Phong trào thi đua

Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm

TĐKT - Ngày 8/7, tại tỉnh Sơn La, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Sơn La và lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai. Hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, năm 2019 Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai và Sơn La đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú, hiệu quả với sức lan tỏa lớn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội: từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn các tỉnh. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị Các hoạt động của Cụm thi đua được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương, từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua, trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua…, góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động cho công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh trong Cụm đạt hiệu quả cao. Công tác khen thưởng được chỉ đạo chặt chẽ, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; khen thưởng đột xuất, chuyên đề ở các địa phương đã chủ động và kịp thời hơn; đối tượng khen thưởng là tập thể nhỏ, đơn vị sản xuất, kinh doanh trực tiếp, người lao động trực tiếp, hộ gia đình… đã được quan tâm nhiều hơn. Các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua, về gương điển hình tiên tiến được tăng cường thời lượng, đổi mới đa dạng về hình thức. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh trong Cụm đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; công tác ban hành văn bản quản lý về thi đua, khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La mong muốn, trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng; tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, hướng các phong trào thi đua về cơ sở; đẩy mạnh nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn các tỉnh trong Cụm. Nguyệt Hà

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

TĐKT - Sáng 1/7, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Huy Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; bí thư, đảng viên các chi bộ; lãnh đạo, công chức, viên chức các vụ, đơn vị trực thuộc Ban. Toàn cảnh Hội nghị Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Ban đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo các tổ chức Đảng, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Sinh hoạt của các chi bộ đi vào nền nếp, duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng. Lãnh đạo đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức cơ bản ổn định, yên tâm công tác. Từ đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban TĐKT Trung ương đã nỗ lực làm việc theo phương châm hành động của Chính phủ: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2019 và nhiệm vụ được giao. Ban đã chủ động tham mưu, đề xuất với Hội đồng TĐKT Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TĐKT. Tập trung xây dựng văn bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu: Dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi); Nghị định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; nghiên cứu những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 28/10/2017 của Bộ Nội vụ; ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; hướng dẫn đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đặc biệt, Ban đã tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện và tổ chức thành công Lễ phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" nhân kỷ niệm 129 năm Sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019). Cùng với đó, Ban đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua, điển hình tiên tiến thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng của Ban nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026 theo đúng quy trình. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tố cáo thực hiện theo đúng quy định. Ban đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các phong trào thi đua và thực hiện nghiêm túc công tác khen thưởng, thẩm định và trình khen các danh hiệu vinh dự Nhà nước theo đúng quy định. Việc tổ chức đón Tết, trực nghỉ lễ, Tết đảm bảo an ninh, an toàn, theo đúng quy định chung. 6 tháng cuối năm, Ban TĐKT Trung ương sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng TĐKT Trung ương, tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng tại một số bộ, ngành, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các cụm, khối thi đua tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về TĐKT: Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng dự án Luật TĐKT (sửa đổi), trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý, tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 28/10/2017 của Bộ Nội vụ. Tham mưu với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và ý kiến kiến nghị của cử tri về nội dung liên quan đến TĐKT tại các kỳ họp của Quốc hội. Tham gia góp ý, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy định, hướng dẫn công tác TĐKT của các bộ, ngành, địa phương. Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng: Đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, địa phương triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi yêu nước toàn quốc lần thứ X; đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng kế hoạch tổng kết phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020; kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác TĐKT... Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác pháp chế - thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT. Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Thực hiện cải cách hành chính, phát triển, nâng cấp các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý; duy trì thực hiện tốt phần mềm Hệ thống quản lý công tác TĐKT của ngành... Tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Ban TĐKT Trung ương (25/8/2004 - 25/8/2019)... Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, Ban TĐKT Trung ương đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, Ban TĐKT Trung ương cần tập trung thực hiện các nội dung chính: Về công tác Đảng, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên. Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Duy trì thường xuyên sinh hoạt chuyên đề. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Sinh hoạt chi bộ nên có sự trao đổi để đảng viên phát biểu một cách dân chủ. Về chuyên môn, cần tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về TĐKT. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện phong trào này giai đoạn 2020 – 2030; chuẩn bị sơ kết 3 năm phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… Các vụ chuyên môn đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ vừa phát động.  Việc thẩm định khen thưởng phải đảm bảo theo quy định, quan tâm khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị, khen thưởng đối ngoại… Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT các cấp. Chuẩn bị tốt các nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng TĐKT Trung ương. Đôn đốc các cụm, khối thi đua hoàn thành sơ kết trong tháng 7. Về công tác cán bộ và nội bộ cơ quan, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của đảng viên. Đồng chí Trần Thị Hà yêu cầu các vụ, đơn vị quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Phương Thanh

