Hà Nội thi đua ái quốc

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Chỗ dựa vững chắc của người lao động

TĐKT – Trải qua 16 năm không ngừng vận động, đổi mới, đến nay, Liên đoàn Lao động quận Long Biên (LĐLĐ) đã phát triển với 309 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 12.715 đoàn viên. Đặc biệt, trong 5 năm qua (2013 - 2018), các cấp Công đoàn trong quận đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, đi đầu trong phong trào cách mạng; là chỗ dựa vững chắc của công nhân viên chức, người lao động; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận, của Thủ đô và đất nước. Bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động Trong 5 năm qua, LĐLĐ quận đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động (NLĐ) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Với phương châm hoạt động “Hướng về cơ sở”, LĐLĐ quận tích cực tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tiễn đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ, thông qua các Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động, các buổi đối thoại, thương lượng… Trên cơ sở đó, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, nội quy, quy chế thuộc địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến NLĐ một cách phù hợp, thỏa đáng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên trao mái ấm công đoàn cho đoàn viên nhân kỷ niệm 15 năm thành lập quận LĐLĐ quận cũng chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị. Theo đó, LĐLĐ tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ CĐCS; trực tiếp tham gia sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn các đơn vị chưa có CĐCS thực hiện việc ban hành, đăng ký Nội quy Lao động với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động. Do đó, đến nay, nhiều CĐCS đã tổ chức thương lượng thành công với chủ doanh nghiệp khi ký kết TƯLĐTT. Hiện nay, trên địa bàn quận đã có trên 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết được TƯLĐTT, có nhiều điều, khoản có lợi cho người lao động, như: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ nâng bậc lương, lương tháng thứ 13, tiền thưởng, điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động, trợ cấp khó khăn đột xuất… Thậm chí, LĐLĐ quận còn đại diện cho người lao động của 10 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn tiến hành thương lượng, ký TƯLĐTT với chủ doanh nghiệp (Công ty Hợp Lực, Công ty Tam Quy, Công ty Hồng Đô và Công ty In Minh Long, Công ty CEC, Công ty Việt Hàn…) Cùng với đó, LĐLĐ quận Long Biên tích cực phối hợp thực hiện công tác  kiểm tra, giám sát pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, công tác an toàn - vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chế độ, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các doanh nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành Luật lao động theo quy định. Đồng thời  hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động có biện pháp khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý đối với các trường hợp người sử dụng lao động có những hành vi vi phạm pháp luật lao động gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Đặc biệt, LĐLĐ quận chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLĐ thông qua trợ cấp cho công nhân, viên chức, lao động. 5 năm qua, LĐLĐ quận dành hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ gần 3000 lượt công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ sửa chữa 11 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 550.000.000 đồng; ra mắt 5 điểm sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động. Từ năm 2014 đến nay, nhân dịp Tết nguyên đán, LĐLĐ quận đã tổ chức 38 “Chuyến xe ô tô miễn phí  đưa CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”, hỗ trợ cho gần 1500 công nhân lao động nghèo. Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên trao quà hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn Đáng chú ý hơn, năm 2017 thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” ,  LĐLĐ quận đã triển khai mô hình “Thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn Long Biên”. Với chiếc thẻ này, mỗi đoàn viên được giảm giá từ 5 - 30% khi sử dụng những sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như: Sản phẩm lương thực, thực phẩm sạch; hàng hóa tiêu dùng, hàng gia dụng, điện tử, điện lạnh; dịch vụ đi lại, khám, chữa bệnh, may mặc, xăng dầu...Ngày 19/5/2018, LĐLĐ quận Long Biên đã phát hành 1.000 thẻ ưu đãi đoàn viên Công đoàn đầu tiên, trở thành đơn vị đi đầu trong toàn thành phố và cả nước về phát hành thẻ ưu đãi cho đoàn viên. Đến nay, LĐLĐ quận Long Biên đã ký kết được với 21 đơn vị doanh nghiệp giảm giá cho đoàn viên công đoàn và có gần 11 nghìn lượt đoàn viên công đoàn sử dụng thẻ ưu đãi đoàn viên để mua sắm. Tuyên truyền, vận động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ Cùng với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ, LĐLĐ quận Long Biên cũng tích cực đổi mới công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ quận vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới.  5 năm qua, LĐLĐ quận đã tổ chức 2016 buổi tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật với hơn 40 nghìn lượt đoàn viên, NLĐ tham gia. Số lượng đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp tăng lên theo từng năm. Tỷ lệ CĐCS các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đạt tiêu chuẩn “CĐCS vững mạnh” luôn đạt trên 98 phần trăm; tỷ lệ CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn “CĐCS vững mạnh” tăng từ trên 50% đến nay là 68%. Mô hình “Chuyến xe ô tô miễn phí  đưa CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” được LĐLĐ quận Long Biên duy trì nhiều năm nay  Đồng thời, LĐLĐ quận tích cực tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cơ sở và quận. Nổi bật là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi, sáng kiến Thủ đô. Từ phong trào này, 5 năm qua, đã có trên 7,5 nghìn lượt “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; hàng trăm lượt “Công nhân giỏi” cấp Quận; hàng chục lượt “Công nhân giỏi” cấp Thành phố; gần 4.000 sáng kiến, 13.500 gương “Người tốt - việc tốt” và trên 8.000 “Lao động giỏi”, trên 1.000 tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến xuất sắc, chiến sỹ thi đua cơ sở được UBND Quận và UBND Thành phố công nhận. Hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học các cấp có giá trị được UBND Thành phố, UBND Quận công nhận, áp dụng vào thực tế làm lợi hàng trăm tỷ đồng.    Kết quả thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, công tác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động và cải thiện điều kiện làm việc. Với những nỗ lực không mệt mỏi, trong giai đoạn 5 năm (2014-2019), LĐLĐ quận Long Biên đã liên tục được tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND Thành phố, năm 2014 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; tập thể cơ quan LĐLĐ quận liên tục là là “Tập thể Lao động xuất sắc” và “tập thể lao động tiên tiến”. 16 năm đã qua, LĐLĐ quận Long Biên vẫn đang tiếp tục lớn mạnh và ngày càng khẳng định là chỗ dựa vững chắc của NLĐ. Năm nay, LĐLĐ quận vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì - đó là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi của nhiều thế hệ cán bộ, CNVCLĐ quận đã dày công vun đắp, dựng xây. Đồng thời là niềm khích lệ, động viên to lớn để công đoàn các cấp quận Long Biên tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, giữ vững vai trò nòng cốt, đi đầu trong phong trào cách mạng, góp phần xây dựng quận Long Biên và Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.  Mai Thảo    

Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019

TĐKT - Trong 4 ngày, từ 14 - 17/12, UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức “Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019” tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 đường Hoàng Quốc Việt). Giám đốc Trung tâm Khuyến nông TP Hà Nội Vũ Thị Hương thông tin về Fesstival “Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019” được tổ chức nhằm giới thiệu những thành tựu đạt được và thúc đẩy phát triển kinh tế trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn của TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các địa phương quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm làng nghề vật tư nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP của thành phố. Trong khuôn khổ Festival, ngoài Lễ khai mạc diễn ra vào 8 giờ, sáng 14/12, sẽ diễn ra hoạt động trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp với quy mô 300 gian hàng của Hà Nội và một số tỉnh, thành phố; Hội nghị kết nối sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản an toàn theo chuỗi tiêu thụ trên địa bàn thành phố năm 2019; Hội thảo chuyên đề “Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái”; Hội thi sinh vật cảnh và hoạt động trình diễn tay nghề của các nghệ nhân mây tre đan Xuân Dương, nghệ nhân tranh thêu tay Quất Động, nghệ nhân làm nón chuông Thanh Oai… Ngoài ra, không gian văn hóa ẩm thực với quy mô 12 gian hàng ẩm thực của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội sẽ giới thiệu đến khách tham quan những món ăn truyền thống đặc trưng của Hà Nội như: Đặc sản Hồ Tây, bánh cuốn Thanh Trì, bánh tẻ Phú Nhi, bánh dày Quán Gánh, nem Phùng Đan Phượng, giò chả Ước Lễ… Hưng Vũ

Cải cách hành chính - khâu đột phá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

TĐKT - Qua hơn 3 năm tổ chức triển khai Chương trình số 08 - CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, đến nay, công tác cải cách hành chính của TP Hà Nội đã được triển khai đầy đủ, toàn diện trên tất cả các nội dung. Tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình số 08 cơ bản hoàn thành. Cải cách hành chính thực sự là khâu đột phá, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.    Đây là khẳng định của ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng Phòng cải cách hành chính - Sở Nội vụ Hà Nội tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 10/12. Ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng Phòng cải cách hành chính - Sở Nội vụ Hà Nội thông tin tại Hội nghị Công tác cải cách hành chính của Hà Nội được gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường, thị trấn có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an thành phố trên cơ sở khai thác dữ liệu dân cư. Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt; tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả” và “Một đầu mối, một việc xuyên suốt”. Cải cách tổ chức bộ máy có nhiều đột phá, được triển khai quyết liệt, bài bản, khoa học và có tính hệ thống. Thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 23 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm 1 cơ quan hành chính ngang sở, giảm 49 phòng (từ 208 phòng xuống 159 phòng, giảm 29 trưởng phòng, 120 phó trưởng phòng). Cùng với việc sắp xếp các cơ quan hành chính, thành phố đã thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Các đơn vị sự nghiệp thuộc sở đã giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị (giảm 121 đơn vị, tương đương 30,2%). Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị xuống còn 90 đơn vị (giảm 53,4%)… Mai Thảo  

