Chuyên đề

Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc: Xứng danh đơn vị tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu Khối Báo chí – Xuất bản toàn quốc

Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản (NXB) Văn hóa Dân tộc đã làm tốt sứ mệnh của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa; cho ra đời các xuất bản phẩm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân; góp phần phát triển văn hóa, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức, lối sống và nhân cách con người Việt Nam. Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn khách quan, nhất là trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, song hoạt động xuất bản, kinh doanh của NXB vẫn ổn định và có sự tăng trưởng về số bản sách phục vụ; bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ; tuân thủ các quy định của pháp luật; không có xuất bản phẩm sai phạm về nội dung tư tưởng. Đồng chí Cát Thị Khánh Vân - Giám đốc NXB cho biết: “Chủ đề nội dung xuất bản phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, như: Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực: Giảm nghèo, văn hóa, gia đình, thể dục thể thao...; giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam; tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa của con người Việt Nam; phổ biến kiến thức phổ thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi, biên giới và hải đảo; giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Những chủ đề ấn phẩm xuất bản năm 2020 đã góp phần thiết thực trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ về thông tin, văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xuất bản phẩm năm 2020 đa dạng về loại hình, gồm: Sách chữ, sách ảnh, đĩa CD/VCD, tranh, tờ gấp...; hình thức xuất bản phẩm được đổi mới phù hợp với thị hiếu, nhu cầu xã hội. Trong đó có nhiều cuốn sách của Nhà xuất bản đã được trao tặng giải thưởng, như: Bộ sách Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái đạt giải B sách hay của Hội đồng giải thưởng sách quốc gia lần thứ 3; Trăng Tân Trào đạt giải A, 79 ca khúc Mùa xuân dâng Người đạt giải B cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương...”. Có thể kể tới một số xuất bản phẩm tiêu biểu phục vụ chức năng, nhiệm vụ NXB đã xuất bản trong năm 2020 được các độc giả và các đối tác khách hàng đặt hàng, như: Sử liệu cổ nhạc Việt Nam; Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên; Kiến trúc làng cổ Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích (Tập1); Kiến trúc nhà thờ Công giáo Việt Nam qua tư liệu Viện Bảo tồn di tích (Tập 1); Di sản kiến trúc Huế qua nét vẽ tư liệu Viện Bảo tồn di tích; Thiền tông bản hạnh - Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm; Bộ sách Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái; Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ; Nghề đan lát của người Cơ Tu; Tên gọi các dân tộc và nhóm địa phương ở Việt Nam; Tác phẩm báo chí viết về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tác động của phương tiện truyền thông mới đối với văn hóa gia đình Việt Nam; Giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống trong tổ chức và tham gia lễ hội; Văn hóa ứng xử nơi công cộng; Bộ sách Gia đình với việc giáo dục con trẻ (Quyển 1: Dạy con hình thành thói quen tốt trong sinh hoạt và học tập; Quyển 2: Dạy con cách ứng xử và trách nhiệm tham gia công việc gia đình; Quyển 3: Dạy con nhận diện và phòng, tránh tệ nạn xã hội); Phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng vì sức khỏe toàn dân; Nhận diện và phòng, chống bạo lực gia đình; Sinh kế giúp nhà nông giảm nghèo; Hỏi- đáp chính sách pháp luật về thú y; Hỏi - đáp về phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người; Hỏi - đáp về phòng, chống bệnh dịch động vật; Hỏi - đáp chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Những ấn phẩm về văn hóa nghệ thuật đã được phát hành tới hệ thống các thư viện tỉnh, thành phố, thư viện các trường đại học chuyên ngành văn hóa - nghệ thuật; những ấn phẩm tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phổ biến kiến thức phổ thông đã được phát hành tới hơn 1.500 xã khu vực III, các trường phổ thông dân tộc nội trú, các phòng Văn hóa - Thông tin huyện và 2.896 điểm bưu điện văn hóa xã thuộc các tỉnh có dân tộc thiểu số và miền núi - những địa bàn có ảnh hưởng quan trọng đến tình hình an ninh chính trị của đất nước. Cũng trong năm, NXB đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh đề ra, bảo đảm việc làm và thực hiện tốt chế độ lương, thưởng, đóng, nộp BHXH cho người lao động; đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước. Cụ thể: Thực hiện 237 loại xuất bản phẩm, 766.750 bản, tăng 17,06% so với kế hoạch; riêng sách phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tăng 54,5% so với năm 2019. Doanh thu đạt gần 25 tỷ đồng, tăng 37,11% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 610 triệu đồng, tăng 35,56%; nộp ngân sách nhà nước 1,672 tỷ đồng, tăng 27,15%; thu nhập bình quân người lao động đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,94%. Miệt mài ghi những dấu ấn đẹp trong ngành Xuất bản năm 2020, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc đã được Khối thi đua các đơn vị Báo chí - Xuất bản thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch suy tôn, bình bầu là Đơn vị tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu khối Báo chí -Xuất bản toàn quốc, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua. Đặc biệt, NXB hiện đang được Chính phủ xét tặng Cờ thi đua.  

Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: Đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tuyên Quang thành lập từ ngày 1/4/1990 với tên gọi là Chi cục KBNN Hà Tuyên. Sau khi tỉnh Hà Tuyên chia tách thành 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, ngày 31/8/1991, Chi cục KBNN Tuyên Quang được thành lập. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và KBNN, KBNN Tuyên Quang luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển của ngành, của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Quỹ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tập thể cán bộ, công chức đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị của tỉnh, tập trung nhanh, kịp thời, chính xác các khoản thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN; luôn nêu cao tinh thần thi đua, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2020, KBNN Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó, KBNN tỉnh đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thu với các cơ quan thuế, hải quan, các ngân hàng thương mại để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách đúng quy trình, đúng thời gian; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán tại từng đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kho bạc Nhà nước. Cùng với đó, công tác triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cũng là một điểm sáng trong kết quả hoạt động trong năm 2020. Trên cơ sở các văn bản của Bộ Tài chính, KBNN về việc triển khai cung cấp DVCTT mức độ 4 trong lĩnh vực kiểm soát, thanh toán vốn NSNN, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện và có văn bản đôn đốc tới các cơ quan đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn. Đến nay, số lượng đơn vị đăng ký tham gia, sử dụng DVCTT trên tổng số đơn vị bắt buộc triển khai DVCTT là 985/963 (đạt 102%); tỷ lệ chứng từ giao dịch qua DVCTT trên tổng số chứng từ giao dịch có thời điểm cao nhất đạt 97%. Kết quả thu NSNN năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2.383 tỷ đồng, đạt 103% dự toán giao đầu năm và đạt 97,7% dự toán giao bổ sung. Trong đó riêng KBNN Tuyên Quang trực tiếp thu qua khấu trừ 2% thuế của nhà thầu có khối lượng thanh toán vốn đầu tư công là 54,7 tỷ đồng; thu tiền mặt tại kho bạc là 11,8 tỷ đồng; thu qua tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại kho bạc và phối hợp thu qua thanh toán liên kho bạc, liên ngân hàng là 205,6 tỷ đồng. Việc tổ chức thu NSNN được KBNN Tuyên Quang thực hiện đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2020 và chỉ tiêu thu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đề ra… Với những kết quả và thành tích đạt được, KBNN Tuyên Quang vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Phát huy bề dày truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, trong năm 2021 Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thu với các cơ quan thuế, hải quan, các ngân hàng thương mại để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách đúng quy trình, đúng thời gian; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán tại từng đơn vị; đôn đốc các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện 100% giao dịch thanh toán chi ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực KBNN qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cổng dịch vụ công quốc gia; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kho bạc Nhà nước. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiệm vụ năm 2021 cũng như các năm tiếp theo của hệ thống KBNN nói chung và KBNN Tuyên Quang nói riêng là rất nặng nề. Với truyền thống đoàn kết, nhất trí và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Tổng Giám đốc tin tưởng KBNN Tuyên Quang sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Bộ Tài chính, KBNN cũng như Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã giao cho KBNN Tuyên Quang.

