Diễn đàn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì họp Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương

Sáng 13/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương chủ trì họp Thường trực Hội đồng. Phó Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp. Ảnh: VPCTN Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của Thường trực Hội đồng.  Theo đó, trong quí I, Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; tham mưu phiên họp Hội đồng; trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng; tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động… Phó Chủ tịch nước phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VPCTN Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch nước hoan nghênh những cố gắng của Thường trực Hội đồng trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác thẩm định, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước lưu ý Thường trực Hội đồng TĐKT thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật TĐKT trình Quốc hội tại kỳ hợp sắp tới; đôn đốc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” và các phong trào thi đua trọng tâm khác do Thủ tưởng Chính phủ phát động. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện hồ sơ khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, chính sách chung về công tác khen thưởng trong công tác phòng chống dịch COVID-19… Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: VPCTN Cuộc họp cũng lấy ý kiến của Thường trực Hội đồng về Kết quả tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho các bộ, ngành, địa phương dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2021; Công nhận Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó các Cụm, Khối thi đua năm 2022. Đồng thời, tổng hợp các trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đợt 1 năm 2022. Theo vpctn.gov.vn  

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

TĐKT - Sáng 5/5, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; các thành viên của Đoàn Thanh tra do đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương, làm Trưởng đoàn. Về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, có các đồng chí: Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Cơ quan thường trực làm công tác TĐKT Viện và đại diện các đơn vị được thanh tra trực tiếp. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương công bố Quyết định thanh tra Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương đã công bố Quyết định số 62/QĐ-BTĐKT ngày 25/4/2022 của Ban TĐKT Trung ương quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã báo cáo tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các quy định về TĐKT của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam năm 2020 - 2021, tập trung vào các nội dung: Công tác xây dựng, ban hành chính sách, văn bản pháp luật và tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về TĐKT; công tác thi đua; công tác khen thưởng; công tác trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ TĐKT; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và xử lý vi phạm về TĐKT… Đồng chí đề nghị các đơn vị thuộc Viện được thanh tra chuẩn bị báo cáo chính thức, bố trí đúng thành phần và làm việc với Đoàn theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đề nghị các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn, đảm bảo thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và quy định pháp luật về thanh tra chuyên ngành lĩnh vực TĐKT. Đồng chí mong muốn các đơn vị chia sẻ, phản ánh các vấn đề phát sinh từ thực tiễn và đặc thù công tác để Đoàn tổng hợp, báo cáo và đề xuất kiến nghị hoàn thiện thể chế, pháp luật và việc tổ chức thực hiện các quy định trên thực tế, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, khả thi và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Nguyệt Hà

