Phong trào thi đua

Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổng kết năm 2018

TĐKT - Ngày 20/3, tại tỉnh Hà Nam, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Năm 2018, các phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện; phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua của các tỉnh đã trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đại diện lãnh đạo các tỉnh trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2019 Các tỉnh trong Cụm tiếp tục triển khai thực hiện tốt 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm 2018, toàn Cụm đã có 1171 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 84,8% kế hoạch giao; có 27 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 32,5 %. Cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân đã nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững, làm giàu cho mình, vì sự phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh trong xu thế hội nhập quốc tế. Các tỉnh đã xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua thiết thực, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả. Bên cạnh 3 phong trào thi đua lớn, các tỉnh còn tập trung thi đua thực hiện trên các lĩnh vực. Năm 2018, thu ngân sách toàn Cụm đạt 163.037,36 tỷ đồng, tăng cao so với kế hoạch đề ra. Du lịch được coi là điểm nhấn của Cụm, với 35.505.600 lượt khách tham quan, vãn cảnh, tăng trung bình 11,8%, doanh thu du lịch đạt 32,679 tỷ đồng. Công tác khen thưởng trên địa bàn các tỉnh cơ bản đảm bảo tính chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, chất lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng ngày càng được nâng lên. Năm 2018, toàn Cụm có 213 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng; 113 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 5 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 38 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm kiện toàn, được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng tham muu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền được nâng lên. Năm 2019, là năm thi đua nước rút nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, các tỉnh trong Cụm quyết tâm chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, các tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà các tỉnh đồng bằng sông Hồng đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng. Phó Chủ tịch nước đề nghị, Cụm thi đua cần tập trung khắc phục những tồn tại của năm 2018 để làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Các tỉnh cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, Khen thưởng; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp công tác, lao động, sản xuất ở các đơn vị, địa phương; tổ chức khen thưởng theo chuyên đề. Đồng thời, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các tỉnh trong cụm cũng cần tăng cường giao lưu, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến. UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018 Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bình xét, chấm điểm thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Ninh; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Hải Dương đã được suy tôn là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2019. Các đơn vị trong Cụm đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019. Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Nam - đơn vị Cụm trưởng năm 2018 tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018. Mai Thảo

Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

TĐKT - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và ký giao ước thi đua năm 2019 với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.  Chủ trì Hội nghị có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá: Năm 2018, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã xác định chủ đề hoạt động “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” với mục đích phối hợp tổ chức phong trào thi đua của Khối, góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 của từng thành viên, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) của đất nước. Trong đó, trọng tâm là tham mưu cho các cấp ủy Đảng, lãnh đạo bôn, ngành trong chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua theo chuyên đề, tập trung vào lĩnh vực xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần các Nghị quyết TW 5, TW 6, TW 7 (khóa XII) và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Năm 2018, các đơn vị thành viên đã phát động phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đơn vị Khối trưởng Khối thi đua) cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Khối năm 2018 Bên cạnh đó, các phong trào thi đua đã được các đơn vị trong Khối chủ động phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Khối. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị. Các thành viên trong khối luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các đơn vị đã chú trọng công tác chỉ đạo điểm, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay trong phong trào thi đua. Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Khối, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2018 với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thành viên trong Khối, Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Song song với đó, Khối thi đua Bộ, ngành tổng hợp đã tiến hành suy tôn 10 tập thể, và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng; thống nhất kiện toàn Ngân hàng nhà nước làm Khối trưởng, Văn phòng Chính phủ làm Khối phó Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2019. Các thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2019 Phát huy kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị, năm 2019, trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, các thành viên trong Khối xác định phương châm hành động của đơn vị cho phù hợp, phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; đề nghị Khối trưởng, Khối phó và các đơn vị thành viên thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung vào bốn nội dung trọng tâm. Một là, thi đua phải có nội dung rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới, cải tiến hình thức, nội dung thi đua, khen thưởng phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân cụ thể. Hai là, cần xác định rõ mục tiêu và động lực thi đua; thi đua phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; động lực thi đua là để phát triển; gắn kết chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng. Hướng các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Ba là, phát động các phong trào thi đua trong Khối không phải để cạnh tranh giữa các thành viên mà để phối hợp, cùng nhau phát triển, hỗ trợ, hợp tác hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất. Bốn là, công tác thông tin, tuyên truyền về thi đua, khen thưởng cần được thực hiện tập trung trên các hệ thống thông tin của cơ quan đơn vị thành viên và các phương tiện truyền thông khác, gồm: Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các chính sách, pháp luật của Nhà nước… về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và những mô hình hay, nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Năm là, tạo bứt phá, hiệu quả ở mỗi bộ, ngành trong công tác thi đua, khen thưởng và triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi Bộ, ngành trong năm 2019. Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2019 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ” trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ năm 2019: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Hồng Thiết    

Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

TĐKT - Ngày 19/3, tại Cao Bằng, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà. Với chủ đề thi đua năm 2018 "Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp, các ngành phát động các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, là động lực góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 Các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai đồng bộ, cụ thể hóa trên địa bàn từng tỉnh và đã trở thành các phong trào thi đua trọng tâm của Cụm. Năm 2018, toàn Cụm thi đua thực hiện thu ngân sách đạt 26.174 tỷ đồng, bằng 104,3% kế hoạch. 7 tỉnh trong Cụm đã giải quyết việc làm mới cho 99.555 lao động, bằng 108,1% kế hoạch; có thêm 59 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 118 % kế hoạch; có 165 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 121% kế hoạch. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị Hết năm 2018, các tỉnh trong Cụm đã xây dựng được 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn Cụm là 219 xã, chiếm tỷ lệ 19,1% so với tổng số xã trong Cụm thi đua; 7/7 tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn 7 tỉnh được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc làm mất trật tự an ninh hoặc vi phạm quy định về chủ quyền biên giới quốc gia... Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (bên phải) trao Cờ luân lưu cho tỉnh Lai Châu - đơn vị được suy tôn là Cụm trưởng Cụm thi đua 2019 Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh nhân rộng điển hình tiên tiến được các tỉnh tiếp tục tập trung quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt đã chú trọng thực hiện có hiệu quả cả 4 khâu phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Năm 2018 có 42 điển hình tiên tiến của các tỉnh trong Cụm tham dự và được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức. Năm 2018, UBND các tỉnh đã trình và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 180 tập thể và 567 cá nhân. Trong đó, tỷ lệ khen thương tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp chiếm 52,48%. UBND các tỉnh khen thưởng cho 7.521 tập thể và 11.976 cá nhân, trong đó, tỷ lệ khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp chiếm 50,11%. 14 điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2018 của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi phía Bắc được UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018 của 7 tỉnh trong Cụm thi đua. Đồng chí Triệu Đình Lê khẳng định: Các hoạt động của Cụm là cầu nối quan trọng để 7 tỉnh tiếp tục thắt chặt đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm công tác, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Đồng tình với ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đề nghị: Năm 2019, các tỉnh tập trung rà soát lại các phong trào thi đua, tập trung phát triển, nhân rộng các phong trào có tính hiệu quả thiết thực; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, giải quyết khâu yếu, việc khó của địa phương, nhằm tạo bứt phá, tăng tốc, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019. 7 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019 Đồng thời, 7 tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội, lấy cái đẹp đẩy lùi những cái xấu, cái tiêu cực. 7 tỉnh chú trọng làm tốt công tác khen thưởng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. “Dựa trên lợi thế riêng của mỗi tỉnh, 7 tỉnh trong cụm tăng cường hơn nữa việc kết nối, liên kết vùng, cùng thúc đẩy kinh tế giữa các tỉnh.” Tại Hội nghị, Cụm thi đua đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tỉnh Cao Bằng và Bằng khen cho tỉnh Lai Châu, Lào Cai. Hội nghị cũng suy tôn tỉnh Lai Châu là Cụm trưởng và tỉnh Sơn La là Cụm phó Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới miền núi phía Bắc năm 2019. Dịp này, UBND tỉnh Cao Bằng đã tặng Bằng khen cho 14 điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2018 của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc; đại diện 7 tỉnh đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019. Mai Thảo  

BHXH Việt Nam thi đua thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2019

