Phong trào thi đua

Hải Phòng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

BTĐKT - Sáng 15/5, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 - 2024; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể và 2 cá nhân Phát huy kết quả đã đạt được từ Chuyên đề toàn khóa của Đảng bộ thành phố về thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 cho từng năm tiếp theo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương, đơn vị. Đảng bộ thành phố đã thiết thực triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đạt những kết quả tích cực, có nhiều điểm nhấn nổi bật. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm của thành phố; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác, sinh hoạt hàng hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, vào công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, với những cách làm mới, hiệu quả; đặc biệt, lựa chọn những vấn đề khó, nổi cộm, những khâu đột phá, phức tạp trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời và có kết quả rõ rệt. Công tác tuyên truyền việc học và làm theo Bác có nhiều sáng tạo, thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự nỗ lực tìm tòi, đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen và tặng hoa cho các tập thể xuất sắc Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua tiếp tục được phát động mạnh mẽ ở khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Cựu chiến binh gương mẫu… Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, người tốt - việc tốt, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới… có sức cảm hóa, thuyết phục và lan tỏa cao trong xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm của thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh các nội dung cần quan tâm trong thời gian tới: Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch số 322, ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01 năm 2024; quán triệt, tuyên truyền và triển khai hiệu quả Chuyên đề năm 2024 về: “Xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”; tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng về nội dung các tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố. Chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả… Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân của thành phố Hải Phòng đã được nhận Bằng khen của Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; 37 tập thể và 59 cá nhân được nhận bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024. Bình Nguyên

Thái Nguyên: Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác

BTĐKT - Sáng 15/5, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 - 2024; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể và 2 cá nhân Phát huy kết quả đã đạt được từ Chuyên đề toàn khóa của Đảng bộ thành phố về thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 cho từng năm tiếp theo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương, đơn vị. Đảng bộ thành phố đã thiết thực triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đạt những kết quả tích cực, có nhiều điểm nhấn nổi bật. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm của thành phố; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác, sinh hoạt hàng hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, vào công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, với những cách làm mới, hiệu quả; đặc biệt, lựa chọn những vấn đề khó, nổi cộm, những khâu đột phá, phức tạp trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời và có kết quả rõ rệt. Công tác tuyên truyền việc học và làm theo Bác có nhiều sáng tạo, thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự nỗ lực tìm tòi, đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen và tặng hoa cho các tập thể xuất sắc Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua tiếp tục được phát động mạnh mẽ ở khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Cựu chiến binh gương mẫu… Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, người tốt - việc tốt, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới… có sức cảm hóa, thuyết phục và lan tỏa cao trong xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm của thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh các nội dung cần quan tâm trong thời gian tới: Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch số 322, ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01 năm 2024; quán triệt, tuyên truyền và triển khai hiệu quả Chuyên đề năm 2024 về: “Xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”; tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng về nội dung các tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố. Chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả… Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân của thành phố Hải Phòng đã được nhận Bằng khen của Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; 37 tập thể và 59 cá nhân được nhận bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024. Bình Nguyên