Thủ lĩnh công đoàn giàu nhiệt huyết và sáng tạo

TĐKT - Hơn 2 thập kỷ gắn bó với công tác Đảng, đoàn thể, trong đó dành phần lớn thời gian cho công tác công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, chị Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên, TP Hà Nội luôn tận tâm, tận lực để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc, xứng đáng là người cán bộ công bộc của nhân dân. Từ người cán bộ tận tâm… Vốn là người năng động, ham thích hoạt động xã hội, ngay từ khi còn trẻ chị đã lựa chọn môi trường làm việc trong các tổ chức đảng, đoàn thể để tôi luyện bản thân. Điều đặc biệt ở chị đó là với bất kỳ công việc nào được tổ chức phân công, giao phó, chị luôn chủ động đón nhận và say sưa thực hiện một cách khoa học và hiệu quả nhất. Nhắc đến tên chị, nhiều người vẫn nhớ như in hình ảnh một nữ thủ lĩnh đoàn nhiệt huyết của những năm 1995, chẳng quản nắng mưa, đi đến từng hộ gia đình trên địa bàn huyện Sóc Sơn để vận động, thuyết phục từ đoàn viên cho đến người thân của họ cùng tham gia hiến máu; rồi dũng cảm, đi đầu trong hiến máu nhân đạo. Chính sự nhiệt huyết, tận tâm ấy của chị đã góp phần không nhỏ đưa huyện Sóc Sơn trở thành lá cờ đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo của thành phố nhiều năm liền. Sau này, khi được chuyển về công tác tại Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội, chị lại tiếp tục đưa đơn vị này dẫn đầu thành phố trong phong trào hiến máu nhân đạo. Bản thân chị đã được Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương. Chị Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Đặc biệt, thời kỳ đảm nhận vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên, bằng sự đồng cảm và thấu hiểu xuất phát từ trái tim, chị đã vận động, thu hút được nhiều hội viên tham gia thực hiện các hoạt động cũng như các phong trào thi đua yêu nước của Hội. Với suy nghĩ, mỗi hội viên là một người chị, em thân thiết, ruột già, chị sẵn sàng trở thành người bạn tâm giao, nơi dốc bầu tâm sự, san sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng họ. Chị tham gia hòa giải, mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình chị em, cũng như giải phóng cho nhiều phụ nữ khỏi những áp lực, bạo lực gia đình, tìm được hạnh phúc thực sự. Năm 2013, chị được điều động sang làm công tác chính quyền với cương vị là Chánh thanh tra quận Long Biên. Mặc dù, đây là một mảng việc khó, lại khô khan, nhưng với sự cầu thị, ham học hỏi, chịu khó nghiên cứu, tìm tòi, chị đã cùng tập thể Thanh tra quận liên tiếp 2 năm liền đạt danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội. Tâm sự với mọi người, chị thường bảo, đã chọn cho mình công việc này là chọn cho mình những bận rộn, lo toan. Nhưng hạnh phúc, niềm vui của mọi người chính là động lực để chị gắn bó, vượt qua tất cả. …đến thủ lĩnh công đoàn nhiệt huyết, đầy sáng tạo Bắt đầu từ tháng 7/2016, chị Hằng chính thức nhận nhiệm vụ là Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, chịu trách nhiệm quản lý gần 300 công đoàn cơ sở với trên 12 ngàn đoàn viên. Đó là một trọng trách không hề nhẹ đặt trên đôi vai người phụ nữ ấy, khiến chị không ngừng trăn trở, tìm kiếm những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhất nhằm đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích thích đáng cho người lao động. Trước những băn khoăn của nhiều đoàn viên công đoàn rằng : “Là đoàn viên công đoàn khác với người lao động chưa phải đoàn viên ở chỗ nào? Đoàn viên thì phải đóng phí công đoàn, vậy họ được lợi gì hơn so với những người chưa phải đoàn viên?”…vị thủ lĩnh Công đoàn quận Long Biên nghĩ rằng cần phải có những “biện pháp so sánh” cụ thể trong các hoạt động. Và sau 1 năm ấp ủ, mô hình “Thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn Long Biên” đã ra đời, trở thành một trong những câu trả lời thuyết phục nhất cho những băn khoăn của nhiều đoàn viên công đoàn lúc bấy giờ. Với chiếc thẻ này, mỗi đoàn viên được giảm giá từ 5-30% khi sử dụng những sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như: sản phẩm lương thực, thực phẩm sạch; hàng hóa tiêu dùng, hàng gia dụng, điện tử, điện lạnh; dịch vụ đi lại, khám chữa bệnh, may mặc, xăng dầu... Ngày 19/5/2018, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã phát hành 1.000 thẻ ưu đãi đoàn viên Công đoàn đầu tiên, trở thành đơn vị đi đầu trong toàn Thành phố và cả nước về phát hành thẻ ưu đãi cho đoàn viên. Đến nay, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã kí kết được với 21 đơn vị doanh nghiệp tài trợ giảm giá cho đoàn viên công đoàn và có gần 11 nghìn lượt đoàn viên công đoàn sử dụng thẻ ưu đãi đoàn viên để mua sắm. Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng (ngoài cùng bên phải) trong buổi trao quà Tết cho công nhân lao động Bên cạnh đó, để chăm lo tốt hơn đời sống cho đoàn viên và người lao động, hàng năm, nữ chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên chỉ đạo duy trì và phát huy tốt chương trình “Chuyến xe ô tô miễn phí  đưa CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”. Từ tổ chức 10 chuyến xe đưa hơn 300 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết năm 2016; đến năm 2017, 2018, LĐLĐ quận đã tổ chức thêm nhiều chuyến xe và mở rộng thêm cả đối tượng là người lao động khó khăn ở các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn. Điều đáng nói là, chương trình chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết ý nghĩa này đã được nhân rộng triển khai ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận như: Tổng Công ty may 10 Công ty cổ phần, Công ty TNHH thương mại Việt Tuấn… Qua đó, Liên đoàn Lao động quận trở nên gắn bó với công đoàn cơ sở và CNVCLĐ, đồng thời để công đoàn cơ sở hiểu rõ hơn về Tổ chức Công đoàn, uy tín của Liên đoàn Lao động quận được nâng cao. Đặc biệt, với phương châm “Vì lợi ích của đoàn viên, hướng hoạt động về cơ sở”, Chị đã cùng cán bộ cơ quan LĐLĐ quận Long Biên năng nổ, chủ động đến trực tiếp gặp gỡ, kiên trì vận động, thuyết phục nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận quan tâm đến người lao động; tham gia kí kết các thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Đến nay đã có trên 80% doanh nghiệp trên địa bàn quận ký kết được TƯLĐTT. Chất lượng TƯLĐTT ngày càng có nhiều điều, khoản có lợi cho người lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động quận đã đại diện cho người lao động của 10 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn tiến hành thương lượng, ký TƯLĐTT với chủ doanh nghiệp (Công ty Hợp Lực, Công ty Tam Quy, Công ty Hồng Đô, Công ty In Minh Long, Công ty CEC, Công ty Việt Hàn…). “Có được những kết quả này là nhờ sự thay đổi về nhận thức cũng như quyết tâm của nhiều doanh nghiệp và các tầng lớp người lao động; đặc biệt là sự tận tâm và nhiệt huyết của những người cán bộ công đoàn. Mỗi cán bộ công đoàn phải tự đổi mới về cả nhận thức lẫn hành động; phải năng động hơn, sáng tạo hơn, gần gũi với người lao động hơn” - chị Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên khẳng định. Chị Hằng tâm sự: “Công việc của cán bộ công đoàn là phải hướng các hoạt động về người lao động, lấy người lao động làm trung tâm; phải bám sát cơ sở để nắm tình hình, nhanh chóng phát hiện những vướng mắc và kịp thời có phương án giải quyết ổn thỏa; tăng cường công tác giám sát, tối kỵ việc quan liêu, lơ là, làm việc theo lối chỉ tay 5 ngón. Bảo vệ người lao động, nhưng cán bộ công đoàn cũng cần quan tâm nhiều tới doanh nghiệp; phải gỡ khó cùng doanh nghiệp; bằng sự hoạt động hiệu quả của tổ chức công đoàn, chứng minh cho họ thấy công đoàn có vai trò tích cực trong ổn định quan hệ lao động, tạo ra động lực trong lao động, sản xuất, củng cố, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp…” Chị bảo, người cán bộ công đoàn còn phải là chiếc cầu nối giữa những người lao động và doanh nghiệp với Đảng và Nhà nước. Bởi mọi chính sách, quyết định của Đảng, Nhà nước phải dựa trên thực tiễn hơi thở cuộc sống của từng cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động. Thấy chị luôn miệt mài, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao, nhiều người hỏi rằng, liệu có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi vì quá sức? Người phụ nữ ấy cười bảo rằng: Năm nay tròn 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn khắc cốt ghi tâm từng lời Bác Hồ dạy, nguyện là người con hiếu thảo của Tổ quốc. Mai Thảo