TĐKT- Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thi đua đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất và ý thức về hành chính phục vụ, nêu cao tinh thần “nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” của đội ngũ công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử, giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân và doanh nghiệp… Ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC đem đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp Theo Kế hoạch, năm 2019, ngành BHXH tập trung chỉ đạo, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC, cụ thể: Thứ nhất, thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực của ngành; tăng cường đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao dịch BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về TTHC, không gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm soát TTHC, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định công bố công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Cập nhật các TTHC mới ban hành và xoá bỏ các TTHC đã hết hiệu lực theo đúng quy định. Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tiếp tục được duy trì, thực hiện hiệu quả thông qua bộ phận “một cửa” của cơ quan BHXH; Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH, đảm bảo việc thực hiện các quy định hành chính được công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Thứ hai, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống; tiếp tục triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của ngành BHXH”; tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp bộ máy ngành BHXH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thứ ba, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành về hành chính phục vụ; thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm công chức, viên chức; công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ hằng năm. Thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế trong toàn ngành đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, viên chức trong ngành nghiêm túc thực hiện các văn bản, quy định của ngành về kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Thứ tư, thực hiện CCHC mạnh mẽ trong các công tác chi trả BHXH; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố; tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công; đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị trực thuộc. Trong đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH…; tiếp tục phối hợp với Bưu điện kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; đồng thời, thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện. Thứ năm, BHXH Việt Nam tiếp tục hiện đại hoá hành chính thông qua việc tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến; cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp BHXH, dữ liệu chi trả BHXH, quá trình hưởng và tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH. Đồng thời, trên nền tảng ứng dụng CNTT những năm qua, khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ: Dịch vụ SMS; dịch vụ thanh toán trực tuyến; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng; thiết lập Fanpage truyền thông trên mạng xã hội; cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên mức độ 4, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại. Thứ sáu, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra thực hiện CCHC, đặc biệt là kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức trong ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Để thi đua thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, ngay từ đầu năm BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của mình để thực hiện triển khai hiệu quả công tác CCHC, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn và hiệu quả hơn. La Giang

Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2019

TĐKT - Ngày 18/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tới dự, có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương; các đồng chí là đại diện lãnh đạo, công chức, chuyên viên phụ trách công tác TĐKT các bộ, ban, ngành thuộc Khối. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham luận tại Hội nghị Trong năm 2018, các bộ, ban, ngành trong Khối đã chủ động, tích cực tham mưu với lãnh đạo ban hành các quyết định, kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, triển khai 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”... Các phong trào thi đua yêu nước diễn ra dưới nhiều hình thức sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2018. Các bộ, ban, ngành trong Khối đã tập trung phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, kết hợp chặt chẽ với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu: Kiểm toán Nhà nước đã tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc"; "Cuộc kiểm toán chất lượng vàng". Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gắn với làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Quốc phòng được triển khai toàn diện, sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Bộ Công an có sự thay đổi căn bản, toàn diện về tổ chức bộ máy theo Đề án 106 "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và quyết liệt sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu. Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả tích cực… Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, được dư luận nhân dân quan tâm, động viên. Đặc biệt, qua phong trào thi đua, nhiều cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ đã giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị Bên cạnh các phong trào thi đua, các bộ, ban, ngành trong Khối đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT; kịp thời sửa đổi và ban hành các Thông tư, Quy chế, hướng dẫn thực hiện theo Nghị định 91/2017 NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT. Cùng với việc tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, Hội đồng TĐKT các đơn vị trong Khối đã tích cực chỉ đạo các cấp triển khai kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, hướng dẫn các đơn vị cơ sở phát hiện, xây dựng các tấm gương điển hình, chú trọng việc bồi dưỡng và nhân rộng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước... Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Phạm Huy Giang đề nghị thời gian tới, Khối sẽ đi đầu trong triển khai thực hiện phong trào thi đua về xây dựng văn minh công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hội nghị, hội thảo góp ý sửa đổi Luật TĐKT. Về công tác khen thưởng, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương đề nghị các bộ, ban, ngành trong Khối khen thưởng thật trúng, thật đúng và thật kịp thời. Quan tâm khen thưởng trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo các bộ, ban, ngành trong khối cần quan tâm hơn tới việc chỉ đạo, tổ chức, đôn đốc, giám sát các phong trào thi đua và công tác khen thưởng… Đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2019 Nhân dịp này, các đại biểu đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Tòa án nhân dân tối cao, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Tư pháp. Hội nghị nhất trí suy tôn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là Khối trưởng Khối thi đua năm 2019, Bộ Công an là Khối phó. Tại Hội nghị, các bộ, ban, ngành trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2019. Phương Thanh