Tăng cường công tác quản lý biển, hải đảo

TĐKT – Ngày 28/6, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Quý Kiên dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Sỹ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng và ông Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tích cực triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, đảm bảo hoạt động của Tổng cục, góp phần trong việc quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Tổng cục đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý biển, hải đảo; tham mưu, trình ban hành các quy định quản lý, cấp phép, tổ chức thẩm định nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đối với các hồ sơ cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, hồ sơ đề nghị giao khu vực biển và hồ sơ xin cấp phép nhận chìm ở biển. Bên cạnh đó, Tổng cục tiếp tục nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ xin cấp phép tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch năm 2019 về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; chủ động nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và đề nghị Tổng cục tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan đến các công tác xây dựng, tham mưu, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực biển và hải đảo. Thứ trưởng Trần Quý Kiên lưu ý, trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ cương, nền nếp, nâng cao trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36/NQ-TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vì những thành tích trong công tác từ năm 2013 đến 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phương Thanh

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2019

TĐKT - Sáng 28/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Cùng dự có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng… Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế. Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị Quyết Trung ương 4, khóa XII, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương. Do đó, đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, giữ vững và phát huy bản chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng phải đi vào thực chất, đánh giá đúng đơn vị, đúng đối tượng, có thành tích thực sự nổi bật. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng, quản lý tư tưởng, chất lượng huấn luyện đào tạo, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm… Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã xem xét, bỏ phiếu tín nhiệm thông qua đề nghị phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất đối với Tổng cục II. Nguyễn Bằng

TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” và “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”