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Sơn La

TĐKT - Từ ngày 26 - 28/4, Đoàn kiểm tra của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT tại tỉnh Sơn La. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La Tại tỉnh, Đoàn đã trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với các đơn vị được kiểm tra, tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tình hình thực hiện Luật TĐKT, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách khen thưởng. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; việc sơ, tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, việc phân chia cụm, khối thi đua, tiêu chí thi đua, biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về TĐKT; việc quản lý, sử dụng quỹ TĐKT. Cùng với đó, đánh giá vai trò tham mưu của cơ quan làm công tác TĐKT và đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT các cấp, vai trò hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp. Việc đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng… Đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Sơn La báo cáo kết quả tham mưu thực hiện công tác TĐKT tỉnh Sơn La Đoàn cũng trao đổi với các đơn vị về các mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng; tìm hiểu tồn tại hạn chế, khó khăn, bất cập trong việc tổ chức, kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua, trong công tác khen thưởng, đề nghị khen thưởng và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất, hoàn thiện thể chế pháp luật và việc tổ chức thực hiện các quy định trên thực tế hiệu quả, sát thực hơn. Đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, khảo sát thực tế mô hình HTX Cà phê Bích Thao Sơn La (bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, TP Sơn La); UBND huyện Mộc Châu và khảo sát mô hình Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị được kiểm tra, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Đoàn. Các ý kiến phát biểu trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho công tác TĐKT. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các văn bản chỉ đạo và quy định có liên quan và căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác TĐKT, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay; quan tâm đánh giá tính hiệu quả các phong trào thi đua để có đề xuất, kiến nghị phù hợp. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, chính xác, kịp thời, có tác dụng giáo dục, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, lan tỏa các tấm gương người tốt việc tốt, chú trọng khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân ở cơ sở; quan tâm đến đối tượng nông dân, người lao động trực tiếp, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi…   Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Mộc Châu Theo báo cáo của Ban TĐKT tỉnh Sơn La, công tác TĐKT năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua được tổ chức ngày càng thiết thực, hiệu quả, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức nên được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Phong trào thi đua của các cấp, các ngành đã và đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của tỉnh. Qua tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng có nhiều khó khăn cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn, làm giàu chính đáng, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mang lại năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác TĐKT với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các ngành đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất. HTX Cà phê Bích Thao Sơn La và Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông Trường Mộc Châu là 2 trong số rất nhiều mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Sơn La. Đoàn kiểm tra nghe ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc HTX Cà phê Bích Thao Sơn La giới thiệu về mô hình sản xuất, kinh doanh của HTX Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại vườn nguyên liệu của HTX Cà phê Bích Thao Sơn La HTX Cà phê Bích Thao Sơn La được thành lập ngày 7/5/2017, với tổng số 11 thành viên, vốn điều lệ do các thành viên đóng góp là 2,5 tỷ đồng. Sau 5 năm đi vào hoạt động, HTX đã giúp các thành viên và bà con nông dân trong bản, xã tiêu thụ sản phẩm cà phê đạt lợi nhuận cao. Vụ cà phê năm 2017 - 2020, HTX cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước sản phẩm cà phê nhân, cà phê bột rang xay với sản lượng lớn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, với mức lương từ 5,5 – 6 triệu đồng/người/tháng, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Năm 2019, HTX có 2 sản phẩm “Cà phê bột nguyên chất” và “Trà quả cà phê” đạt sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Sơn La. Năm 2020, sản phẩm của HTX tiếp tục nằm trong danh sách 20 sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao lần thứ nhất. Đoàn kiểm tra khảo sát mô hình Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông trường Mộc Châu Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông Trường Mộc Châu được thành lập vào ngày 01/8/1996. Đến nay, Quỹ đã trở thành một trong những quỹ tín dụng tiêu biểu có quy mô lớn nhất trong cả nước, chất lượng dịch vụ, uy tín của Quỹ ngày càng được nâng cao, quy mô phát triển ngày một lớn, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu và 3 xã liền kề là Tân Lập, Vân Hồ, Phiêng Luông nói riêng cũng như huyện Mộc Châu nói chung. Hưởng ứng phong trào doanh nghiệp đẩy mạnh thi đua sản xuất, kinh doanh do các cấp phát động, trong năm qua, Quỹ đã triển khai nhiều giải pháp, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi và đã đạt được những kết quả sản xuất, kinh doanh đáng ghi nhận. Phương Thanh

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức

TĐKT - Sáng 14/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng dự cuộc họp có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp (ảnh: VGP) Năm 2021, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua gắn với phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển". Hội đồng đã xây dựng dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trình Thủ tướng Chính phủ phát động và ban hành Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Phong trào thi đua đã động viên các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia thi đua thực hiện mục tiêu "kép" chung tay phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đã góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương đã chỉ đạo triển khai phong trào thi đua tới cơ sở, với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, cụ thể; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia và thường xuyên đôn đốc, kiếm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào. Năm 2021, Hội đồng đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ hơn 3000 tờ trình khen thưởng; thực hiện gần 2000 quyết định của Chủ tịch nước khen thưởng cho hơn 12000 trường hợp; trình khen thưởng cấp Nhà nước cho hơn 1.500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19... Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phong trào thi đua được phát động kịp thời tới toàn dân, tạo không khí người người thi đua, nhà nhà thi đua, công tác thi đua, khen thưởng được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, cuộc chiến chống COVID-19 đã khẳng định và phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của người dân ở khắp nơi trên cả nước. Công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức thực hiện hiệu quả, sát với thực tế, đúng quy định. Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng đã chú trọng việc khen thưởng đột xuất, hướng mạnh về cơ sở và trực tiếp đối với những cá nhân, đơn vị có các thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2022, tình hình được dự báo sẽ có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, thiết thực hơn, đi đúng trọng tâm, trọng điểm, phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của cấp ủy các cấp. Phải tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, là phong trào của nhân dân, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, phong trào phải xuất phát từ nhân dân, bắt đầu từ nhân dân, đi sâu vào nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước, người dân có đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và tình hình thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, phát động phong trào thi đua phù hợp tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra và hoàn cảnh cụ thể từng nơi, từng lúc, có trọng tâm trọng điểm, kịp thời tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng lan tỏa. Về những nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, công tác thi đua, khen thưởng tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy các cấp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" và các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Thủ tướng lưu ý trong nhiệm kỳ này, các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa 100 nghìn căn nhà dột nát tại 74 huyện nghèo trong cả nước bằng nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn… Thủ tướng yêu cầu kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín; tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc để triển khai tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, kịp thời; bảo đảm đúng người, đúng đối tượng; chống tiêu cực… Nguyệt Hà          