Tiên phong chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

BTĐKT - Hưởng ứng phong trào thi đua Chuyển đổi số, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã có những bước đi tiên phong trong xây dựng Đại học số tại Việt Nam. Đây là cơ hội để Học viện bứt phá, tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và tầm ảnh hưởng trên nền tảng nghiên cứu đào tạo chất lượng cao. Đặc biệt, việc hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần EON Reality Việt Nam để triển khai các giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp Học viện đẩy nhanh hơn quá trình này. Ông Dan Lejerskar, Chủ tịch Tập đoàn EON Reality Toàn cầu chia sẻ tại Tọa đàm “Giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo” tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực ICT, là một trong các đơn vị đào tạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, được lãnh đạo Bộ tin tưởng, giao nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, áp dụng trong việc giảng dạy, theo dòng chảy và xu thế của chuyển đổi số quốc gia trong giáo dục. Học viện xác định ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa các quy trình đào tạo, giảng dạy nhằm đào tạo quy mô lớn, chất lượng cao với nguồn lực tối ưu, phục vụ đa dạng hóa các nhu cầu đào tạo, đào tạo lại, nâng cao đào tạo suốt đời, mang lại trải nghiệm tốt nhất và phát triển toàn diện về năng lực cho người học. Học viện xác định 3 yếu tố then chốt của chuyển đổi số là: Chuyển đổi số toàn diện công tác quản trị đại học, chuyển đổi số đa dạng phương pháp dạy và học, lấy người học và giảng viên làm trung tâm. Đến năm 2023, Học viện đã hoàn thiện được 11 nền tảng cho giáo dục Đại học số. Các nền tảng nổi bật như hệ thống thực hành Dlab có bài (với 10 học phần) đã thu hút hơn 5,6 triệu lượt truy cập. Mới đây, ngày 14/5/2024, Công ty Cổ phần EON Reality Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo” tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Với mục đích mang tới thông tin chi tiết và toàn diện về việc ứng dụng các giải pháp thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt đối với khối Giáo dục Nghề nghiệp trong xu hướng chuyển đổi số quốc gia, tọa đàm tập trung vào các nội dung chính: Giới thiệu những công nghệ mới nhất về VR, AR và AI trong giáo dục và đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng VR, AR và AI thành công tại các trường đại học, quốc gia hàng đầu thế giới; thảo luận về những thách thức và cơ hội trong việc áp dụng VR, AR và AI vào giáo dục và đào tạo tại Việt Nam; triển lãm các giải pháp VR, AR và AI của EON Reality. Trong phần tham luận chính, ông Dan Lejerskar, Chủ tịch Tập đoàn EON Reality Toàn cầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành đã chia sẻ và mang đến nhiều thông tin thú vị cùng phần trình diễn công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo đặc sắc qua nền tảng EON-XR. Các sản phẩm được phát triển bởi EON Reality đã và đang được tin dùng bởi nhiều chính phủ, doanh nghiệp và trường học, nổi bật trong đó là Chính phủ Romania (Đề án cách mạng hóa giáo dục và đào tạo), Tập đoàn Boeing, Airbus, Singtel, Samsung, Audi, Shell, Exxon Mobil; Coca Cola, FIFA, Đại học Louisiana, Đại học East London, Trường cao đẳng cộng đồng Eastern Iowa, ITE Singapore…  Qua đó đã cho thấy nền tảng EON-XR có tiềm năng áp dụng được đa ngành, đa lĩnh vực đồng thời mang đến sự đột phá trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Công ty Cổ phần EON Reality Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược triển khai các giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo Nhân dịp này, hai bên đã ký kết hợp tác chiến lược để triển khai các giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, hai bên công bố cùng đầu tư, thiết lập Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Không gian (“Spatial AI Center”) đầu tiên tại Việt Nam. Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Không gian này sẽ được đặt trụ sở tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và được trang bị các phòng lab, các thiết bị VR, AR, AI tiên tiến nhất, nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, trí tuệ nhân tạo trong đào tạo - giảng dạy. Việc hợp tác chiến lược này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại Học viện Bưu chính Viễn thông nói riêng và trong giáo dục Việt Nam nói chung, mang đến những giải pháp sáng tạo và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong thời đại công nghệ số. PGS.TS Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, việc chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là một lựa chọn mà là sự cần thiết. Chúng ta cần áp dụng công nghệ mới và kỹ thuật số vào quy trình giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội tiếp cận các chương trình giáo dục chất lượng, phù hợp với thời đại. Phương Thanh

