Hà Nội thi đua ái quốc

Ban Tiếp công dân TP Hà Nội xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Ba

TĐKT - 10 năm qua (2009 - 2019), tập thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Tiếp công dân TP Hà Nội đã nỗ lực, phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Ban Tiếp công dân thành phố ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố. Tiền thân là Phòng tiếp công dân của thành phố, sau 10 năm phát triển, hiện nay Ban Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND TP Hà Nội, trực tiếp tham mưu lãnh đạo thành phố về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và đôn đốc xử lý đơn thư của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ðội ngũ cán bộ, công chức của ban gồm 23 người, trong đó, có nhiều thạc sĩ, chuyên viên chính, thanh tra viên chính, am hiểu pháp luật và có kinh nghiệm về quản lý nhà nước. Tính chất công việc của Ban rất phức tạp, khối lượng công việc nhiều. Giai đoạn 2009 - 2019, trung bình mỗi năm, Ban Tiếp công dân thành phố tiếp hàng nghìn lượt người, hàng trăm đoàn đông người. Nhiều vụ việc đã được hướng dẫn, giải thích kịp thời ngay tại buổi tiếp, không có vụ việc nổi cộm, bức xúc, vi phạm pháp luật xảy ra tại nơi tiếp. Cụ thể, Ban đã tiếp thường xuyên 40.989 lượt với 127.107 công dân, trong đó, có 2.927 đoàn khiếu kiện đông người; phục vụ lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân định kỳ và đột xuất 8.709 lượt với 28.554 công dân; tiếp nhận, xử lý 138.246 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tham mưu Chủ tịch UBND thành phố 17.956 văn bản chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết 53.390 đơn theo đúng quy định. Công tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố luôn diễn ra an toàn, đúng theo quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhân dân, được dư luận xã hội đánh giá tốt. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Tiếp công dân thành phố. Ðể công tác tiếp dân bài bản, tạo niềm tin cho người dân ngay từ những khâu đầu tiên, Ban Tiếp công dân thành phố thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế về tiếp công dân, từ cách ăn mặc, giao tiếp cho đến thái độ cư xử của người tiếp công dân đều phải đúng mực, tôn trọng công dân. Tất cả thông tin liên quan đến tiếp công dân đều được ghi chép đầy đủ, chính xác, các cuộc tiếp dân đều có camera ghi hình, ghi tiếng. Do có nhiều đơn thư vượt cấp, đơn thư gửi nhiều lần, việc liên thông giải quyết đơn thư từ cấp phường đến thành phố là hết sức cần thiết. Những năm gần đây, Ban nỗ lực kết nối, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố; phối hợp các cơ quan, sở, ngành, quận, huyện rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Trong các năm 2018 và 2019, Ban Tiếp công dân thành phố tổ chức các hội nghị giao ban với Ban Tiếp công dân quận, huyện, thị xã, thông tin về tiến độ giải quyết các vụ việc để trả lời cho nhân dân. Lãnh đạo Ban đã trực tiếp tập huấn, truyền đạt kinh nghiệm cho gần 5.000 lượt cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư ở tất cả các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, cầu thị, tập thể công chức, người lao động Ban Tiếp công dân TP Hà Nội luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ban có nhiều đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, chất lượng tham mưu ngày càng nâng lên, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo thành phố. Sự chủ động, trách nhiệm trong công việc, tham mưu, phục vụ tốt của công chức, người lao động Ban Tiếp công dân TP Hà Nội đã được lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao, tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua, danh hiệu xuất sắc. Đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (17/9/2009 – 17/9/2019), Ban Tiếp công dân thành phố đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 - 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới, Ban Tiếp Công dân TP Hà Nội nói riêng và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thành phố nói chung, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phục vụ tốt nhân dân. Cùng với đó, duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật, tính nền nếp, khoa học, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo các cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, tiếp đối thoại với công dân. Thường xuyên tự nghiên cứu, tự học tập và cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo các cấp của thành phố xử lý tốt đơn thư, đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để quản lý, duy trì điều hành tốt hoạt động tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân. Tiếp tục chủ động thống kê, tổng hợp, rà soát các số liệu, thông tin về công dân khiếu kiện, đơn thư của từng quận, huyện, thị xã để báo cáo đề xuất kịp thời cho lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể, xử lý, giải quyết hiệu quả từng vụ việc tại cơ sở, hạn chế tối đa phát sinh khiếu kiện vượt cấp kéo dài lên các cơ quan thành phố. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã để tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện tổng thể các biện pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thành phố. Tập trung thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND các quận, huyện, thị xã, sở, ngành. Coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt việc quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa phát sinh khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp lên thành phố, Trung ương, góp phần đảm bảo trật tự xã hội tại từng địa phương, đơn vị. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là lĩnh vực khó khăn, vất vả, nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong thời gian tới, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cần đề cao trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đầy đủ lịch tiếp công dân định kỳ; tăng cường tiếp dân, đối thoại với dân tại nơi xảy ra vụ việc để giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của dân ngay từ khi mới phát sinh, không để diễn biến  thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Lấy hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác. Thục Anh

