Diễn đàn

Quy định phải rõ ràng, dễ thực hiện để khen đúng, trúng

Sáng 17/4, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang, Phó trưởng Ban soạn thảo Nghị định cho biết, Luật Thi đua, khen thưởng chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2024, cùng với đó, sẽ có 10 nghị định có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng là nghị định quan trọng nhất để đưa Luật vào cuộc sống. Trong quá trình xây dựng Luật, Nghị định, Ban soạn thảo đã cố gắng cụ thể hóa những quy định, những vấn đề mới, tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên chưa đáp ứng được hết các mong mỏi, gỡ được hết vướng mắc. Theo ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thành viên Ban soạn thảo Nghị định, thực hiện văn bản số 766/BNV-BTĐKT của Bộ trưởng Nội vụ về lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 395/KH-UBQLV về tổ chức lấy ý kiến góp ý đến các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban. Căn cứ Kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban, 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban đã nghiên cứu dự thảo và triển khai lấy ý kiến đến các đơn vị thành viên trực thuộc. Tính đến ngày 11/4, tất cả các tập đoàn, tổng công ty đã gửi văn bản góp ý kiến vào dự thảo Nghị định. Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban cho thấy, hầu hết đều cho rằng việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng là cần thiết nhằm quy định chi tiết các điều khoản được giao trong Luật đảm bảo Nghị định có hiệu lực thi hành đồng thời cùng với hiệu lực thi hành của Luật; đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý trong quá trình triển khi thực hiện Luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Cơ bản đồng tình, nhất trí với một số nội dung dự thảo Nghị định, song các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và phù hợp với thực tiễn; đảm bảo cải cách thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng và nghiên cứu để kế thừa những nội dung hợp lý của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng mà trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 không quy định chi tiết, cụ thể. Các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về hình thức tổ chức phong trào thi đua, nội dung tổ chức phong trào thi đua, tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua, về khen thưởng người đứng đầu đơn vị gắn với kết quả thành tích đạt được của tập thể, về khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất để làm điều kiện, tiêu chuẩn trình xét khen thưởng cấp Nhà nước, tỷ lệ % các tập thể tham gia cụm, khối thi đua được xét tặng Cờ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh. Hầu hết các đơn vị thành viên thuộc các tập đoàn, tổng công ty đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố Trung ương đều tham gia cụm, khối thi đua do UBND tỉnh, thành phố tổ chức. Do vậy, cần quy định cụ thể về đối tượng xét Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể vừa tham gia phong trào thi đua do bộ, ban, ngành tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các tập đoàn, tổng công ty tổ chức vừa tham gia cụm, khối thi đua do UBND tỉnh, thành phố tổ chức. Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng đánh giá cao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động lấy ý kiến doanh nghiệp, có báo cáo tổng hợp phản ánh đúng tính chất tình hình công tác thi đua khen thưởng diễn ra trong thời gian qua và có những “điểm nghẽn” mà nghị định cần giải tỏa. Theo ông, công tác thi đua khen thưởng bao hàm đối tượng rộng, quy trình thực hiện phải chặt chẽ, khen thưởng phải trúng, đúng, có sức khích lệ cao, đánh giá tích cực, thực chất mỗi cá nhân, tổ chức được khen thưởng. Đồng ý cơ bản với nội dung của Nghị định, ông Phòng cho rằng, các quy định phải rõ ràng, dễ thực hiện, quản lý, kiểm tra được, khỏa lấp các khiếm khuyết trong công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của toàn xã hội, bất kỳ công dân nào, cá nhân nào phát hiện thấy cá nhân, hiện tượng điển hình tiên tiến, sự việc tốt đều có thể đề xuất khen thưởng. Các hình thức khen thưởng đều cần được trân trọng. Đánh giá cao Ban soạn thảo đã dành một chương về xét tôn vinh trao tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác, ông đề nghị dự thảo cần làm rõ hơn vai trò của các tổ chức kinh tế - xã hội trong chủ động đề xuất, đề nghị, tham mưu khen thưởng, bổ sung điều về trách nhiệm của tổ chức kinh tế - xã hội trong việc chủ động đề xuất tham mưu khen thưởng. Nhấn mạnh “cộng đồng doanh nghiệp mong được khen trúng, khen đúng, theo ông, những nỗ lực của doanh nhân phấn đấu cho nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng cần được ghi nhận và tôn vinh một cách phù hợp. Gần 900 nghìn doanh nghiệp đang đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, khu vực này cần được tính đến một cách đầy đủ. Ông đơn cử, chúng ta đang thực hiện tuyến trình đề nghị khen thưởng theo bộ quản lý ngành, một doanh nghiệp có thể đầu tư kinh doanh tại nhiều địa bàn khác ngoài nơi đặt trụ sở chính. Do vậy, việc trình khen thưởng cần thực hiện theo hướng ở đâu trình cũng được, miễn là trình trúng, đúng để có cơ sở quyết định đúng. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN Về vấn đề này, ông Phạm Huy Giang cho biết, quy định về tuyến trình hiện đã mở rộng nhiều, doanh nghiệp lập thành tích ở đâu, nơi đó có thể đề nghị và khen thưởng. Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre Trần Quang Tâm nêu thực tế, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp cùng lúc tham gia cụm thi đua tại địa phương và ngành dọc, hàng năm được xét Cờ thi đua của UBND theo cụm thi đua tại tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ, của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo ngành dọc. Tuy nhiên, khi xét khen thưởng cấp nhà nước, chỉ được lấy danh hiệu thi đua và thành tích theo hệ thống ngành dọc làm căn cứ xét khen thưởng. Vì vậy, công ty đạt thành tích và được khen thưởng khi tham gia khối thi đua của tỉnh nhưng lại chưa được chấp nhận làm căn cứ trình xét khen thưởng cấp nhà nước, trong khi việc ghi nhận kết quả khen thưởng này là toàn diện các mặt của đơn vị. Điều này chưa khuyến khích, chưa tạo được động lực cho doanh nghiệp ngành dọc đóng trên địa bàn tham gia phong trào thi đua do tỉnh phát động. Ông đề nghị dự thảo Nghị định bổ sung quy định chấp thuận các hình thức khen thưởng của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu cụm khối thi đua của tỉnh làm căn cứ trình xét khen thưởng cấp nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm động lực ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo TTXVN