TĐKT - Phòng họp không giấy và ứng dụng "Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh" đã được UBND TP Hồ Chí Minh triển khai và áp dụng, dự kiến sẽ giảm 30% giấy tờ, 40% chi phí cho việc họp hành, tăng cường tương tác giữa các thành viên dự họp. Hai sản phẩm này do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển. Năm 2020, toàn thành phố sẽ áp dụng Phòng họp không giấy Việc triển khai hệ thống Phòng họp không giấy và ứng dụng "Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh" là bước tiến quan trọng của thành phố trong việc hướng đến một nền hành chính công hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn và xu hướng phát triển trên thế giới. Đồng thời, cũng thể hiện quyết tâm, nỗ lực của UBND thành phố trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu Chính quyền không giấy tờ. Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh dùng thử ứng dụng Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết các ứng dụng này có tính thiết thực, hữu hiệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện. Việc đưa vào sử dụng sẽ chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng các phiên họp; tăng tính kịp thời, hiệu quả trong xử lý công việc, quản lý, điều hành của UBND thành phố. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc triển khai hai ứng dụng trên là một việc làm thiết thực của chính quyền TP Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cải cách hành chính. Trong tháng 9/2019, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai ứng dụng này đến 31 sở ngành và 24 quận, huyện. Năm 2020 sẽ triển khai hai ứng dụng trên đến các xã phường trên toàn địa bàn thành phố. Hệ thống cấp ủy cũng sẽ triển khai đồng bộ như hệ thống chính quyền để đến cuối năm 2020, toàn thành phố sẽ áp dụng đồng bộ các ứng dụng này. Cuộc họp không giấy tờ với VNPT e-Cabinet Phòng họp không giấy (VNPT e-Cabinet) sẽ giúp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ và sở/ ban/ ngành các cấp. VNPT e-Cabinet được xây dựng riêng cho UBND TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường tương tác và nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của Ủy ban từ cấp thành phố tới cấp xã/huyện. Với VNPT e-Cabinet, các cuộc họp của UBND TP Hồ Chí Minh tới đây sẽ là các cuộc họp không giấy tờ. Lễ khai trương hệ thống Phòng họp không giấy Trước mỗi phiên họp, nội dung chương trình và các tài liệu số của cuộc họp được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt và tức thời chuyển đến các đại biểu để nghiên cứu trước. Các câu hỏi ý kiến của đại biểu sẽ được tổng hợp để thảo luận trong cuộc họp và chuẩn bị dự thảo kết luận, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và rút ngắn thời gian cuộc họp. Trong mỗi phiên họp, đại biểu có thể truy cập kho tài liệu số phong phú chuẩn bị trước phiên họp (tài liệu chính, tham khảo, cá nhân, kho tài liệu liên kết bên ngoài) kết hợp với các công cụ tiện lợi như ghi chú, đánh dấu trực tiếp trên tài liệu giúp việc tra cứu được chính xác và thời gian thao tác tính bằng đơn vị giây. Bên cạnh đó, VNPT e-Cabinet tăng cường các tiện ích điều hành cuộc họp như: Sơ đồ phòng họp, đăng ký và quản lý phát biểu, biểu quyết kết hợp ký số mobile nhằm tăng cường tính pháp lý… Qua đó, giúp cho người chủ trì dễ dàng điều hành cuộc họp hiệu quả và nhanh chóng. Ngoài ra, VNPT e-Cabinet còn hỗ trợ giải pháp họp, trình chiếu và lấy ý kiến từ xa với các thao tác đơn giản và tiện lợi ngay trên các thiết bị di động. Sau các phiên họp, các ý kiến, kết quả biểu quyết, chỉ đạo kết luận trong cuộc họp được tổng hợp và thông tin đến các đơn vị và cá nhân liên quan trong thời gian ngắn nhất trên môi trường mạng. Việc xử lý, thu hồi hoặc tiêu hủy tài liệu số sau phiên họp được thực hiện hết sức đơn giản so với các tác vụ tương tự trên tài liệu giấy.  Toàn bộ Quy trình nghiệp vụ VNPT e-Cabinet tuân thủ theo các quy định về chế độ họp, phiên họp của nhà nước và UBND TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hệ thống e-Cabinet được thiết kế và kiểm tra về an toàn thông tin theo tiêu chuẩn cấp độ 4 của Bộ Thông tin và Truyền thông, nghĩa là có thể đáp ứng cả mục đích quốc phòng và an ninh quốc gia. Toàn bộ hệ thống đã được VNPT triển khai giám sát an toàn thông tin trên hệ thống SIEM Quadar 24/7 của VNPT. Quản lý hiệu quả hơn với “thư ký ảo” Bên cạnh giải pháp nâng cao hiệu quả các phiên họp, ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”cũng sẽ giúp UBND TP Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý và đôn đốc công việc tại các cấp. Với ứng dụng này, lãnh đạo các cấp sẽ có thêm một thư ký ảo giúp thống kê, phân loại, lên lịch công việc và nhắc việc tự động một cách chính xác nhất. Với sự hỗ trợ của “thư ký ảo” này, cấp lãnh đạo sẽ dễ dàng phân loại và nhanh chóng giao việc, quản lý hồ sơ công việc, tiến độ một cách chặt chẽ. Với cấp nhân viên, hệ thống trả về và sắp xếp lịch công việc một cách hiệu quả, nhắc nhở công việc đến hạn giúp năng suất lao động của mỗi nhân viên tăng lên nhiều lần so với trước. Đặc biệt, với ứng dụng nhắc việc thông minh, VNPT áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để giúp ứng dụng có nhiều tính năng vượt trội so với các sản phẩm khác đang có trên thị trường. Có thể đến là khả năng tìm kiếm công việc, phân loại, thống kê công việc và tương tác của các người dùng khác; phân tích các hành vi người dùng để đưa ra các gợi ý thông minh từ đó giảm nhiều suy nghĩ và bước thao tác trên ứng dụng. TP Hồ Chí Minh là đô thị lớn và đông dân nhất cả nước đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam và khu vực. Việc tiên phong đi đầu trong ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động điều hành sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động của thành phố, đưa TP Hồ Chí Minh trở thành một thành phố văn minh, hiện đại hàng đầu khu vực, xứng đáng là một trong những đô thị quan trọng trong mạng lưới đô thị quốc gia và quốc tế. La Giang