Cụ Bùi Đằng Đoàn – Tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, thương dân

TĐKT - Nguyên Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn là một chí sĩ yêu nước nhiệt thành, nhà lãnh đạo mẫn cán của Quốc hội và Chính phủ, người cộng sự gần gũi, thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Thủ đô Hà Nội. Bằng tấm lòng nhiệt thành yêu nước, thương dân và sự cảm phục tài đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ đã đem hết sức lực, tài năng phụng sự Tổ quốc và dân tộc. Trong những năm tháng khó khăn, ác liệt của cách mạng Việt Nam, cụ không quản ngại hy sinh, sẵn sàng đảm trách các chức vụ quan trọng. Ở bất cứ cương vị nào, cụ cũng tận tâm, tận lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ Bùi Bằng Đoàn sinh ngày 19/9/1889, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng tại làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là TP Hà Nội). Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước đang bị xâm lược, chứng kiến phong trào Cần vương kháng Pháp thất bại; các phong trào đấu tranh yêu nước lần lượt bị thực dân Pháp đàn áp, khủng bố đẫm máu, nhân dân ta lâm vào cảnh nô lệ, lầm than, chí sĩ Bùi Bằng Đoàn đã sớm tiếp thu truyền thống bất khuất của dân tộc. Cụ Bùi Đằng Đoàn Khi làm quan trong triều đình Huế, từ Tri huyện tập sự ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đến Án sát tỉnh Lạng Sơn, Án sát tỉnh Bắc Ninh, Bố chính tỉnh Phúc Yên, rồi Tuần phủ tỉnh Cao Bằng, tỉnh Ninh Bình... cụ Bùi Bằng Đoàn nổi tiếng là vị quan thanh liêm, chính trực. Ngay trên công đường, cụ cho treo Bảng thông báo công khai "Không nhận quà biếu" và nghiêm cấm người nhà nhận quà biếu. Điều này thể hiện rõ phẩm chất đạo đức “Liêm”, “Chính” của một bậc danh Nho chân chính. Sau Cách mạng tháng Tám, Vua Bảo Đại thoái vị, cụ Bùi Bằng Đoàn lui về sống ở quê nhà. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập trong điều kiện cách mạng gặp muôn vàn khó khăn bởi sự chống phá của thù trong, giặc ngoài. Với tinh thần đoàn kết dân tộc và tư tưởng “tìm người tài đức” phục vụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì nhiều lần viết thư tay, cử người về Hà Đông để mời cụ Bùi Bằng Đoàn tham gia làm Cố vấn cho Chính phủ. Trong bức thư đề ngày 17/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Tôi tài đức ít ỏi và trách nhiệm nặng nề, thấy Ngài học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú. Vậy nên tôi mời ngài làm cố vấn cho tôi để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi, trừ họa cho nước nhà, dân tộc”. Nể phục và mến mộ tài đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, cụ Bùi Bằng Đoàn lại rời quê, dấn thân theo con đường cách mạng. Với tài năng, đức độ và tri thức uyên bác của mình, cụ Bùi Bằng Đoàn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời đảm nhiệm nhiều công việc và chức vụ quan trọng. Cụ đã trở thành một trong 10 người nằm trong Ban Cố vấn của Chính phủ mà Hồ Chí Minh đích thân đề nghị trong phiên họp của Chính phủ ngày 14/11/1945. Trong những ngày đầu thành lập, chính quyền cách mạng hoạt động còn nhiều bỡ ngỡ, khiếm khuyết. Để bộ máy chính quyền nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt (tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay) và cụ Bùi Bằng Đoàn được cử làm Trưởng ban. Ban Thanh tra Đặc biệt dưới sự chỉ đạo của cụ Bùi Bằng Đoàn đã triển khai và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, mang lại uy tín cho Đảng, Chính phủ, sự tin tưởng của nhân dân đối với chính quyền cách mạng. Vào tháng 1 năm 1946, cụ Bùi Bằng Đoàn được bầu làm đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Đông và tháng 11 năm đó, cụ đã được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại kỳ họp thứ 2 tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng Ban thường trực Quốc hội, thay cụ Nguyễn Văn Tố đi nhận nhiệm vụ mới. Trong thời gian giữ cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội, cụ Bùi Bằng Đoàn đã luôn sát cánh với Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực thi những nhiệm vụ mà Quốc hội giao phó. Vào thời điểm đó, cụ Bùi Bằng Đoàn và Ban Thường trực Quốc hội đã kết nối, động viên quần chúng nhân dân đấu tranh với nhiều hình thức và khả năng sẵn có; huy động lực lượng, sức người, sức của cho cuộc kháng chiến. Cụ Bùi Bằng Đoàn đã có nhiều cuộc kinh lý đến tận các địa phương để thăm hỏi nhân dân, gửi thư thăm hỏi đồng bào. Trong thư gửi đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai, cụ đã viết: “Hai mươi nhăm triệu đồng bào ta cùng chung Tổ quốc, cùng chung giang san, cùng chung vận mệnh, cuộc kháng chiến này là cốt bảo toàn vận mệnh của chúng ta, chúng ta có giữ được chủ quyền, có bảo vệ được hoàn toàn lãnh thổ của nước ta thì mới giữ được vận mệnh của dân tộc ta”. Với vai trò là người đứng đầu cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cụ Bùi Bằng Đoàn đã tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu của thực dân Pháp và bè lũ tay sai về tính hợp hiến, hợp pháp của Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Cụ đã khẳng định: “Quốc dân ta chỉ có một Chính phủ là Chính phủ Hồ Chí Minh do Quốc dân công nhận tại kỳ họp tháng 11 năm 1946”. Lời tuyên bố đanh thép của cụ Bùi Bằng Đoàn là một đòn giáng mạnh vào âm mưu chia rẽ của chính quyền thực dân và mưu toan lập chính quyền bù nhìn thân Pháp hòng làm giảm uy tín của Chính phủ. Cuối năm 1948, đầu năm 1949, cụ Bùi Bằng Đoàn lâm bệnh nặng. Được tin, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo đưa cụ vào vùng tự do Thanh Hóa để yên tâm chữa bệnh. Trong thời gian này, tuy xa Trung ương, nhưng qua thư từ, liên lạc, cụ Bùi Bằng Đoàn vẫn thường xuyên được Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên và bàn luận về những vấn đề quốc sự. Đáp lại, cụ Bùi Bằng Đoàn cũng thường xuyên gửi thư góp ý cho Trung ương, cho Chính phủ và luôn tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn mất vào ngày 13/4/1955. Tuy cụ đã không còn nhưng tinh thần làm việc tận tụy, hy sinh vì nước, vì dân; sống khiêm tốn, giản dị, không màng danh lợi, phú quý của cụ là tấm gương sáng để các đại biểu Quốc hội, cùng cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân ta học tập, noi theo. Hưng Vũ

