Phong trào thi đua

Phấn đấu hết năm 2023, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78%

TĐKT - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra mục tiêu phấn đấu hết năm 2023, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 78%; ít nhất 270 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có khoảng 7 - 8 tỉnh/thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đến hết năm 2022, cả nước có 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ và Bạc Liêu. Trong số trên có 5 tỉnh là Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2022, cả nước có 6.009/8.225 xã (73,06%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 4,8% so với cuối năm 2021). Trong số đó, có 937 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 434 xã so với cuối năm 2021) và 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tăng 67 xã so với cuối năm 2021). Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 42 đơn vị so với cuối năm 2021 (chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước). Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp lý và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt là các Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai 6 chương trình chuyên đề đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ cũng đã hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phân bổ 100% vốn đầu tư công và 2.050 tỷ đồng vốn nước ngoài được giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của chương trình cho các địa phương. Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là 6 chương trình chuyên đề chuyên sâu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, theo hướng đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng và bền vững. Qua đó nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Phương Thanh

Đảng ủy Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng kết công tác Đảng năm 2022

TĐKT - Sáng 13/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí: Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị. Đoàn Chủ tịch Hội nghị Cùng dự Hội nghị, có các đồng chí: Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Ngọc Hưng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ; lãnh đạo các phòng, đơn vị, trưởng các đoàn thể, đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo tại Hội nghị Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Năm 2022, Đảng ủy Ban đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tình hình tư tưởng chính trị đảng viên ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng được triển khai chặt chẽ, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của đất nước và của các bộ, ban, ngành, địa phương. Ban đã tập trung tham mưu để Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Chuẩn bị nội dung, các điều kiện tham mưu tổ chức các phiên họp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng; đồng thời kịp thời triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp của Hội đồng. Đôn đốc các cụm, khối thi đua tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết và các hoạt động công tác trọng tâm năm 2022. Cùng với đó, Ban đã hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và cấp có thẩm quyền giao: Hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng để tham mưu Bộ trưởng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV (Luật số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022); triển khai xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật; tham mưu nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri liên quan đến thi đua, khen thưởng; nghiên cứu, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; tham gia góp ý, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy định về công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng của các bộ, ban, ngành, địa phương. Ban đã chuẩn bị nội dung, chương trình để Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và kế hoạch triển khai thực hiện. Tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 và nghiên cứu, ban hành hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện 2 phong trào thi đua nêu trên. Nghiên cứu xây dựng, tham mưu để Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2021-2025 (Quyết định 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 ); tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương phát động từ năm 2020 đến nay; báo cáo chuyên đề về các phong trào thi đua. Ban đã đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích đột xuất; các đoàn thể thao, cá nhân có thành tích cao trong tại Seagames 31, khen thưởng nhân kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và khen thưởng đối ngoại... Công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đi vào nền nếp, hoạt động của các đoàn thể được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Quy chế dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao các kết quả công tác Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, các văn bản của tổ chức Đảng các cấp; làm tốt công tác tư tưởng, đặc biệt là sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tham mưu để sớm có nghị định hướng dẫn thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Đồng chí lưu ý, Đảng ủy Ban cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năm 2023 là năm đầu nhiệm kỳ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban; các chi bộ cần sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, chuẩn chỉ về hồ sơ, sổ sách, các nội quy, quy định sau Đại hội. Đồng thời, cần tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị Thay mặt Đảng ủy Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tiếp thu, lĩnh hội những gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2022 là một năm nhiều biến động, khó khăn, thuận lợi đan xen, nhưng với tinh thần nỗ lực, cố gắng và đoàn kết, đảng viên toàn Đảng bộ Ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Đảng ủy Ban sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban gắn với thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ,cơ quan, đơn vịvững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.Tăng cường chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể; thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, Quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban cho các tập thể, cá nhân. Tại Hội nghị, 1 tập thể, 6 cá nhân đã được trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Phương Thanh

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nỗ lực đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án

