Diễn đàn

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Thanh Hóa

BTĐKT - Chiều 14/8, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Thanh Hóa. Chủ trì buổi công bố, có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra Cùng dự, có các đồng chí: Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra; Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa; Lê Ngọc Khánh, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị được kiểm tra.  Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các thành viên Đoàn Thanh tra thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức, hoạt động đoàn và các quy định có liên quan; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được thanh tra để hoàn thành mục đích, yêu cầu nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nếu có vướng mắc, vấn đề phát sinh cần chỉ đạo, đề nghị Đoàn kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo các đơn vị bố trí thành phần dự họp, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu, địa điểm, thực hiện theo lịch làm việc đã thống nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa thống nhất mục đích, nội dung, yêu cầu thanh tra, mong muốn Đoàn chỉ ra những ưu điểm để phát huy, những tồn tại để đề ra những giải pháp điều chỉnh, khắc phục trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí Đầu Thanh Tùng cũng đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh làm đầu mối phối hợp, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị các nội dung, điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định và lịch làm việc đã thống nhất. Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản, hướng dẫn của trung ương, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản và chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch, nhằm cụ thể hóa các chính sách, quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác triển khai thực hiện, việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đã tạo được sự chuyển tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. Việc tổ chức bình xét khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định. Chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động, sản xuất. Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm… Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước được quản lý theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Hoạt động các cụm thi đua của tỉnh ngày càng đi vào thực chất, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Nguyệt Hà

Thủ tướng: Thi đua-khen thưởng cần bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần coi trọng hơn nữa, nâng tầm hơn nữa công tác thi đua-khen thưởng, nhất là bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp, những khâu yếu, những vấn đề bức xúc... để hình thành xu thế, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo động lực, truyền cảm hứng, huy động sự tham gia của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thi đua-khen thưởng cần bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Sáng 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Theo chương trình, phiên họp tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023 và xem xét, cho ý kiến về đề nghị phong tặng một số danh hiệu khen thưởng. Tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân và hệ thống chính trị Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, trong 7 tháng năm nay, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, nhìn chung, đất nước ta cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra theo kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Theo đó, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại là điểm sáng, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước được giữ vững; niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường. Những thành tựu, kết quả đạt được có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cả nước. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, yêu cầu của cuộc sống, lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể để đưa phong trào đi vào cuộc sống; bám sát các đột phá, những việc khó khăn, phức tạp, những khâu yếu, những vấn đề bức xúc… để phát động và triển khai thi đua, hình thành xu thế, thúc đẩy phong trào, tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân và hệ thống chính trị; kịp thời động viên cách làm hay, đổi mới sáng tạo, chú trọng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện lệch lạc, chống hình thức để công tác thi đua-khen thưởng thực chất, hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp, các ngành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy vai trò, tích cực triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra. Hội đồng, Thường trực Hội đồng đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2025). Cùng với đó, tham mưu, đề xuất triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (tuyên truyền; xây dựng 10 nghị định quy định chi tiết thi hành; rà soát, sửa đổi các quy định có liên quan; tổ chức thực hiện…); tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, hiệu quả. Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" nâng cao nhận thức và hành động về xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân. Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" được hưởng ứng, ủng hộ, triển khai, 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai. Các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua một cách phong phú, sôi nổi, thiết thực, hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ khó, trọng tâm, cấp bách để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Xuất hiện nhiều phong trào thi đua điển hình như phong trào "Thi đua quyết thắng", "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng" của Bộ Quốc phòng; "Vì an ninh Tổ quốc", "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" của Bộ Công an; "Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao" của Bộ Tư pháp; "Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả" của Bộ Nội vụ; phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; "Thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố" của TP Hồ Chí Minh; thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô", "Cải cách hành chính" của TP Hà Nội… Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước; việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được thực hiện kịp thời (Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 1.000 quyết định khen thưởng cho trên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...). Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại Hội nghị. Thay mặt Hội đồng, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và đóng góp tích cực của các đồng chí thành viên Hội đồng; biểu dương các bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua; đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua, đã có đóng góp quan trọng vào triển khai thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng nêu rõ, công tác thi đua, khen thưởng còn bộc lộ một số hạn chế. Nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua-khen thưởng có nơi, có lúc còn chưa đúng tầm; trong triển khai các nhiệm vụ cụ thể, có nơi, có lúc còn chậm, lơ là, làm chưa đúng. Công tác đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua, đề xuất khen thưởng ở một số nơi chưa được chú trọng; công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số nơi còn hạn chế. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng những tháng đầu năm 2023, Thủ tướng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm. Theo đó, tiếp tục thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Càng khó khăn thì càng phải thi đua" để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức. Lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; phong trào thi đua phải hướng tới người dân và người dân tích cực tham gia phong trào thi đua; gắn kết chặt chẽ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, giữa lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích của mỗi người. Tiếp tục hoàn thiện thế, cơ chế, chính sách về thi đua, khen thưởng tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá. Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, dự báo tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, cần sự chung sức, đồng lòng và vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Để góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đó cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có phát huy vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần coi trọng hơn nữa, nâng tầm hơn nữa công tác thi đua-khen thưởng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất"; từ đó, khuyến khích, động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân, cả hệ thống chính trị để góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong và bên ngoài, kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục, hóa giải những khó khăn, tồn tại, yếu kém, góp phần thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước để triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục triển khai tích cực các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua như "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào thi đua "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". Cũng tại phiên họp, Hội đồng thống nhất xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân từ nay tới năm 2025, bố trí nguồn lực phù hợp trên cơ sở kết hợp các nguồn lực của Nhà nước, người dân và xã hội, lồng ghép với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, Hội đồng khuyến khích các bộ, ngành, địa phương phát động, triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng nơi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến" giai đoạn 2022-2025; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt". Hết sức chú trọng công tác tuyên truyền trên không gian mạng. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập, các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng"; Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua yêu nước; kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Chuẩn bị kỹ lưỡng, trình Chính phủ ban hành 10 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, bảo đảm tiến độ, chất lượng; tinh thần là cần khắc phục được tối đa các hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành, khả thi trong áp dụng thực tiễn, theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất, cá nhân dũng cảm cứu người, cứu tài sản,... Chú trọng khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ giáo viên, y bác sĩ... Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên. Chủ động đề xuất khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, người dân, tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp, các ngành; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tránh hình thức, phô trương, tránh tiêu cực. Theo baochinhphu.vn

Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

BTĐKT - Ngày 26/7, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (đơn vị Cụm trưởng); đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (đơn vị Cụm phó); đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (đơn vị Cụm phó) và Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban, Trưởng phòng Phòng Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ của 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Quang cảnh hội nghị Hội nghị thông qua kết quả sơ kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 9 tỉnh trong Cụm và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, các tỉnh trong Cụm đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế, trong đó tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, đối thoại với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp và hợp tác xã trong nước, công nhân và người lao động. Thường xuyên trực tiếp thị sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng các công trình trọng điểm và làm việc với các sở, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Kết quả là, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong Cụm đạt mức độ khả quan so với cùng kỳ năm 2022: Hải Dương tăng 11,4%; Quảng Ninh tăng 8,8%; Nam Định tăng 8,5%; Hưng Yên tăng 8,21%; Thái Bình tăng 7,77%; Ninh Bình tăng 7,56%; Hà Nam tăng 6,2%; Vĩnh Phúc tăng 1,69%. Tỉnh Bắc Ninh giảm 12,59%.  Chỉ số sản xuất công nghiệp của các tỉnh trong Cụm nhìn chung có mức tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Vĩnh Phúc tăng 34,3%; Nam Định tăng 13,3%; Hà Nam tăng 12,1%; Thái Bình tăng 9,4%; Hải Dương tăng 8,9%; Quảng Ninh tăng 8,63%; Hưng Yên tăng 6,16%; Ninh Bình tăng 5,8%. Tỉnh Bắc Ninh giảm 18,4%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng so với kế hoạch đề ra. Các ngành dịch vụ đã tập trung đảm bảo cung cấp hàng hóa và ổn định giá cả trên thị trường. Các hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông, cấp nước sạch, điện lực tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác quản lý, cập nhật thông tin. Ngành du lịch có sự thay đổi mạnh mẽ hơn so với thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid-19, lượng khách đã tăng nhanh. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, lao động, việc làm, giảm nghèo được các tỉnh trong Cụm triển khai đồng bộ. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được các tỉnh triển khai mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Song song với đó, các tỉnh đã triển khai các phong trào thi đua của riêng mình như tỉnh Thái Bình với phong trào thi đua "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên", "Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình"; tỉnh Nam Định với phong trào thi đua “Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”; tỉnh Quảng Ninh với phong trào thi đua “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”; tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)… Các phong trào thi đua đã được các tỉnh trong Cụm triển khai và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Giao lưu với các điển hình tiên tiến tại Hội nghị Tại hội nghị sơ kết lần này với sáng kiến của tỉnh Thái Bình (Cụm trưởng), tỉnh Hà Nam (Cụm phó) và tỉnh Nam Định (Cụm phó), đã có sự đổi mới trong hoạt động, các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Hải Dương lựa chọn 1 điển hình của tỉnh đã về đích đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu về báo cáo, trao đổi trực tiếp trước diễn đàn hội nghị (Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Mỗi một xã đều có những giải pháp riêng, phù hợp với đặc điểm của địa phương để xây dựng nông thôn mới. Qua trao đổi trực tiếp giữa 3 đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, tất cả đều thống nhất quan điểm, muốn thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn II, cụ thể là thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cần phải làm tốt các công tác sau: Một là, phải tăng cường tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn II và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, để nhân dân và cả hệ thống chính trị, xã hội hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng, tự xác định được quyền lợi và nghĩa vụ của mình để ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, tiêu chí đã đề ra. Hai là, người lãnh đạo, công chức, viên chức và đảng viên phải luôn luôn tiền phong gương mẫu, đi trước dẫn dắt phong trào, công khai, minh bạch các khoản thu chi về tài chính ngân sách, các khoản đóng góp xã hội hóa, tạo được sự tin tưởng trong nhân dân. Ba là, lựa chọn các giải pháp khả thi, phù hợp với địa phương mình, ưu tiên thực hiện trước các chỉ tiêu, tiêu chí với chi phí thấp, dễ hoàn thành, tạo đà cho việc  có thời gian chuẩn bị về tài lực, nhân lực và vật lực để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cao hơn, khó thực hiện hơn với phương châm làm đến đâu, chắc đến đó, không để dây dưa, tồn đọng. Việc trao đổi kinh nghiệm thành công của các xã trong việc về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là cơ sở để 9 tỉnh học tập, rút kinh nghiệm và chỉ đạo triển khai. Trong một thời gian không xa, với việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 9 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn II, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, văn minh, xanh - sạch - đẹp. Phùng Thị  

Cụm các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các phong trào thi đua

BTĐKT - Ngày 28/7, tại tỉnh Tuyên Quang, Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Cụm trưởng Cụm thi đua; Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Cụm phó Cụm thi đua. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo UBND các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong Cụm thi đua đã phát huy nội lực, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn từng tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được quan tâm đẩy mạnh. UBND các tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, tôn vinh các điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023). Các cụm, khối thi đua, cơ quan, đơn vị tại mỗi tỉnh đều tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của đơn vị, tạo được sức lan tỏa sâu rộng và có sức khuyến khích, động viên lớn, mang lại hiệu quả, hiệu suất cao trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc đăng ký chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, bám sát nội dung phát động thi đua của tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Chất lượng công tác khen thưởng dần được nâng cao, bám sát các tiêu chuẩn quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc bình xét, suy tôn đề nghị các hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, chính xác, công khai, khách quan. Công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng cho người lao động, người trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng hơn. Hội đồng và cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Cụm thi đua đã đạt được trong thời gian qua. Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo sơ kết tại hội nghị, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng chí Phạm Đức Toàn đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: Trước hết, các tỉnh cần cập nhật quá trình hoàn thiện các nghị định, thông tư hướng dẫn các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 để chủ động xây dựng Quy chế Thi đua, khen thưởng của tỉnh và hệ thống các văn bản triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời và đồng bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, chú trọng tổ chức sơ kết hai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 bằng những hình thức phù hợp. Tích cực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, liên kết và phát triển giữa các tỉnh trong Cụm thi đua. Tăng cường phổ biến, chia sẻ các mô hình mới, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến giữa các tỉnh trong Cụm thi đua và với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để nhân rộng, phát huy tác dụng của các phong trào thi đua, của các gương điển hình tiên tiến.      Các đại biểu giao lưu với các gương điển hình tiên tiến Đồng chí Phạm Đức Toàn cũng đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng tập thể ở cơ sở, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu theo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Tăng cường công tác tập huấn, đặc biệt trong việc triển khai các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2022) và các văn bản quy định chi tiết. Hồng Long