Tổng kết phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô

TĐKT - Sáng 9/12, Ủy ban đoàn kết công giáo (ĐKCG) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban và phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Năm 2019, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, hoạt động của Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội và Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã đã đạt được những kết quả, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Thủ đô, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh. Nổi bật, trong đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, đồng bào Công giáo thuộc các huyện ngoại thành đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển sản xuất lúa, rau màu, đảm bảo thời vụ đạt năng suất cao, tăng thu nhập cho gia đình từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. Nhiều huyện có ngành nghề truyền thống, đồng bào Công giáo nhanh nhạy tìm thị trường phát triển kinh doanh dịch vụ sản xuất, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương có thu nhập ổn định từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng/người, tổng doanh thu từ 100 triệu đồng đến trên 100 tỷ đồng/năm.  Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương Công giáo làm kinh tế giỏi trên nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như: Giáo dân ở các xứ, họ huyện: Thanh Oai, Thạch Thất, Phú Xuyên, Thường Tín, Chương Mỹ, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Vì… Chương trình khen thưởng tại Hội nghị Ban ĐKCG đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách mới như: Phối hợp tuyên truyền Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Đất đai năm 2013 và Luật Xây dựng năm 2014 liên quan đến tôn giáo cho các vị là Ủy viên Ban ĐKCG…; phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền vận động thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”...: phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, quỹ “Vì biển đảo Việt”; phối hợp tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng bào Công giáo Thủ đô đều tích cực tham gia thực hiện. Đặc biệt, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới, giáo dân nhiều xứ, họ đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và nội đồng. Tiêu biểu như giáo dân giáo họ Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn có 18/30 hộ giáo dân trong giáo họ hiến trên 200 m2 đất thổ cư để làm đường dân sinh dài trên 40 m. Trong đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét, số gia đình Công giáo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 95%. Trong công tác tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, các giáo dân cùng cộng đồng dân cư đã có sự thay đổi nhận thức, hành vi về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các tiêu chí xây dựng để giáo dân tham gia ký cam kết thực hiện đạt được từ 50% đến 60%. Đồng thời, tiếp tục duy trì, phối hợp thực hiện mô hình điểm của Ủy ban MTTQ thành phố về “Xây dựng mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và dân cư thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại họ Cơ giáo thuộc giáo xứ Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín… Trọng tâm năm 2020, Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị, văn minh” gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”… Nhân dịp này, 6 tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen; 32 tập thể, 57 cá nhân được Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Hà Nội khen thưởng. Hưng Vũ  