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hạn chế tối đa tình trạng "luật khung, luật ống"

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra sáng 28/3 tại Hội trường Diên Hồng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương để thảo luận, cho ý kiến đối với 4 dự án luật được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 5/2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương… Theo đó, 4 dự thảo luật được thảo luận tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách lần này là Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi, Luật Điện ảnh sửa đổi, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, đã được Đảng ta đề ra từ Đại hội XI và tiếp tục được xác định là khâu đột phá trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và cả giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Tại kỳ họp thứ nhất vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo định hướng cho hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV, trong đó đặt ra yêu cầu: "Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá phát triển kinh tế - xã hội". Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hạn chế tối đa tình trạng 'luật khung, luật ống' - Ảnh: VGP/Lê Sơn "Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội sắp tới có nội dung trọng tâm về công tác lập pháp. Với tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan khẩn trương tổng hợp, nghiêm túc giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực tế, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để có thêm thông tin, cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện các dự thảo Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở, nhấn mạnh và trao đổi một số nội dung cơ bản xin ý kiến các vị ĐBQH chuyên trách đối với 4 dự thảo luật. Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ xác định nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ và thực thi; bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ… đã sớm được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đề ra. Mặc dù là Luật sửa đổi, bổ sung nhưng có đến hơn 100 điều của Luật hiện hành phải sửa đổi; đồng thời, còn điều chỉnh một số quy định tại 4 luật khác có liên quan. Việc ban hành Luật sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nền kinh tế trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Để bảo đảm chất lượng của dự án Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến chú trọng vào các nội dung sau: Về giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước; về thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; việc bổ sung quy định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca; về nội dung cụ thể trong các nhóm vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; kỹ thuật lập pháp cần bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa dự thảo Luật này và các Luật Hải quan, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Giá… Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra sáng 28/3 tại Hội trường Diên Hồng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương - Ảnh: VGP/Lê Sơn Đối với dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) thì công tác này được coi là động lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững và góp phần bảo vệ chế độ chính trị - xã hội. Công tác thi đua, khen thưởng là công cụ quản lý quan trọng, tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng con người mới; lay động mạnh mẽ đến tình cảm, trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào của cộng đồng và sức sáng tạo của tập thể, cá nhân. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người dân, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quan tâm khen thưởng cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến… Về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến kỹ lưỡng về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau tại đợt họp chuyên đề xây dựng pháp luật của phiên họp thứ 9. Tại Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung vào một số vấn đề, phương án quy định cụ thể các điều khoản chi tiết, hạn chế tối đa tình trạng "luật khung, luật ống", nhất là về các nội dung: Chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước; phổ biến phim trên không gian mạng; quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh… Với dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Tiềm năng thị trường bảo hiểm tại Việt Nam rất lớn; nhu cầu bảo hiểm ngày càng cao. Trong khi đó, quy mô thị trường bảo hiểm còn khiêm tốn, tỉ lệ doanh thu phí bảo hiểm/GDP còn thấp; chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm không ổn định; thông tin và nguồn thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm còn chưa đa dạng, đầy đủ, toàn diện, dễ phát sinh tranh chấp.  Do đó, dự án Luật này đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 2 theo hướng sửa đổi toàn diện nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra; xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại, có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics... Đến nay, dự thảo Luật đã cơ bản được hoàn thiện, tuy nhiên, đề nghị các vị đại biểu phát biểu tập trung, sâu hơn về các vấn đề sau: Về tiếp tục hoàn thiện kết cấu của dự án Luật, về nguyên tắc áp dụng pháp luật; các quy định về các loại hình bảo hiểm; các hình thức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, về đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quy định về hợp đồng bảo hiểm để bảo đảm bao quát đầy đủ các trường hợp phát sinh, phù hợp với các nguyên tắc chung về hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hàng hải cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên; việc tiếp tục duy trì hay dừng hoạt động của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm; về bảo hiểm vi mô... Theo baochinhphu.vn  