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại TP Đà Nẵng

BTĐKT - Từ ngày 27 - 28/6, Đoàn Kiểm tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại TP Đà Nẵng. Đoàn Kiểm tra làm việc với Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Đoàn đã làm việc tại UBND quận Thanh Khê, Sở Nội vụ thành phố và UBND quận Ngũ Hành Sơn. Đồng chí Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Đồng chí Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng tiếp và làm việc với Đoàn tại Sở Nội vụ thành phố. Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố tại Trung tâm hành chính công Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng, thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản, hướng dẫn của trung ương về công tác thi đua, khen thưởng, UBND thành phố và các cấp đã tập trung ban hành các chính sách, quy định về công tác thi đua, khen thưởng khá đầy đủ, làm cơ sở để công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố được triển khai thống nhất, chặt chẽ, có tính khả thi cao, khá phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, tạo được sự chuyển tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đoàn Kiểm tra làm việc tại quận Thanh Khê Các phong trào thi đua đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. Việc tổ chức bình xét khen thưởng dần được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định; chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động, sản xuất. Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm. Hoạt động của các cụm, khối thi đua của thành phố ngày càng đi vào thực chất, thường xuyên được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Đoàn Kiểm tra làm việc tại quận Ngũ Hành Sơn Phát biểu tại các buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, báo cáo của các đơn vị được kiểm tra, công tác lưu trữ hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được, cùng các đơn vị làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc để đề ra những giải pháp tháo gỡ, bao gồm công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định cũng như công tác tổ chức thực hiện các văn bản, quy định đã ban hành, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng, phát huy tác dụng của các gương điển hình tiên tiến… Phương Thanh