Người trưởng ban công tác mặt trận hết lòng vì dân

TĐKT - Nhiều năm nay ở khu dân cư số 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, từ việc hàng xóm cãi nhau vì không ai chịu dọn rác ở ngõ đi chung, cho đến việc vợ chồng cãi nhau đòi ra tòa ly hôn, anh em mất đoàn kết vì không phân xử được quyền lợi đất đai, rồi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường hay gây mất trật tự, an ninh lúc nửa đêm, gà gáy… tất cả ông Nguyễn Mạnh Dũng đều kịp thời góp mặt, hòa giải thành công. Ông trở thành chiếc cầu nối, xây dựng tình đoàn kết, nét văn hóa tốt đẹp trong khu dân cư. Vốn là người con sinh ra và lớn lên tại phường Hạ Đình, ông Nguyễn Mạnh Dũng luôn mang trong mình một tình yêu quê hương sâu nặng, mong muốn được góp công sức cùng với bà con khối phố xây dựng quê hương giàu đẹp. Vì vậy, khi được Nhà nước cho nghỉ chế độ năm 2011, ông đã không quản ngại vất vả, tham gia nhiều hoạt động ở khu dân cư. Từ năm 2013, được nhân dân tín nhiệm làm Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư số 3, ông đã dốc hết tâm sức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quê hương đẹp giàu. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư số 3, phường Hạ Đình phấn khởi khi các bức tường bong tróc được khoác chiếc áo mới Khu dân cư số 3 bao gồm 2 tổ dân phố số 5 và số 6, có khá đông dân cư sinh sống (với hơn 900 hộ gia đình). Đây lại là khu vực có nhiều khu nhà trọ và chung cư mi ni cho thuê. Do đó, công tác vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước là một “bài toán khó” cần có cách làm đúng và phù hợp mới mang lại hiệu quả cao. Nhận thấy sự cần thiết trong việc xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, ông Dũng đã bắt tay vào vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung, tham gia bảo vệ môi trường. Ông thường xuyên kêu gọi mọi người ở khu dân cư thực hiện tổng vệ sinh hằng ngày, quét dọn đường phố, để rác đúng nơi quy định. Đặc biệt, với một số hộ gia đình đi làm về muộn, không thể đổ rác đúng giờ quy định, ông Dũng thường nhắc nhở họ treo rác vào cổng, khi nào có xe chở rác tới, ông sẽ đến từng nhà lấy rác đổ đúng nơi quy định. Ông còn chủ động đi khảo sát khắp các nẻo đường, con ngõ trên địa bàn. Thấy chỗ tường nào bị bong tróc, ông đều tự nguyện mua sơn để sơn lại những bức tường. Cảm động trước tinh thần trách nhiệm của người Trưởng Ban công tác mặt trận, nhiều người dân đã không ngần ngại xắn tay cùng ông làm mới lại những bức tường nham nhở. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư chi bộ 3, Đảng bộ Phường Hạ Đình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ của đồng chí Dũng trong các nhiệm vụ được phân công. “Ngoài những công việc tham gia tại khu dân cư, tổ dân phố, ông Dũng còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của một đại biểu Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Phường Hạ Đình.” – Bí thư chi bộ 3 chia sẻ. Ông Tuấn cho biết: Khi được cấp ủy, chi bộ giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức cho khu dân cư làm mẫu về: “Thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử” do UBND thành phố Hà Nội ban hành, cũng như làm mẫu về xây dựng “Tổ dân phố văn hóa năm không”, ông Dũng đã chủ động nghiên cứu, tự biên tập nội dung bản cam kết về thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử, về nội dung tổ dân phố văn hoá “Năm không” phát cho trên bốn trăm hộ dân. Đồng thời, làm các khẩu hiệu, bản ma-két, các câu vè, nhằm tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân trên địa bàn, góp phần làm nên thành tích chung của khu dân cư. Ngoài ra, để những quảng cáo, rao vặt “không còn chốn dung thân”, ông Dũng chủ động kết nối với các bạn trẻ, kêu gọi, vận động được nhiều bạn sinh viên tình nguyện từ một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô cùng nhân dân trong khu dân cư tham gia xây dựng các “con đường bích họa”. Theo đó, bà con nhân dân góp tiền mua sơn, chổi vẽ; các bạn sinh viên là những người trang trí, vẽ nên những bức tranh màu sắc rực rỡ trên tường. Riêng hai vợ chồng ông thì trưa nào cũng cơm nước sẵn sàng, chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi để tiếp sức cho các thanh niên tình nguyện. Ông Dũng tự tay làm các khẩu hiệu, bản ma-két, các câu vè rồi treo lên các bức tường Nhìn những bức tranh sơn dầu được trang trí trên tường với màu sắc rực rỡ cùng các câu khẩu hiệu, câu vè dễ nhớ ấy, nhiều người dân ở khu dân cư số 3 đã không giấu nổi niềm vui và thích thú. Họ bảo, nhìn thấy đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, khang trang; tường rào được trang trí sinh động, con người cảm thấy tinh thần phấn chấn và yêu quê hương hơn. Có những cháu học sinh đi học về, vừa tung tăng nhảy nhót, vừa cất giọng cao vè: “Rác bẩn ta để trong nhà/ Xe môi trường đến đem ra đổ vào/ Nhắc ai chớ nghĩ tào lao/ Rác tôi để ngõ có vào nhà ai”; rồi “41 là ngách đi chung/ Thông thoáng sạch sẽ hãy cùng giữ cho/ “5 không” toàn tổ cùng lo/ Quyết tâm thực hiện sao cho vẹn toàn”… Nhờ đó, năm 2019, khu dân cư số 3 đã được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen về thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử; được UBND quận Thanh xuân tặng Giấy khen về xây dựng tổ dân phố văn hoá “Năm không”; năm 2018 được Ủy ban mặt trận tổ quốc TP Hà Nội tặng Bằng khen… Đó là thành quả và sự nỗ lực không ngừng của chính ông Dũng và toàn thể nhân dân khu dân cư. Tâm sự với chúng tôi về “nghề vác tù và hàng tổng”, ông Dũng chia sẻ: Làm công tác mặt trận đòi hỏi phải có sức khỏe, sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, người cán bộ phải là tấm gương mẫu mực, lời nói phải đi đôi với hành động. Có như vậy, nhân dân mới tin tưởng và lắng nghe. Vì vậy, người ta thường thấy rất ít khi ông có mặt tại nhà, mà thường ngày đều lang thang ở các ngõ, ngách, hẻm, phố để kiểm tra nhắc nhở, uốn nắn những ai cố tình vi phạm. Thậm chí ông la cà từ nhà này sang nhà khác, không phải để giết thời gian mà thông qua câu chuyện để nắm bắt tình hình, đồng thời quan tâm, trò chuyện, sẻ chia với hàng xóm, láng giềng hơn. Theo ông, nếu người cán bộ luôn gần gũi với dân như thế thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong công tác vận động, tuyên truyền. Đến khu dân cư số 3 hôm nay, ai ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy đó là một khu không rác, không nghèo, không lấn chiếm vỉa hè, không xây dựng đô thị trái phép, không tệ nạn xã hội. Có được thành quả đó có phần đóng góp không nhỏ của người Trưởng Ban công tác mặt trận hết lòng vì dân Nguyễn Mạnh Dũng. Mai Thảo