Cục Hải quan Nghệ An thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị

TĐKT-Ngay từ đầu năm 2019, để kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Hải quan Nghệ An đã xây dựng kế hoạch triển khai, phát động phong trào thi đua về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác kiểm tra thông quan hàng hóa tại Chi cục Hải quan Vinh Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An Chu Quang Luân cho biết, hướng tới chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI năm 2019 vàquán triệt sâu sắc Quy định số 08 - QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương. Cùng với thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cấp chi cục và tương đương để sắp xếp, điều chỉnh lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương. Đồng thời, Cục sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực vị trí việc làm năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-TCHQ ngày 25/1/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, trong đó tổ chức kiểm tra, sát hạch, đánh giá năng lực công chức theo mục tiêu cụ thể các năm 2018, 2019 và 2020 đã được xác định trong kế hoạch để phục vụ cho công tác đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức theo chức danh, vị trí việc làm ở  các lĩnh vực công tác. Đồng thời, Cục cũng đã tiếp tục quán triệt, thực hiện, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020” theo chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016, “ Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, trong đó được cụ thể hóa bằng “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” và thông điệp, phương châm hành động của Chính phủ năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng. Đặc biệt, Cục đã rà soát, bám sát và quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã được xác định trong kế hoạch  “cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 – 2020”. Vấn đề then chốt mà Cục luôn chú trọng, thứ nhất, hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2019, đặc biệt chú ý, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước do Quốc hội và Chính phủ giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của Pháp luật, công khai kịp thời các doanh nghiệp nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2019 cao hơn thời điểm 31/12/2018. Thứ hai, tăng cường công tác kiểm soát Hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Tỉnh Nghệ An, không để xảy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu trong phạm vi, địa bàn Hải quan quản lý. Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra công vụ của Tổng cục Hải quan theo Quyết định số 188/QĐ – TCHQ ngày 02/02/2017 và tự kiểm tra công vụ của từng đơn vị, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vụ việc, công chức, viên chức, người lao động vi phạm theo quy chế kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018; không để phát sinh vụ việc, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức bị khởi tố, truy tố (xử lý hình sự). Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam 10/9/1945 – 10/9/2020 và Đại hội Đại biểu  điển hình tiên tiến trong ngành Hải quan lần thứ VI trong năm 2020, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong ngành, trong từng đơn vị.        Cùng với đó, Cục sẽ chú trọng, phát triển nhân tố mới, tích cực, nổi trội để có kế hoạch tập trung bồi dưỡng, xây dựng trở thành điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc. Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An Chu Quang Luân nhấn mạnh, phát huy thành tích đã đạt được, cuối năm 2019, Cục Hải quanNghệ An  nỗ lực phấn đấu để đạt các danh hiệu thi đua như: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, 100% tập thể thuộc và trực thuộc đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, có 60% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 100% công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có từ 50% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Với hình thức khen thưởng: Lựa chọn không quá 15% tổng số tập thể, cá nhân tiêu biểu, có đăng ký và tham gia tích cực phong trào thi đua của Ngành Hải quan phát động để đề nghị Tổng cục trưởng tặng giấy khen và lựa chọn 10% tập thể, cá nhân tiêu biểu có đăng ký và tham gia tích cực phong trào thi đua đề nghị Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tặng giấy khen. Để đạt được những kết quả đề ra, Cục Hải quan Nghệ An đã đưa ra các giải pháp: Quán triệt, thông báo toàn văn công văn phát động thi đua năm 2019 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và tổ chức triển khai thực hiện trong đơn vị mình. Cùng với đó là sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể (Công đoàn, thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh) cùng cấp, phát huy vai trò, vị trí, chức năng của mình, tổ chức quán triệt, khích lệ, động viên các thành viên trong tổ chức mình, hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thu đua do Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.  Công việc hàng ngày là thường xuyên tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giao ước thi đua của các tập thể, cá nhân trong đơn vị mình. Thông qua việc tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến và giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị mình và phương tiện tuyên truyền. Một mặt Cục cũng sẽ chú trọng đi sâu vào sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện phong trào thi đua, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thưởng những gương tốt, việc tốt đơn vị để lan tỏa và đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Hồng Thiết