Thừa Thiên Huế: Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ

BTĐKT - Từ ngày 26 - 27/6, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn Giám sát làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Đoàn đã làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh; UBND xã Phong Bình, huyện Phong Điền; UBND xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc; thăm 2 mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tại 2 địa phương trên. Đoàn Giám sát làm việc tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền Đoàn đến thăm nhà, trò chuyện về quá trình vượt lên hoàn cảnh của bà Lê Thị Mỹ Khánh, thôn Đông Phú, xã Phong Bình Đoàn đã tới thăm hộ gia đình bà Lê Thị Mỹ Khánh, thôn Đông Phú, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, là tấm gương người khuyết tật vượt qua mặc cảm, vượt lên số phận, thoát nghèo. Nhờ tiếp cận vốn vay chính sách, bà Khánh đã mở cửa hàng ăn uống, sau 3 năm đã trả hết tiền vay, thu nhập ổn định 6 triệu đồng/tháng. Đoàn Giám sát làm việc tại UBND xã Vinh Hưng Đoàn nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng trao đổi, giới thiệu mô hình một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tăng cường tương tác, nâng cao khả năng tiếp cận, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, cá nhân, tổ chức Đoàn cũng thăm hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai, cư trú tại thôn Phùng Chánh 1, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc. Chồng mất sớm, một mình nuôi hai con, với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ, bà Mai được tiếp cận nguồn vay Ngân hàng Chính sách xã hội và vay mượn người thân, xây được nhà kiên cố, làm may mặc, vươn lên thoát nghèo. Đoàn thăm hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai Tại các buổi làm việc, bên cạnh việc giám sát theo yêu cầu kế hoạch đề ra, các thành viên trong Đoàn Giám sát đã dành thời gian trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm triển khai phong trào của một số địa phương khác. Đoàn cũng đề nghị các đơn vị được giám sát tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sát thực; tăng cường tương tác, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, vươn lên thoát nghèo; phát huy vai trò của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong việc vận động, triển khai phong trào; kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng và đề nghị khen thưởng những gương điển hình, những tập thể, cá nhân có thành tích, nhằm lan tỏa và phát huy tác dụng của các điển hình.   Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành phong trào sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh tới cơ sở; được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ,  người nghèo được tiếp cận nhiều chính sách trợ giúp. Các dự án giảm nghèo đã bổ sung nguồn lực cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện kế hoạch sản xuất, phát triển kinh tế. Các mô hình kinh tế dành cho hộ nghèo, cận nghèo cũng được triển khai có kết quả.   Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được tỉnh cụ thể hóa thành các phong trào cụ thể, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp. Tiêu biểu, phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” ra đời đã phát huy được vai trò, trách nhiệm các dòng họ, dòng tộc, làng, bản, đặc biệt là vai trò của trưởng họ, trưởng tộc, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Từ cách làm trên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm từ 4,93% cuối năm 2021 xuống còn 3,56% vào cuối năm 2022 vượt 1,37% so với chỉ tiêu đặt ra. Năm 2023, Thừa Thiên Huế phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn 2,79%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% giảm từ 4% trở lên.  Phương Thanh

Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

BTĐKT - Sáng 14/6, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng năm 2021 - 2022 tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng chủ trì buổi công bố. Cùng dự, có đồng chí Đặng Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban; đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra. Buổi công bố quyết định thanh tra Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tại buổi công bố, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 132/QĐ-BTĐKT ngày 2/6/2023 của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2022. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra và các quy định pháp luật về thanh tra; phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức Cán bộ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị được thanh tra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo đúng kế hoạch. Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi công bố Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất ý kiến của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, của Trưởng Đoàn Thanh tra, phân công Vụ Tổ chức Cán bộ của Ủy ban làm đầu mối phối hợp; giao nhiệm vụ cho các đơn vị được thanh tra bố trí thành phần làm việc, chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu, báo cáo theo quy định và thực hiện theo lịch làm việc đã thống nhất với Đoàn. Theo báo cáo tại buổi công bố, công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2021 và 2022 đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực của sự phát triển, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua được thể hiện rõ nét hơn. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban được kiện toàn và đi vào nền nếp, ổn định; công tác tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn. Hầu hết các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban; hình thức tổ chức phát động phong trào thi đua phong phú, đa dạng, đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia, hưởng ứng tích cực và đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đã chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, Ủy ban đều xây dựng kế hoạch giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại các doanh nghiệp thuộc Ủy ban. Thông qua công tác giám sát đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng và có giải pháp chỉ đạo khắc phục nhanh chóng, hiệu quả. Phương Thanh