Tập huấn công tác “Phòng tránh tai nạn thương tích cấp học mầm non năm học 2019 - 2020”

TĐKT - Năm học 2019 - 2020, với trọng tâm “Tập huấn sơ cấp cứu cho trẻ”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương và Công ty CP Giáo dục Novastars tổ chức lớp tập huấn công tác “Phòng tránh tai nạn thương tích cấp học mầm non năm học 2019 - 2020” tại Trường mầm non Đại Mỗ B, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khóa tập huấn được tổ chức với quy mô gần 300 học viên gồm các cán bộ quản lý, cán bộ y tế, giáo viên cốt cán của các phòng Giáo dục và các cơ sở giáo dục mầm non 30 quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Ông Phạm Xuân Tiến , PGĐ Sở GDĐT phát biểu Khai mạc khóa tập huấn Với đội ngũ giảng viên là hơn 20 bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp công tác tại Trung tâm cấp cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương, khóa tập huấn đã cung cấp cho các học viên những kiến thức về kỹ năng sơ cấp cứu và thực hành nâng cao kỹ năng về phòng tránh và ứng phó với các tai nạn thương tích thường gặp của trẻ mầm non. Từ đó, học viên có tâm thế chủ động trong việc ngăn ngừa các tai nạn có thể xảy ra trong quá trình trẻ sinh hoạt, học tập, vui chơi tại cơ sở giáo dục. Đồng thời, khóa tập huấn còn trang bị kiến thức giúp các học viên bình tĩnh, tự tin xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra, giảm thiểu các hậu quả xuống mức thấp nhất có thể. Học viên thực hành kỹ thuật thổi ngạt Lớp tập huấn về kỹ năng sơ cứu cấp cứu diễn ra sôi nổi với sự giảng dạy tận tâm của các bác sĩ đầu ngành, giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Nhi trung ương, với nội dung thiết thực, thời lượng được phân bố đan xen giữa lỹ thuyết và thực hành đã tạo được sự thu hút và hưởng ứng nhiệt tình của toàn bộ học viên. Tại khóa tập huấn, các giảng viên đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tránh xa các tình huống có thể gây ra nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Đồng thời, hướng dẫn các học viên thực hành trên ma-nơ-canh nhiều kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng xử lý cấp cứu (bình tĩnh, xử lý trẻ, gọi cứu trợ…), kỹ năng xử trí khi trẻ đuối nước, kỹ năng xử trí khi trẻ hóc dị vật; kỹ năng xử trí khi trẻ bị gãy xương (vùng tay, chân, cổ…); kỹ năng băng bó cầm máu vết thương, kỹ năng xử trí các tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ… Mặc dù là năm đầu tiên triển khai nhưng khóa tập huấn đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các học viên tham dự. Sau khóa học, các học viên bày tỏ mong muốn Sở GDĐT sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tập huấn cho các cơ sở giáo dục mầm non thuộc quận, huyện, thị xã để gồm các cán bộ quản lý, cán bộ y tế, giáo viên nâng cao kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích và kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng cấp cứu cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Vấn đề phòng tránh các tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non trong môi trường giáo dục luôn là vấn đề quan tâm của toàn thể các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh nói riêng và toàn xã hội nói chung. Đặc biệt trong thời gian gần đây, liên tiếp những tai nạn thương tâm xảy ra trong các cơ sở giáo dục đã rung lên một hồi chuông cảnh báo về sự cấp thiết của việc phải nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với tai nạn thương tích trong các cơ sở mầm non.  Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn cho đội ngũ cốt cán các trường điểm của quận, huyện, thị xã về công tác phòng tránh tai nạn thương tích - phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, Sở GDĐT chỉ đạo các phòng Giáo dục tiếp tục triển khai các lớp tập huấn nhân rộng tại quận, huyện, thị xã. Mai Thảo      