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay”

BTĐKT – Ngày 30/3, tại Hà Nội, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Chủ nhiệm. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm 7 thành viên, do PGS. TS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự buổi nghiệm thu, có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số phòng, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. PGS. TS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì  nghiệm thu đề tài Quản lý nhà nước với công tác thi đua có vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức thành công các phong trào thi đua yêu nước. Để từ đó có cơ sở khách quan, khoa học trong việc kịp thời khen thưởng đúng người, đúng việc mới làm cho phong trào thi đua phát triển và đạt hiệu quả, chất lượng cao, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển. Thực hiện tốt công tác thi đua sẽ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, phát huy ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của tập thể,của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. ThS. Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài Đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” nghiên cứu, hệ thống hóa những thành tựu đã có trong nghiên cứu công tác thi đua ở nước ta. Trước hết, từ tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta và từ các văn kiện Đảng, đề tài đã phân tích chỉ ra cơ sở lý luận và sự cần thiết của việc tăng cường quản lý nhà nước về thi đua. Đề tài tập trung vào nội dung thi đua là chủ yếu, song thi đua và khen thưởng là hai vấn đề có mối quan hệ gắn bó, biện chứng với sự tác động qua lại lẫn nhau rất sinh động trong thực tiễn. Bởi vậy, đề tài này cũng chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng và cho thấy từ mục tiêu, phương hướng, thực trạng và giải pháp về quản lý nhà nước với công tác thi đua đều không thể tách rời với công tác khen thưởng. Chương 1 đã phân tích về 8 nội dung cơ bản trong quản lý nhà nước về công tác thi đua. Đó chính là kim chỉ nam, cơ sở lý luận của đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay”. Đề tài đã làm rõ thực trạng tại 8 vấn đề cơ bản quản lý nhà nước diễn ra trong thời kỳ đổi mới từ năm 2003 đến năm 2022, cụ thể là: Công tác ban hành các văn bản pháp luật về thi đua; công tác xây dựng chính sách về thi đua; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua; công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, đánh giá hiệu quả công tác thi đua; công tác nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ trình xét danh hiệu thi đua; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua; công tác hợp tác quốc tế về công tác thi đua; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu dự nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm Đề tài đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua từ năm 2003 đến năm 2022, vạch ra những vấn đề cần giải quyết trong quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn tới từ năm 2022 đến năm 2030. Từ trình bày, đánh giá đúng thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua từ năm 2003 đến năm 2022, đề tài đã đề xuất 8 giải pháp, đề xuất 6 kiến nghị tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi đua trong thời gian tới (từ năm 2022 - 2030). Những kiến nghị, giải pháp này đều có tính khả thi, cùng với toàn bộ các sản phẩm của đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” sẽ có thể là một đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, đã đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Các số liệu kết quả điều tra khá phong phú. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được những giải pháp, phương án và kiến nghị cụ thể trực tiếp làm cơ sở khoa học cho việc  đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay. Nhìn chung, các giải pháp khá toàn diện có tính khả thi cao, nội dung lý luận, thực trạng giải pháp khá nhất quán, bám sát các nội dung quản lý nhà nước,… Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốtmục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần phải tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện các nội dung của Đề tài. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt. Phương Thanh    