TĐKT - Với sự nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, khắc phục khó khăn của toàn thể viên chức, người lao động, Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông vận tải) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho 3 cá nhân thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Trong năm 2022, Ban đã hoàn thành lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) 4/6 dự án, hoàn thành lập BCNCTKT 1/6 dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Ban đã hoàn thành công tác bàn giao các dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, tỉnh Quảng Nam; dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1211+110-Km1211+799,21, tỉnh Bình Định; dự án đầu tư tuyến cao tốc nối tỉnh Đắk Nông - Bình Phước; đầu tư xây dựng tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành cho các chủ đầu tư khác tiếp tục thực hiện theo quyết định cấp thẩm quyền. Về công tác thực hiện đầu tư, trong năm 2022, Ban hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng dự án BT La Sơn - Hòa Liên, cơ bản hoàn thành dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Cam Lộ - La Sơn trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lũ liên tiếp và kéo dài, đại dịch Covid-19, giá cả nguyên vật liệu tăng đột biến; cơ bản thi công xong nền đường dự án Nha Trang - Cam Lâm; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu xây lắp để triển khai thi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Công tác quản lý chất lượng được Ban đặc biệt coi trọng, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng các dự án. Để quản lý tốt chất lượng các dự án, Ban đã nghiêm túc lựa chọn đội ngũ giám sát viên đảm bảo chất lượng, giám sát viên phải là những người có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện công tác giám sát các dự án; đôn đốc tư vấn kiểm định tổ chức kiểm định chất lượng các dự án theo định kỳ hoặc đột xuất nếu thấy nghi ngờ về chất lượng. Đến ngày 31/12/2022, Ban đã giải ngân được trên 4.264 tỷ đồng, đạt 86,6% kế hoạch vốn được giao sau điều chỉnh. Sản lượng năm 2022 ước đạt khoảng 5.999 tỷ đồng (tăng 94% so với năm 2021). Dự kiến đến hết thời hạn giải ngân vốn (31/1/2023), giải ngân được trên 4.837 tỷ đồng, đạt 98,18% kế hoạch vốn được giao. Công tác quyết toán, kế hoạch - tổng hợp hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác cải cách hành chính được quan tâm, chú trọng... Việc làm, thu nhập của viên chức, người lao động được đảm bảo ổn định, với mức thu nhập bình quân năm 2022 đạt 9,9 triệu đồng/người/tháng. Ban đã kịp thời khen thưởng viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm động viên, thăm hỏi viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, việc hiếu, việc hỷ... Đặc biệt, trong năm 2022, hưởng ứng các phong trào do Bộ Giao thông vận tải phát động như phong trào thi đua "Xuân Nhâm Dần trên công trường", "120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao tốc", Ban đã phát động phong trào thi đua "90 ngày đêm trên công trường Cam Lộ - La Sơn" và tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Kết quả các phong trào thi đua đã góp phần đưa dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn về đích đúng tiến độ. Năm 2022, mặc dù tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thách thức của Ban và ngành Giao thông vận tải như dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thời tiết bất lợi, sự tăng giá đột biến các nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ thi công, áp lực về tiến độ thực hiện các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông... nhưng với những kết quả đạt được, có thể nói Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đã đạt được, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Bám Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành để phê duyệt chủ trương đầu tư, BCNCTKT các dự án Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, dự án Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận, dự án Chơn Thành - Đức Hòa; hoàn thành lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cổ Tiết - Chợ Bến; triển khai lập, trình duyệt đề xuất chủ trương đầu tư, BCNCTKT dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn thành phố Cà Mau đến Đất Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đề xuất Bộ Giao thông vận tải giao cho Ban tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thành bước thiết kế kỹ thuật, lựa chọn các nhà thầu xây lắp để khởi công cuối năm 2023 các dự án Hòa Liên - Túy Loan, Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, Chơn Thành - Đức Hòa, Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận. Triển khai thi công dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, phấn đấu năm 2023 hoàn thành thi công nền đường dự án, sản lượng thực hiện đạt khoảng 40%. Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn. Hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Hoàn thành nghiệm thu hết bảo hành các dự án theo quy định. Hoàn thành công tác quyết toán các dự án theo tiến độ, hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương dự kiến bố trí cho các dự án khoảng 8.100 tỷ đồng... Minh Phương