60 năm thi đua làm theo lời Bác, Rạng Đông không ngừng phát triển

BTĐKT - Ngày 27/4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã long trọng tổ chức Lễ Báo công, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm công ty (28/4/1964 - 28/4/2024) và 20 năm thành lập công ty cổ phần. 60 năm qua, dù là doanh nghiệp nhà nước hay công ty cổ phần, dù là kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, dù là cách mạng công nghiệp 4.0, cứ thực hiện đúng lời Bác dạy, Rạng Đông luôn thích ứng, vượt qua và phát triển. Rạng Đông được thành lập từ năm 1961, đến năm 2004 được cổ phần hóa và đến năm 2015 đã không còn vốn cổ phần của Nhà nước. Sau 20 năm cổ phần hóa (2003 - 2023), Rạng Đông đạt doanh thu tăng 24 lần, nộp ngân sách nhà nước tăng 16,8 lần, lợi nhuận thực hiện tăng 34,7 lần. Trong 4 năm 2020 - 2023, dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song nhờ chuyển đổi số nên tốc độ tăng trưởng doanh thu của Rạng Đông vẫn giữ mức cao từ 15 - 20%. Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông phát biểu tại buổi lễ Theo báo cáo tài chính của Rạng Đông, trong quý I/2024, doanh thu đạt hơn 2.831 tỷ đồng, tăng trưởng 32,6% so quý I/2023. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 194,6 tỷ đồng, tăng gần 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện giá cổ phiếu RAL của Rạng Đông liên tục tăng và giữ ở mức cao lên tới hơn 131.000 đồng/cổ phiếu. Năm 2024, công ty đưa ra mục tiêu doanh thu lên tới 11.000 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2023. Tầm nhìn đến năm 2025 sẽ là trở thành doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp số. Đến năm 2030 đưa thương hiệu Rạng Đông lên tầm khu vực, doanh thu tầm tỷ đô. Để đạt được những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết, công ty không ngừng thi đua làm theo lời Bác, xác định chuyển đổi số là phương tiện để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Công nghệ số giúp Rạng Đông sản xuất tiết kiệm năng lượng hơn, tạo ra sản phẩm cho tiêu dùng xanh, giảm phát thải ra môi trường. Trước đó, chiều 26/4, Rạng Đông đã tổ chức ngày Công nghệ lần thứ 9 (Techday9) - Triển lãm các thành tựu sau 4 năm chuyển đổi số (2020 - 2024) và Workshop “Từ nhà máy thông minh đến ngôi nhà thông minh”. Nhiều ký kết quan trọng giữa Rạng Đông và các đối tác được thực hiện Tại chương trình, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với 5 đơn vị đối tác: Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (chia sẻ hợp tác khoa học công nghệ, đào tạo và hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp); Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (hợp tác trong việc nghiên cứu, khảo sát và tối ưu hóa quá trình sản xuất); Cổng Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp FTU (hợp tác tham gia triển khai các dự án đào tạo và sự kiện, cùng nhau tạo ra những cơ hội mới và phát triển bền vững); Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank (tối ưu các sản phẩm/dịch vụ và các nguồn lực sẵn có của hai bên để tối đa hóa hiệu quả hợp tác). Mai Thảo

Hải Phòng phát động Tháng Công nhân năm 2024

BTĐKT - Sáng 27/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024; ngày hội truyền thống các Cụm Văn hóa thể thao – Công nhân, viên chức, lao động thành phố Hải Phòng lần thứ 30. Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan trong và ngoài thành phố; cùng 2.000 cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đại diện 320.000 đoàn viên công đoàn thành phố Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc chương trình Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết: Tháng Công nhân năm 2024, với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, các cấp công đoàn thành phố sẽ tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; phát huy hơn nữa hiệu quả của Quỹ Mái ấm công đoàn, Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo trong việc hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; thực hiện quyền thương lượng tập thể của người lao động… Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc gắn kết giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động; mô hình chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, CNVCLĐ… Chủ tịch LĐLĐ thành phố tin tưởng với truyền thống của thành phố Cảng “Trung dũng - Quyết thắng”, cùng với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ thành phố, các cấp công đoàn sẽ tổ chức thật nhiều hoạt động, các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, CNVCLĐ góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ thành phố ngày càng phát triển và lớn mạnh. Tại chương trình, LĐLĐ thành phố Hải Phòng đã trao tặng 1.500 suất trợ cấp, xây mới và sửa chữa 25 nhà Mái ấm Công đoàn, thay dầu xe miễn phí cho 5.000 CNLĐ, phát hành 10.000 vé bơi giảm giá 25% cho đoàn viên, CNVCLĐ… trị giá 2,7 tỷ đồng đến đoàn viên và CNVCLĐ thành phố. Ngay sau phần lễ khai mạc, đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ thành phố tham gia Cuộc thi Chạy bộ và đạp xe thông qua ứng dụng phần mềm; giải chạy vì cộng đồng “Đường đua sắc màu”; giải bơi nam trong đoàn viên, CNVCLĐ; được tuyên truyền, tư vấn pháp luật BHXH và thay dầu xe máy miễn phí. Phương Linh  

Công đoàn ngành Công thương Thái Nguyên: Nâng cao vai trò công đoàn ngành địa phương

