Hà Nội thi đua ái quốc

Huyện Gia Lâm được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018

TĐKT - Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Gia Lâm hăng hái lao động sản xuất, học tập, sáng tạo. Công tác thi đua, khen thưởng đã có tác động tích cực góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của huyện trong năm 2018. Trong phát triển kinh tế, huyện đã phát động và tổ chức nhiều phong trào hướng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch vùng sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kinh tế huyện Gia Lâm năm 2018 có bước phát triển vượt bậc; tất cả 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố giao, 22/22 chỉ tiêu kế hoạch của huyện đều đạt và vượt. Trong đó: 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt ở mức cao: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 11,65% (kế hoạch là 11 - 11,5%, cao nhất trong 3 năm trở lại đây); tổng thu ngân sách đạt gần 6.200 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 5.400 tỷ đồng, bằng 331,1% dự toán thành phố giao, tăng 245,5% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch là 1.619 tỷ đồng); một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đề ra đã được hoàn thành trước gần 2 năm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân xuất sắc Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng; nhiều hộ gia đình đã tham gia đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất làm đường giao thông, công trình phúc lợi, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huyện đã rất quan tâm xây dựng các chương trình: Phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (đường giao thông, trường học…, xây dựng các khu đô thị lớn trên địa bàn). Đến nay, đã có 20/20 xã của huyện đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới; huyện Gia Lâm đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí, đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo thành phố và Trung ương công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Phong trào thi đua phát triển văn hóa xã hội và phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực. Văn hoá, xã hội tiếp tục được phát triển, an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo tốt hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, các hoạt động giảm nghèo, giải quyết việc làm…; có 338 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 0,56%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và đạt kết quả tốt: 94% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 90,3% thôn, làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, 93,3% tổ dân phố, cụm dân cư đạt danh hiệu “Tổ dân phố, cụm dân cư văn hóa”; tỷ lệ “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” đạt ở mức cao. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thi đua giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh… được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm qua đạt được rất nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới, đồng bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Huyện Gia Lâm đã cùng với các địa phương, cơ quan, đơn vị của Thủ đô Hà Nội thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Ghi nhận những kết quả, thành tích trong năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, huyện Gia Lâm nhận được hình thức khen thưởng cao quý này. Đó sẽ là động lực to lớn để huyện tiếp tục thi đua, đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, năm 2019, huyện Gia Lâm cần tập trung vào các mục tiêu: Đạt chuẩn là huyện nông thôn mới; tiếp tục xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí đô thị, nhất là 4 tiêu chí huyện chưa đạt; phấn đấu thành lập đơn vị hành chính cấp quận vào năm 2020. Trong công tác thi đua, khen thưởng, huyện cần thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là biện pháp quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, các nghị quyết trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. “Trước mắt, huyện cần chú trọng triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ cho nhân dân vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, kỷ cương, nghĩa tình, tiết kiệm.” Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh. Chiều 17/1, huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019. Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua Chính phủ cho tập thể, cá nhân thuộc huyện Gia Lâm. Mai Thảo

Quận Bắc Từ Liêm: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

TĐKT - Ngày 15/1, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng tới dự. Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của quận Bắc Từ Liêm tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu, ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học và trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho quận Bắc Từ Liêm Phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận. Kinh tế tiếp tục được duy trì tăng trưởng khá, giá trị sản xuất các ngành đạt 34.009 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2017; thu ngân sách đạt 3.120 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch.  Đặc biệt, với phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính (CCHC), kỷ cương hành chính, năm 2018, quận đã tiếp nhận 354.107 hồ sơ hành chính, giải quyết được 352.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,49%; tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 37 thủ tục cấp quận và 46 thủ tục cấp phường. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Năm 2018, quận đã tăng cường công tác công vụ, kiểm tra công tác CCHC, trực tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử tại 19 đơn vị với 48 cuộc. Trong đó, kiểm tra công vụ tại 13 đơn vị với 36 cuộc kiểm tra theo hình thức đột xuất không báo trước… Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Quận đã kịp thời khen thưởng thường xuyên và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân, trong đó chiếm tỷ lệ 90% đối tượng được khen thưởng là các tầng lớp nhân dân, người lao động trực tiếp. Nội dung tiêu chí thi đua hàng quý trong năm 2018 được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận ban hành kịp thời và cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Bắc Từ Liêm đạt kết quả cao. Trong năm 2018, quận đã khen thưởng cho hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, đã khen thưởng đột xuất cho 97 lượt tập thể và 192 lượt cá nhân điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cán bộ và nhân dân quận Bắc Từ Liêm được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; tặng Bằng khen cho 17 cá nhân. Hưng Vũ