Công đoàn Y tế Việt Nam sáng tạo, đổi mới, cùng người lao động vượt khó

TĐKT - Năm 2022, đứng trước những khó khăn chưa từng có trong lịch sử ngành Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, đổi mới, thực hiện đầy đủ chức năng của công đoàn ngành trung ương về chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động ngành Y tế. Qua đó, đảm bảo vượt các chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao trong năm. Công đoàn Y tế Việt Nam vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2022. Theo Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình, năm 2022, ngành Y tế đã phải trải qua nhiều khó khăn giai đoạn hậu Covid-19, cũng chưa từng có trong lịch sử ngành Y tế. Lực lượng cán bộ y tế sau khi đi chống dịch về, chịu áp lực hơn về tinh thần và gặp nhiều khó khăn khi triển khai công việc như: Thiếu thuốc, trang thiết bị, bất cập chế độ chính sách đãi ngộ, cơ chế viện phí và cơ chế tự chủ làm cho thu nhập giảm đi… Những điều đó khiến cho làn sóng bỏ việc và chuyển việc của cán bộ y tế khoảng 10 ngàn người, chưa từng xảy ra trong lịch sử. Công đoàn Y tế Việt Nam vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2022. Ngoài công tác nhân lực y tế biến động, cộng thêm thay đổi của Nghị định 95 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm cho hệ thống cán bộ y tế cơ sở, nhất là dân số kế hoạch hóa gia đình và cộng tác viên dân số có những tâm tư nhất định; nhiệm vụ của Chính phủ giao năm 2022 của cả ngành tăng 30% so với năm có dịch COVID-19; Bộ Y tế giao tăng 15%.... Dù diễn biến hết sức khó khăn, song lực lượng cán bộ y tế các cấp vẫn hết sức cố gắng, cống hiến hết mình vì nghề mình đã chọn. Với tinh thần càng khó khăn, càng phải ra sức thi đua, nhiều sáng kiến của cán bộ, đoàn viên đã ra đời. Năm 2022, đã có trên 1600 sáng kiến của cán bộ công đoàn ngành Y tế đăng ký trong chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vượt chỉ tiêu đăng ký. Cán bộ công đoàn các cấp đã đồng hành cùng chuyên môn, theo sự chỉ đạo của cấp ủy các đơn vị đã khẳng định vai trò của Công đoàn Y tế Việt Nam các cấp, công đoàn trực thuộc Công đoàn Y tế Viêt Nam và công đoàn ngành Y tế các tỉnh, thành phố đã đồng hành cùng chuyên môn chăm lo, hỗ trợ cán bộ y tế vượt qua khó khăn giai đoạn hậu Covid-19 về vật chất và tinh thần. Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 cho các Công đoàn cơ sở. Công đoàn Y tế Việt Nam đã làm tốt công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, báo cáo và tham mưu, đề xuất kịp thời các chế độ chính sách giải quyết khó khăn cho ngành và chế độ chính sách cho người lao động. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các đơn vị phúc lợi đoàn viên ký kết để đem lại các chương trình giảm giá cho đoàn viên. Đặc biệt, sắp tới sẽ tiến hành triển khai ký kết với Ngân hàng Agribank Chương trình hỗ trợ 10.000 tỷ dành cho đoàn viên ngành Y tế vay với lãi suất thấp hơn 1,5% so với thị trường. Công tác chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên được Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm thiết thực, thông qua các hội thi, hội thao toàn ngành như: Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm, chung kết hội thao, hội thi về an toàn vệ sinh lao động, hội thi ảnh nét đẹp công đoàn….; tôn vinh các gia đình tiêu biểu, các cháu con cán bộ có thành tích cao, tôn vinh cán bộ công đoàn tiêu  biểu… Ngoài ra, năm 2022, với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với công đoàn cơ sở, tổng cộng gần 1000 cuộc kiểm tra giám sát ở các cấp, qua đó Công đoàn Y tế Việt Nam đã hỗ trợ, hướng dẫn để công đoàn các cấp làm tốt công tác của tổ chức công đoàn. Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đã Ban hành đầy đủ văn bản Hướng dẫn Đại hội và tập huấn công tác đại hội, tổ chức hơn 11 lớp tập huấn các loại về văn thư, phần mềm quản lý tài chính, công tác kiểm tra, đại hội, công tác thương lương tập thể. Đặc biệt, công tác phát triển đoàn viên vượt chỉ tiêu của đoàn chủ tịch giao 889 đoàn viên, vượt chi tiêu là 289 đoàn viên (chỉ tiêu giao 600 đoàn viên). Công đoàn tham mưu Bộ Y tế tiếp tục ký kế hoạch triển khai quy chế phối hợp với Tổng Liên đoàn đến năm 2025 và phát động kịp thời công tác tiêm chủng các mũi bổ sung cho đoàn viên cả nước. Đồng thời, chủ động tổ chức triển khai kịp thời Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; trong đó được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao thí điểm khảo sát công đoàn ngành trung ương toàn quốc xuyên suốt hiệu quả và xây dựng đề án thí điểm. Từ những hoạt động sáng tạo, đổi mới và quan tâm thiết thực đó của Công đoàn Y tế Việt Nam, đời sống tinh thần và vật chất của đoàn viên, người lao động ngành Y tế dần được ổn định, tâm lý yên tâm công tác. Qua đó, đóng góp không nhỏ vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị của ngành Y tế năm 2022. Năm 2022, Bộ Y tế hoàn thành 9/11 chỉ tiêu Chính phủ và quốc hội giao. Các chỉ tiêu hoàn thành nổi bật công tác cải cách hành chính tăng từ 17/17 lên 6/17; ứng dụng công nghệ thông tin triển khai telemedicin đến trên 1800 bệnh viện trên cả nước, tỷ lệ xử lý chất thải đạt 93%, vượt chỉ tiêu quốc hội giao; chúng ta là nước trong nhóm có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 cao nhất thế giới; đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 144 cơ bản tháo gỡ về mua sắm, đấu thầu thuốc được trên 6500 tỷ thanh toán bảo hiểm y tế cho cơ sở. Để ghi nhận những đóng góp của Công đoàn Y tế Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, tại Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra ngày 5/1, tại Hà Nội, đã có 6 cá nhân thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 20 tập thể được tặng Cờ xuất sắc toàn diện của Công đoàn Y tế Việt Nam; 27 tập thể được tặng Cờ chuyên đề của Công đoàn Y tế Việt Nam. Đây là sự ghi nhận, động viên, là động lực để những cán bộ công đoàn ngành Y tế trên cả nước tiếp tục sứ mệnh bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; cùng đóng góp vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình, năm 2023 dự kiến bối cảnh trong nước và thế giới còn có nhiều tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta; dịch COVID-19 chưa chấm dứt và nguy cơ khó lường khi trung quốc mở cửa; lạm phát toàn cầu, chiến tranh, thiên tai, biến đổi khi hậu bất thường. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nước ta nói chung và tổ chức công đoàn nói riêng. Theo đó, Công đoàn ngành Y tế cả nước với trên 500 ngàn đoàn viên, mang trách nhiệm chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho trên 100 triệu dân còn gặp nhiều khó khăn và cần các giải pháp. Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình kêu gọi các đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế phát huy những thành tích đã đạt được ở năm cũ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ngành Y tế. Đồng chí Phạm Thanh Bình cho rằng, càng có nhiều mô hình hay, cách làm giỏi, nhiều điển hình tiên tiến ngành Y tế được nhân rộng; càng tập trung nghiên cứu, chỉ ra được những kiến nghị, đề xuất khắc phục khó khăn, giải pháp,… các cấp công đoàn Y tế sẽ càng có cơ sở để vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm mới 2023. Mai Thảo

Ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: Đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác dạy và học năm 2020 - 2021

TĐKT - Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT (Giáo dục và Đào tạo), lãnh đạo tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể; đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng của lãnh đạo ngành các địa phương, sự quyết tâm vượt khó, nỗ lực phấn đấu của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học nên những năm qua ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đến thăm và làm việc với Sở GD&ĐT Nghệ An Năm học 2020 - 2021 là một năm học chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với phương châm "Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học", ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã triển khai dạy học linh hoạt với nhiều phương án phù hợp với từng bối cảnh, từng thời điểm và là tỉnh có số lượng học sinh tham gia truy cập học trực tuyến lớn nhất cả nước. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền hình trên địa bàn tỉnh, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao của nhân dân với các chủ trương của ngành, không để phát sinh các vấn đề “nóng” xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT Nghệ An đã thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục miền núi, được Bộ GD&ĐT xem là điểm nhấn của ngành Giáo dục toàn quốc trong năm học 2020 - 2021. Học sinh Nghệ An đã đạt 5 Huy chương quốc tế và khu vực, trong đó có: 1 Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á, 2 Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế và 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế. Chất lượng phổ cập giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chuyển biến tích cực. Thành phố Vinh là 1 trong 2 thành phố của Việt Nam được UNESCO công nhận “Thành phố học tập toàn cầu”. Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên học sinh Nghệ An đạt giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16, năm 2020”. Trong đó có, 1 dự án đạt giải Nhì toàn quốc, 1 giải Nhất vòng Bình chọn tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020", 2 dự án đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi KHKT cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học. Đặc biệt có 1 học sinh đạt giải Nhì cuộc thi quý III năm 2021, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, Nghệ An còn là tỉnh đi đầu cả nước trong công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý, triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiệu quả, bài bản. Triển khai cho 100% giáo viên, cán bộ quản lý tự bồi dưỡng dưới sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán trên hệ thống LMS. Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp cho 100% cán bộ quản lý trường tiểu học và giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021. 100% cán bộ quản lý và giáo viên THCS được bồi dưỡng dạy chương trình lớp 6, năm học 2021 - 2022. Nghệ An cũng là tỉnh đứng đầu cả nước với 26 giáo viên THPT trên tổng số 33 giáo viên THPT toàn quốc được thăng hạng I chức danh nghề nghiệp. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và có diễn biến hết sức phức tạp, Nghệ An đã tổ chức thành công và an toàn cho 34.478 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và là một trong số ít các tỉnh trên toàn quốc tổ chức cho cả những thí sinh thuộc diện F1 và F2 được dự thi để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh. Tổng kết năm học 2020 - 2021, Nghệ An đạt được thành tích ở cả 4 bậc học, giữ vững tốp dẫn đầu toàn quốc về học sinh giỏi.    Chặng đường phía trước vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học, tin tưởng rằng ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, đưa chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. PV

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyên dương hơn 9000 sinh viên tiêu biểu