BTĐKT - Với vai trò của mình, Công đoàn ngành Công thương Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, mang lại quyền lợi chính đáng cho người lao động. Công đoàn ngành Công thương Thái Nguyên đang quản lý 30 công đoàn cơ sở, với tổng số trên 18.000 công nhân viên chức lao động, trong đó có hơn 15.000 đoàn viên công đoàn; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng. Thời gian qua, công đoàn ngành luôn xác định đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn ngành Công thương Thái Nguyên xác định mục tiêu “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đổi mới hoạt động của công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra”. Vì vậy, Công đoàn ngành Công thương Thái Nguyên luôn lựa chọn và bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn tại các công đoàn cơ sở luôn là những cán bộ nắm chắc nghiệp vụ, nhiệt tình, tận tụy, sáng tạo trong mọi hoạt động; thường xuyên phối hợp với công đoàn cơ sở gặp gỡ, trao đổi thống nhất với người sử dụng lao động để chủ doanh nghiệp hiểu, ủng hộ các hoạt động của công đoàn cơ sở. Đến thời điểm hiện tại, quan hệ giữa Công đoàn ngành Công thương Thái Nguyên, các công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp khá chặt chẽ, thân thiết, do công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giúp cho năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp được nâng cao, doanh nghiệp giải đáp nhiều thắc mắc, khiếu nại của người lao động. Ngược lại, người sử dụng lao động cũng tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở và người lao động trong mọi hoạt động công đoàn, quan tâm chăm lo hơn đến quyền lợi của người lao động. Một nội dung luôn được công đoàn coi là nhiệm vụ hàng đầu đó là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động Một nội dung luôn được công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở quan tâm, coi là nhiệm vụ hàng đầu đó là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Hàng năm, 100% đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đều tổ chức đối thoại, trên 90% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động, 100% đơn vị đủ điều kiện đã ký thỏa ước lao động tập thể, trong đó trên 90% thỏa ước lao động tập thể xếp loại A. Khi có những vấn đề nảy sinh, công đoàn phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; quan tâm, động viên, thăm hỏi kịp thời đoàn viên, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… Theo bà Hà Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Thái Nguyên: Riêng bản thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành may sẽ giúp người lao động được hưởng nhiều phúc lợi như chế độ ăn ca, chuyên cần, hỗ trợ xăng xe, tham quan nghỉ mát, trợ cấp khó khăn, hiếu hỉ, hỗ trợ nhà trẻ, mẫu giáo... Thông qua đó, hạn chế được tình trạng người lao động chuyển qua lại giữa các công ty, do mỗi doanh nghiệp có điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi khác nhau. Cùng với đó, công đoàn còn đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thể hiện trong việc tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động, nổi bật như phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo với năng suất chất lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa”; và các phong trào thi đua chuyên đề: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; gắn với thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương. Sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng đoàn viên, công nhân, viên chức lao động có thành tích xuất sắc, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến. Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Công đoàn ngành Công thương Thái Nguyên cũng chia sẻ những khó khăn, hạn chế trong hoạt động, đó là: Đa số doanh nghiệp trong tỉnh đều có quy mô nhỏ, số lượng lao động không lớn và thiếu ổn định; nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động về tổ chức công đoàn chưa đầy đủ, một bộ phận người sử dụng lao động chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động công đoàn… Để hoạt động công đoàn thời gian tới đạt kết quả cao, Công đoàn ngành Công thương Thái Nguyên đã đưa ra một số giải pháp, đó là: Tích cực, chủ động tham gia ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động; chủ động tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến công nhân lao động như chính sách về nhà ở; chính sách bảo đảm việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo và các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động; quy định pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp, bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; chính sách đối với lao động nữ, đào tạo, đào tạo lại nghề cho công nhân lao động; chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với công nhân có sáng kiến, có tay nghề cao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động; hướng dẫn, giúp đỡ công nhân lao động ký hợp đồng lao động… Ngoài ra, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với điều kiện sống và làm việc của công nhân lao động; kịp thời nắm vững tâm tư, nguyện vọng của người lao động để chủ động đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động, cơ quan chức năng nhằm hạn chế cũng như giải quyết kịp thời tranh chấp lao động, đình công tự phát; bảo đảm hài hòa lợi ích của công nhân lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước. Những nơi có đông công nhân, lao động cần chủ động đề xuất với chính quyền xây dựng nhà văn hóa công nhân và các công trình công cộng phục vụ công nhân lao động; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động tại doanh nghiệp… Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”...; có nội dung và hình thức tổ chức thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh hoạt động nhằm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, động viên công nhân lao động ở các doanh nghiệp gia nhập tổ công đoàn, gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở đã có; bảo đảm thực chất về chất lượng những công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thanh Tâm  