Sức bật từ các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên

TĐKT - Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về triển khai phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), thi đua đột kích trong lực lượng vũ trang (LLVT), những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào TĐQT với những cách làm sáng tạo, thiết thực. Qua đó, góp phần tạo động lực để các đơn vị trong LLVT tỉnh nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2018 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội. Trọng tâm là kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Lời kêu gọi ấy đã được Bác đưa lên bản thảo tại chính mảnh đất ATK; Thủ đô kháng chiến của cả nước. Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên được Bộ Quốc phòng chọn là đơn vị tổ chức phát động trước cho toàn quân với chủ đề “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”. Đây là dịp để mỗi tập thể, cá nhân trong LLVT tỉnh phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị chuẩn bị chu đáo mô hình học cụ trước mùa huấn luyện Để các phong trào thi đua thực sự có hiệu quả và đi vào chiều sâu, cơ quan chính trị các cấp thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phát huy tốt chức năng tham mưu, tổ chức và duy trì các hoạt động thi đua. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”… Căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh đã tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp, bảo đảm vừa chuyên sâu, vừa toàn diện, đủ khả năng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn phát động cuộc thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện hàng năm để tìm ra hàng trăm sáng kiến, cải tiến đưa vào ứng dụng trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng nội dung, chương trình, quân số thường xuyên đạt 98,7% trở lên, kiểm tra các nội dung 100% đạt khá, giỏi; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tham gia hội thi, hội thao cấp Bộ và Quân khu đạt thành tích cao (3 giải nhất, 3 giải ba cấp Quân khu). Huấn luyện dân quân tự vệ bảo đảm 100% chương trình kế hoạch; tuyển sinh đào tạo 1 lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, quân số 60 đồng chí; cử 39 đồng chí đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở bậc đại học, cao đẳng; động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) quân nhân dự bị đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức đào tạo 2 khóa sĩ quan dự bị, quân số 100 đồng chí từ nguồn ngân sách địa phương đạt kết quả tốt; tổ chức 67 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 5.384 cán bộ, đảng viên; kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh của 4 đơn vị, hoàn thành 100% kế hoạch, kết quả đều đạt khá, giỏi. Tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018 của LLVT tỉnh là hàng trăm tập thể và cá nhân được khen thưởng ở các cấp. Trong đó có 3 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua; 4 tập thể được tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng; Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh, đồng diễn võ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 Phát huy những kết quả đã đạt được, ngay từ đầu năm 2019, tại Lễ ra quân huấn luyện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, với sự tham gia ký kết giao ước thi đua của 100% đầu mối cơ quan, đơn vị. Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/12/2019; gồm 5 chỉ tiêu thi đua cụ thể: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, công tác quản lý kỷ luật, công tác hậu cần, kỹ thuật... Căn cứ vào các chỉ tiêu thi đua, Hội đồng thi đua của tỉnh cũng chỉ ra một số biện pháp cụ thể để các cơ quan, đơn vị thực hiện như việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch và có công tác chuẩn bị huấn luyện chu đáo, đúng nguyên tắc, đề cao vai trò của cấp ủy, người chỉ huy các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể các cấp... Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 Tin tưởng rằng, với kinh nghiệm thực tiễn và những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể; những biện pháp làm hay, sáng tạo, phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh Thái Nguyên năm 2019 và những năm tiếp theo sẽ gặt hái được nhiều thành công. Minh Phương