Tập huấn, bồi dưỡng Đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Sáng ngày 25/3, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị để tập huấn, bồi dưỡng Đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng giảng thử đợt 1 năm 2022. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Tiến sĩ Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;  Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Cùng dự có lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban, các báo cáo viên nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng và các công chức của Ban. Quang cảnh Hội nghị Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thông báo Công văn số 491/BTĐKT-TCCB ngày 15/3/2022 về việc tổ chức giảng thử Đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng của Ban; theo đó, kế hoạch giảng thử đợt 1 năm 2022 có lãnh đạo và chuyên viên chính Vụ Thi đua – Khen thưởng các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Vụ II); lãnh đạo và chuyên viên chính Vụ Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Vụ II) thực hiện.  Hội nghị đã nghe báo cáo viên Ngô Thị Việt Hà, Phó Vụ trưởng Vụ II; báo cáo viên Nguyễn Thị Mai Chi,  chuyên viên chính Vụ II trình bày chuyên đề “Những vấn đề cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng”. Với thời gian có hạn, hai báo cáo viên đã truyền đạt cho toàn thể đại biểu dự Hội nghị những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất về công tác thi đua, khen thưởng; những kinh nghiệm, những điểm điểm cần lưu ý trong nghiệp vụ thi đua, khen thưởng. Báo cáo viên Ngô Thị Việt Hà, Phó Vụ trưởng Vụ II trình bày chuyên đề Báo cáo viên Nguyễn Thị Mai Chi,  chuyên viên chính Vụ II trình bày chuyên đề Theo kế hoạch giảng thử đợt 1 năm 2022, ngày 29/3, lãnh đạo và chuyên viên chính Vụ III sẽ tiến hành trình bày chuyên đề bài giảng về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng.                                                                                                                                                                          PV

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

TĐKT – Sáng 23/3, tại Nam Định, Đoàn thanh tra của Ban Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT của UBND tỉnh Nam Định. Dự buổi công bố Quyết định, đại diện Ban TĐKT Trung ương có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra; các thành viên của Đoàn thanh tra. Về phía tỉnh Nam Định, có các đồng chí: Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban TĐKT tỉnh; thủ trưởng các đơn vị được thanh tra. Toàn cảnh Hội nghị Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 37/QĐ-BTĐKT ngày 15/3/2022 quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT của UBND tỉnh Nam Định. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Theo báo cáo của tỉnh Nam Định, thực hiện Luật TĐKT và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác TĐKT, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản và chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch, nhằm cụ thể hóa các chính sách, quy định pháp luật về TĐKT trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện công tác TĐKT. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. Việc tổ chức bình xét khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định; chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất. Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác TĐKT được các cấp, các ngành quan tâm… Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước được quản lý theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Hoạt động cụm, khối thi đua của tỉnh ngày càng đi vào thực chất, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương cho biết: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch, không phải là thanh tra đột xuất, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được thanh tra và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn để đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình nội dung thanh tra đã đề ra. Đồng thời, mong muốn các đơn vị trong tỉnh chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay với Đoàn để tổng hợp báo cáo đề xuất với lãnh đạo Ban, Bộ Nội vụ và cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; đổi mới công tác TĐKT cho sát với thực tiễn không ngừng phát triển và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn quốc. Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương và đề nghị các đơn vị được thanh tra thực hiện theo đúng lịch đã thống nhất. Phương Thanh