Quy định phải rõ ràng, dễ thực hiện để khen đúng, trúng

Sáng 17/4, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang, Phó trưởng Ban soạn thảo Nghị định cho biết, Luật Thi đua, khen thưởng chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2024, cùng với đó, sẽ có 10 nghị định có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng là nghị định quan trọng nhất để đưa Luật vào cuộc sống. Trong quá trình xây dựng Luật, Nghị định, Ban soạn thảo đã cố gắng cụ thể hóa những quy định, những vấn đề mới, tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên chưa đáp ứng được hết các mong mỏi, gỡ được hết vướng mắc. Theo ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thành viên Ban soạn thảo Nghị định, thực hiện văn bản số 766/BNV-BTĐKT của Bộ trưởng Nội vụ về lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 395/KH-UBQLV về tổ chức lấy ý kiến góp ý đến các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban. Căn cứ Kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban, 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban đã nghiên cứu dự thảo và triển khai lấy ý kiến đến các đơn vị thành viên trực thuộc. Tính đến ngày 11/4, tất cả các tập đoàn, tổng công ty đã gửi văn bản góp ý kiến vào dự thảo Nghị định. Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban cho thấy, hầu hết đều cho rằng việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng là cần thiết nhằm quy định chi tiết các điều khoản được giao trong Luật đảm bảo Nghị định có hiệu lực thi hành đồng thời cùng với hiệu lực thi hành của Luật; đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý trong quá trình triển khi thực hiện Luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Cơ bản đồng tình, nhất trí với một số nội dung dự thảo Nghị định, song các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và phù hợp với thực tiễn; đảm bảo cải cách thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng và nghiên cứu để kế thừa những nội dung hợp lý của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng mà trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 không quy định chi tiết, cụ thể. Các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về hình thức tổ chức phong trào thi đua, nội dung tổ chức phong trào thi đua, tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua, về khen thưởng người đứng đầu đơn vị gắn với kết quả thành tích đạt được của tập thể, về khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất để làm điều kiện, tiêu chuẩn trình xét khen thưởng cấp Nhà nước, tỷ lệ % các tập thể tham gia cụm, khối thi đua được xét tặng Cờ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh. Hầu hết các đơn vị thành viên thuộc các tập đoàn, tổng công ty đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố Trung ương đều tham gia cụm, khối thi đua do UBND tỉnh, thành phố tổ chức. Do vậy, cần quy định cụ thể về đối tượng xét Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể vừa tham gia phong trào thi đua do bộ, ban, ngành tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các tập đoàn, tổng công ty tổ chức vừa tham gia cụm, khối thi đua do UBND tỉnh, thành phố tổ chức. Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng đánh giá cao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động lấy ý kiến doanh nghiệp, có báo cáo tổng hợp phản ánh đúng tính chất tình hình công tác thi đua khen thưởng diễn ra trong thời gian qua và có những “điểm nghẽn” mà nghị định cần giải tỏa. Theo ông, công tác thi đua khen thưởng bao hàm đối tượng rộng, quy trình thực hiện phải chặt chẽ, khen thưởng phải trúng, đúng, có sức khích lệ cao, đánh giá tích cực, thực chất mỗi cá nhân, tổ chức được khen thưởng. Đồng ý cơ bản với nội dung của Nghị định, ông Phòng cho rằng, các quy định phải rõ ràng, dễ thực hiện, quản lý, kiểm tra được, khỏa lấp các khiếm khuyết trong công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của toàn xã hội, bất kỳ công dân nào, cá nhân nào phát hiện thấy cá nhân, hiện tượng điển hình tiên tiến, sự việc tốt đều có thể đề xuất khen thưởng. Các hình thức khen thưởng đều cần được trân trọng. Đánh giá cao Ban soạn thảo đã dành một chương về xét tôn vinh trao tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác, ông đề nghị dự thảo cần làm rõ hơn vai trò của các tổ chức kinh tế - xã hội trong chủ động đề xuất, đề nghị, tham mưu khen thưởng, bổ sung điều về trách nhiệm của tổ chức kinh tế - xã hội trong việc chủ động đề xuất tham mưu khen thưởng. Nhấn mạnh “cộng đồng doanh nghiệp mong được khen trúng, khen đúng, theo ông, những nỗ lực của doanh nhân phấn đấu cho nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng cần được ghi nhận và tôn vinh một cách phù hợp. Gần 900 nghìn doanh nghiệp đang đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, khu vực này cần được tính đến một cách đầy đủ. Ông đơn cử, chúng ta đang thực hiện tuyến trình đề nghị khen thưởng theo bộ quản lý ngành, một doanh nghiệp có thể đầu tư kinh doanh tại nhiều địa bàn khác ngoài nơi đặt trụ sở chính. Do vậy, việc trình khen thưởng cần thực hiện theo hướng ở đâu trình cũng được, miễn là trình trúng, đúng để có cơ sở quyết định đúng. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN Về vấn đề này, ông Phạm Huy Giang cho biết, quy định về tuyến trình hiện đã mở rộng nhiều, doanh nghiệp lập thành tích ở đâu, nơi đó có thể đề nghị và khen thưởng. Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre Trần Quang Tâm nêu thực tế, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp cùng lúc tham gia cụm thi đua tại địa phương và ngành dọc, hàng năm được xét Cờ thi đua của UBND theo cụm thi đua tại tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ, của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo ngành dọc. Tuy nhiên, khi xét khen thưởng cấp nhà nước, chỉ được lấy danh hiệu thi đua và thành tích theo hệ thống ngành dọc làm căn cứ xét khen thưởng. Vì vậy, công ty đạt thành tích và được khen thưởng khi tham gia khối thi đua của tỉnh nhưng lại chưa được chấp nhận làm căn cứ trình xét khen thưởng cấp nhà nước, trong khi việc ghi nhận kết quả khen thưởng này là toàn diện các mặt của đơn vị. Điều này chưa khuyến khích, chưa tạo được động lực cho doanh nghiệp ngành dọc đóng trên địa bàn tham gia phong trào thi đua do tỉnh phát động. Ông đề nghị dự thảo Nghị định bổ sung quy định chấp thuận các hình thức khen thưởng của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu cụm khối thi đua của tỉnh làm căn cứ trình xét khen thưởng cấp nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm động lực ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo TTXVN