VNPT Quảng Trị không ngừng vững bước đi lên

  VNPT Quảng Trị - đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập và đi vào hoạt động từ 1/1/2008. Chức năng, nhiệm vụ chính là: Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sữa chữa, kinh doanh dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin trên toàn tỉnh; tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cấp trên, đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai. Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trong nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 và các đợt thiên tai gây nên; đời sống và kinh tế của người dân bị xáo trộn, mất mát. Viễn thông Quảng Trị cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh (SXKD). Tuy vậy, với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cũng như nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV), Viễn thông Quảng Trị đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD được giao, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và các chế độ chính sách cho người lao động. Bước sang năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước, của địa phương nói chung và SXKD của các doanh nghiệp nói riêng, nhưng đơn vị vẫn phát triển ổn định. Kết quả SXKD quý I/2021 của VNPT Quảng Trị được xếp nhóm 10 đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn VNPT. Đó là cơ sở, là động lực để tập thể CBCNV, người lao động VNPT Quảng Trị tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2021 và các năm tiếp theo.

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế: Mang đến những chuyển biến cho công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng kiện toàn bộ máy, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, mang tới những khởi sắc rõ nét cho công tác dân tộc và ngày càng khẳng định vai trò chủ đạo trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Vai trò cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phát huy mạnh mẽ. Ấn tượng nhất là năm 2020, Ban đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.Hai là, tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch Triển khai tiếp nhận, sử dụng kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3, dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch Điều tra, khảo sát thực trạng thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tốt nghiệp từ Trung học phổ thông đến sau Đại học chưa có việc làm để định hướng đào tạo nghề, tìm việc làm, khởi nghiệp và xuất khẩu lao động; Kế hoạch Điều tra, khảo sát ứng dụng dịch vụ công của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; Kế hoạch tuyên truyền tập quán tiêu dùng vùng đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2021 và các công văn chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Ba là, thường xuyên nắm bắt và giải quyết có hiệu quả các vấn đề về công nhận dân tộc Pa Cô, tranh chấp đất đai ở vùng đồng bào DTTS... Bốn là, thực hiện tốt việc thăm, tặng quà và kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 1000 suất quà cho bà con đồng bào DTTS bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt.Năm là, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành có hiệu quả theo định hướng chính quyền điện tử của tỉnh. Nhìn lại một năm nhiều dấu ấn của công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hồ Xuân Trăng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Năm 2020, tổng kinh phí các chương trình, chính sách, dự án đầu tư vào vùng DTTS, miền núi của tỉnh đạt trên 29,7 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tăng, đạt trên 29 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 43 xã đồng bào DTTS theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo năm 2020 thực hiện cho năm 2021 là 16,40%, giảm 4,8% so với năm trước. Các địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS năm 2020”, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.” Cũng theo đồng chí Hồ Xuân Trăng, năm 2021, Ban đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng,an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi; nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư theo các chương trình, dự án để xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi ở vùng khó khăn; gắn phát triển kinh tế với thực hiện các chính sách đặc thù vùng DTTS, tập trung vào các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Với việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm kể trên, lãnh đạo Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế tin tưởng rằng công tác dân tộc cũng như việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết 88/2019/QH14 và Nghị quyết 120/2020/QH14, sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành điểm sáng trong cả nước về thực hiện công tác dân tộc.  

