mobi army thuoc giam canbao phu nu kem tri mun bao moi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tôn vinh 65 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu Bản in Gửi E-mail
Thứ sáu, 11/08/2017

Active ImageTĐKT - Ngày 10/8, tại TP Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

 

Hội nghị đã tôn vinh 65 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là LHHVN) phát động trong 2 năm qua.

Active Image

 Các trí thức tiêu biểu được tôn vinh năm 2017

Ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHHVN cho biết: những năm qua, LHHVN luôn coi trọng và thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong các liên hiệp hội tại địa phương, hội ngành và các tổ chức KH&CN, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, làm cho đông đảo hội viên nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Đến nay các phong trào thi đua yêu nước của LHHVN có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Công tác thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên đông đảo hội viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Ông Đặng Vũ Minh bày tỏ hy vọng, 65 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được tôn vinh lần này sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu của mình để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể đội ngũ gần 3 triệu hội viên LHHVN, góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Trong thời gian qua, hầu hết Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức triển khai việc bình xét, đề cử trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc địa phương. Tiêu biểu là các hoạt động: tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu; giới thiệu Quy chế và Kế hoạch tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2017; họp Hội đồng để lựa chọn trí thức tiêu biểu nhất của trong hệ thống của mình và hoàn thiện hồ sơ gửi về LHHVN kịp thời, đúng quy định.

LHHVN đã tập hợp, tổng hợp hồ sơ, tóm tắt thành tích của 66 trí thức thuộc 61 Liên hiệp hội địa phương để trình Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu LHHVN năm 2017 xem xét theo quy định.

Trong số 65 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này, 30 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên; 35 người có học vị thạc sĩ, cử nhân và tương đương; 9 nữ, 54 nam; có 2 người dân tộc Tày và Nùng, 63 người dân tộc kinh.

Tuổi bình quân của 65 trí thức là 60,6 tuổi. Có 2 trí thức cao tuổi nhất là 82 tuổi có 1 trí thức nam trẻ tuổi nhất là 40 tuổi (TS. Phạm Hồng Phong, Liên hiệp Hội tỉnh Điện Biên, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Điện Biên) và 1 trí thức nữ trẻ tuổi nhất là 44 tuổi, 22 năm công tác hội (Cử nhân Bùi Thị Minh, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh).

Các trí thức KH&CN tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao, đóng góp xuất sắc trong hoạt động hội và công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện...

Hồng Thiết