Cụm thi đua số 6 Bảo hiểm xã hội Việt Nam sơ kết công tác thi đua - khen thưởng

TĐKT- Ngày 19/6, tại Đồng Tháp, Cụm Thi đua số 6 (BHXH Việt Nam) bao gồm BHXH 9 tỉnh, thành: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua- khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Tổng Giám đốc  Bảo hiểm xã hội Việt Nam(BHXH) Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thời gian qua, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm cùng với cấp ủy đảng đơn vị đã lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung điều hành, xử lý kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc. Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn đặc thù riêng của mỗi đơn vị như về dân số, điều kiện địa lý, văn hóa, dân tộc, tình hình kinh tế- xã hội, cơ cấu đối tượng, số lượng đối tượng phục vụ… nên việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua chỉ mang tính tương đối, chưa thật sự đồng đều. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc Bên cạnh đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT ở nhiều nơi còn chưa tương xứng với tiềm năng, trong đó BHXH tự nguyện có tăng nhưng so với chỉ tiêu được giao vẫn còn rất thấp, độ bao phủ BHYT là một thách thức cần phấn đấu. Một số chủ sử dụng lao động cố tình không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động hoặc chỉ tham gia cầm chừng mang tính đối phó, một số đơn vị khác cố tình chiếm dụng, không trích đóng, để nợ đọng BHXH, BHYT số tiền lớn, thời gian kéo dài. Với sự nỗ lực không ngừng, toàn Cụm đã thực hiện khá tốt một số mặt công tác, đảm bảo việc giải quyết các chế độ cho người thụ hưởng. Tính đến 31/5, toàn Cụm có 5.202.844 người tham gia BHXH, đạt 92,22% kế hoạch (trong đó đạt tỉ lệ cao nhất là BHXH tỉnh Bến Tre 93,40% và BHXH tỉnh Đồng Tháp 93,11%). Có 18.736.427 người tham gia BHYT, đạt 97,17% kế hoạch (trong đó, BHXH tỉnh Tiền Giang đạt 104,92% và BHXH tỉnh Long An đạt 100,40%); tỉ lệ bao phủ BHYT (bao gồm LLVT) đạt 85,09% so với kế hoạch. Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt trên 52.230 tỉ đồng- đạt 39,20% kế hoạch. Tổng số lượt người KCB BHYT là 21.224.687 lượt, tổng chi trên 11.315 tỉ đồng, chiếm 43,63% dự toán. Ngoài ra, đã giải quyết cho 2.870.987 lượt người hưởng các chế độ với trên 12.082 tỉ đồng Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương nhận định, công tác thi đua - khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm có nhiều chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua chuyên đề được chú trọng nhiều hơn với hình thức phong phú, nội dung thiết thực bám sát với lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, đã phát hiện, biểu dương các gương điển hình với những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp tạo đột phá, đã góp phần tạo động lực để đội ngũ công chức viên chức tiếp tục cống hiến, làm việc tốt hơn. Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc cũng lưu ý, phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; tránh hiện tượng luân phiên trong xét thi đua, chưa tạo được động lực phấn đấu cho các cá nhân và tập thể. La Giang