Thách thức giới hạn của bạn với dòng sản phẩm Redmi Note 10 năng động mới

Với mức giá từ 199 USD, dòng Redmi Note 10 tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn công nghiệp bằng cách cung cấp những chiếc điện thoại thực tuyệt vời nhưng cũng thực dễ dàng tiếp cận. Tập đoàn công nghệ toàn cầu Xiaomi tiếp tục bổ sung những sản phẩm mới vào phân khúc tầm trung bao gồm: Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 và Redmi Note 10 5G. Với dải sản phẩm có các chủ đề Nhà Viễn Du 108MP, Nhà Phiêu Lưu 64MP, Nhà Thám Hiểm AMOLED, Nhà Tiên Phong 5G, Xiaomi cam kết tiếp tục mang đến những tiến bộ mới nhất trên điện thoại đến tất cả và tái định nghĩa khái niệm vua tầm trung trong ngành công nghiệp. Redmi Note 10S Redmi Note 10 Pro: Màn hình AMOLED 120Hz và 108MP lần đầu xuất hiện ở dòng Redmi Note Redmi Note 10 Pro là một trong những điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất, khiến nó trở thành người dẫn đầu trong phân khúc sản phẩm điện thoại chụp ảnh tầm trung. Cảm biến 108MP của điện thoại với công nghệ binning 9 in 1 kết hợp cùng Dual native ISO giúp tái tạo các chi tiết một cách hoàn hảo nhất, cung cấp dải tương phản động cao hơn và cho phép sử dụng một loạt các tính năng chỉnh sửa ảnh. Nhờ chế độ Ban đêm 2.0 được hỗ trợ bởi thuật toán đa khung hình RAW, người dùng có thể chụp được hình ảnh chất lượng cao ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Redmi Note 10 Pro còn cung cấp cả quay video time-lapse chuyên nghiệp và quay Telemacro time-lapse. Các bổ sung mới khác bao gồm Photo Clones, Video Clones, Dual Video và chế độ phơi sáng dài giúp bạn có thể nhanh chóng chia sẻ những bức ảnh ảnh ưng ý hoặc video thú vị lên mạng xã hội của bạn một cách nhanh chóng. Được tái thiết kế theo ngôn ngữ liền lạc, bao gồm cảm biến vân tay được đặt nghệ thuật ở bên cạnh và màn hình AMOLED DotDisplay 6,67 ”120Hz, thiết bị mang đến cho người dùng một trải nghiệm mượt mà tuyệt hảo. Với ba màu sắc nổi bật - Xám Khoáng Thạch, Xanh Băng Gía và Đồng Ánh Kim - Redmi Note 10 Pro không chỉ mang lại cảm giác sang trọng mà còn thực sự bền bỉ với  kính Corning® Gorilla® 5 ở mặt trước giúp hạn chế những vết xước và trầy ngoài ý muốn. Về hiệu năng, Redmi Note 10 Pro thực sự tạo ra bước đột phá với một trong những bộ vi xử lý 4G mạnh mẽ nhất trên thị trường, Qualcomm® Snapdragon ™  732G. Redmi Note 10 Pro  là dòng điện thoại lý tưởng dành cho các game thủ cũng như những streamer, khi máy có hiệu suất cao và tiêu thụ điện năng thấp, kết hợp với hệ thống âm thanh sống động có loa kép, mang đến trải nghiệm xem tuyệt hảo ngay cả khi đang trên đường. Bên cạnh đó, pin 5.020mAh và khả năng sạc nhanh 33W tiên tiến giúp mang lại sự tiện lợi cho những ai có tần suất sử dụng lớn Redmi Note 10S & Redmi Note 10: Không ngừng tái sáng tạo trải nghiệm điện thoại thông minh tầm trung Cả hai đều cung cấp trải nghiệm xem tối ưu, Redmi Note 10S và Redmi Note 10 đều