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay”

BTĐKT – Ngày 30/3, tại Hà Nội, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Chủ nhiệm. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm 7 thành viên, do PGS. TS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự buổi nghiệm thu, có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số phòng, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. PGS. TS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì  nghiệm thu đề tài Quản lý nhà nước với công tác thi đua có vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức thành công các phong trào thi đua yêu nước. Để từ đó có cơ sở khách quan, khoa học trong việc kịp thời khen thưởng đúng người, đúng việc mới làm cho phong trào thi đua phát triển và đạt hiệu quả, chất lượng cao, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển. Thực hiện tốt công tác thi đua sẽ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, phát huy ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của tập thể,của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. ThS. Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài Đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” nghiên cứu, hệ thống hóa những thành tựu đã có trong nghiên cứu công tác thi đua ở nước ta. Trước hết, từ tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta và từ các văn kiện Đảng, đề tài đã phân tích chỉ ra cơ sở lý luận và sự cần thiết của việc tăng cường quản lý nhà nước về thi đua. Đề tài tập trung vào nội dung thi đua là chủ yếu, song thi đua và khen thưởng là hai vấn đề có mối quan hệ gắn bó, biện chứng với sự tác động qua lại lẫn nhau rất sinh động trong thực tiễn. Bởi vậy, đề tài này cũng chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng và cho thấy từ mục tiêu, phương hướng, thực trạng và giải pháp về quản lý nhà nước với công tác thi đua đều không thể tách rời với công tác khen thưởng. Chương 1 đã phân tích về 8 nội dung cơ bản trong quản lý nhà nước về công tác thi đua. Đó chính là kim chỉ nam, cơ sở lý luận của đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay”. Đề tài đã làm rõ thực trạng tại 8 vấn đề cơ bản quản lý nhà nước diễn ra trong thời kỳ đổi mới từ năm 2003 đến năm 2022, cụ thể là: Công tác ban hành các văn bản pháp luật về thi đua; công tác xây dựng chính sách về thi đua; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua; công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, đánh giá hiệu quả công tác thi đua; công tác nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ trình xét danh hiệu thi đua; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua; công tác hợp tác quốc tế về công tác thi đua; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu dự nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm Đề tài đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua từ năm 2003 đến năm 2022, vạch ra những vấn đề cần giải quyết trong quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn tới từ năm 2022 đến năm 2030. Từ trình bày, đánh giá đúng thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua từ năm 2003 đến năm 2022, đề tài đã đề xuất 8 giải pháp, đề xuất 6 kiến nghị tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi đua trong thời gian tới (từ năm 2022 - 2030). Những kiến nghị, giải pháp này đều có tính khả thi, cùng với toàn bộ các sản phẩm của đề tài “Quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay” sẽ có thể là một đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, đã đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Các số liệu kết quả điều tra khá phong phú. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được những giải pháp, phương án và kiến nghị cụ thể trực tiếp làm cơ sở khoa học cho việc  đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay. Nhìn chung, các giải pháp khá toàn diện có tính khả thi cao, nội dung lý luận, thực trạng giải pháp khá nhất quán, bám sát các nội dung quản lý nhà nước,… Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốtmục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần phải tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện các nội dung của Đề tài. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt. Phương Thanh    