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội: Tổng kết đợt thi đua cao điểm và phát động thi đua nói không với tiêu cực

TĐKT - Sáng 17/9, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tuyên dương sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô và phát động Cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực, thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng và ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tới dự. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao danh hiệu “Sáng kiến trong CNVC LĐ Thủ đô” năm 2019 cho các cá nhân. “Đợt thi đua cao điểm 90 ngày trong CNVCLĐ Thủ đô chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam” được Liên đoàn Lao động Thành phố phát động từ ngày 1/5/2019 - 31/7/2019. Có 100% công đoàn cấp trên cơ sở, đơn vị trực thuộc và trên 90% công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai đợt thi đua này trong cán bộ CNVCLĐ đơn vị. Kết quả cụ thể của đợt thi đua được thể hiện qua 9 nhóm hoạt động tiêu biểu, trong đó nổi bật là đoàn viên, người lao động trong toàn thành phố đã có hơn 30 nghìn đề tài khoa học các cấp, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm với giá trị làm lợi trên 900 tỷ đồng, có 5 công trình đã hoàn thành và được Liên đoàn Lao động thành phố gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ngoài ra, với ý nghĩa mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố đã ra Quyết định hỗ trợ xây mới và sửa sữa 95 Mái ấm Công đoàn, trong đó, có 90 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động Thủ đô, 5 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ công nhân lao động các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình bị chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt... Hàng loạt các hoạt động khác cũng được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả, thực sự hướng về cơ sở, vì người lao động. Đợt thi đua đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của tổ chức Công đoàn, tạo sự chuyển biến về chất trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn. Liên đoàn Lao động TP Hà Nội ký cam kết với 4 doanh nghiệp về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn năm 2019”. Kết quả, năm 2019 toàn thành phố đã có 47 cá nhân có “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô”, trong đó có 43 sáng kiến thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, làm lợi hơn 262 tỷ đồng; có 3 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, giáo dục, y tế đã được áp dụng trong phạm vi toàn thành phố mang lại hiệu quả, được các cơ quan chuyên môn ghi nhận, đánh giá cao. Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Phong trào thi đua này được tập trung vào hai nội dung chính mà trước hết là tập trung thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị. Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính... Nội dung thứ hai của phong trào thi đua tập trung vào việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng. Theo đó, các cấp Công đoàn phải tập trung tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng, hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, Công đoàn các cấp, nhất là công đoàn cơ sở phải phát huy vai trò của mình, tổ chức vận động, đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử trong đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, công đoàn phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào đánh giá xét khen thưởng hàng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, người lao động. Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã ký cam kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn năm 2019 với 4 doanh nghiệp (Công ty cổ phần Sản xuất nông sản Kim Sáng; Công ty cổ phần Thực phẩm an toàn Tâm Thành; Công ty TNHH phát triển công nghệ y học Vĩnh Hà; Công ty TNHH dịch vụ y tế IREC). Theo đó, các doanh nghiệp này cam kết sẽ giảm giá từ 5 - 40% trên giá niêm yết sản phẩm, dịch vụ hiện có cho đoàn viên công đoàn. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải mong muốn: CNVCLĐ Thủ đô tiếp tục nuôi dưỡng sức sáng tạo, bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm, hoài bão thể hiện năng lực của mình, sáng kiến của mình góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước. Đây cũng là cơ hội để người lao động khẳng định mình, nhất là trong thời kỳ hội nhập. Mai Thảo  