TĐKT - Sáng 29/12, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022, trao học bổng cho tân sinh viên khóa 27. Tại buổi lễ, trên 9000 sinh viên đã được tuyên dương, khen thưởng, với tổng số tiền thưởng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. GS. TS Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng sinh viên phát biểu tại buổi lễ Phát huy truyền thống “Rèn đức luyện tài, miệt mài trong học tập”, năm học 2021 – 2022, sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã nỗ lực học tập đúng tiến độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Kết quả, nhà trường có 9.042 sinh viên trên tổng số 18.826 sinh viên được khen thưởng, đạt tỷ lệ 48%. Trong đó, có 114 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc (đạt 0,6%); 3.619 sinh viên đạt loại giỏi (đạt 19,2%), 5.309 sinh viên đạt loại khá (đạt 28,2%). Có 3 tập thể lớp đạt Tập thể lớp tiên tiến xuất sắc, 6 cán bộ lớp tiên tiến xuất sắc. Số tiền nhà trường chi ra để khen thưởng các em sinh viên trong năm học này là trên 2,5 tỷ đồng. Nhân dịp này, nhà trường cũng trao học bổng đầu vào cho 23 tân sinh viên khóa 27. Lãnh đạo nhà trường khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2021 - 2022 Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng sinh viên cho biết: Trong năm học qua, nhà trường đã rất quan tâm động viên, khích lệ phong trào học tập và rèn luyện của sinh viên, bản thân các em cũng có ý thức phấn đấu vươn lên học tập tốt, rèn luyện tốt, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Đã có nhiều sinh viên và nhóm sinh viên tham gia các kỳ thi của thành phố, khu vực đạt nhiều giải thưởng cao. Nhiệt liệt ghi nhận, chúc mừng và biểu dương các lớp tiên tiến xuất sắc và các sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá, giỏi, xuất sắc của nhà trường năm học vừa qua, GS. TS Nguyễn Công Nghiệp mong rằng các sinh viên vừa được khen thưởng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để đạt được thành tích cao hơn nữa trong những năm học tiếp theo; tích cực tham gia vào các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, xứng đáng là sinh viên của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội… Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường đề nghị các thầy cô giáo, lãnh đạo các khoa và các phòng, ban tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên, để phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa. Phương Thanh

Trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

TĐKT - Ngày 28/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tới dự chương trình có: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là dịp để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị trong Di chúc của Người, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của đất nước, chủ quyền quốc gia về biển đảo Việt Nam. Qua đó, nhằm lan tỏa, nâng cao nhận thức về tấm gương đạo đức cách mạng, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam; hoàn thành mục tiêu giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện. Ban Tổ chức tặng Bằng khen cho các thí sinh đoạt giải Cuộc thi. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động của ngành giáo dục nhằm cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách hiệu quả, thiết thực, sâu rộng và sáng tạo, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm nay, cuộc thi diễn ra từ ngày 12/9 đến ngày 4/12 theo hình thức trực tuyến trên trang hocvalamtheobac.vn. Sau hơn ba tháng tổ chức, cuộc thi đã lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia mà còn nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trường học trong cả nước và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức, đã có hơn 1,7 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 1,4 triệu học sinh, gần 242.000 sinh viên, gần 80.000 cán bộ, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên và hơn 1.200 thí sinh đang là lưu học sinh ở nước ngoài. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 81 giải cho các thí sinh xuất sắc nhất, chia theo ba bảng. Bảng A dành cho học sinh phổ thông, bảng B dành cho sinh viên và bảng C dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên. Đạt giải nhất bảng A là em Trịnh Vũ Tú Linh, học sinh lớp 9A11, Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Giải nhất bảng B là em Trần Đỗ Hà Vi, sinh viên năm 4, lớp LQCN01, Khoa Kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Giải nhất bảng C thuộc về cô Nguyễn Thị Thùy, giáo viên Trường Tiểu học Thanh Hải số 2, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho 69 học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ tiêu biểu đạt kết quả cao tại Cuộc thi. Mai Thảo

