Liên hệ

Thông tin liên hệ

TỔNG BIÊN TẬP:  Phạm Hồng Long Điện thoại: 080.44450 PHÓ TỔNG BIÊN TẬP Nguyễn Công Hoan Điện thoại: 080.43427 TÒA SOẠN: 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 080.44450 Phòng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng (in): Điện thoại: 080.43427 Email: tapchitdkt.103@gmail.com Phòng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng (điện tử): Điện thoại: 0243.2222488 Email: thiduakt@thiduakhenthuongvn.org.vn  VĂN PHÒNG PHÍA NAM: 28 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 028.38445088 / 028.38452685 Fax:  028.38445088