Lực lượng Công an TP Hà Nội: Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018

TĐKT – Chiều 15/1, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018; triển khai Nghị quyết, Chương trình công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Tới dự có: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Năm qua, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; tổ chức có hiệu quả công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chủ động đi đầu trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện thị xã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch, cao điểm đảm bảo an ninh trật tự; đấu tranh, xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi, các vụ việc phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự, giữ vững thế chủ động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể Kết quả cụ thể, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 1.987 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn và các mục tiêu trọng điểm. Tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm 8,5%. Trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả. Năm 2018, tội phạm hình sự được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2017 (giảm 410 vụ 8.5%). Điều tra khám phá 3.561 vụ, 5.285 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 81% vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra 6%); khám phá 96 vụ trọng án, 157 đối tượng (đạt ty lệ 98,9%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra 8,9%). Đặc biệt, phát hiện, xử lý 6.890 vụ, 7.026 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường (đạt 153% chỉ tiêu năm). Công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện bài bản, "quy trình hóa", "chuyên nghiệp hóa"; phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng. Tình hình cháy, nổ được kiềm chế, thiệt hại về người giảm so với năm 2017. Đã tiếp nhận, xử lý trên 8.000 tin báo cháy, điều động trên 5.000 lượt xe chữa cháy chuyên dụng cùng trên 32.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp cứu chữa 485 vụ cháy, tổ chức cứu nạn cứu hộ 118 vụ, cứu được 143 người. Các cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nhấn mạnh trong báo cáo, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ rõ: Năm 2018, Công an TP Hà Nội đã nhận được 140 thư khen, thư cảm ơn của lãnh đạo các cấp, các cơ quan ban ngành và quần chúng nhân dân. Đã có 13.112 lượt có thành tích trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng được các cấp khen thưởng. Công an TP Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018; truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, trong những thành tích chung của thành phố năm qua có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô và kết quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin rằng trong năm 2019, lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích, chiến công vẻ vang vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định, phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của thành phố. Theo đó, lực lượng công an thành phố cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức, cơ sở Đảng yếu kém. Tập trung tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm “tín dụng đen”…Tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố các giải pháp chiến lược để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm văn minh đô thị. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhất là tại các địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự… Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng. Mai Thảo  

Huyện Thạch Thất được tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2018

TĐKT - Sáng 15/1, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch  Liên đoàn Lao động, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch  Liên đoàn Lao động, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố phát biểu tại Hội nghị Năm 2018, phong trào thi đua huyện Thạch Thất đã diễn ra sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở đã tạo thành sức mạnh tổng hợp của huyện, qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện nói riêng và thành phố nói chung. Trong năm 2018, kinh tế của huyện Thạch Thất tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất tăng 15,1% so với năng 2017. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 111% dự toán năm. Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, huyện đã đủ điều kiện để báo cáo Trung ương về thẩm định, công nhận huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên cũng có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,54% (đã trừ số hộ thuộc diện bảo trợ xã hội); hoàn thành các chỉ tiêu về y tế theo kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng chính quyền, quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng; công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội Với những nỗ lực đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ huyện Thạch Thất và Bằng khen cho 1 cá nhân. Dịp này, 35 tập thể, 50 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc phong trào thi đua năm 2018, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, người tốt, việc tốt. UBND huyện tặng danh hiệu thi đua cho 585 đơn vị và 2.934 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và các phong trào thi đua năm 2018. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch  Liên đoàn Lao động, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà huyện Thạch Thất đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2018. Để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua năm 2019, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đề nghị huyện Thạch Thất trên cơ sở các chỉ tiêu thành phố giao sẽ thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, từng địa phương và đối với từng đồng chí phụ trách; phát động thi đua trong tất cả các lĩnh vực. Trước mắt, cần tập trung hoàn thiện tiêu chí trường THPT để được công nhận huyện nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo công tác đảm bảo các điều kiện cho nhân dân đón tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn. Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với Chủ tịch UBND huyện. Thục Anh

Sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, giữ gìn an ninh trật tự Thủ đô