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động thi đua năm 2023

TĐKT - Sáng 27/12, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Các đồng chí: Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lê Văn Vũ, Chủ tịch Công đoàn Ban chủ trì Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các vụ đơn vị, trưởng các đoàn thể, các công đoàn viên của Ban. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo tại Hội nghị Năm 2022, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã hoàn thành toàn diện tất cả các nhiệm vụ trong Chương trình công tác cũng như các nhiệm vụ đột xuất. Ban đã tập trung hoàn thành công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt là đã trình các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng. Đã chú trọng hoàn thiện các văn bản quản lý, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng, cũng như các đoàn giám sát việc triển khai hai phong trào thi đua, giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thành nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; xây dựng, tham mưu trình ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng. Đôn đốc các cụm, khối, bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức đánh giá, tổng kết công tác thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thiết thực, hiệu quả; trong đó nòng cốt là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nội dung kế hoạch, hướng dẫn phong trào thi đua được xây dựng với tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ kiểm tra, giám sát, huy động sự tham gia đông đảo và hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân. Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân Trong năm 2022, Ban đã chuẩn bị chương trình, nội dung, điều kiện để Thủ tướng phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Tổ chức 2 Hội nghị và hoàn thành 100% các đoàn giám sát triển khai Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo kế hoạch. Chất lượng công tác khen thưởng dần được nâng cao, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đặc biệt là công tác thẩm định, trình khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó phát huy tác dụng giáo dục, nêu gương; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ban, ngành, địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường và hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đã thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và trong cơ quan theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Công tác văn phòng, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được chú trọng, đảm bảo đúng quy định. Đã thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của cơ quan. Các vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp. Công chức, viên chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống dịch Covid - 19… Ghi nhận kết quả đã đạt được, năm 2022, Ban có 1 tập thể được đề nghị công nhận Tập thể Lao động xuất sắc; 1 tập thể, 2 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 5 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thi đua – Khen thưởng; 12 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 4 tập thể, 28 cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Đồng chí Phan Văn Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động thi đua năm 2023 Tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động thi đua năm 2023, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể: 100% công chức, viên chức, nhân viên xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa bằng 3 chuẩn mực của cán bộ, đảng viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương “Tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, tham mưu xây dựng các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt do Thủ tướng Chính phủ phát động; triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong thẩm định hồ sơ khen thưởng theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐUB ngày 15/11/2021 và Nghị quyết số 08-NQ/ĐUB ngày 12/01/2022 của Đảng ủy Ban. 100% công chức, viên chức, nhân viên thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của Ban và quy chế làm việc của các vụ, đơn vị, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đúng quy định các nhiệm vụ công tác được giao của vụ, đơn vị trong từng tháng, quý, năm và nhiệm vụ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 100% công chức, viên chức, nhân viên thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm nếp sống văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong giao tiếp, hội họp và thực thi công vụ; không uống rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan; không tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức. Người đứng đầu vụ, đơn vị quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức, nhân viên; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan. Vận động công chức, viên chức, nhân viên tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương nỗ lực và những kết quả của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tập trung cho công tác xây dựng thể chế; nghiên cứu sâu, nắm chắc các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022, hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì và phối hợp xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng theo đúng kế hoạch; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong nội bộ và với các cơ quan, đơn vị có liên quan; chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của Ban... Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng, tập thể Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban đã ký kết giao ước thi đua năm 2023. Nhân dịp này, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2024 gồm 3 đồng chí. Phương Thanh

Năm 2022: Ngành Y tế Ninh Bình tích cực chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