Hà Nội đã có 84,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

TĐKT - Chiều 17/9, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) TP Hà Nội Nguyễn Văn Chí đã thông tin với báo chí về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình số 02-Ctr/TU của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân" trên địa bàn thành phố.  Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, thành phố đã có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; 325 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 84,2% số xã, vượt kế hoạch 2 năm so với mục tiêu của Chương trình. Đến nay, toàn thành phố đã đạt và cơ bản đạt bình quân 18,64 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM TP Hà Nội Nguyễn Văn Chí thông tin tại hội nghị Cụ thể, thành phố đã xác định công tác dồn điền, đổi thửa là khâu đột phá để phát triển nông nghiệp, tạo tiền đề tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra những vùng chuyên canh lớn và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Đến nay, đã dồn điền, đổi thửa được 79.454,3ha (đạt 104,6% so với kế hoạch). Sau dồn điền, đổi thửa, các huyện, thị xã đã cơ bản cấp xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân (đạt 99,21%). Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng (tăng 33,5 triệu đồng so với năm 2010). Hệ thống y tế cơ sở ngày càng được củng cố, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường, phương thức hoạt động được đổi mới, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn toàn thành phố đạt 87,2%, trong đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các huyện, thị xã đạt 83,53%. Có 100% số xã trên địa bàn thành phố được kết nối Internet. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 1,81%, một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp: Quốc Oai 0,46%; Gia Lâm 0,56%; Hoài Đức 0,92%; Thanh Trì 0,99%... Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,6%, vượt trước 2 năm so với mục tiêu Chương trình (95%). Đáng chú ý, ngân sách thành phố đã quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 - 2019 là: 76.451 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 58 tỷ đồng, chiếm 0,08%; ngân sách thành phố 25.958 tỷ đồng, chiếm 34%; ngân sách cấp huyện 32.224 tỷ đồng, chiếm 42,12%; ngân sách xã 3.471 tỷ đồng, chiếm 4,5%; nguồn vốn huy động ngoài ngân sách 14.741 tỷ đồng, chiếm 19,3%. Ngoài ra, ngân sách thành phố ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân với kinh phí 750 tỷ đồng... Hiện nay, toàn thành phố có 133 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 135 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ… Với những kết quả tích cực, TP Hà Nội vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU. Mục tiêu của Hà Nội từ nay đến năm 2020 là tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân đạt từ 3,5 - 4%/năm trở lên; phấn đấu tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đạt 25 - 35% trở lên. Về xây dựng nông thôn mới, Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 có 85% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 5% so với mục tiêu của Chương trình đề ra); có từ 10 huyện, thị xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập trung bình khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm... Mai Thảo