được trang bị màn hình AMOLED Dot Display 6,43 ”. Giống như Redmi Note 10 Pro, cả hai thiết bị đều được chào sân bằng thiết kế mới liền lạc hơn với cảm biến vân tay Arc, sạc nhanh 33W, cảm biến ánh sáng 360 độ và loa kép sống động. Redmi Note 10S và Redmi Note 10 đã sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống với bộ 4 camera gồm camera góc siêu rộng 8MP để chụp ảnh nhóm, camera macro 2MP để chụp cận cảnh và cảm biến độ sâu 2MP để hỗ trợ chụp chân dung. Camera chính của Redmi Note 10S 64MP đánh dấu một sự cải tiến vượt bậc so với thế hệ trước và thậm chí còn đánh bại một số dòng flagship về điểm ảnh. Được trang bị sức mạnh 48MP, camera chính của Redmi Note 10 không hề kém cạnh khi chụp những bức ảnh ấn tượng. Cả hai thiết bị đều được trang bị tính năng quay time-lapse chuyên nghiệp, điều này đánh dấu sự bổ sung cho các tính năng chuyển động chậm, chế độ ban đêm và time-lapse thông thường trước đây. Kết hợp với MediaTek Helio G95 mạnh mẽ, Redmi Note 10S đẩy nhanh tốc độ xử lý khi chơi game, cải thiện hiệu suất và GPU với tốc độ xung nhịp lên đến 900MHz. Trong khi đó, Redmi Note 10 trang bị bộ vi xử lý nhanh, linh hoạt  Qualcomm® Snapdragon™ 678 hoàn toàn mới sẽ dễ dàng cung cấp năng lượng cho mọi nhu cầu sử dụng thường ngày của bạn. Redmi Note 10 5G: Sản phẩm 5G dễ tiếp cận với mọi người 5G hiện đang làm chủ cuộc chơi công nghệ. Do đó, với mẫu điện thoại mới, Xiaomi mang lại một trong những điện thoại thông minh 5G giá cả hợp lý nhất trong doanh nghiệp mà không phải lược bỏ những phần cứng mạnh mẽ khác. MediaTek Dimensity 700 trên dây chuyền sản xuất 7nm, hệ thống hỗ trợ SIM kép 5G và modem tích hợp mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng ở cấp độ hàng đầu. Redmi Note 10 5G Với màn hình AdaptiveSync DotDisplay 90Hz 6.5 ” bắt mắt và thu hút, Redmi Note 10 5G có khả năng tự động điều chỉnh tần số quét theo  theo nội dung - từ phát trực tuyến video ở 30Hz ** hoặc 60Hz đến lướt xem nội dung mạng xã hội hoặc chơi game ở tần số lên đến 90Hz - đảm bảo trải nghiệm mượt mà và sử dụng pin tối ưu. Redmi Note 10 5G có hệ thống camera chất lượng với camera chính 48MP, camera macro 2MP và cảm biến trường ảnh 2MP cho phép bạn chụp những bức ảnh đẹp một cách dễ dàng. Hơn nữa, pin 5.000mAh với hỗ trợ sạc nhanh 18W khiến nó trở thành chiếc điện thoại lý tưởng cho việc sử dụng hàng ngày. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, với tư cách là đối tác điện thoại chính thức của giải đấu PUBG MOBILE Esports 2021 tại Châu Âu và Đông Nam Á (không bao gồm Indo), dòng Redmi Note 10 mang đến cho mọi người cơ hội thách thức giới hạn của trải nghiệm chơi game. Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10S / Redmi Note 10 / Redmi Note 10 5G được phát hành với 3 phiên bản - 6GB + 64GB, 6GB + 128GB và 8GB + 128GB. Redmi Note 10 ra mắt chính thức toàn cầu với giá 199 USD với phiên bản 4GB + 64GB và 229 USD với phiên bản 4GB + 128GB. PV