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Thủ tướng kêu gọi cả nước cùng chung tay, mọi người dân, doanh nghiệp "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít", để xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự lễ phát động - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025. Ngay sau đó, Thủ tướng và các đại biểu đã đi thăm, động viên, tặng quà, dự khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, đồng thời kiểm tra việc triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thực tế. Lễ phát động do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự Lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ trong cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc trong không khí cả nước đang thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Thời gian qua, với nhiều chương trình, đề án hỗ trợ nhà ở cụ thể, đặc biệt là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, từ năm 2011 đến nay, ngân sách nhà nước và xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 820.000 hộ gia đình người có công, hộ nghèo trong cả nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết cho 670.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, theo rà soát của các bộ, ngành, địa phương, số hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở là trên 315.000 hộ; các địa phương đang nỗ lực triển khai để đến hết năm 2025 hỗ trợ nhà ở cho khoảng 145.000 hộ nghèo, cận nghèo (theo chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia). Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Tại Phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ngày 10/8/2023, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã quyết định phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2025 và ngay sau đó là sự chuẩn bị khẩn trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương. Xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau 76 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948), đất nước ta đã và đang phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ động viên nhân dân cả nước, khơi dậy lòng yêu nước thương dân, ý chí tự lực, tự cường, huy động hiệu quả sức người, sức của, sức mạnh của nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gian khổ, làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thi đua yêu nước đã trở thành truyền thống quý báu, một tài sản vô giá, một nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ta. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức cho Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao thư cảm ơn tại Lễ phát động - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Việt Nam đã trở thành một hình mẫu về xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, phát triển đất nước, khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh. Đặc biệt luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế, phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; có hàng chục triệu hộ nghèo đã thoát nghèo, nhiều hộ có cuộc sống trung bình, khá giả; nhiều địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn, một số địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới. Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xoá đói, giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Theo Thủ tướng, kết quả trên có ý nghĩa rất to lớn, khẳng định ý chí, quyết tâm cao của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, của toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo, thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Thủ tướng nhấn mạnh, việc hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa" và "Thương người như thể thương thân", góp phần mang lại mái ấm tình thương cho người bị thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương cho 05 tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thời gian qua, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, huy động nguồn lực lớn của Nhà nước và nhân dân để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như tỉnh Điện Biên đã xóa 5.000 căn, Nghệ An đã xóa trên 5.600 căn; các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp cùng tích cực tiên phong trong xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng 170.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thuộc đối tượng hỗ trợ, phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, một bộ phận người dân còn thiếu hạ tầng thiết yếu, các dịch vụ xã hội cơ bản như nước sạch, điện, phủ sóng truyền thông, y tế, giáo dục... Thủ tướng nêu rõ: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/1/2023, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng) "xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu". Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 42, với mục tiêu là vận động xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm 2025, với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, Thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua cả nước chung tay "xoá nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cao đẹp sẽ nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, toàn xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân với tinh thần toàn dân, toàn diện, chung sức đồng lòng vì người nghèo. Thủ tướng trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Sau gần 80 năm đất nước giành độc lập, gần 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ ta với hệ thống chính sách an sinh xã hội đa tầng, bao phủ và toàn diện, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, trong đó có nhà ở, nên hầu hết các hộ dân đã có nhà ở kiên cố, an toàn. Tuy nhiên, còn một bộ phận hộ nghèo, bị tác động tiêu cực bởi thiên tai, biến đổi khí hậu đang ở trong những căn nhà đơn sơ, tạm bợ không bảo đảm an toàn hoặc chưa có nhà ở, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên các hộ nghèo không có khả năng tự cải thiện nhà ở. "Để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có khó khăn về nhà ở để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do, thành quả của quá trình đổi mới với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, phải quan tâm, chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội cho người dân như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII", Thủ tướng nêu rõ. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi 'Ai có gì góp nấy' để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Không màu mè, hình thức vì một mục tiêu Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và triển khai hiệu quả Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trong cả nước phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, nhất là với người nghèo, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau: Một mục tiêu: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Hai phát huy: (1) Phát huy các nguồn lực của nhà nước, của xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân; (2) Phát huy truyền thống, văn hóa, tinh hoa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần tương thân tương ái "là lành đùm lá rách", "lá rách đùm lá rách hơn" để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Ba bảo đảm: (1) Bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để thực hiện chương trình; (2) Bảo đảm không hình thức, màu mè, công trình phải có chất lượng và đúng đối tượng thụ hưởng; 3) Bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. Về huy động nguồn lực, đa dạng hóa nguồn lực, có tính toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm. Trung ương sẽ dành nguồn vốn ngân sách theo các Chương trình, đề án hỗ trợ về nhà ở cho người dân, nhất là 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các bộ, ngành, địa phương bố trí, phân bổ đủ vốn cho các chương trình theo kế hoạch đề ra. "Kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp, ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, tạo phong trào, xu thế vì người nghèo, vì phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát", Thủ tướng phát biểu. Thủ tướng tham gia khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, chung tay, đóng góp, hưởng ứng Phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát bằng nhiều cách khác nhau trong điều kiện có thể cao nhất. Tất cả các chủ thể có liên quan, chủ thể đóng góp, mỗi người, mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phát huy hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để chung tay, góp sức tạo phong trào sâu rộng, thực chất, hiệu quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Về tổ chức thực hiện, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân có công ăn, việc làm, sinh kế, không chỉ thoát nghèo và tiến tới có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn. Tiếp tục rà soát, đánh giá, thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình. Nghiên cứu thành lập Quỹ chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước; có tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp, có hiệu quả. "Tôi yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần "Cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Thực hiện các công việc một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, linh hoạt, không màu mè, hình thức, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm", Thủ tướng nhấn mạnh. Các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tác động tiêu cực do thiên tai, biến đổi khí hậu, không để ai lại phía sau. Các cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thủ tướng động viên, tặng quà, tham gia khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc  Tiếp nhận 337 tỷ đồng ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thay mặt Đoàn Chủ tịch gửi lời kêu gọi tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua cả nươc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Với thông điệp "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"; tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay, góp sức, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mức phấn đấu chung là: Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất mỗi năm một ngày lương; công nhân, người lao động mỗi năm giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên tiết kiệm để giúp đỡ ít nhất 50.000 đồng; mỗi hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100.000 đồng. Ngay tại buổi lễ, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hưởng ứng phong trào với tổng số kinh phí tiếp nhận ủng hộ là 337 tỷ đồng, đủ để xây dựng 6.720 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở. Trong đó, Công ty Cổ phần tập đoàn SOVICO ủng hộ 100 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Thương Tín ủng hộ 100 tỷ đồng... Ban vận động quyết định phân bổ đợt một, ưu tiên cho 40 tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo cao, có số lượng lớn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ. Trong đó, 24 địa phương được hỗ trợ mức 10 tỷ đồng và 16 địa phương được hỗ trợ mức 05 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao kinh phí hỗ trợ các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái mỗi địa phương 10 tỷ đồng. Đồng thời trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngay sau lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã đi thăm, động viên, tặng quà, tham gia khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đồng thời kiểm tra việc triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thực tế. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, động viên, tặng quà và tham gia khởi công xây dựng nhà mới cho hộ gia đình ông Xa Văn Vọng, xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Đây là hộ gia đình nghèo với 5 nhân khẩu người dân tộc Tày, người vợ bị bệnh ung thư, không có nhà phải đi ở nhờ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ở địa phương tiếp tục quan tâm, vận động, huy động người dân trong thôn, xã cùng nhau đóng góp, xây dựng nhà cho các gia đình; các gia đình cũng cố gắng cao nhất cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng và người thân, bà con thôn xóm. Qua đó, vừa thắt chặt đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm; vừa giúp các gia đình có nơi ở mới khang trang hơn, vươn lên trong cuộc sống./. Theo baochinhphu.vn