Sư đoàn 308 – Quân đoàn 1: Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

TĐKT - Sư đoàn 308 - Quân Tiên phong thuộc Quân đoàn 1, là Sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 28/8/1949 tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (nay là Tiểu khu Dương Tự Minh, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Với những chiến công và thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tá Trương Mạnh Dũng, nguyên  Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 trao quà lưu niệm cho ngài Đại tướng Bipin Rawat - Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Hiện nay, Sư đoàn là đơn vị biên chế rút gọn, có một Trung đoàn Bộ binh cơ giới, biên chế gồm 4 cơ quan, 4 Trung đoàn và 7 Tiểu đoàn trực thuộc, được trang bị khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên của Sư đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); đối ngoại quân sự, giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Bộ Quốc phòng và Quân đoàn giao. Đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Sư đoàn giai đoạn 2013 - 2018 Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy các cấp đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, ý thức cảnh giác cách mạng; sẵn sàng chiến đấu cao; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao ý thức tự giác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tinh thần thi đua Quyết thắng, không ngừng phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, trong năm 2018, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng các cấp, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ xây dựng nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Các đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, thực hiện tốt các đợt thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân”, đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đợt thi đua cao điểm “45 ngày Thần tốc - Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Quân đoàn. Các mục tiêu, nội dung thi đua đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; trong đó tiếp tục phát huy và giữ vững các mô hình “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Kíp xe thanh niên” của Trung đoàn 102, xây dựng đơn vị điểm về chính quy, kỷ luật (e36, d17, d18). Chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng cao, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trung đội, đại đội, thông qua hội thao cấp cơ sở để bồi dưỡng. Do đó, tham gia hội thi cán bộ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh giỏi cấp Quân đoàn năm 2018 xếp thứ 2, thi Kỹ thuật mật mã cấp Quân đoàn năm 2018 đạt giải nhất; hội thao thể dục thể thao cấp Quân đoàn đạt giải nhì... Công tác hậu cần, kỹ thuật được cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm chỉ tiêu tăng gia sản xuất mà Nghị quyết Sư đoàn đã xác định. Nổi bật là tham gia thi “Trưởng ban Quân nhu và cơ quan Quân nhu fBB, fBB có một Trung đoàn đủ quân” toàn quân đạt giải nhì; thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần” cấp Quân đoàn xếp thứ nhất; thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân đoàn xếp thứ nhất; tham gia hội thi cán bộ, nhân viên kỹ thuật giỏi năm 2018 cấp Quân đoàn đạt giải nhất. Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới vào đơn vị Cùng với phong trào thi đua Quyết thắng, các đơn vị trong Sư đoàn đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong Quân đội. Năm 2018, Sư đoàn đã tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại khu vực huyện Quốc Oai, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội), huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) và khu vực trường bắn TB1 nơi đơn vị thực hiện nhiệm vụ; giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, thu hoạch lúa, tu sửa kênh mương, làm đường giao thông và phòng chống bão lụt, thiên tai, dịch bệnh được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và Ủy ban nhân dân TP Hà Nội biểu dương, khen thưởng; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động, ủng hộ, tổ chức thăm, tặng quà giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn nhân dịp tết cổ truyền dân tộc và dịp 27/7; tích cực hưởng ứng và tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hàng trăm triệu đồng... Qua đó không ngừng củng cố, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Quân Tiên phong trong lòng nhân dân. Cùng với việc phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chấp hành, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, quy trình thủ tục xét khen thưởng bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc. Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018, toàn Sư đoàn đã có 129 tập thể, 762 cá nhân được các cấp khen thưởng (so với năm 2017 tăng 5 tập thể và 22 cá nhân). Tuyên dương tập thể, cá nhân trong Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018 Năm 2019, Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Chính vì vậy, Đảng ủy, Chỉ huy, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sư đoàn xác định công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 tập trung thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nhất là Chỉ thị 507-CT/QUTW ngày 28/7/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội; Chỉ thị 05-CT-BCT; Chỉ thị 87/CT-QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Sư đoàn (28/8/1949 - 28/8/2019). Thượng tá Nguyễn Đức Tăng (Chính ủy Sư đoàn 308)

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tích cực thi đua thực hiện 5s và “5 không, 3 sạch”