TĐKT - Sáng 15/1, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị Năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, có nhiều đổi mới, sâu sát, triển khai quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm cụ hoàn thành tốt. Nổi bật là: Thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng xử trí các tình huống, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống cháy, nổ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn sau chiến tranh; tham gia có hiệu quả trong xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện công tác đối ngoại quân sự, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ổn định. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng cao, giữ vững trận địa tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Năm 2018, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai toàn diện và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng" và phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Người tốt, việc tốt" TP Hà Nội, gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn do cấp trên phát động, tạo động lực tinh thần to lớn, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô phấn đấu vươn lên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện 22 đợt với 150 ngày trực cao điểm; kịp thời huy động 20.190 lượt người và 185 lượt phương tiện tham gia xử lý 358 vụ thiên tai, cháy nổ, hỏa hoạn, cháy rừng, sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tài sản và tính mạng cho nhân dân. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng: Đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sư đoàn BB301; Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 1 cá nhân; UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 10 tập thể, tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 14 cá nhân; Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 10 tập thể, tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 168 tập thể, danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 57 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 309 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho 127 cá nhân. Năm 2019, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của TP Hà Nội hướng vào các nội dung trọng tâm: Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, mục tiêu trọng điểm; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử trí kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng liên quan bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự về và dự bị động viên. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vâng động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội... Phương Thanh  

Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân trẻ Thủ đô

TĐKT – Tối 11/1, tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Long Biên, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) tổ chức Chương trình “Đêm đoàn viên doanh nhân trẻ 2018”.  Tại buổi lễ, 22 doanh nghiệp, doanh nhân được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội . Chương trình “Đêm đoàn viên doanh nhân trẻ” là sự kiện gặp mặt thường niên của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) nhằm quy tụ các thế hệ hội viên các thời kỳ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thương trường, trao cho nhau các cơ hội hợp tác. Đồng thời là dịp để HANOIBA tổng kết, nhìn lại năm hoạt động vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động trong năm tới. Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội Với ý tưởng mới lạ, độc đáo, chương trình Đêm đoàn viên Doanh nhân trẻ 2018 mang chủ đề “Điệp vụ Bất khả thi”. Thông qua hình ảnh các điệp viên phải vượt qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, HANOIBA báo cáo tới toàn thể hội viên những thành tựu mà tập thể Hội đã nỗ lực đạt được trong năm 2018 cũng như nhiệm vụ trong năm 2019, do tổ chức giao phó cho Ban Lãnh đạo để cùng hướng giải quyết các thách thức chung, nhằm gắn kết và nâng tầm giá trị cho mỗi cá nhân nói riêng cũng như tập thể Hội Doanh nghiệp trẻ nói chung. Trải qua hơn 25 năm trưởng thành với nhiều thử thách, chông gai nhưng cũng đầy tự hào, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã trở thành cầu nối gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cùng phát triển cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội. Hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chung tay xây dựng cộng đồng doanh nhân trẻ lớn mạnh, đầy bản sắc và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước. Tính riêng trong năm qua, Hội đã xây dựng và trao tặng được 2 điểm trường Mầm non tại tỉnh Hà Giang và Yên Bái với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Dự kiến năm 2019, hoạt động thiện nguyện này của Hội tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng bằng việc tiếp tục xây tặng các công trình thiện nguyện bền vững tại Hà Nội và các tỉnh vùng cao. Trong sự kiện, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội trao tặng số tiền 100 triệu đồng để cùng Hội Chữ thập đỏ Hà Nội xây dựng 2 ngôi nhà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong sự phát triển của Thủ đô, UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 22 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc. Dịp này, 8 cá nhân, tập thể xuất sắc, có đóng góp tích cực cho hoạt động Hội trong năm 2018 cũng được Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khen thưởng. Ban tổ chức tặng hoa cho các khách mời tham gia chia sẻ tại Tọa đàm mang chủ đề “Bài học Thương trường – Nỗi đau không dễ sẻ chia” Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày đã diễn ra Chương trình Tọa đàm mang chủ đề “Bài học Thương trường – Nỗi đau không dễ sẻ chia”, với sự chia sẻ của các lãnh đạo Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội từ khóa I đến khoá VI, gồm: Anh Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa 1 - Chủ tịch Tập đoàn Empire; anh Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa 4 - Chủ tịch Phú Thái Group; anh Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa 6 - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà. Tại Hội thảo, các diễn giả chia sẻ, thảo luận, hỏi đáp về những bài học thất bại, thành công và những kinh nghiệm, trải nghiệm rấtquý báu trong hoạt động kinh doanh, trong quá trình vươn mình ra thế giới. Bên cạnh đó là Lễ kết nạp Hội viên mới chào đón hơn 30 doanh nhân trẻ. Đây là minh chứng quan trọng cho sự phát triển cũng như vai trò gắn kết, hỗ trợ của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Mai Thảo