Ninh Bình: Hiệu quả từ mô hình “Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó”

BTĐKT - Thời gian qua, mô hình điểm “Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó” của Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Ninh Bình đã tác động sâu rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc hỗ trợ người dân, nhất là các đối tượng người lao động, người nghèo, người yếu thế được tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước. Qua đó, giúp người dân vượt qua khó khăn sau dịch bệnh COVID-19, đẩy lùi tín dụng đen, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình anh Đinh Văn Bộ, thị trấn Yên Ninh đã có điều kiện phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022, Đảng ủy Ngân hàng CSXH tỉnh đã chọn ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình "Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó". Đây là một trong 15 mô hình điểm được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo thực hiện. Ông Phạm Đức Cường, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Để đảm bảo mô hình được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho đảng ủy viên phụ trách các chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện mô hình. Duy trì mối quan hệ giữa Đảng ủy với tập thể lãnh đạo chi nhánh đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ, bàn bạc kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình chỉ đạo điều hành triển khai các giải pháp thực hiện. Quán triệt, động viên toàn thể cán bộ, người lao động phát huy năng lực, tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị hàng năm; sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, từ đó hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn và đồng hành cùng người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn đó. Qua khảo sát, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhu cầu vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm cho lao động mất việc là rất lớn. Để tạo lập nguồn, Ngân hàng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trọng tâm là tham mưu cho UBND các cấp chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Kết quả, từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2024, UBND các cấp đã chuyển hơn 236 tỷ đồng và đã có hơn 2.947 tập thể, cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng CSXH, với tổng số tiền gần 275 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH tỉnh còn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vận động, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tạo lập thói quen tiết kiệm gửi tiền hàng tháng thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn để có nguồn trả nợ và tạo nguồn cho vay cho các thành viên. Vì vậy, nguồn vốn tín dụng tăng trưởng mạnh và đạt cao nhất từ khi thành lập chi nhánh đến nay. Tính đến ngày 22/3/2024, đạt gần 3.955 tỷ đồng, tăng hơn 1.075 tỷ đồng so với thời điểm ngày 22/3/2022. Sau 2 năm triển khai, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động trong đơn vị, mô hình "Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó" đã đạt được những kết quả quan trọng. Nguồn vốn tín dụng tăng trưởng mạnh và được quản lý chặt chẽ, tổng nguồn vốn tính đến ngày 22/3/2024 đạt trên 3.954 tỷ đồng, tăng hơn 1.075 tỷ đồng so với thời điểm ngày 22/3/2022. Doanh số cho vay đạt gần 2.439 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 3.946 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% cho 45 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách, với số tiền hỗ trợ lãi suất là 34,9 tỷ đồng; gia hạn thời gian trả nợ cho hơn 4.400 hộ nghèo. Trong 2 năm, đã có trên 54 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng CSXH, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 3,07% cuối năm 2021 xuống còn 1,86% cuối năm 2023; thu hút và tạo việc làm cho trên 20 nghìn lao động; giúp cho gần 2.800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo trên 50 nghìn công trình nước sạch; hỗ trợ xây dựng gần 400 ngôi nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Việc triển khai mô hình đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Ngân hàng CSXH trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước. Khơi dậy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị trong việc gần dân, sát dân, với phương châm "Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ". Từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải thích, hướng dẫn, khắc phục sự tự ti, khơi dậy ý chí vươn lên của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để giúp họ mạnh dạn tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Bình Nguyên

Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

BTĐKT - Chiều 5/4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Dự hội nghị, về phía TP Hồ Chí Minh có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Đại biểu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết: Trong năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua đã phát huy về vai trò, nhận thức của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Các phong trào thi đua của thành phố tập trung vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những việc khó, chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội” đã góp phần giúp thành phố đạt mức GRDP năm 2023 tăng 5,81% so với cùng kỳ; các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, thành phố có 1.362 công trình, dự án thi đua sáng tạo của 105/194 đơn vị đăng ký cấp cơ sở, có 55 chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu được lựa chọn cấp thành phố của 26 cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký cấp thành phố nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 Tại hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước sáng tạo năm 2024. Trong đó, thực hiện thắng lợi 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; triển khai có hiệu quả chủ đề năm về chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 đến 8%; hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách; tập trung phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, tập trung triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; triển khai hiệu quả Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật; thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án tiêu biểu của thành phố. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung khắc phục các hạn chế, nâng cao chất lượng phong trào thi đua chuyên ngành sát với mục tiêu, nhiệm vụ, rõ kết quả, thể hiện rõ sáng tạo trong thực hiện. Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, chú trọng đến việc khen thưởng đột xuất. Đồng thời, có hình thức phù hợp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước sáng tạo của thành phố và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tạo thành phố. Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Đại diện các đơn vị cụm trưởng, khối trưởng của 32 cụm khối thi đua thành phố cam kết thực hiện giao ước thi đua năm 2024 Nhân dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu cụm, khối thi đua TP Hồ Chí Minh năm 2023. UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể; tặng Bằng khen cho 129 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, yêu nước năm 2023.  Xuân Phúc  