Liên đoàn Lao động TP Huế: Điểm tựa vững chắc của người lao động trước những biến động của đại dịch, thiên tai

Có thể nói trong bất cứ thời điểm nào, Liên đoàn Lao động TP Huế cũng vững vàng là điểm tựa, đại diện xứng đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trên địa bàn. Càng trong thời điểm khó khăn, vai trò này càng được thể hiện rõ nét, như trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ bủa vây trong năm 2020. Sát cánh cùng doanh nghiệp, người lao động vượt sóng gió đại dịch, thiên tai. Nhằm hỗ trợ, chăm lo, động viên, chia sẻ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố đã tổ chức cây ATM gạo và “Phiên chợ 0 đồng”. Đợt 1, LĐLĐ đã kêu gọi hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa hơn 37 tấn gạo, 130 triệu đồng, đồng thời đã chuyển đến tận tay 1.902 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch 4,4 tấn gạo. Đợt 2, 10 tấn gạo, hơn 200 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động trong và ngoài địa phương, cùng hơn 100 đoàn viên, người lao động tình nguyện góp sức cho “Phiên chợ 0 đồng”. Từ nguồn hỗ trợ trên, LĐLĐ Thành phố đã chuyển đến tận tay 2.208 lượt đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đại dịch Covid-19; hỗ trợ, 1.260 kg gạo, 4.800 khẩu trang, 43 thùng sữa, 110 thùng mì tôm, 400 kg rau củ quả và thực phẩm khô các loại, 200 tô cháo, 200 chai nước chanh đến khu cách ly Hương Sơ, góp phần với chính quyền chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Cũng từ nguồn xã hội hóa, LĐLĐ thành phố đã thăm, động viên, chia sẻ với hơn 1.500 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với tổng số tiền và hàng từ nguồn xã hội hóa hơn 800 triệu đồng; mỗi phần quà từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng tùy vào từng hoàn cảnh của mỗi đoàn viên, người lao động. Song song đó, LĐLĐ thành phố phối hợp với đối tác thuộc chương trình “Phúc lợi đoàn viên” để hỗ trợ công nhân, lao động được mua các nhu yếu phẩm, tôn với giá ưu đãi; đề xuất Quỹ trợ vốn của LĐLĐ tỉnh giải ngân 3,440 tỷ đồng  cho 172 trường hợp đoàn viên, CNVCLĐ vay ưu đãi, giải quyết phần nào khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, cũng như thiên tai, bão lũ, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen” trong công nhân, lao động…           Nhân Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động, nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động (NLĐ) đã được triển khai. LĐLĐ Thành phố tổ chức thăm, tặng 20 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cho 1 trường hợp bị tai nạn lao động, 2 trường hợp bị bệnh nặng và trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên. Tổ chức ký kết mới với 10 doanh nghiệp về Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2020 với mức giá ưu đãi giảm từ 5 - 20% khi mua sắm, sử dụng dịch vụ tại doanh nghiệp. Ký kết Thỏa ước lao động tập thể 3 nhóm gồm: Trường học khối tư thục, nhóm doanh nghiệp vệ sinh, nhóm xây dựng; ra mắt Câu lạc bộ Chủ tịch công đoàn cơ sở 17 thành viên. Phối hợp với Sở Du lịch trao 750 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn trực thuộc do Báo Sài Gòn Times và các tổ chức đồng hành hỗ trợ; phối hợp với Công ty HBI trao 2.300 khẩu trang kháng khuẩn đến đoàn viên 9 Nghiệp đoàn xích lô - xe thồ, bốc xếp. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động để ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho NLĐ. Phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chế độ chính sách, công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 100 đoàn viên các Nghiệp đoàn xích lô - xe thồ trực thuộc. Điểm sáng trong các hoạt động Công đoàn Ngoài những hành động đẹp ấm áp nghĩa tình hướng tới người lao động, LĐLĐ Thành phố Huế còn là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn toàn tỉnh. Các hình thức, nội dung tuyên truyền vận động CNVCLĐ được đa dạng hóa để kịp thời thông tin đến từng đối tượng. Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo Ban chấp hành CĐCS thường xuyên nắm tình hình và tuyên truyền đến lực lượng công nhân viên chức đơn vị mình các biện pháp phòng ngừa cho bản thân đặc biệt khi phát hiện bản thân có dấu hiệu nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 gây ra thì báo về đường dây nóng trên địa bàn; quan tâm đặc biệt đến các xưởng có đông công nhân đang trực tiếp sản xuất thông qua việc trang bị đầy đủ khẩu trang, nước diệt khuẩn và đo thân nhiệt thường xuyên cho công nhân. Trang Facebook Công đoàn thành phố đã tích cực phản ánh, thông tin kịp thời hoạt động của công đoàn thành phố cũng như cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thiên tai, bão, lũ, góp phần truyền tải những thông tin chính thống đến với CNVCLĐ. Trong năm, LĐLĐ thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ TP Huế giai đoạn 2016 - 2020 và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước giai đoạn (2010 - 2020) và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà. Tại đây đã tuyên dương, 34 tập thể và 104 cá nhân tiêu biểu lao động giỏi, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác mang lại hiệu quả kinh tế cao, có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và tuyên dương nữ đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 10 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu của thành phố được LĐLĐ tỉnh tuyên dương tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Giới thiệu 11 cán bộ công đoàn ưu tú tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến do UBND thành phố tổ chức, 2 cán bộ công đoàn ưu tú tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh, 1cán bộ công đoàn ưu tú tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X. Với những thành tích ấn tượng đạt được trong môt năm gian khó, LĐLĐ TP Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen. Trước đó, LĐLĐ thành phố nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua...  Những danh hiệu, phần thưởng này là động lực quan trọng để trong thời gian tới, LĐLĐ TP Huế sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng đoàn viên, công nhân,viên chức, lao động vượt khó vươn lên, yên tâm làm việc, cống hiến cho đơn vị, cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất Cố đô.

Trang