Ngành Khoa học và Công nghệ Thủ đô: Đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển thành phố thông minh

TĐKT - Ngày 11/1, Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) Hà Nội tổng kết hoạt động KH&CN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng;Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý. Tại Hội nghị, tập thể Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội. 1 tập thể và 4 cá nhân được nhận Cờ thi đua và Bằng khen UBND TP Hà Nội. Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc sở KH&CN Hà Nội Lê Ngọc Anh cho biết, thời gian qua, hoạt động KH&CN đã có bước tiến bộ quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chất lượng và hiệu quả được nâng lên rõ rệt, ngày càng khẳng định vai trò là đòn bẩy, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong đó, kết quả của các đề tài, dự án đã được áp dụng với các mức độ và quy mô khác nhau, đem lại hiệu quả tốt trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Sản phẩm của các công trình nghiên cứu khoa học đã góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ và năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan, đơn vị. Hoạt động thẩm định, đánh giá công nghệ đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của thành phố về việc thẩm định, đánh giá trình độ công nghệ cho các dự án đầu tư trên địa bàn. Sở đã thẩm định công nghệ 27 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực cấp thiết, nóng bỏng của Thủ đô: Cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, rác thải, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bãi đỗ xe tự động, giết mổ gia súc, gia cầm... Trong đó, có một số dự án trọng điểm của thành phố (Dự án Trung tâm Giao dịch công nghệ thường xuyên và khu liên cơ quan Võ Chí Công; dự án Nạo vét bùn và bổ cập nước Hồ Tây; dự án Thu hồi điện Xuân Sơn; dự án Mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; dự án Mua sắm trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ; dự án hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, …). Qua đó giúp thành phố và chủ đầu tư lựa chọn được những công nghệ đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, lựa chọn được công nghệ thiết bị phù hợp, tiên tiến, tiết kiệm chi phí, an toàn trong sản xuất, được thành phố và các sở, ngành đánh giá cao. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao Bằng khen của thành phố cho tập thể Sở KH&CN. Các hoạt động quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng tiếp tục được chú trọng triển khai và đem lại những kết quả tốt. Đã tiếp nhận, giải quyết 40 hồ sơ công bố hợp chuẩn; 82 hồ sơ công bố hợp quy; 1.046 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; 1.563 hồ sơ đăng ký kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu; 5 hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia; 29 hồ sơ xin cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm... Công tác thanh tra luôn đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh trạnh của các doanh nghiệp. Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân đã góp phần bảo vệ sức khoẻ của người dân, kịp thời khắc phục các sự cố phóng xạ xảy ra trên địa bàn. Đã cấp 170 giấy phép sử dụng máy X-quang trong y tế, 88 chứng chỉ nhân viên bức xạ, phê duyệt 48 kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Kiểm tra về an toàn bức xạ tại 30 cơ sở tiến hành công việc bức xạ. Xuất bản và in 800 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế”. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ giúp các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp và các địa phương xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm truyền thống nhằm nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm. Đã tư vấn, hướng dẫn được 31 tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục, tiến trình bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là 25 đơn nhãn hiệu, 6 đơn sáng chế, 1 đơn giải pháp hữu ích và 8 đơn kiểu dáng công nghiệp. Khảo sát, đánh giá và xây dựng kế hoạch tổ chức 32 tập huấn và xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 25 sản phẩm Hoạt động triển khai và hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh. Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC. Trong năm 2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận 3.169 hồ sơ và giải quyết 3.288 hồ sơ. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng quy trình và thời hạn quy định. Các doanh nghiệp áp dụng hệ thống ISO tiên tiến vào sản xuất đã nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái của Thủ đô.  1 tập thể và 4 cá nhân được nhận Cờ thi đua và Bằng khen UBND TP Hà Nội Định hướng một số vấn đề trong hoạt động KH&CN năm 2019, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho rằng, sở KH&CN cần tăng cường phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Bộ KH&CN; phát huy, thu hút sử dụng lực lượng tri thức để giải quyết bài toán KH&CN tại địa bàn. Hỗ trợ lấy doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động dự trữ KH&CN tạo ra năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh doanh nghiệp trên thị trường, từ đó, nâng cao năng lực, đổi mới công nghệ doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp. Tiếp cận tốt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hiểu đúng để vận dụng kết quả vào thực tiễn. Đồng hành cùng Bộ KH&CN để thực hiện đổi mới sáng tạo, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Hà Nội hướng tới phát triển thành phố thông minh. Phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố và Bộ KH&CN trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội. Hoạt động quản lý KH&CN cần thực chất, hiệu quả và hướng tới xây dựng sản phẩm là thế mạnh của địa phương, sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Thục Anh

Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Khen thưởng 38 tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu năm 2018

TĐKT - Ngày 10/1, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tại Hội nghị, 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 31 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 đã được biểu dương, khen thưởng. Năm 2018, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Hoàn thành quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 12), Chuyên đề năm 2018, chủ đề công tác năm 2018 trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2018; hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra… 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng tại Hội nghị Trong năm, quận đã thành lập 8 tổ chức đảng (kế hoạch đề ra là 5 tổ chức đảng) với 29 đảng viên chính thức, kết nạp 20 đảng viên mới, thành lập 16 công đoàn cơ sở, kết nạp 655 đoàn viên công đoàn. Hoàn thành tiếp nhận, chuyển giao 13 tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảng viên. Hoàn thành công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Kết quả, năm 2018, Đảng bộ quận có 43 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 31 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ. Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 đến 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tiến hành 3 đợt kiểm tra với 18 đoàn kiểm tra trực tiếp 24 chi bộ, chi ủy, đảng ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy. Sau kiểm tra, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kết luận kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018. Công tác dân vận được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Năm dân vận chính quyền 2018”. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Quận theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ quận đến cơ sở thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực vận động hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; giá trị sản xuất các ngành ước tăng 15,1% so cùng kỳ (đạt 100% kế hoạch). Ước năm 2018, thu ngân sách đạt 101,5% dự toán giao, chi ngân sách ước đạt 121% dự toán thành phố giao và 98% dự toán Quận giao. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận. Mục tiêu năm 2019, Quận ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 12) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (Khóa 12); tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội năm 2019 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đã đề ra. Thục Anh

Hà Nội tăng cường phát hiện, tuyên truyền người tốt, việc tốt trong dịp Tết Kỷ Hợi

TĐKT – Chiều 10/1, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đã có buổi làm việc với các cơ quan báo, đài Trung ương và thành phố về việc phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2019. Đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền năm 2018, ông Đinh Việt Thắng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội, cho biết: Năm qua, công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của lãnh đạo TP Hà Nội và người đứng đầu các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch hợp lý và triển khai tin bài theo nội dung tuyên truyền phong phú mọi mặt của các phong trào thi đua của TP Hà Nội: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, môi trường đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, trật tư văn minh đô thị, nông thôn mới… Nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt kịp thời trên các lĩnh vực lao động sáng tạo, tương thân tương ái, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập giỏi… Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng phát biểu tại buổi làm việc Có nhiều chuyên mục, chuyên đề được quan tâm xây dựng duy trì và phát huy hiệu quả tuyên truyền, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc... Nhìn chung, hầu hết các đơn vị đều bám sát các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm của thành phố thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền năm 2018. Các đơn vị làm tốt đảm bảo nội dung chất lượng tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng nghiêm túc: Tạp chí Thi đua Khen thưởng, Báo Kinh tế & Đô thị, Đài PTTH Hà Nội, Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Hà Nội mới. Các đơn vị đều đạt hoặc vượt số lượng kế hoạch, chỉ tiêu. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và các cơ quan báo chí đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các giải pháp, biện pháp nhằm triển khai phối hợp tốt hơn trong công tác tuyên truyền năm 2019. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng đề nghị, trong năm 2019, các cơ quan báo chí tập trung, giới thiệu và tuyên truyền về các điển hình tiên tiên, người tốt, việc tốt là cá nhân, người lao động trực tiếp. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, thành phố triển khai cao điểm các phong trào thi đua về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng nhái, chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng gia đình chính sách… Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, phát hiện những tấm gương sáng, cách làm hay trong các phong trào này, nhằm lan tỏa nhiều hơn nữa những cái hay, cái tốt trong xã hội. Để hàng ngày trên các báo xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiên, người tốt, việc tốt, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố cho rằng, mỗi báo cần khai thác điển hình để tuyên truyền ở các khía cạnh khác nhau, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Đồng thời, bên cạnh việc đưa tin phản ánh những thông tin thời sự của đời sống xã hội, những vụ việc điều tra, các hội nghị, hội thảo…phóng viên các báo cần nhanh nhạy phát hiện các gương người tốt, việc tốt ở các lĩnh vực đó để công tác biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt được kịp thời. “Nên chăng các cơ quan báo chí có đường dây nóng, để các tổ chức và cá nhân trên địa bàn có thể cung cấp thông tin giới thiệu về người tốt, việc tốt hàng ngày, để mỗi người dân cùng chung tay làm thi đua, khen thưởng” - đồng chí Nguyễn Công Bằng gợi mở. Trong năm 2019, các đơn vị báo chí Trung ương và thành phố cần đổi mới thêm những hình thức tuyên truyền, định hướng đưa những tọa đàm để khẳng định trách nhiệm của Ban Thi đua - Khen thưởng, của thành phố trong công tác thi đua, khen thưởng. Mai Thảo