Nhiều chế độ ưu đãi dành cho người lao động có sáng kiến

TĐKT - Chiều 16/3, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về triển khai Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng, Lê Thị Sương Mai – Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ. Về phía Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có đồng chí Nguyễn Ngọc Diệp – Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty và Ban Chấp hành công đoàn  cơ sở công ty. Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Chia sẻ về triển khai Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”, ông Võ Thanh Hùng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho biết, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến trong công việc là thế mạnh của Dược Hậu Giang được đông đảo người lao động tham gia. Hàng năm có trung bình từ 100 ý tưởng sáng kiến cải tiến và đề tài được Hội đồng khoa học công nghệ Dược Hậu Giang công nhận và khen thưởng. Năm 2021, có 121 sáng kiến cải tiến, 19 sản phẩm mới, 9 đề tài với tổng giá trị làm lợi là gần 741 triệu đồng, tiết kiệm mang lại từ sáng kiến cải tiến là hơn 50 triệu đồng. Đến với Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP Cần Thơ phát động, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã truyền thông cho đoàn viên, người lao động hiểu biết mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình; giao chỉ tiêu cho từng tổ công đoàn đăng ký tham gia; tập hợp danh sách đăng ký, lập bảng theo dõi thực hiện. Buổi làm việc với Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Ông Hùng cũng cho biết, Chương trình được tổ chức 3 đợt, đợt 1 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022 với chủ đề lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế lao động gắn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022; đợt 2 từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/12/2022 với chủ đề mừng kỉ niệm Quốc khánh 2/9 và sinh nhật Công ty; đợt 3 từ 03/9/2022 đến ngày 31/12/2022 lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp. Ban Chấp hành đã giao nhiệm vụ cho các tổ công đoàn theo dõi, tiếp nhận và cập nhật thường xuyên trong quá trình diễn ra Chương trình. Để góp phần động viên và khuyến khích người lao động, ngoài phần thưởng của Hội đồng khoa học công nghệ của công ty thì mỗi sáng kiến khả thi được công đoàn cơ sở thưởng 100.000 đồng; sáng kiến cải tiến được tổ chức thực hiện được công đoàn thưởng 300.000 đồng và đề tài thưởng 500 nghìn đồng. Công đoàn cơ sở cũng thưởng thêm cho tập thể đơn vị nếu có số sáng kiến được Hội đồng khoa học công nghệ công ty công nhận khả thi đạt 10% nhân với tổng số người lao động của đơn vị. Thông tin tại buổi làm việc, bà Nguyễn Ngọc Diệp, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhấn mạnh về phong trào Lao động giỏi – lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến của đơn vị. Đây là một trong những tiêu chuẩn xem xét thành tích của tập thể và cá nhân cuối năm nên tất cả người lao động trong công ty đều có quyền đề xuất sáng kiến cho sản phẩm mới. “Trong cuộc sống hàng ngày, người lao động thấy sản phẩm trên thị trường được bạn bè, gia đình, cộng đồng sử dụng nhiều thì đề xuất sáng kiến về sản phẩm mới. Bộ phận thị trường sau khi nghiên cứu, thẩm định sẽ báo cáo kết quả để Hội đồng khoa học công nghệ quyết định về tính khả thi của sáng kiến” – bà Diệp nhấn mạnh. Về quy chế khen thưởng, theo bà Diệp, công ty có quyết định công nhận sáng kiến khả thi, được áp dụng với những mức thưởng cụ thể theo giá trị làm lợi. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những chế độ, chính sách ưu đãi, tạo động lực để người lao động có ý thức, trách nhiệm đóng góp trí tuệ vào sự phát triển của doanh nghiệp. Triển khai chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”, Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã sáng tạo, linh hoạt và thích ứng với điều kiện thực tế không chỉ bằng kế hoạch hưởng ứng mà còn cụ thể hóa thành chương trình riêng, phát động đến từng tổ công đoàn, từng đoàn viên, người lao động. Thời gian tới, ông Trần Thanh Hải đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở tiếp tục động viên người lao động tích cực tham gia hoạt động sáng kiến, sáng tạo của công ty, tạo động lực để vượt qua khó khăn, thách thức góp phần hoàn thành mục tiêu 9.000 sáng kiến của LĐLĐ tỉnh Cần Thơ, nhất là mục tiêu để người lao động có môi trường làm việc tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn. Ngọc Tú