Gần 30 năm chèo lái những chuyến đò tri thức

TĐKT- Nhịp sống hối hả thời hội nhập kinh tế đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. Những giá trị tinh thần truyền thống dường như cũng đang lung lay trước sự lên xuống của thị trường. Nhưng dưới mái trường THCS Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “tiên học lễ, hậu học văn” vẫn hàng ngày được mài giũa và bồi đắp bởi những thế hệ thầy cô giáo giàu nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người. Đặc biệt, trong đó phải kể đến tấm gương mẫu mực của nhà giáo Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng trường THCS Phương Tú. Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng trường THCS Phương Tú. Nhà giáo tâm huyết, giỏi chuyên môn… Vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, ngay từ khi còn nhỏ, cô bé Hòa đã sớm ý thức được vai trò quan trọng của việc gìn giữ cũng như lan tỏa đến cộng đồng những giá trị sống tốt đẹp. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm ngữ văn, cô hăng hái nhận nhiệm vụ giảng dạy ở nhiều ngôi trường khác nhau. Từ năm 1996 về giảng dạy tại mái trường THCS Phương Tú (huyện Ứng Hòa) và gắn bó cho đến nay. Dù ở ngôi trường nơi miền núi xa xôi, hay ngôi trường làng với cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, cô giáo Nguyễn Thị Hòa vẫn luôn dành hết đam mê, nhiệt huyết, gieo vào lòng con trẻ những bài học giàu tình yêu thương và sự nhân văn sâu sắc. Lê Thị Hoa là một trong số những học trò được cô Hòa truyền cảm hứng, lựa chọn theo nghề giáo viên. Đến nay, cô học trò ấy đã trở thành đồng nghiệp với cô giáo của mình dưới mái trường THCS Phương Tú. Hoa tự hào chia sẻ: “Không chỉ với riêng tôi mà với nhiều thế hệ học trò trường Phương Tú, cô Nguyễn Thị Hòa như người mẹ hiền bao dung, kịp thời động viên, uốn nắn các lỗi lầm, khiếm khuyết của các con. Cô là hình mẫu về đạo đức, lối sống, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh chúng tôi những khát vọng vươn xa”. Cô Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng trường THCS Phương Tú (áo đen) đang trao đổi, góp ý nội dung giáo án với các đồng nghiệp  Cô Hòa có phương pháp dạy học đặc biệt, luôn xuất phát từ trái tim. Mỗi một bài giảng văn trên lớp của cô luôn nhẹ nhàng và dạt dào cảm xúc, khéo léo dẫn dắt học sinh đến với tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu thương giữa con người với con người; dạy học trò biết yêu, biết ghét, biết cái tốt, cái xấu; từ đó hình thành nhân cách sống lương thiện và tích cực một cách rất tự nhiên. Cô luôn dành tình yêu và sự quan tâm đến học trò của mình một cách chân thành, sâu lắng. Gần 30 năm gắn bó với nghề giáo là chừng đó thời gian cô tranh thủ sau những giờ học trên lớp hay những ngày nghỉ cuối tuần hoặc thời gian nghỉ hè để dạy phụ đạo, kèm cặp thêm cho các bạn học sinh yếu kém miễn phí; cũng là từng đó năm cô trích một phần từ đồng lương giáo viên ít ỏi của mình để ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn có tiền đóng học phí, mua đồng phục, mua quà động viên các bạn có nhiều tiến bộ…. Đặc biệt, trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của xã hội đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống và học tập của lứa tuổi học sinh thanh thiếu niên ở huyện Ứng Hòa. Nhiều gia đình có con em mắc phải những bệnh lý đặc biệt như: Tăng động, tự kỷ, trầm cảm... Tuy nhiên, điều kiện nông thôn chưa có các trường chuyên biệt, nên có nhiều em học sinh đã phải nghỉ học vì không tìm được môi trường học tập phù hợp. Với suy nghĩ “Ngoảnh mặt đi con dại, ngoảnh mặt lại con khôn. Học sinh cá tính gây cho mình nhiều mệt mỏi, căng thẳng nhưng chúng cũng như con mình”, cô Hòa đã mạnh dạn tiếp nhận và đỡ đầu nhiều đối tượng học sinh đặc biệt. Đồng thời, vận động nhiều giáo viên và học sinh trong trường, kết hợp với gia đình cùng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các bạn tiến bộ. Riêng năm học 2017 - 2018, cô đã nhận đỡ đầu, giúp 3 em học sinh tăng động