Tuyên dương 10 “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2018

TĐKT - Thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018 và Dạ hội chào Xuân mới 2019. Năm 2019 là năm thứ 10 Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức vinh danh và trao thưởng “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu”. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội trao tặng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chương trình Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018; Dạ hội Chào Xuân mới 2019 là hoạt động đầu tiên của Đoàn Thanh niên thành phố khởi động cho Năm Thanh niên Tình nguyện 2019, năm hứa hẹn nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa của các cấp bộ Đoàn để góp phần xây dựng Thủ đô yêu dấu ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao thưởng cho gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn biểu dương, đánh giá những đóng góp tích cực của tuổi trẻ Thủ đô trong năm 2018, với nhiều phong trào thiết thực về bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực từ thiện, nhân đạo không chỉ trên địa bàn Hà Nội mà còn có sức lan tỏa ra cả nước, để lại những hình ảnh hết sức tốt đẹp về Thủ đô. Từ các hoạt động thực tiễn phong phú, đã xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn tập thể, gương tiêu biểu đang ngày đêm cống hiến, lao động vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô, trong đó có 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2018. Những gương mặt được Thành đoàn Hà Nội biểu dương và khen thưởng là minh chứng hết sức sinh động cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của Thủ đô. Để hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Năm Thanh niên tình nguyện 2019, với tinh thần trong mọi công tác tuổi trẻ Thủ đô phải làm gương mẫu cho tuổi trẻ cả nước, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp bằng những việc làm cụ thể, tiếp tục quan tâm chăm lo toàn diện cho công tác đoàn trong năm 2019. Đặc biệt là tham gia phát huy vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên đứng đầu, làm chỗ dựa để đảng viên, đoàn viên, thanh niên tin cậy và noi theo. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi lễ “Đặc biệt, với tuổi trẻ thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ Thủ đô sẽ phát huy tốt hơn nữa sức trẻ và hoài bão của mình để xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước” - Phó Bí thư Thành ủy lưu ý. Đồng thời, tin tưởng, công tác Đoàn - phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô - Năm Thanh niên tình nguyện sẽ thể hiện bản lĩnh, tiên phong và sáng tạo, tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Trong Chương trình, Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, cụ thể: 1. Lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học: - Phan Ngọc Huyền, Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. - Trần Bảo Duy, học sinh lớp 7A0 trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội. - Phạm Đức Anh, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Hà Nội. - Nguyễn Phương Thảo, sinh viên K63 khoa Sinh học Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.    2. Lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế: Đặng Xuân Trường, Giám đốc Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Hachi. 3. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng: Thiếu tá Lê Trọng Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa. 4. Lĩnh vực thể dục - thể thao: - Lại Gia Thành, vận động viên Cử tạ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - thể thao Hà Nội. - Nguyễn Quang Hải, cầu thủ bóng đá Câu lạc bộ Hà Nội, thành viên đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam. 5. Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật: Nguyễn Thị Thu Hằng, Sinh viên năm thứ 4 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 6. Công tác Đoàn và lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Trần Xuân Chiến, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư NTC Việt Nam. Mai Thảo

Trang