Họp báo chương trình Tiếp sức mùa thi 2019

TĐKT – Sáng 11/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên, Tập đoàn Thiên Long tổ chức họp báo về chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2019. Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 là năm thứ ba triển khai mới các hình thức hỗ trợ thí sinh, được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Chương trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7, cao điểm từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019. Ban tổ chức trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo Điểm mới của chương trình Tiếp sức mùa thi  năm 2019 là triển khai nhiều hình thức thu thập thông tin nhu cầu thí sinh cần hỗ trợ, đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của thông tin: Đăng ký trực tiếp trên website của chương trình thông qua đường link: http://hotro.tsmt.org; đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ thông qua đường dây nóng của chương trình (0523.75.75.75 hoặc 0523.76.76.76); phát hành 5.000 poster về chương trình "Tiếp sức mùa thi"; chỉ đạo cơ sở thành lập các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu của thí sinh… Đặc biệt, chương trình còn dành tặng 200 phần quà, với trị giá 1.000.000 VNĐ/phần, hỗ trợ cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Nội dung này được chương trình Tiếp Sức mùa thi thực hiện từ năm 2018 và tạo được nhiều cảm tình trong xã hội, ban ngành, đặc biệt là các địa phương có nhiều thí sinh vượt khó, học giỏi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia. Mai Thảo  

Lễ ra quân toàn quốc “Phong trào chống rác thải nhựa”