Góp ý dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

BTĐKT – Chiều 27/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Ban Soạn thảo); Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Soạn thảo. Quang cảnh hội thảo Cùng dự hội thảo, có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam; các đồng chí thành viên nhóm 2 Ban Soạn thảo, thành viên Tổ Biên tập, Tổ Giúp việc nhóm 2; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo cấp vụ, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, đại diện các đơn vị cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc hội thảo Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo cho biết: Ngày 6/2/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với dự thảo lần 1 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Theo đó, các đại biểu đã tập trung góp ý vào đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng trong 10 điều dự thảo Nghị định theo phân công của Ban Soạn thảo. Hội thảo đã ghi nhận rất nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, cụ thể, xác đáng, xuất phát từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo và triển khai công tác thi đua, khen thưởng tại các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành. Tổ Biên tập đã tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội thảo lần 1, trong đó, có nội dung phải tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn, toàn diện hơn để xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, vẫn còn những nội dung có ý kiến trái chiều, cần tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp từ các cấp, các ngành trên nhiều lĩnh vực nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; bao quát các lĩnh vực, đối tượng, chính xác, khả thi về tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng... Đại biểu thảo luận tại hội thảo Tại hội thảo lần này, các đại biểu đã nghiên cứu, đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung trọng tâm: Các điều 6, 7, 8, 9 10, 14, 15, 16, 20, 21 trong Dự thảo Nghị định liên quan đến việc cụ thể hóa đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân; việc quy định chức danh tương đương, thời gian khen thưởng quá trình cống hiến; tiêu chuẩn “được giải thưởng cao của thế giới”, “được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực”, “được giải thưởng quốc tế cao của khu vực” đối với Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (Điều 14, Điều 15 và Điều 16 dự thảo Nghị định). Hội thảo cũng trao đổi vấn đề đối với khen thưởng cá nhân có quá trình cống hiến được thực hiện 1 lần hay cứ đủ tiêu chuẩn thì khen thưởng theo quy định; khái niệm “tổ chức kinh tế khác” được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; quy định trích lập và sử dụng Quỹ Thi đua, khen thưởng trong thực tiễn tại các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; quy định thủ tục, hồ sơ khen thưởng; quy định sử dụng hình thức khen thưởng theo chuyên đề làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng các hình thức cao hơn; quy định trách nhiệm thực hiện xin ý kiến hiệp y khen thưởng; hướng dẫn điều kiện, thủ tục xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, quy định về tỷ lệ đóng phí khi tham gia đề tài, đề án, công trình khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua; quy định về tỷ lệ tặng Cờ thi đua của Chính phủ; quy định báo cáo kết quả kiểm toán đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước đối với doanh nghiệp; quy định các loại mẫu tờ trình, báo cáo thành tích... Ngoài ra, tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận, góp ý thêm những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn về việc xét khen thưởng cấp Nhà nước cần cụ thể hóa trong Luật và giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay tại các bộ, ngành, tỉnh. Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội thảo Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Luật Thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội thông qua gần 1 năm nay, từ ngày 15/6/2022. Đây là giai đoạn mang tính quyết định để đưa Luật đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xác định việc xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trao đổi về những nội dung được đưa ra thảo luận tại hội thảo, đồng chí Phạm Huy Giang khẳng định các ý kiến đóng góp mang tính phản biện sẽ góp phần hoàn thiện, đưa Luật Thi đua, khen thưởng vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Kết luận hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị các thành viên nhóm 2 cố gắng làm tốt trách nhiệm, rà lại các ý kiến góp ý dự thảo nghị định, tổng hợp thành văn bản báo cáo để trình Ban Soạn thảo. Phương Thanh