Bình Thuận thi đua cải cách hành chính với thông điệp “05T”, “05K”

TĐKT - Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công sở, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, tỉnh Bình Thuận đã phát động phong trào thi đua cải cách hành chính với thông điệp “05T”, “05K”. Tỉnh Bình Thuận nằm ở cực Nam vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện, trong đó có 1 huyện đảo Phú Quý), 124 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 19 phường, 12 thị trấn và 93 xã với 691 thôn, khu phố). Dân số khoảng 1,258 triệu người,  với 35 dân tộc, trong đó có 34 dân tộc thiểu số với 24.881 hộ/104.937 khẩu, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng và các cấp, các ngành, công tác cải cách hành chính ở Bình Thuận đã có chuyển biến tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và     người dân về công tác cải cách hành chính từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Bình Thuận vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, chưa có sự đột phá; môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh có một số mặt chưa được    cải thiện; tinh thần hỗ trợ, phục vụ doanh nghiệp, người dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, có biểu hiện tiêu cực; điểm số và thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhiều năm liên tục xếp thứ hạng thấp…. Để khắc phục những tồn tại, khó khăn, yếu kém, tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp mới, đề ra những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hàng năm cải thiện điểm số, thứ hạng và đến năm 2025: Chỉ số PAR Index nằm trong tốp 20 tỉnh, thành và các Chỉ số PAPI, SIPAS nằm trong tốp 30 tỉnh, thành theo xếp hạng của trung ương. Sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận Thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 22/9/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó đã chọn việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (bảo đảm sự hài lòng của người dân) là một trong 3 vấn đề bức xúc để phát động thi đua tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tiếp đến, ngày 22/9/2021, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số   PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính   trị - xã hội các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện phải thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến làm cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi quản lý; thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây nhũng  nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Đổi mới, sáng tạo, mạnh mẽ, quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành Trong năm 2021 và đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hành nhiều Kế hoạch lãnh đạo, điều hành, đề ra nhiều biện pháp đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ với quyết tâm cao. Tại Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/ 8/ 2021, UBND tỉnh xác định rõ các mục tiêu thực hiện hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo thực hiện thí điểm 3 mô hình mới: Mô hình “Chuyển giao để Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân”; mô hình hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận một cửa các cấp; mô hình “Công dân không viết”. Lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính là cơ sở để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và tập thể, cá nhân có liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm công chức, viên chức do chủ quan để xảy ra chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính hoặc hồ sơ tham mưu giải quyết chậm trễ nhưng  không có Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả; không hướng dẫn thủ tục đầy đủ một lần; gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Việc chỉ đạo kiểm tra, đánh giá xếp loai cải cách chính năm 2021 đúng chất lượng, đúng thực chất, được dư luận cán bộ, nhân dân đồng tình. Cụ thể: đối với sở, ban, ngành thuộc tỉnh chỉ có 9 cơ quan xếp loại tốt, 9 loại khá, 1 trung bình. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố không có loại tốt, 5/5 huyện, thị xã, thành phố xếp loại khá và 5/5 huyện, thị xã, thành phố xếp loại trung bình. Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính, giai đoạn 2022 - 2025 với thông điệp “05 T”, 05 k”, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy về thi đua yêu nước, càng khó khăn, càng phải thi đua, thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày. Ngày 10/2/2022, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, với Thông điệp  “05 T”, 05 K”.  05 T là: (1) Tiếp xúc tổ chức, cá nhân lịch sự, vui vẻ, thân thiện, cởi mở; (2) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nhanh chóng; (3) Tận tình hướng dẫn chu đáo, dễ hiểu; (4) Tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; (5) Trả hồ sơ trước hẹn.  05 K là: (1) Không gây khó, phiền hà, sách nhiễu; (2) không để tổ chức, người dân đi lại nhiều lần; (3) không nhận quà, tiền bôi trơn; (4) không để trễ hẹn; (5) không làm trái trình tự, quy định pháp luật. Khẩu hiệu thi đua là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công sở, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Chỉ bình xét thi đua,   khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả đánh giá, xếp loại năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, công nghệ thông tin đạt loại tốt. Hàng năm xét chọn 10 tập thể và 10 cá nhân thật sự tiêu chuẩn xuất sắc để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Tin tưởng rằng, với nhận thức, hành động và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính ở Bình Thuận sẽ có những đổi mới, đột quá, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường vươn lên phát triển kinh tế, xã hội, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân và các nhà đầu tư với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Ths. Trần Xuân Đông Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Bình Thuận                            

