trên cả nước đã giải quyết xong  30/92 vụ việc, đạt tỷ lệ 32,6%. Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền tiếp tục đạt cao: giải quyết xong trên 314.000 việc, đạt tỷ lệ 59% và 21.400 tỷ đồng về tiền, đạt tỷ lệ trên 21%. Toàn hệ thống thi hành án dân sự đã tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ, ngành Tư pháp đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2017. Trong quý III/2017, Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuẩn bị kỹ hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp và các báo cáo trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4; chuẩn bị và tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước hoặc có tác động lớn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư, công chứng, giải quyết kịp thời các vướng mắc và đề xuất hướng hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực này. Tập trung các nguồn lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2017. Chuẩn bị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, với điểm nhấn là Diễn đàn pháp luật, tư pháp với doanh nghiệp; tổ chức tốt Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Cam pu chia lần thứ 1; các hoạt động nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ tư pháp giữa Việt Nam - Lào và một số hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan tư pháp các cấp...

Phương Thanh