TĐKT – Sáng 9/6, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân toàn quốc “Phong trào chống rác thải nhựa”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát động phong trào. Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng;  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, một số tỉnh, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các tập đoàn, doanh nghiệp bán lẻ... và đông đảo nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động “Phong trào chống rác thải nhựa” Hiện nay, rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu. Mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt Trái đất, trong đó 13 triệu tấn rác nhựa trôi nổi, đổ ra đại dương. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam số lượng bao bì nhựa và túi ni lông sử dụng ngày càng gia tăng đe doạ nghiêm trọng đến môi trường đất, nước, không khí và đại dương. Nếu không có các giải pháp đồng bộ, kịp thời thì những tác động tiêu cực của rác thải nhựa sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng, khôn lường. Năm 2018, Liên hợp quốc đã phát động chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni - lông”, nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người. Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019, nguyên thủ các nước, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia đã cam kết mạnh mẽ về việc chống rác thải nhựa. Nhiều quốc gia trên thế giới đã có những hành động cụ thể để giảm thiểu và cấm sử dụng một số sản phẩm nhựa không thân thiện môi trường, đồng thời tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa. Cùng chung nỗ lực đó, Việt Nam tích cực đề xuất các sáng kiến và tham gia các cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để giải quyết rác thải nhựa. Phong trào chống rác thải nhựa được phát động nhằm mục tiêu tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi ni- lông đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân; tăng cường hợp tác toàn cầu, khu vực, quốc gia và mỗi địa phương cũng như cần các nhà quản lý, nhà phân phối và đặc biệt là người tiêu dùng thông thái. Phát biểu tại Lễ ra quân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Với quan điểm nhất quán là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; kinh tế, xã hội và môi trường là 3 trụ cột cho Việt Nam phát triển bền vững và là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình phát triển, Chính phủ đã ban hành và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni - lông khó phân hủy. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có thư gửi đến các cơ quan, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp và toàn thể đồng chí, đồng bào cả nước kêu gọi toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa. Giải quyết ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm do rác thải nhựa và túi ni - lông gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự chung tay của các cấp, các ngành, của toàn xã hội và của chính mỗi chúng ta. Để người dân Việt Nam hiện tại và các thế hệ tương lai, con cháu chúng ta được sống trong môi trường trong lành, an toàn và bền vững, ngay từ bây giờ chúng ta cần có những hành động thiết thực, cụ thể để kiểm soát, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa, không tuyên truyền suông, không vận động chay... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu và đề nghị: Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên, các tổ chức đoàn thể… quan tâm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước cần tổ chức thực hiện ngay các hoạt động cụ thể chống rác thải nhựa như: Không dùng sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong tổ chức các sự kiện của cơ quan, đơn vị và tiến tới không sử dụng các sản phẩm này trong các hoạt động thường nhật từ năm 2020; hạn chế sử dụng ngân sách để mua sắm các sản phẩm nhựa sử dụng một lần... Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, các ngành, các cấp, đơn vị, cơ quan phải là những người đi đầu, gương mẫu trong việc nói không với túi ni lông, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tiếp tục đẩy mạnh truyền thông; thường xuyên phát động các phong trào phòng chống rác thải nhựa; xây dựng các tiêu chí bình chọn và công bố vinh danh, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị, để cộng đồng doanh nghiệp, từng người dân nhận thấy lợi ích hạn chế rác thải nhựa. Các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng cần tích cực tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc hạn chế sử dụng túi ni - lông, rác thải nhựa cho cộng đồng; phát hiện và biểu dương những tấm gương, mô hình, cách làm hiệu quả để tạo sức lan tỏa, thắp sáng nỗ lực chung của toàn xã hội. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ liên quan tập trung rà soát hoàn thiện các quy định, chính sách phù hợp để hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; khuyến khích, hỗ trợ phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn; thu hút đầu tư, ứng dụng phát triển công nghệ tiên tiến tái sử dụng, tái chế rác thải, rác thải nhựa. Khẩn trương đưa các cơ sở tái chế nhựa phân tán nhỏ lẻ vào các khu công nghiệp tập trung. Hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất các loại túi ni - lông khó phân hủy. Cùng với đó, cần tăng cường đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong xử lý, tái chế chất thải nhựa và phát triển các sản phẩm, vật liệu thay thế, thúc đẩy nhanh nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Tăng cường hợp tác quốc tế với các quốc gia trên thế giới, các tổ chức quốc tế chung tay hành động chống rác thải nhựa nhất là rác thải nhựa đại dương vì sự phát triển thịnh vượng chung của nhân loại và các quốc gia trên thế giới. Để phong trào đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi: Cộng đồng doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội, cùng chung tay chống rác thải nhựa, tích cực tham gia phân loại, thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi ni - lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khu du lịch, dịch vụ, khách sạn… không sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; khuyến khích người mua sắm tự mang bao bì, túi đựng sử dụng nhiều lần, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Cần đặt quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đến năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị ở các đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham gia diễu hành chống rác thải nhựa Mỗi người dân, từng cộng đồng dân cư ngay từ bây giờ hãy thực hiện từ những hành động nhỏ nhất, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông, góp phần bảo vệ môi trường sống cho chúng ta và các thế hệ mai sau. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai các phong trào, hoạt động sâu rộng trong thế hệ trẻ, nói không với rác thải nhựa. Từng bạn trẻ, đoàn viên thanh niên phải là hạt nhân tiên phong trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiệu quả việc chống rác thải nhựa. Chính phủ trân trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân cùng chung tay, đồng hành với Chính phủ và các cấp, cách ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện, góp phần đưa  các chủ trương, cơ chế chính sách về chống rác thải nhựa đi vào thực tiễn cuộc sống. Sau Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đi bộ tuần hành kêu gọi cộng đồng chung tay chống rác thải nhựa; cùng hoàn thiện bức tranh tập thể với thiếu nhi Thủ đô, thăm quan triển lãm ảnh và trao giải thưởng Cuộc thi ảnh “Thử thách để thay đổi”. Cũng tại chương trình, 50 em thiếu nhi đã vẽ tranh chủ đề: "Em là tương lai Trái đất", truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Bách Ngọc

Lễ ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2019 với chủ đề “Tử tế với đại dương”