Thi đua, khen thưởng tạo động lực mới, khí thế mới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

TĐKT - Trước diễn biến phức tạp, đem lại nhiều hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid-19, trong năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, vừa triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 14/8/2021. Từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng Bên cạnh việc nghiên cứu, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, nâng cao chất lượng phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là việc xây dựng dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi), nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn sau khi luật ban hành được cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương và các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tập trung nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và tham mưu Bộ Nội vụ trình Chính phủ vào tháng 3/2021. Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ, Ban đã chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự án luật để tham mưu các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội tháng 10/2021. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và thực hiện hợp nhất Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 và Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Phối hợp và tham gia đóng góp ý kiến với các bộ, ngành, địa phương trong việc ban hành thông tư, quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng… Thể chế, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng từng bước được hoàn thiện đã góp phần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thi đua góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” Năm 2021, việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm an ninh, an toàn và yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường gắn kết ý Đảng, lòng dân… Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, xã hội, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các địa phương vẫn tiếp tục quan tâm tập trung tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực, có nhiều đổi mới, sáng tạo với hình thức đa dạng, bám sát yêu cầu thực tế, hướng phong trào vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách gắn với phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương với quyết tâm cao đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản trong tầm kiểm soát; cả nước đang tiến tới mục tiêu bao phủ tiêm vaccine Covid-19 cho người dân nhằm nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, đưa các hoạt động kinh tế, xã hội dần trở về trạng thái bình thường mới. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt” thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Tới nay, cả nước đã quyên góp, ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 số tiền gần 9.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tiếp tục được triển khai hiệu quả, định hướng cho các phong trào thi đua của cả nước. Phong trào thi đua do các bộ, ban, ngành phát động đã bám sát tình hình thực tiễn, có tác dụng động viên, khích lệ mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi và đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Động viên, khen thưởng kịp thời Công tác khen thưởng được các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện, bám sát thực tiễn, đi vào thực chất, gắn với kết quả thực hiện kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao, khách quan, dân chủ. Qua đó, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo không khí phấn khởi thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, chú trọng khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, học tập, công tác, khen chuyên đề, khen đột xuất; kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất... Công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo đúng luật và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt. Năm 2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 3.391 tờ trình khen thưởng. Thực hiện 1.925 quyết định của Chủ tịch nước khen thưởng cho 126.092 trường hợp; 1.201 quyết định của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 12.698 trường hợp. Trong đó, khen thưởng cấp nhà nước các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch hoặc đóng góp, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tổng số 1464 trường hợp; 228 huân chương các loại, 1236 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ . Động lực, đòn bẩy để đổi mới và phát triển Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài tại nhiều nước trên thế giới và nhiều địa phương trong nước, tiếp tục tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu cũng như gây ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình phát triển kinh tế, xã hội nước ta..., để các phong trào thi đua yêu nước thực sự là động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, ngành Thi đua - Khen thưởng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, tiếp tục tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế về thi đua, khen thưởng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi), tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ 3 (Quốc hội Khóa XV); chủ động nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn trình các cấp có thẩm quyền ban hành. Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Gắn các phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2022; tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Kịp thời phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả để kịp thời động viên và làm mẫu cho các đơn vị, cá nhân học tập, noi theo, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Bốn là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương. Việc khen thưởng cần phải gắn chặt với kết quả thực hiện phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng phát hiện, khen thưởng mô hình mới, nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, hành động dũng cảm, sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Tiếp tục thực hiện khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng thông qua phát hiện tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. Năm là, phát huy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thanh tra, kiểm tra trong công tác thi đua, khen thưởng. Phạm Huy Giang Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Trang