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ninh Bình

BTĐKT - Chiều 15/3, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Ninh Bình. Dự hội nghị, về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra cùng các thành viên Đoàn Thanh tra (Đoàn). Về phía tỉnh Ninh Bình, có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng thanh tra. Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Ngọc Toàn công bố Quyết định thanh tra Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Ninh Bình, giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2022. Theo đó, trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương gồm 5 thành viên sẽ tiến hành thanh tra tại 11 đơn vị gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trường Đại học Hoa Lư; UBND các huyện: Yên Khánh, Nho Quan, Hoa Lư; thành phố Tam Điệp; Công ty TNHH xây dựng Xuân Quyền; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị các đồng chí thành viên trong Đoàn thực hiện nghiêm các quy định về thanh tra, quy chế làm việc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ. Đồng chí đề nghị các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu, bố trí thành phần làm việc, phối hợp chặt chẽ với Đoàn để đảm bảo kế hoạch, lịch làm việc đã thống nhất. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi với đoàn về những bất cập, tồn tại trong thực tiễn để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có ở khâu tổ chức thực hiện. Đồng chí Phó Trưởng ban cũng chia sẻ thông tin về tình hình triển khai Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2022), bao gồm việc xây dựng các nghị định của Chính phủ. Đồng chí mong muốn các đồng chí dự hội nghị quan tâm nghiên cứu, tham gia ý kiến góp phần hoàn thiện các dự thảo nghị định, đặc biệt là Nghị định quy định chi tiết thi hành luật, để nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sinh động, đa dạng, không ngừng thay đổi. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình tiếp thu các ý kiến của đồng chí Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Trưởng đoàn Thanh tra. Đồng chí yêu cầu các đơn vị được thanh tra tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; bố trí thời gian và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra, đảm bảo lịch làm việc; phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch; giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh làm đầu mối, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị để làm việc với Đoàn. Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh trong những năm qua đã có nhiều đổi mới. Thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực của sự phát triển, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua được thể hiện rõ nét hơn. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động ổn định. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn. Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong trào thi đua phong phú, đa dạng đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đã chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh đã được trích lập, quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; tiền quỹ thi đua, khen thưởng luôn đáp ứng đầy đủ, kịp thời trong việc chi cho thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng và có giải pháp chỉ đạo khắc phục nhanh chóng, hiệu quả. Các kiến nghị, phản ánh của công dân về công tác khen thưởng đã được chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Phương Thanh  

Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân

BTĐKT - Ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân". Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an, kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu của công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đồng chí đồng chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia "Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân". Chủ trì Hội thảo, có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS. TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Cách đây 75 năm, lực lượng công an nhân dân (CAND) vinh dự và tự hào nhận được Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Tư cách người công an cách mạng". Sáu điều dạy là những chỉ dẫn hết sức thiêng liêng, quý báu, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, thái độ, năng lực, tác phong, nghiệp vụ cần phải có của người công an cách mạng Việt Nam để thực hiện xuất sắc bổn phận, trọng trách cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trải qua các thời kỳ, dù trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây hay trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc, nỗ lực học tập và thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương rất chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa chi tiết nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy để cán bộ, chiến sĩ học tập và thực hiện. Qua mỗi thời kỳ, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua "CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" luôn đạt được những bước phát triển mới, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, với nhiều chủ đề, phương pháp, cách làm, nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu. Đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp, phẩm chất trong sáng, mẫu mực của người chiến sĩ CAND làm theo lời Bác Hồ dạy. "Hội thảo khoa học hôm nay là dịp để chúng ta tiếp tục tôn vinh những giá trị quý báu, ý nghĩa sâu sắc của 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong giai đoạn mới, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng đã khái quát toàn diện bản chất, đặc trưng của người công an cách mạng, đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đây là nội dung cơ bản, căn cốt nhất trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề con người, đạo đức cách mạng, thực hành dân chủ; là quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong xây dựng lực lượng CAND; đồng thời là nền tảng để xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là nội dung cốt lõi của các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong CAND. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy với CAND và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thông qua Hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; đồng thời cũng là dịp để lan tỏa những giá trị trường tồn Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên. Các ý kiến tại Hội thảo đã làm sáng rõ ý nghĩa lịch sử, thời đại của Sáu điều dạy CAND của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu bật những thành tích to lớn của lực lượng CAND trong học tập, thực hiện, vận dụng những điều Bác dạy, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, những giải pháp thiết thực, phù hợp để phát huy và thực hiện trong thời gian tới, tạo động lực để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Đặc biệt, Hội thảo đã thống nhất: Sáu điều dạy CAND của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận Hội thảo Kết luận Hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng CAND thời gian tới cần làm tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào học tập Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn kết với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần xác định học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy là một giải pháp quan trọng xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy… Phương Thanh

TP Cần Thơ: Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

TĐKT - Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố, tổ chức 9 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng vào tháng 10 và tháng 11/2022; nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham gia lớp tập huấn có 1.337 học viên, là công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thi đua, khen thưởng thuộc Phòng Nội vụ; công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp Ủy ban nhân dân các quận, huyện; lãnh đạo, công chức, viên chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các trường học; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Đến nay, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố đã tổ chức 11 lớp tập huấn (trong đó tại thành phố 2 lớp và quận, huyện 09 lớp) với tổng số 1.477 học viên tham dự. Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND quận Cái Răng Tại các lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên (Trưởng ban, Phó Trưởng Ban TĐKT) hướng dẫn và làm rõ các nội dung cần quan tâm như: Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/02/2021 tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc thành phố; Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc tổ chức cụm, khối thi đua thuộc quận, huyện trên địa bàn thành phố; Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc khối thi đua trực thuộc các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; Công văn số 933/UBND-KGVX ngày 15/3/2022 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và bình xét thi đua, khen thưởng của các cụm, khối thi đua; Hướng dẫn số 1832/HD-SNV ngày 15/6/2022 thực hiện Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; Công văn số 2160/BTĐKT-VII ngày 11/8/2022 về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thẩm định báo cáo thành tích, sáng kiến trên cơ sở Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Đồng thời, báo cáo viên triển khai thêm về Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022, những điểm mới của Luật Thi đua, Khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, cụm, khối thi đua nắm bắt kịp thời. Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND huyện Phong Điền Qua các lớp tập huấn, đã trao đổi giải đáp những vướng mắc trong quá trình bình xét thi đua, khen thưởng và các nội dung liên quan khác nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng vận dụng vào thực tế trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tổng kết, đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đúng quy định, để tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND quận Thốt Nốt Toàn cảnh Lớp tập huấn tại UBND huyện Cờ Đỏ Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng đã đạt và vượt nội dung kế hoạch đề ra./. Xuân Phúc                 

Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”

TĐKT – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1526/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”. Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời. Đề án đặt mục tiêu 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, triển khai kế hoạch phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng và tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình thức biểu dương, tôn vinh phù hợp. Nhiệm vụ mà Đề án đặt ra cho các bộ, ngành, địa phương là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống. Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường phát hiện để khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Quan tâm tuyên dương, khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề, đặc biệt khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân được phát hiện thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Quyết định nêu rõ, các cơ quan truyền thông từ trung ương tới cơ sở phải xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền; chủ động, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp để tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm phổ cập rộng rãi, tạo sự tương tác với khán giả, thính giả, độc giả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội… Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2022 đến năm 2025. Nguyệt Hà  

Một số khuyến nghị khoa học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi đua trong thời gian tới