TĐKT - Sáng 8/6, đúng Ngày Đại dương Thế giới, tại khu vực Cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đã tổ chức Lễ ra quân cấp trung ương Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2019 với chủ đề “Tử tế với đại dương”. Dự Lễ ra quân có anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia; anh Đặng Minh Thảo, Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ngãi; anh Lê Văn Vin, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; bà Ngô Từ Đông Khanh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Siam Brother Việt Nam cùng gần 2.000 bạn đoàn viên, thanh niên, người dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng vũ trang tham gia gom rác Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng và tổ chức từ năm 2016 tại 28 tỉnh, thành phố có đường bờ biển. Chiến dịch thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; được sự ghi nhận, đánh giá cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng và xã hội. Các cấp bộ Đoàn, cấp bộ Hội đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa bàn cụ thể hóa các nội dung triển khai chiến dịch phù hợp với địa phương. Với mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực của ô nhiễm rác thải, bảo vệ môi trường biển; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của biển đối với đời sống con người và trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường biển bền vững bằng các hoạt động thiết thực, sau hơn 3 năm triển khai, chiến dịch đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và sự hưởng ứng, đồng tình ủng hộ của cộng đồng, xã hội. Đoàn viên, thanh niên tham gia gom rác Phát biểu tại Lễ ra quân, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam kêu gọi chúng ta hãy đừng chần chừ, hãy lên tiếng và hành động. Thay mặt Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân hãy nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, không xả rác ra biển, phải bỏ rác đúng nơi quy định, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường... Hãy tử tế với đại dương, chỉ có như vậy thì đại dương mới tử tế với chính chúng ta Tại Lễ ra quân, Ban tổ chức đã tặng cho toàn bộ chiến dịch 280 bộ lưới trị giá 1 tỷ đồng cho 28 tỉnh, thành ven biển để thu gom rác trên mặt biển. Đồng thời, để động viên các em học sinh là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục có điều kiện thuận lợi hơn khi đến trường, Ban Tổ chức dành tặng 10 xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 1 xe thu gom rác (trị giá 30 triệu đồng) và tặng cờ của Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” cho các chủ tàu khách và tàu cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, các chủ tàu khách và chủ tàu cá trên địa bàn xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ký cam kết không xả rác xuống biển. Đại diện phía Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (100% vốn đầu tư của Thái Lan) bà Ngô Từ Đông Khanh, Phó Chủ tịch HĐQT cho biết: Công ty là nhà sản xuất hàng đầu của Thái Lan về dây thừng, lưới phục vụ ngành đánh bắt thủy sản, vận tải biển, công nghiệp, nông nghiệp… Sản phẩm của Siam Brothers phân phối ở Việt Nam, Đông Nam Á và nhiều nước lớn trên thế giới. Chính vì vậy Công ty rất mong muốn đồng hành cùng Chương trình “ Hãy Làm sạch biển” với thanh niên Việt Nam không chỉ tạo thuận lợi, hình ảnh đẹp về mối quan hệ giao hảo giữa hai nước, mà còn vì môi trường biển trên toàn cầu. Bà Đông Khanh hy vọng thông điệp, sự lan tỏa về chương trình sẽ cộng hưởng mạnh mẽ trên toàn xã hội để từ đó ngày càng nâng cao ý thức bảo về môi trường biển cho người dân Việt Nam nói chung và người dân trên toàn thế giới nói riêng. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, năm 2019, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia sẽ triển khai chiến dịch từ nay đến 31/8. Dự kiến chiến dịch sẽ xây dựng 400 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 28 tỉnh, thành phố ven biển. Phấn đấu có 100.000 người (bao gồm: đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, lực lượng vũ trang, người dân) tham gia các hoạt động trong chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. Huy động 50 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tổ chức ít nhất 1 hoạt động hãy làm sạch biển tại 28 tỉnh, thành ven biển. Ngay sau Lễ ra quân, 2.000 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang đã tham gia thu gom rác thải tại các khu vực bị ô nhiễm rác thải nghiêm trọng khu vực xung quanh cảng Sa Kỳ, đồng thời đội hình tàu, thuyền ngư dân cũng đã sử dụng lưới thu gom rác trên mặt biển; ký cam kết không xả rác ra biển; tuyên truyền cho khách du lịch bảo vệ môi trường biển trước khi lên tàu đi đảo Lý Sơn… Hoàng Long  

Trang