Góp ý dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

BTĐKT – Chiều 27/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Ban Soạn thảo); Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Soạn thảo. Quang cảnh hội thảo Cùng dự hội thảo, có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam; các đồng chí thành viên nhóm 2 Ban Soạn thảo, thành viên Tổ Biên tập, Tổ Giúp việc nhóm 2; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo cấp vụ, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, đại diện các đơn vị cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc hội thảo Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo cho biết: Ngày 6/2/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với dự thảo lần 1 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Theo đó, các đại biểu đã tập trung góp ý vào đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng trong 10 điều dự thảo Nghị định theo phân công của Ban Soạn thảo. Hội thảo đã ghi nhận rất nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, cụ thể, xác đáng, xuất phát từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo và triển khai công tác thi đua, khen thưởng tại các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành. Tổ Biên tập đã tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội thảo lần 1, trong đó, có nội dung phải tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn, toàn diện hơn để xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, vẫn còn những nội dung có ý kiến trái chiều, cần tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp từ các cấp, các ngành trên nhiều lĩnh vực nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; bao quát các lĩnh vực, đối tượng, chính xác, khả thi về tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng... Đại biểu thảo luận tại hội thảo Tại hội thảo lần này, các đại biểu đã nghiên cứu, đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung trọng tâm: Các điều 6, 7, 8, 9 10, 14, 15, 16, 20, 21 trong Dự thảo Nghị định liên quan đến việc cụ thể hóa đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân; việc quy định chức danh tương đương, thời gian khen thưởng quá trình cống hiến; tiêu chuẩn “được giải thưởng cao của thế giới”, “được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực”, “được giải thưởng quốc tế cao của khu vực” đối với Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (Điều 14, Điều 15 và Điều 16 dự thảo Nghị định). Hội thảo cũng trao đổi vấn đề đối với khen thưởng cá nhân có quá trình cống hiến được thực hiện 1 lần hay cứ đủ tiêu chuẩn thì khen thưởng theo quy định; khái niệm “tổ chức kinh tế khác” được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; quy định trích lập và sử dụng Quỹ Thi đua, khen thưởng trong thực tiễn tại các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; quy định thủ tục, hồ sơ khen thưởng; quy định sử dụng hình thức khen thưởng theo chuyên đề làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng các hình thức cao hơn; quy định trách nhiệm thực hiện xin ý kiến hiệp y khen thưởng; hướng dẫn điều kiện, thủ tục xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, quy định về tỷ lệ đóng phí khi tham gia đề tài, đề án, công trình khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua; quy định về tỷ lệ tặng Cờ thi đua của Chính phủ; quy định báo cáo kết quả kiểm toán đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước đối với doanh nghiệp; quy định các loại mẫu tờ trình, báo cáo thành tích... Ngoài ra, tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận, góp ý thêm những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn về việc xét khen thưởng cấp Nhà nước cần cụ thể hóa trong Luật và giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay tại các bộ, ngành, tỉnh. Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội thảo Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Luật Thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội thông qua gần 1 năm nay, từ ngày 15/6/2022. Đây là giai đoạn mang tính quyết định để đưa Luật đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xác định việc xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trao đổi về những nội dung được đưa ra thảo luận tại hội thảo, đồng chí Phạm Huy Giang khẳng định các ý kiến đóng góp mang tính phản biện sẽ góp phần hoàn thiện, đưa Luật Thi đua, khen thưởng vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Kết luận hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị các thành viên nhóm 2 cố gắng làm tốt trách nhiệm, rà lại các ý kiến góp ý dự thảo nghị định, tổng hợp thành văn bản báo cáo để trình Ban Soạn thảo. Phương Thanh

Trang