TĐKT - Ngày 15/6/2022, Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi tắt là Luật) đã bảo đảm mục tiêu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đồng bộ hóa các quy định pháp luật; khắc phục những tồn tại của Luật hiện hành; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị; là văn bản pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, để công tác thi đua đi vào thực chất, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng bộ, ban, ngành, địa phương và của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, để phát huy hết tác dụng của công tác thi đua trong thời gian tới, trong phạm vi tác giả xin khuyến nghị khoa học với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây: Một là, đối với Đảng, Quốc hội Công tác thi đua ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do đó Đảng, Quốc hội cần thường xuyên quan tâm ban hành những chủ trương, chính sách mang tính định hướng về công tác thi đua làm cơ sở chính trị để các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. Hai là, đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ban hành đầy đủ các văn bản pháp luật về thi đua như Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định... để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các chủ trương lớn của Đảng về công tác thi đua. Nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác thi đua; định hướng đổi mới công tác thi đua đáp ứng sự thay đổi của đất nước trong giai đoạn từ nay đến 2030.  Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy làm thi đua thống nhất từ trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ba là, đối với Bộ Nội vụ Phối hợp với Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ, công chức và nhân dân.  Tập trung chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và một số Thông tư để triển khai thực hiện ngay sau khi Luật có hiệu lực. Quan tâm kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ máy làm thi đua thống nhất từ trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu cho các cấp ủy đảng về công tác thi đua trong thời gian tới. Bốn là, đối với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  Làm tốt công tác tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác thi đua; đề xuất các chủ trương, chính sách về thi đua; tăng cường phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về thi đua; thực hiện tốt chức năng giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; tham mưu sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.  Hướng dẫn các địa phương sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, các biện pháp nhân rộng điển hình tiên tiến. Tham mưu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.  Đổi mới công tác khen thưởng: Khen thưởng kịp thời người trực tiếp lao động có nhiều sáng tạo, thông qua phát hiện điển hình tiên tiến để khen thưởng; khen thưởng đột xuất, khen thưởng tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách, doanh nhân, doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học… Khen thưởng kịp thời để động viên các phong trào thi đua, thông qua phát hiện các điển hình tiên tiến là cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thi đua học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác. Hướng khen thưởng tập trung vào khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, cách làm hay, có mô hình mới mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Đẩy mạnh tập huấn đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua các cấp nhằm nâng cao năng lực tham mưu tổ chức các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thẩm định, đề nghị trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đúng quy định của pháp luật. Rà soát các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua; tiếp tục hoàn thiện phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử ngành Thi đua”; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các bộ, ngành, địa phương tạo sự thống nhất áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Nghiên cứu, thực hiện cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến như cấp đổi hiện vật khen thưởng cho người dân, cơ quan, tổ chức. phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, cá nhân làm công tác thi đua của các bộ, ngành, địa phương để giải quyết những khó khăn vướng mắc đến lĩnh vực thi đua. Năm là, đối với các bộ, ban, ngành, địa phương Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW (Khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng của Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm chuyển biến nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua, phải tạo được động lực cách mạng của quần chúng, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức triển khai Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, các bộ, ban, ngành, địa phương cần bám sát nội dung của Luật và các văn bản quy định, hướng dẫn để ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thi hành Luật phù hợp với tình hình thực tiễn.  Trên cơ sở các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định quy định chi tiết, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, bộ, ban, ngành, địa phương chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác thi đua theo thẩm quyền. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hằng năm cần ban hành Chỉ thị của tỉnh ủy về đổi mới công tác thi đua; về đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch, công văn đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra; quy chế về thi đua để triển khai thực hiện Luật tại địa phương; quy chế làm việc và các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, kinh tế, an ninh quốc phòng; quy chế quy định tiêu chí khen thưởng trong các phong trào thi đua chuyên đề; quyết định ban hành quy chế, bảng điểm cho các khối thi đua, xét công nhận sáng kiến, quy định về nông thôn mới, các tiêu chí khen chuyên đề, khen đột xuất. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng 2022; đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua của bộ, ban, ngành, địa phương nắm bắt kịp thời và đầy đủ những quy định của Luật, Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật và các văn quy phạm pháp luật có liên quan. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua bảo đảm chất lượng và số lượng, để thực hiện tốt vai trò tham mưu tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tăng cường các nguồn lực để bộ máy làm thi đua các cấp đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua, từ việc tiếp nhận hồ sơ khen thưởng, thẩm định hồ sơ khen thưởng đến việc thông báo kết quả khen thưởng hoàn toàn 100% điện tử và đảm bảo liên thông giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Phát huy vai trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và các kênh thông tin trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và cơ quan thông tin, truyền thông kịp thời nắm bắt dư luận và công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng theo quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua tại các bộ, ban,  ngành, địa phương và tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Sáu là, đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và công chức, người làm công tác thi đua Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị: Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua gắn với thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phát động các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; có biện pháp, kế hoạch nhân rộng các điển hình tiên tiến; chỉ đạo công tác bình xét thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật. Đối với công chức người làm công tác thi đua: Tập trung nghiên cứu và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thi đua. Thường xuyên nắm bắt tình hình công tác phong trào thi đua, công tác khen thưởng để kịp thời tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác thi đua đạt kết quả./. ThS. Bùi Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Khối thi đua số 4 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