Hải quan đẩy mạnh công nghệ thông tin trong chuyển đổi số

BTĐKT - Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), Tổng cục Hải quan đã thực hiện số hóa và áp dụng trong các lĩnh vực, mang lại hiệu quả cao. Qua các giai đoạn xây dựng, công tác nghiệp vụ quản lý thuế của ngành Hải quan đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Theo đó, từ năm 1998, ngành Hải quan đã bắt tay vào quá trình số hóa công tác kế toán thuế và triển khai trên phạm vi toàn quốc bằng Hệ thống Kế toán thuế. Nếu như trước đây chỉ có cán bộ, công chức (CBCC) làm công tác kế toán được đào tạo chuyên sâu mới có thể cập nhật, khai thác thông tin kế toán thuế xuất nhập khẩu thì khi áp dụng hệ thống, công tác quản lý theo dõi nợ thuế với cơ chế tự động theo dõi số thuế phát sinh, số thuế đã nộp, số thuế còn nợ của doanh nghiệp (DN) chi tiết theo từng tờ khai; thực hiện cơ chế tự động hạch toán kế toán cho phép CBCC chỉ cần nhập các chỉ tiêu thông tin cơ bản của hồ sơ, hệ thống sẽ tự động định khoản kế toán. Tổng cục Hải quan đã thực hiện số hóa và áp dụng trong các lĩnh vực, mang lại hiệu quả cao Có thể nói, việc thực hiện số hóa và triển khai Hệ thống Kế toán thuế đã đem đến những hiệu quả rõ rệt, cụ thể là tăng mức độ chính xác trong công tác quản lý theo dõi nợ thuế; giảm khối lượng công việc (liên quan đến công tác kế toán) cho CBCC hải quan do hệ thống được thiết kế với cơ chế tự động hạch toán kế toán; giảm chi phí hành chính cho cơ quan hải quan. Theo đánh giá, trước khi triển khai Hệ thống Kế toán thuế, CBCC Hải quan phải sử dụng khoảng 30.000 quyển sổ (sổ thanh toán đối tượng nộp thuế) để theo dõi nợ thuế của DN (mỗi DN có một quyển sổ) đó là chưa kể đến các loại sổ chi tiết, tổng hợp tài khoản các báo cáo kế toán bằng giấy. Tuy nhiên, sau khi triển khai hệ thống các sổ sách chứng từ đã được lưu giữ toàn bộ ở dạng điện tử; tăng tính chính xác, kịp thời trong việc cưỡng chế, giải tỏa cưỡng chế đối với các lô hàng nộp thuế quá thời hạn quy định. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ CNTT, từ năm 2007, Tổng cục Hải quan đã thực hiện số hoá với việc áp dụng Giấy nộp tiền điện tử thay cho Giấy nộp tiền giấy và thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa các cơ quan Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính về tình hình nộp thuế của DN xuất nhập khẩu (XNK). Đáng chú ý, từ năm 2012 đến năm 2017, ngành Hải quan đẩy mạnh chuẩn hoá quy trình thu thuế để phục vụ việc số hoá, thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và các ngân hàng thương mại để thực hiện việc thanh toán điện tử. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện thanh toán điện tử, phối kết hợp với các ngân hàng thương mại trong việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ và phát triển các ứng dụng trao đổi thông tin. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, cơ quan hải quan đã triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Theo đó, mức độ số hoá và ứng dụng CNTT được đẩy cao hơn một bước. Với việc triển khai Đề án này, DN có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan. Việc triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 cho thấy, quá trình số hoá công tác thu thuế đã tạo bước đột phá trong công tác thu nộp thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật đối với hoạt động XNK hàng hóa. Tạo thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả cho DN XNK thực hiện nộp thuế, phí và lệ phí mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt và thay bằng đó là thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác, từ đó giúp giảm thời gian nộp thuế, giảm thời gian thông quan hàng hóa ngay sau khi DN hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Kết quả cho thấy, số thuế XNK thu bằng phương thức điện tử của giai đoạn 2016 - 2020 gấp hơn 1,5 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Tổng cục Hải quan xác định, hoạt động nghiệp vụ rất quan trọng và đòi hỏi nhiều nguồn lực, nên việc đẩy mạnh số hoá công tác quản lý thu thuế XNK được ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan việc số hoá và triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng để phục vụ công tác quản lý theo dõi tình hình nợ thuế, nộp thuế của DN XNK chính xác, kịp thời trên phạm vi toàn quốc đặt ra những yêu cầu rất lớn cho cơ quan Hải quan. Đến năm 2030, trong tiến trình nghiên cứu, xây dựng và thực hiện hệ thống Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh, ngành Hải quan đang từng bước nâng cấp, cập nhật và thiết kế mới nhiều mô hình, hệ thống ứng dụng triệt để công nghệ số, trí thông minh nhân tạo để nâng cao một bước hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Song Linh  

Trang