TĐKT - Chuyển đổi số y tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của 8 lĩnh vực ưu tiên của chuyển đổi số quốc gia được quy định trong Quyết định số 749/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Nắm bắt được tinh thần đó, thời gian qua, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã chủ động đổi mới lề lối làm việc, tăng cường công tác cải cách hành chính, khẩn trương triển khai các ứng dụng chuyển đổi số, áp dụng nhiều kỹ thuật mới, đa dạng hóa hoạt động dịch vụ, góp phần nâng cao công tác bảo vệ - chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ, chuyển đổi số trong ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay là tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý bệnh viện và khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngày 01/4/2022, Sở Y tế tinh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 37 về việc phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022; Kế hoạch số 11a/KH-SYT ngày 10/02/2022 về việc triển khai thí điểm phần mềm chăm sóc sức khoẻ F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch số 42/KH-SYT ngày 08/4/2022 về hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022. Một ca phẫu thuật tán sỏi mật qua da bằng laser cho bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa Ninh Bình Thực hiện những kế hoạch đó, hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, như: Nâng cấp mạng LAN, nâng cấp dung lượng đường truyền internet. Ngoài ra, các đơn vị còn đầu tư hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện, giúp việc khám, chữa bệnh cho nhân dân được thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã có sự đầu tư về máy móc, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước số hóa trong hoạt động, đã tạo điều kiện giúp các đơn vị chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác diễn biến phức tạp. Chia sẻ với chúng tôi, đại diện Sở Y tế cho hay: Hiệu quả thấy rõ nhất của việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào khám, chữa bệnh là trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt phải kể đến ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tiêm chủng, đã tạo điều kiện giúp người dân thuận lợi theo dõi thông tin tiêm chủng không cần phải mang theo sổ giấy vì toàn bộ thông tin đã được cập nhật trong sổ tiêm chủng điện tử trên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Sở Y tế Ninh Bình cũng đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị trực thuộc ngoài việc đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, các đơn vị còn tăng cường ứng dụng CNTT trong khám bệnh, hướng đến đáp ứng yêu cầu triển khai bệnh án điện tử, xây dựng bệnh viện thông minh, bệnh viện không giấy tờ. Tăng cường triển khai các hoạt động y tế từ xa với các bệnh viện tuyến trên… Với những nỗ lực đó, đến nay, ngành Y tế Ninh Bình đã đạt được những thành quả bước đầu. Đến nay, 100% các dịch vụ công trực tuyến do Sở Y tế thực hiện đều được công khai và thực hiện trên cổng dịch vụ công Một cửa điện tử của tỉnh, của Sở. 100% các đơn vị trực thuộc đã triển khai hệ thống mạng chuyên dùng cấp II, vận hành ổn định, an toàn và thông suốt; đồng thời đều triển khai hệ thống phần mềm Quản lý văn bản iOffice và thực hiện ký số khi gửi văn bản điện tử giữa các đơn vị, rất thuận tiện. Tại các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng ngừa COVID-19 trên địa bàn tỉnh đều đã được trang bị chữ ký số, đảm bảo ký xác thực hồ sơ “Hộ chiếu vắc xin” trên hệ thống phần mềm tiêm chủng. 143/143 các trạm y tế tuyến xã cả tỉnh Ninh Bình đến nay đều đã triển khai ứng dụng phần mềm Y tế cơ sở. Phần mềm này cơ bản đáp ứng được nhu cầu quản lý khám chữa bệnh và một số lĩnh vực y tế dự phòng; đồng thời có khả năng kết nối liên thông với các phần mềm khác. Hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đều đã đầu tư hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện, hệ thống lấy số tự động…, giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi khi khám chữa bệnh tại bệnh viện. Thông tin của bệnh nhân được lưu trữ và dễ dàng tra cứu trên hệ thống phần mềm. Người bệnh nhận phiếu, đơn thuốc được in ra rõ ràng tránh nhầm lẫn. Riêng các bệnh viện Đa khoa và bệnh viện Sản nhi của tỉnh Ninh Bình, đến nay đã chính thức đưa hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh không in phim (PACS) vào hoạt động. Quy trình này đã tạo bước tiến quan trọng để các bệnh viện tiến gần hơn tới việc số hóa các thông tin về y khoa theo mô hình Bệnh án điện tử. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi cho người bệnh và nâng cao hiệu quả hội chẩn chuyên gia từ xa, đồng thời góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường khi không phải in phim. Toàn bộ các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng phương thức mã QR code hoặc phương thức Mobile money và thẻ POS liên kết với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã tích cực chủ động trong việc cải cách thủ tục hành chính đã triển khai ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện nay đã tích hợp được trên 200.000 thẻ BHYT vào căn cước công dân (CCCD) để đi khám chữa bệnh BHYT, công việc này vẫn đang được tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện. Đối với những người chưa được tích hợp thẻ BHYT vào CCCD thì vẫn đi khám chữa bệnh bình thường như cũ và khi đi phải mang theo thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh. Chị Nguyễn Thị Hồng (36 tuổi), thường xuyên sử dụng các dịch vụ y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chia sẻ: Càng ngày bệnh viện càng hiện đại. Tôi thấy rất tiện khi đi bệnh viện không cần phải chen lấn, xô đẩy để vào khám mà chỉ cần ấn nút, lấy giấy rồi ngồi chờ thông báo đến lượt, rất văn minh. Lúc thanh toán, tôi cũng không phải mang theo tiền mặt, tất cả đều gói gọn trong chiếc smart phone. Tôi cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành Y tế tỉnh, Ninh Bình vốn là một địa bàn đa dạng địa hình với trình độ văn hóa không đồng bộ, thu nhập chưa cao, vì vậy trong quá trình triển khai chuyển đổi số ngành Y tế vẫn gặp phải không ít khó khăn. Cụ thể như, hiện nay, tỷ lệ người dân, đặc biệt là người bệnh có thẻ để thanh toán còn thấp. Đối tượng bệnh nhân chủ yếu là người già, trung niên chiếm số lượng lớn nên việc tiếp cận các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn hạn chế tại các đơn vị trực thuộc và các cơ sở khám, chữa bệnh. Mặt khác, do mức phí thu quẹt thẻ qua POS của các ngân hàng trên mỗi giao dịch khá cao, một bệnh nhân có thể phát sinh nhiều hơn một giao dịch, các đơn vị khám chữa bệnh đang phải trả chi phí giao dịch này, trong khi chi phí này chưa được đưa vào chi phí khám chữa bệnh. Vì vậy, vô hình chung, khi thực hiện giao dịch này, các cơ sở y tế thêm phần gánh nặng chi phí. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho rằng, để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, thời gian tới, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương cần có giải pháp tháo gỡ, tạo thuận lợi trong triển khai chủ trương đào tạo đặt hàng, cụ thể là có giải pháp, quy định pháp luật trong đặt hàng đào tạo liên thông bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật y theo địa chỉ sử dụng cho tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến xã do thực tế các đơn vị này rất khó khăn trong tuyển dụng, thu hút được nhân lực bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật y đại học về công tác. Đối với ngành y tế tuyến tỉnh, cần tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đồng thời tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong y tế. Cần tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp về ứng dụng CNTT trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, trong đó có việc ứng dụng CNTT áp dụng cho các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, phát triển nền tảng Chính quyền điện tử; phát triển hạ tầng số, nền tảng số; phát triển dữ liệu số; tiếp tục đấy mạnh triển khai, ứng dụng các dịch vụ, giải pháp phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ số trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, cần triển khai các hệ thống thu thập phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và bảo đảm an toàn an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số./. Thục Anh    

Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tổng kết thi đua năm 2022

TĐKT - Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức Liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2022. Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua; ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Cụm phó Cụm thi đua. Các đồng chí chủ trì Hội nghị Tham dự Hội nghị có lãnh đạo 9 tổ chức trong Cụm thi đua: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, năm 2022, các thành viên trong Cụm tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn với thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam phát động, các thành viên Cụm đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tiêu biểu như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cụ thể hóa bằng phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”, nhiều sáng kiến đã mang lại giá trị làm lợi ước tính từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã vận động, kết nối, đăng ký hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng cho gần 17 nghìn trẻ em, trong đó có 2.991 trẻ mồ côi do Covid-19 với tổng số tiền trên 87 tỷ đồng; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Chương trình “Nối vòng tay thương”, đến nay bảo trợ 1.908 em với mức bảo trợ dài hạn cho mỗi em là 2 triệu đồng/tháng cho đến năm 18 tuổi; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tăng cường các mô hình: “Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân”, “Điểm tiêu thụ nông sản cho nông dân” đã kết nối tiêu thụ trên 2 triệu tấn nông sản cho nông dân; tuyên truyền, vận động, ủng hộ, hỗ trợ 112.077 tấn hàng hóa, vật tư cho công tác phòng chống dịch... với tổng trị giá hơn 336 tỷ đồng. Các đơn vị trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023 Cùng với đó, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tuyên truyền vận động hội viên, nông dân hiến 3,7 triệu m2 đất, góp hơn 1,4 triệu ngày công lao động; làm mới và sửa chữa trên 1.023.203 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng với tổng kinh phí 2.034 tỷ đồng;  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xây dựng mới 101 km đường giao thông nông thôn; tu sửa được 411 km; thắp sáng được 322 km đường nông thôn. Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được các thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam.  Năm 2022, các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho hơn 9 triệu đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 5.850 tỷ đồng. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, với số đoàn viên được thụ hưởng là hơn 1,3 triệu lượt với số tiền trên 26,4 tỷ đồng. Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1,5 triệu đối tượng với tổng giá trị 20 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 10.000 quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn 15 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 1.350 nhà đồng đội. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hỗ trợ 6.500 hộ cựu chiến binh thoát nghèo, xóa được 1.761 nhà dột nát phát sinh do thiên tai. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng 8.357 mô hình sản xuất giảm nghèo; hoàn thành 3.623 nhà ở cho hộ nghèo  với tổng trị giá 2.346 tỷ đồng). Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, đã vận động được gần 80 tỷ đồng. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai Chương trình “Mang Tết về nhà” với tổng trị giá 336 tỷ đồng. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật của các thành viên của cụm thi đua; đồng thời khẳng định, 9 tổ chức trong khối thi đua là cầu nối, là chỗ dựa quan trọng để động viên mỗi đoàn viên, hội viên cùng đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 mà Khối thi đua đã đề ra, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, trên cơ sở Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”, các thành viên trong khối cần phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhắc tới nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, các tổ chức trong khối cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; nâng cao năng lực, bản lĩnh, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và lồng ghép việc triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội vào việc phát động phong trào thi đua của tổ chức mình. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị mỗi thành viên cần tập trung hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động để có nhiều hơn nữa những mô hình, điển hình mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, cơ sở. Đặc biệt, việc tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo sự thiết thực và hướng tới lợi ích của người dân, qua đó góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân. “Mỗi tổ chức phải có sự sáng tạo trong cách thức tiếp cận các phong trào thi đua và thực hiện phương châm tự làm mới mình để việc triển khai các phong trào thi đua đến gần với nhân dân hơn và đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. Hội nghị đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2022 cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đề nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ VN tặng Bằng khen cho 4 đơn vị: Hội CCB Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Dịp này, các đơn vị trong Cụm đã ký giao ước thi đua năm 2023. Hội nghị cũng thống nhất suy tôn Hội Cựu Chiến binh Việt Nam là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023. Mai Thảo

Trang