TĐKT - Ngày 30/11, Khối thi đua số 4 Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao gồm có: Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ Pháp luật và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua và bình chọn suy tôn tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm 2022; đề cử khối trưởng và khối phó năm 2023. Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Đến dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Văn Sinh, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật và đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP Hồ Chí Minh tự chấm điểm cho mình với 186 điểm. Năm 2022, tập thể cán bộ nhà trường đã chú trọng đến triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC). Trong năm Trường Nghiệp vụ đã tổ chức được 59/40 lớp (đạt 157,5% so với kế hoạch được giao). Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành Kiểm sát, Trường đã khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 theo tinh thần Chỉ thị số 07CT-VKSNDTC ngày 23/09/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện KSND giai đoạn 2020 – 2022 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam làm cơ sở để nghiên cứu, đánh giá và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu phù hợp với nhu cầu của địa phương nhằm đóng góp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng các tài liệu biên soạn và phù hợp với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng; đáp ứng tính khoa học, ứng dụng đảm bảo yêu cầu của ngành Kiểm sát nhân dân. Trong năm 2022, Trường Nghiệp vụ đã hoàn thành nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: Hoàn thiện Giáo trình đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát, một đề tài khoa học cấp Bộ “Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân trong Tố tụng dân sự, Tố tụng hành chính, những vấn đề về lí luận và thực tiễn”. Xây dựng và hoàn thiện Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về “Kỹ năng phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân sự, hành chính”. Hoàn thành chương trình khung “Bồi dưỡng kỷ năng THQCT và KSĐT, KSXX các vụ án về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ” trình Viện KSNDTC thẩm định. Bên cạnh đó, Trường Nghiệp vụ đã hoàn thiện 3 tài liệu bồi dưỡng, chỉnh sửa tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ, kiểm sát viên nước Cộng hòa DCND Lào, nghiệm thu 1 đề tài, 2 chuyên đề khoa học phục vụ công tác giảng dạy tại nhà trường, nghiệm thu bộ hồ sơ thực hành về kỹ năng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án dân sự, hành chính. Trong năm 2022, Trường Nghiệp vụ đã tổ chức hai hội thảo và phối hợp Vụ Hợp tác Quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự tổ chức 6 hội nghị, hội thảo. Trường đã tham gia cùng các đơn vị nghiệp vụ Viện KSNDTC tổ chức các kỳ thi quan trọng của ngành trong năm 2022. Lãnh đạo các phòng tham mưu về công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị, khối số 4 chụp hình lưu niệm Tại buổi thảo luận, Tạp chí Kiểm sát điểm tự chấm là 190 điểm. Năm 2022, Tạp chí Kiểm sát thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền, tham mưu xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Viện KSNDTC giai đoạn 2021 – 2025 trong công tác tuyên truyền việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm liên quan đến hoạt động của Viện KSNDTC. Tạp chí Kiểm sát đã soạn thảo, tham mưu cho lãnh đạo Viện KSNDTC, Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch và trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2022 toành ngành. Tham mưu cho Ban cán sự Đảng Viện KSNDTC ban hành kế hoạch triển khai giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Qua đó, góp phần tuyên truyền chuyên sâu, rộng rãi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành KSND trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền và triển khai Giải Búa liềm vàng năm 2022 tại Viện KSND 6 tỉnh, gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bắc Kạn. Bên cạnh đó, năm 2022 Tạp chí Kiểm sát in đã biên tập phát hành 24 số, trong đó có 2 số đặc biệt, 2 số chuyên đề và 20 số thường kỳ. Năm 2022, Tạp chí Kiểm sát thực hiện đổi mới sâu sắc, nâng cao chất lượng theo hướng tăng cường trao đổi kinh nghiệm. Đối mới phương thức, mở rộng đối tượng kiểm sát viên trong toàn ngành. Mở rộng đội ngũ cộng tác viên là những kiểm sát viên, kiểm tra viên ở Viện KSND các cấp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác kiểm sát để có nhiều bài giàu tính thực tiễn, tính chuyên ngành, sâu sắc lý luận, nghiệp vụ, về kinh nghiệm, giải pháp xây dựng, áp dụng pháp luật, phòng, chống tội phạm. So với năm 2021, số bài nhận tăng và đạt tốt so với chỉ tiêu công tác năm 2022 đã đề ra. Về hoạt động thông tin khoa học, trong năm 2022, Tạp chí Kiểm sát đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (WCS) tổ chức biên soạn tài liệu về “Kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”. Công tác biên tập, quản trị, xuất bản Tạp chí điện tử Kiểm sát trong năm 2022 đã đảm bảo tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Viện KSNDTC, đồng thời tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện, đáp ứng xu thế hiện đại của báo chí điện tử, là trong những kênh thông tin đến bạn đọc hiệu quả thu hút lượng truy cập. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát phát biểu đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị khối số 4 đã đạt được trong năm 2022. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những khó khăn khác, nhưng khối số 4 đã phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội và của ngành giao trong năm 2022. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị đơn vị Cụm trưởng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị; căn cứ kết quả đạt được, tổ chức chấm điểm lại các tiêu chí thi đua, bảo đảm công bằng, khách quan; phát huy, nhân rộng điển hình tiên tiến, những sáng kiến, giải pháp và cách làm hay, như: Đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến. Trên cơ sở kết quả công tác và tiêu chí thi đua đã chấm điểm, đơn vị trong khối thi đua thống nhất, suy tôn và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân bình xét khen thưởng năm 2022. Xuân Phúc