TĐKT – Chiều 7/3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức buổi gặp mặt phụ nữ nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và sơ kết 1 năm thi đua thực hiện phương pháp “5S” và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Với lực lượng phụ nữ chiếm 56,7 % quân số cán bộ nhân viên toàn Bệnh viện, chị em có mặt ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của bệnh viện, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Từ thực tế đó, tháng 4/2018, Bệnh viện 108 đã tổ chức phát động thi đua triển khai phương pháp 5s và cuộc vận động “5 không, 3 sạch” trong các Hội phụ nữ cơ sở giai đoạn 2018 – 2021; trong đó, lấy lực lượng phụ nữ làm nòng cốt. Đại diện của các khoa khối nội, khối ngoại và khối cơ quan cùng Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng – Giám đốc Bệnh viện 108 ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “5S” và “5 không 3 sạch” 2019 Theo đó, các tiêu chí đều được bệnh viện cụ thể hóa cho phù hợp với hoạt động của đơn vị bệnh viện quân y. “5 không, 3 sạch” tức là không vi phạm kỷ luật, không vi phạm chế độ chuyên môn, không để xảy ra tai biến trong điều trị, không vi phạm văn hóa ứng xử, không vi phạm lễ tiết tác phong; đồng thời luôn giữ buồng bệnh sạch, dụng cụ sạch, bàn tay sạch. Các buồng bệnh tại bệnh viện luôn được giữ gìn sạch sẽ, vệ sinh 5s là tên của một phương pháp cải tiến công tác quản lý, sắp xếp nơi làm việc, được Bệnh viện 108 áp dụng cụ thể trong 5 từ: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Đây đều là những yêu cầu khá đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tế công việc tại bệnh viện, tạo nên văn hóa sạch sẽ nơi công sở, giảm triệt để sự lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng tại bệnh viện. Qua 1 năm triển khai, phương pháp “5S’ và “5 không, 3 sạch” được thực hiện ở 53 Hội phụ nữ cơ sở và 68 đơn vị: Viện, trung tâm, phòng, khoa, ban trực thuộc Bệnh viện đã cho thấy hiệu quả hết sức thiết thực. Tại nơi làm việc, các buồng bệnh, buồng kỹ thuật, phòng giao ban, quầy tiếp đón… đều sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, bảo quản cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc, tránh sự nhầm lẫn, giúp mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu, dẫn tới chất lượng hiệu quả khám bệnh, thu dung và điều trị người bệnh ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, phương pháp “5S” và “3 sạch” giúp làm tăng tỷ lệ kháng sinh dự phòng tại các khoa, phòng chống nhiễm khuẩn. Đồng thời việc chấp hành nghiêm các chế độ chuyên môn không để xảy ra tai biến trong điều trị; thực hiện tốt văn hóa ứng xử với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, với đồng chí, đồng đội; chấp hành nghiêm kỷ luật, lễ tiết tác phong góp phần xây dựng Bệnh viện chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa. Thiếu tướng, PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện tặng Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt phương pháp “5S” và cuộc vận động “5 không 3 sạch” Ghi nhận những nỗ lực của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phương pháp “5S” và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, Ban Giám đốc Bệnh viện 108 đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể xuất sắc, 12 tập thể có thành tích tốt. Dịp này, đại diện của các khoa khối nội, khối ngoại và khối cơ quan cùng Trung tướng GS.TS. Mai Hồng Bàng – Giám đốc Bệnh viện ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “5S” và “5 không, 3 sạch” trong các Hội phụ nữ cơ sở năm 2019 với phương châm 3M – mọi người cùng làm, làm mọi lúc và mọi nơi. Từ đó, góp phần xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chuyên nghiệp, văn minh, chính quy, khoa học với mục tiêu trở thành bệnh viện thông minh mang đẳng cấp quốc tế, luôn là địa chỉ tin cậy hàng đầu của người bệnh. Mai Thảo