tiến bộ rõ rệt trong học tập và thay đổi nhận thức tích cực. Cô Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, đồng thời là một trong những giáo viên có nhiều kinh nghiệm đỡ đầu học sinh đặc biệt trong những năm qua chia sẻ: Dạy dỗ một học sinh bình thường khó một thì dạy một học sinh đặc biệt khó hơn rất nhiều lần. Nhưng cô Hòa luôn động viên chúng tôi tìm hiểu thêm nhiều tài liệu để cập nhật những kỹ năng dạy trẻ chuyên biệt; từ đó theo sát, động viên, lấy yêu thương để cảm hóa chúng. Cô Hòa thường nói với chúng tôi rằng “Giáo dục con người nóng vội sẽ hỏng việc, phải lấy trái tim để làm rung động trái tim; phải đặt mình vào vị trí, tâm lý của học sinh để bình tĩnh giải quyết các tình huống”. Hơn 10 năm gắn bó với ngôi trường này, tôi chứng kiến nhiều học sinh “đặc biệt” dù đã tạm biệt mái trường nhiều năm nhưng vẫn luôn tìm về để được nói lời cảm ơn và được các cô giáo nơi đây tiếp lửa. Đó là động lực giúp những người giáo viên chúng tôi bền bỉ với công việc dạy dỗ học sinh nên người. …đến người lãnh đạo mẫu mực Gần 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, cô Hòa luôn là người mẹ hiền bao dung, động viên, uốn nắn các lỗi lầm, khiếm khuyết của bao thế hệ học trò. Đồng thời là hình mẫu về đạo đức, lối sống nhân ái, truyền cảm hứng không chỉ cho học sinh mà cả những đồng nghiệp thân yêu. Với cương vị là người đứng đầu nhà trường (từ năm 2014), cô Nguyễn Thị Hòa luôn xác định phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Cô thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao và hiệu quả đến các hoạt động của nhà trường, tạo nên phong trào thi đua dạy và học sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, học sinh và các gia đình phụ huynh học sinh. Qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất từ chi bộ đến cán bộ, đảng viên, giáo viên. Cô giáo Nguyễn Thị Hòa động viên học sinh đặc biệt có nhiều tiến bộ Hằng năm, ngoài việc đảm bảo các giờ dạy theo đúng quy định chung của ngành, cô Hòa còn tích cực tham gia các buổi dự giờ vừa để hoàn thiện chuyên môn, vừa có những góp ý tích cực giúp các giáo viên của mình cải thiện các phương pháp dạy học nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác giảng dạy. “Cô Hòa được mệnh danh là “linh hồn của các hội thi” bởi bất kỳ một hội thi nào nhà trường đăng ký tham gia cô luôn sát cánh. Từ chuẩn bị nội dung giáo án, bài giảng mẫu, trang phục hay bữa ăn, giấc ngủ của cán bộ, giáo viên, cô đều lo lắng, góp ý. Sự quan tâm của cô làm niềm vui của chúng tôi được nhân đôi, nỗi buồn thì vơi đi một nửa, yên tâm công tác, làm tốt những nhiệm vụ được giao.” - Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương chia sẻ. Dưới sự dẫn dắt của người lãnh đạo tận tâm ấy, những năm qua, thành tích của trường THCS Phương Tú luôn đứng ở tốp đầu của huyện Ứng Hòa. Năm học 2017 – 2018, nhà trường đã được đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Công đoàn được đề nghị khen thưởng Công đoàn vững mạnh xuất sắc và liên đội được đề nghị Liên đội mạnh cấp trung ương.  Nhiều cán bộ, giáo viên nhà trường liên tục đạt các giải nhất, nhì, ba…trong các hội thi từ cấp huyện đến cấp thành phố. Năm nào nhà trường cũng có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Những kết quả ấy, đối với một ngôi trường ngoại thành là một sự động viên lớn, là minh chứng cho lòng nhiệt tình, tận tụy, say mê và đầy trách nhiệm với công việc của người thủ lĩnh Nguyễn Thị Hòa. Tuy vậy, tâm sự với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Hòa cho rằng: Gần 30 năm chèo lái những chuyến đò tri thức, sự trưởng thành của mỗi học sinh trên đường đời mới chính là “trái chín ngọt ngào” nhất mà cô gặt hái được trong cuộc đời. Theo cô, trong xã hội hiện đại nhiều biến cố phức tạp, để có thêm nhiều “trái chín ngọt ngào” hơn nữa, những người làm thầy, làm cô chính là tấm gương sáng nhất để học trò noi theo. Tấm gương đó càng trong sáng thì những tiêu cực sẽ càng bị hạn chế và đẩy lùi. Mai Thảo  

Vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

TĐKT - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019. Theo đó, dự kiến Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 5/10 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Các Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2018 Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của thành phố năm 2019, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019); đề ra nhiệm vụ và biện pháp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2020, chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là dịp ghi nhận, biểu dương thành tích của các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019. Theo kế hoạch, ngoài 365 đại biểu khách mời của trung ương và thành phố, Hội nghị sẽ có 794 đại biểu điển hình tiên tiến tham dự; trong đó có 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019, 2 Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2019, 82 Công dân Thủ đô ưu tú giai đoạn 2010 - 2018 và 700 đại biểu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2019. Thục Anh

Huyện Chương Mỹ biểu dương 163 gương "Người tốt, việc tốt” năm 2019

TĐKT - Sáng 10/9, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2019 và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt việc tốt" và phong trào thi đua chuyên đề kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2019. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị Năm 2019, phong trào “Người tốt, việc tốt” của huyện tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và thu hút được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phong trào được thực hiện gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong trào thi đua chuyên đề kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).                                                      Công tác tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các gương “Người tốt việc tốt”, các điển hình tiên tiến được thực hiện thường xuyên và đa dạng nhiều hình thức, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Trong đó có 14 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố. Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 2.478 tập thể, cá nhân và tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 163 cá nhân. Năm 2019, huyện cũng tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Sau hơn 8 tháng triển khai cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 130 tác phẩm dự thi. Qua đó đã phát hiện, giới thiệu được hàng trăm tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiêu biểu như tấm gương cô giáo Bùi Tố Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Hòa vận động hàng trăm triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo học giỏi, giúp đỡ bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa… Em Dương Đắc Hiếu, học sinh lớp 7 Trường THCS Lam Điền, mặc dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ thường xuyên ốm đau, nhưng 7 năm liền là học sinh giỏi, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn học yếu cùng tiến bộ. Ông Hà Văn Vinh, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Diệu thường xuyên giúp đỡ nhiều cựu quân nhân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật trồng cây bưởi Diễn. Cô Lan Anh bị ảnh hưởng chất độc da cam nhưng vẫn cố gắng đi học tiếng Anh rồi về dạy học cho trẻ em trong vùng. Chị Đào Thị Ngoan ở xã Ngọc Hòa hàng tuần cùng với nhóm kết tâm đến bệnh viện đa khoa huyện phát cháo, phát sữa miễn phí cho bệnh nhân nghèo…  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trọng Khuê, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội, phụ trách Cụm thi đua số 11 đã biểu dương, chúc mừng kết quả trong phong trào “Người tốt, việc tốt” của huyện Chương Mỹ năm 2019, đặc biệt là những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu được về dự Hội nghị và mong rằng những bông hoa người tốt, việc tốt đó sẽ không ngừng được nhân rộng, mãi ngát hương và rực rỡ sắc màu, tô đẹp thêm cho rừng hoa người tốt, việc tốt của huyện, . Tại Hội nghị, 14 cá nhân đã được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; 163 cá nhân  được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2019 cũng được khen thưởng tại Hội nghị.                                 Mai Thảo

Huyện Đông Anh phấn đấu lên quận vào năm 2020

TĐKT – Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận giai đoạn 2020 - 2025 đã được TP Hà Nội thông qua. Hiện nay, huyện Đông Anh đang tập trung mọi nguồn lực phấn đấu trở thành quận vào năm 2020.  Đó là thông tin do Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đưa ra tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 10/9. Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019 của huyện.  Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh thông tin tại Hội nghị Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2019, huyện bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao (10,1%), nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội được triển khai và đạt được kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt từ huyện tới cơ sở, do đó có nhiều chuyển biến rõ nét, hạn chế các vi phạm mới phát sinh. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là đối với các dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố và huyện… Huyện đã và đang thực hiện giải phóng mặt bằng 176 dự án; đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố: Dự án công viên Kim Quy, dự án Công viên phần mềm, dự án thành phố thông minh... Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, thời gian tới, huyện sẽ tổ chức đánh giá các chương trình công tác trọng tâm, các đề án, kế hoạch lớn để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các nội dung đảm bảo chương trình đạt kết quả tốt nhất; đồng thời rà soát toàn bộ các chỉ tiêu so với Nghị quyết HĐND huyện đã phê duyệt trong năm 2019. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, tăng cường thanh tra tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan từ huyện đến cơ sở. Ông Nguyễn Xuân Linh khẳng định, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục ưu tiên việc rà soát, đánh giá các tiêu chí kinh tế - xã hội so với tiêu chí của Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện bằng 15 đề án thành phần. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thời gian sớm nhất. Hưng Vũ  

10 quận nội thành Hà Nội thi “Dân vận khéo”