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Liên minh HTX Việt Nam

TĐKT – Sáng 21/11, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam. Dự buổi làm việc, về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra; các thành viên của đoàn Thanh tra. Về phía Liên minh HTX Việt Nam, có các đồng chí: Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Trịnh Xuân Ngọc, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra,  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 175/QĐ-BTĐKT ngày 11/11/2022 quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Liên minh HTX Việt Nam; quán triệt chương trình, nội dung thanh tra và thống nhất cách thức, lịch biểu làm việc tại các đơn vị được thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 đến 31/12/2021. Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Đoàn Thanh tra tập trung hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và quy định của pháp luật. Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được thanh tra làm rõ, cụ thể hóa các nội dung, đánh giá trong báo cáo chung; tổng hợp ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật cũng như việc tổ chức thực hiện các quy định trong thực tiễn. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ tài liệu, bố trí thành phần làm việc, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và lịch thanh tra đã thống nhất. Đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thống nhất nội dung, chương trình thanh tra; giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối phối hợp, đôn đốc các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu để làm việc với Đoàn theo lịch đã đề ra. Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, sự chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, phong trào thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Liên minh HTX Việt Nam đã kịp thời phát động các phong trào thi đua yêu nước; ban hành các văn bản tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua đều có sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thi đua và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, triển khai kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, chính xác, khách quan, đúng người, đúng việc, kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, quan tâm khen thưởng cán bộ, người lao động các đơn vị và thành viên, người lao động HTX. Qua đó, đã kịp thời động viên được tinh thần thi đua trong làm việc, công tác của cán bộ, người lao động và thành viên trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay được Liên minh HTX các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin báo chí trung ương, địa phương trong việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phương Thanh

Trang