Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố các quyết định về công tác cán bộ
11/06/2024 - 08:52

BTĐKT - Chiều 10/6, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị, có các Phó Trưởng ban: Phạm Đức Toàn, Phan Văn Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Thúy Phượng; trưởng, phó các phòng, đơn vị, trưởng các đoàn thể thuộc Ban; công chức Phòng III Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Văn Thuật

Hội nghị đã công bố Quyết định của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Thuật, Chánh Văn phòng Ban giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Thi đua, Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Phòng III); thông báo Quyết định phân công đồng chí Đỗ Trọng Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, điều hành Phòng Tổ chức Cán bộ từ ngày 10/6/2024; đồng chí Đỗ Minh Hương, Phó Chánh Văn phòng Ban, điều hành Văn phòng từ ngày 10/6/2024.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Quyết định phân công điều hành cho đồng chí Đỗ Trọng Hùng và đồng chí Đỗ Minh Hương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng 3 đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm và phân công điều hành phòng, đơn vị; đồng thời, đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, đơn vị hợp tác, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ các đồng chí trên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Trưởng ban đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Thuật qua quá trình công tác, tiếp cận công tác, tiếp tục phát huy, nghiên cứu thêm, nghiên cứu kỹ, sâu các văn bản quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, phối hợp chặt chẽ với các công chức Phòng III tham mưu tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuật phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thuật trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, đơn vị đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm tiếp cận công việc. Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Ban, sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ.

Phương Thanh