TĐKT - Sáng 10/9, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố tại Cụm thi số 1, gồm 10 quận nội thành: Hà Đông, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai và Long Biên. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2019); 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2019); 20 năm “Ngày dân vận của cả nước" (15/10/1999 - 15/10/2019). Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng Cờ lưu niệm các đội thi Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, xác định đúng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận cũng như phong trào “Dân vận khéo”. Đồng thời, tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về công tác dân vận; giới thiệu và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phát biểu tại Hội thi, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố đã bám sát chương trình công tác của Ban Dân vận Trung ương, Thành ủy Hà Nội và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần vào kết quả chung của thành phố. Trong đó, phong trào “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện, tạo sự lan tỏa và đạt những kết quả tích cực. Đặc biệt, việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, nhất là việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị. Cũng từ thực tiễn triển khai phong trào “Dân vận khéo” đã có nhiều mô hình hay, phát huy hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực. Tại Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Cụm 1, 10 quận nội thành đã mang đến những phần thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Các đội thi đã trải qua 3 phần thi: Phần thi Chào hỏi, giới thiệu về địa phương mình và những thành viên tham gia Hội thi. Phần thi Hiểu biết, các đội thi trả lời 5 câu hỏi trên máy tính bằng hình thức trắc nghiệm, nội dung câu hỏi liên quan đến những quan điểm chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của trung ương, thành phố về công tác dân vận và trả lời 1 câu hỏi của Ban Tổ chức bằng hình thức tự luận trên sân khấu. Đặc biệt, với phần thi Giới thiệu điển hình “Dân vận khéo”, bằng các tiểu phẩm sân khấu hấp dẫn, các đội đã mang đến Hội thi những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hay, được triển khai hiệu quả trên thực tiễn. Kết quả chung cuộc, Ban Dân vận Thành ủy đã trao giải nhất cho quận Đống Đa. Giải nhì thuộc về quận Hoàn Kiếm. 2 giải ba được trao cho quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai. Các quận còn lại được nhận giải khuyến khích. Hưng Vũ

Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện xây dựng "Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân"

TĐKT - Sáng 4/9, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện xây dựng "Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân". Tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 3 tập thể, cá nhân Nhằm động viên công nhân, lao động (CNLĐ) tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn dân cư, tạo điều kiện để CNLĐ an tâm sinh sống, học tập và công tác, năm 2012, Liên đoàn Lao động và Công an thành phố phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn số 1036-HD/LĐLĐ-CA ngày 11/7/2012 xây dựng mô hình tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố... Qua 5 năm triển khai mô hình đã khẳng định bước đầu việc xây dựng tổ tự quản là một hình thức tập hợp CNLĐ trong tình hình mới, góp phần tích cực trong việc tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền, công đoàn, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của công nhân, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của công nhân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, hạn chế xảy ra các vụ lộn xộn, gây mất trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Thông qua hoạt động mô hình các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, các cấp công đoàn Thủ đô đã tích cực phối hợp cùng với công an và các ngành chức năng tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục CNLĐ các khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố đi đầu trong thực hiện các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động, sản xuất, đóng góp tích cực cho sự phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đồng thời tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ nơi tạm trú, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. 5 năm qua, 2012 - 2017, toàn thành phố đã xây dựng được 92 tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân với trên 20.000 CNLĐ tham gia. 100% các tổ đã xây dựng được “Quy ước tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”,  nhiều tổ đã xây dựng được lịch sinh hoạt tổ hàng tháng, quý. Các tổ tự quản đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, góp phần trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, 5 năm qua, các tổ tự quản đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh ở cơ sở. Số vụ việc được các tổ tự quản tham gia hòa giải, giải quyết tại cơ sở: 155 vụ việc; số vụ phạm pháp hình sự các tổ tự quản cung cấp thông tin, góp phần điều tra, làm rõ: 35 vụ. Đặc biệt, trên địa bàn có một số điểm tranh chấp đất đai, vi phạm trật tự xây dựng… có tính chất phức tạp, chưa được giải quyết dứt điểm, thu hút sự chú ý của nhân dân. Các tổ tự quản đã chủ động phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Trong những năm qua, đã vận động thành công các hộ gia đình bàn giao đất, tránh được việc cưỡng chế tốn kém và có thể gây phát sinh phức tạp.. Bên cạnh đó, LĐLĐ các quận, huyện đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an huyện, xã và các tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phát động xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát động phong trào CNLĐ tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, thông báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, nâng cao tinh thần cảnh giác của công nhân lao động trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, góp phần ổn định tư tưởng CNLĐ, yên tâm lao động, sản xuất…. Thời gian tới, LĐLĐ quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 1036-HD/LĐLĐ-CA ngày 11/7/2012 của LĐLĐ - Công an TP Hà Nội về xây dựng mô hình tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố. Tập trung triển khai xây dựng nhân rộng mô hình tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố, đặc biệt trên địa bàn các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghiệp tập trung. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an cùng cấp và hệ thống chính trị xã hội ở cơ sở, xây dựng cơ chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cho CNLĐ.  Nhân dịp này, 2 tập thể, cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 2 tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 3 tập thể, cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen; 21 tập thể, cá nhân được LĐLĐ TP khen thưởng. Mai Thảo  

Trang