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2019

TĐKT - Ngày 6/3, tại Hải Phòng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Trong năm 2018, cả 5 thành phố đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp lớn vào thành công chung của cả nước. Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa năm thành phố trực thuộc Trung ương Các phong trào thi đua của 5 thành phố đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở và được đông đảo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Các thành phố trong Cụm đã tích cực triển khai toàn diện các phong trào như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Đặc biệt là việc tuyên truyền hiệu quả về công tác “Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Thực tế cho thấy phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả trong việc cổ vũ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội của mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của năm thành phố. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng. Năm 2019, 5 thành phố tiếp tục cùng thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Cụm 5 thành phố đề xuất, kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng; ban hành quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp...; đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có hướng dẫn cụ thể hơn về khen thưởng đối với cụm, khối thi đua theo hướng thành tích tới đâu, khen thưởng tới đó, linh hoạt hơn trong quy định về cơ cấu, số lượng đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của tỉnh, thành phố đối với các cụm, khối thi đua, bảo đảm động viên, khích lệ được phong trào, nhất là đối với các cụm, khối thi đua có tính đặc thù tại các địa phương... Đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng của 5 thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: 5 thành phố là nơi năng động, sáng tạo, nhiều đổi mới, nhiều mô hình trong triển khai các phong trào thi đua, những mô hình này cần được nhân rộng đối với các địa phương trên cả nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn năm 2019 phải là năm bứt phá của 5 thành phố, mọi chỉ tiêu phải cao hơn năm trước; tiếp tục là đầu tàu về kinh tế và phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển bền vững và đi liền với tiến bộ xã hội. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đồng tình với những đánh giá của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, năm 2019, 5 thành phố thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn các phong trào thi đua yêu nước với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, 5 thành phố cần quyết liệt thực hiện tốt Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, để tạo sự bứt phá trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 5 thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2019. Hội nghị cũng đã suy tôn TP Cần Thơ là Cụm trưởng Cụm thi đua, TP Hà Nội là Cụm phó Cụm thi đua năm 2019. Hưng Vũ

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2019

TĐKT - “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước” - Đó là chủ đề trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành tài nguyên và môi trường (TNMT) năm 2019. Năm 2019 là năm có ý nghĩa tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực để phấn đấu về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và của ngành tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của gành và là năm sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động; nhằm động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TNMT hăng hái thi đua công tác, lao động và học tập, Bộ trưởng Bộ TNMT phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”, gồm 8 nội dung chủ yếu: Một là, phong trào thi đua ngành TNMT nhằm quán triệt và triển khai nghiêm túc Chương trình kế hoạch hành động của Bộ TNMT trong thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 của Chính phủ. Hai là, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh giản, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành. Ba là, tạo đột phá trong hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về TNMT: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, trình Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; hoàn thiện hệ thống các văn bản dưới luật theo hướng ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, vẫn đề ô nhiễm rác thải nhựa và phân loại rác thải tại nguồn 3R, tài nguyên nước… Bốn là, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế sâu rộng; hình thành các nhóm nghiên cứu sâu về TNMT, trước mắt là nghiên cứu để giải quyết các vấn đề bức xúc, cản trở phát triển, gây ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân. Năm là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công. tăng mạnh chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp để xây dựng ngành TNMT là ngành đi đầu trong xây dựng chính phủ điện tử: Thực hiện văn bản hồ sơ điện tử, chứng thực chữ ký số trong công tác hành chính của Bộ; tiếp tục hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ (dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4) kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Cùng với đó, thực hiện công tác chỉ đạo điều hành giữa Bộ với Sở TNMT các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương thông qua môi trường mạng; triển khai xây dựng đề án tổng thể cơ sở dữ liệu TNMT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành tạo nền tảng dữ liệu quốc gia; trước mắt ưu tiên xây dựng dữ liệu về đất đai, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường, dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long, dữ liệu chuyên ngành. Sáu là, thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm theo hướng giảm thanh tra theo kế hoạch và tăng cường thanh tra đột xuất; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tại các điểm nóng, dễ phát sinh tiêu cực và nêu gương, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu về công tác này. Bảy là, thực hiện nghiêm minh các quy định về chính sách tài chính, điều hành thận trọng, linh hoạt và tiết kiệm, phù hợp với chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô; giám sát chặt chẽ đầu tư công, sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tám là, truyền thông mạnh mẽ để phổ biến các cơ chế chính sách về TNMT ngay từ khi chuẩn bị, ban hành và thực hiện; tổ chức các ngày lễ lớn và sự kiện về tài nguyên và môi trường một cách thiết thực và hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Bộ trưởng yêu cầu căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Các Khối, Cụm thi đua trong toàn Ngành phát động phong trào thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2019; đăng ký thi đua gửi về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền); thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; thực hiện sơ kết, tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng. Bộ trưởng Bộ TNMT kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần “thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu, tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019 và hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), đưa ngành TNMT phát triển lên tầm cao mới, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phương Thanh

Trang