Nhà giáo trẻ giàu nghị lực và lòng nhân ái

TĐKT - Trong trái tim những người đồng nghiệp, các em học sinh ở ngôi trường THCS Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, cô giáo mỹ thuật Lê Thu Hường luôn là tấm gương nhà giáo trẻ đầy nghị lực, thực sự đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng cô luôn nhiệt huyết, tận tâm với nghề, vươn lên trong cuộc sống và lan tỏa những giá trị yêu thương đến với cộng đồng. Tận tâm với nghề Bước vào khuôn viên trường THCS Hạ Đình, đón chúng tôi là những hàng cây xanh tốt và những khóm hoa tươi tắn được cắt tỉa gọn gàng, bắt mắt. Cứ ngỡ rằng đó là sản phẩm của những người thợ trang trí lành nghề, nhưng theo cô Nguyễn Thị Phương Anh, Hiệu trưởng trường THCS Hạ Đình, đó chính là sự dày công vun đắp và sự sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường mà trong đó phải đặc biệt kể đến sự đóng góp của bàn tay, khối óc của cô giáo mỹ thuật Lê Thu Hường trong suốt thời gian qua. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì lựa chọn cho mình một môi trường ổn định và có bề dày thành tích như bao bạn bè khác, cơ duyên đưa Hường đến làm việc và gắn bó với ngôi trường THCS Hạ Đình. Nhớ lại những ngày đầu đến với ngôi trường ấy, cô Hường cho biết: Lúc đó trường mới được thành lập, đang trong thời gian xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất. Thiếu trang thiết bị dạy và học, cả học sinh và giáo viên phải tổ chức học nhờ ở trường khác. Tuy vậy, các thầy cô giáo luôn nỗ lực dạy tốt, đồng thời quan tâm đến việc chăm chút, hoàn thiện khuôn viên của ngôi trường. Với chuyên môn dạy mỹ thuật, cô Hường đã không quản ngại, chủ động thiết kế, bài trí khuôn viên ngôi trường. Mảnh đất hoang sơ, hoang dại dần được cô và đồng nghiệp lấp đầy bởi những hàng cây xanh và khóm hoa tươi tốt. Có hôm, để chuẩn bị cho Tết trồng cây, cô Hường và đồng nghiệp phải ở lại làm việc đến đêm khuya mới về. Cô giáo Lê Thu Hường luôn quan tâm, trò chuyện với các học sinh của mình Chia sẻ với chúng tôi về khoảng thời gian đó, cô Hường cho biết: “Khi mới về trường, tuy nhiều vất vả, thiếu thốn nhưng tôi không hề cảm thấy có chút khó khăn nào mà ngược lại đã tích lũy cho bản thân nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đẹp thân thương với đồng nghiệp”. Thời gian thấm thoắt trôi đi, cô Hường lập gia đình và may mắn có được 2 người con. Cuộc sống hạnh phúc, sự nghiệp đang trên đà phát triển, thì năm 2017, chồng cô phát hiện bị mắc bệnh hiểm nghèo. “Bầu trời trước mắt tôi dường như đã sụp đổ” - cô Hường chia sẻ. Nhưng với suy nghĩ lạc quan, mạnh mẽ, cô quyết tâm vượt lên nghịch cảnh ấy, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, tần tảo, gánh vác công việc gia đình và động viên người chồng chống chọi với bệnh tật. Bên cạnh việc dạy học ở trường, cô Hường còn làm các công việc ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống như: Dạy vẽ tranh, dạy làm hoa, đồ thủ công... Khó khăn, vất vả đè nặng lên đôi vai nhỏ là vậy, thế nhưng ở cô, người ta không khó để nhận ra rằng, càng nhiều thử thách, chông gai càng khiến cô mạnh mẽ hơn để không bị khuất phục trước số phận. Trong mỗi tiết dạy của mình, cô luôn đem đến những bài giảng thú vị, sinh động, kích thích sự sáng tạo cho mỗi học sinh. Vì thế, học sinh luôn cảm thấy vui vẻ và ngập tràn tiếng cười trong giờ cô Hường đứng lớp. Không những vậy, nhờ có bàn tay khéo léo của cô Hường mà mỗi góc nhỏ trong trường THCS Hạ Đình đều được chăm chút chu đáo, cẩn thận. Từ những hàng cây xanh mát, những bức tranh đầy màu sắc bắt mắt được trưng bày theo chủ đề hàng tháng đến những ngày lễ trọng đại của nhà trường, đều có sự tô điểm, góp sức, sáng tạo của người giáo viên tài năng và nghị lực ấy. Từ sự say mê, tâm huyết với nghề, cô giáo Lê Thu Hường đã đem về nhiều thành tích cao trong các kỳ thi trang trí, dạy học cho nhà trường: Giáo viên dạy giỏi môn Mỹ thuật năm học 2013 - 2014 và Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận năm học 2014 - 2015; năm 2018 cô đạt giải nhì bày mâm cỗ trung thu cấp quận, nhiều học sinh của cô đạt giải vẽ tranh khuyến học cấp quận.. Cô Nguyễn Thị Phương Anh, Hiệu trưởng nhà trường, người chứng kiến quá trình đồng nghiệp trẻ của mình tất bật, tâm huyết cho cuộc thi bày mâm cỗ Trung thu toàn quận, cho biết: “Trong suốt thời gian chuẩn bị cho mâm cỗ Trung thu, ngày nào cô giáo Hường cũng đến trường rất sớm. Ngoài giờ lên lớp, cô lại tranh thủ cần mẫn cắt tỉa chau chuốt từng cánh hoa, tỉ mỉ gắn kết từng chi tiết dù là nhỏ nhất để mâm cỗ của trường trở nên hoàn hảo”. Nhà giáo trẻ có tấm lòng nhân ái        Dẫu cuộc sống còn nhiều điều kém may mắn, cô giáo Hường vẫn luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ với những số phận bất hạnh trong xã hội. Bên cạnh việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ ở trường và chu toàn công việc gia đình, cô còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ các trẻ em vùng cao, đồng bào lũ lụt, bệnh nhân tâm thần… Hàng tháng, cô tiết kiệm tiền đóng góp cho quỹ thiện nguyện Tâm An, tham gia cùng đoàn thiện nguyện nấu cơm cho các bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần Mỹ Đức, Hà Nội; phát động quyên góp và tham gia tặng quà Tết cho người nghèo tại Hà Giang…   Cô Hường tham gia hiến máu nhân đạo và tham gia thiện nguyện tại bệnh viện tâm thần Mỹ Đức Với một người đang phải trải qua những khó khăn do cuộc sống đem lại như cô, có lẽ những hành động, nghĩa cử cao đẹp ấy chính là cách để cô truyền cảm hứng sống ý nghĩa đến những số phận bất hạnh để họ vơi đi nỗi buồn và học tập, làm việc, sống có ích cho xã hội. Nghĩa cử nhân đạo ấy hoàn toàn xứng đáng được noi gương và lan rộng đến cộng đồng xã hội. Năm 2019, UBND TP Hà Nội đã quyết định tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” cho cô giáo trẻ Lê Thu Hường. “Tôi tự hào về người đồng nghiệp của tôi - một tấm gương để chúng tôi học tập về nghị lực vượt lên khó khăn và tấm lòng yêu thương, biết sẻ chia trong cuộc sống. Điều này rất cần với chúng ta để có một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.” – cô Phương Anh, Hiệu trưởng trường THCS Hạ Đình xúc động chia sẻ. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi tin rằng, với tấm lòng nhân hậu của mình, cuộc sống sẽ ban tặng cho cô giáo Lê Thu Hường những phép nhiệm màu để vơi đi những khó khăn mà cô đã và đang phải gồng mình trải qua mỗi ngày. Từ tấm gương của cô, chúng ta sẽ càng trân quý hơn về một người nhà giáo với tình yêu nghề, tinh thần vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và lòng nhân ái, bao dung để lan tỏa những yêu thương cho cộng đồng. Mai Thảo    

Trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho nguyên Đại sứ Romania tại Việt Nam

TĐKT - Chiều 3/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho nguyên Đại sứ Romania tại Việt Nam Valeriu Arteni. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Đại sứ Romania tại Việt Nam Emil Ghitulescu. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm vinh danh các cá nhân là người nước ngoài có đóng góp lớn cho sự phát triển cũng như mở rộng, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác quốc tế giữa TP Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung với các nước trên thế giới. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho nguyên Đại sứ Romania tại Việt Nam Valeriu Arteni. Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, nguyên Đại sứ Valeriu Arteni đã có 25 năm sống, học tập và công tác tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tình hữu nghị, kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Romania nói chung cũng như giữa hai Thủ đô nói riêng. Chính quyền và người dân Hà Nội luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của nguyên Đại sứ Valeriu Arteni đã dành cho thành phố. Chủ tịch UBND TP Hà Nội hy vọng, việc trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội sẽ là nguồn động viên, khích lệ cho những đóng góp quan trọng và bền bỉ của nguyên Đại sứ Valeriu Arteni thời gian qua. Bày tỏ vinh dự khi được trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội, nguyên Đại sứ Romania Valeriu Arteni cho biết, sau 25 năm học tập và công tác, ông đã coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Vui mừng trước sự phát triển ấn tượng của Việt Nam, ông Valeriu Arteni khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đóng góp hết sức mình thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Romania cũng như giữa hai TP Hà Nội và Bucarest. Thục Anh  

Người cán bộ tư pháp trẻ tận tụy, sáng tạo vì dân

TĐKT - Phường Thanh Xuân Nam là một trong những đơn vị có nhiều nỗ lực cải thiện tích cực trong cải cách hành chính. Nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn phường và thậm chí từ các nơi đều lựa chọn thực hiện các thủ tục tại đây, bởi họ luôn nhận được sự niềm nở, nhanh nhẹn, giải quyết sớm của cán bộ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đặc biệt, đa số người dân đến phường đều đánh giá cao chuyên môn và thái độ phục vụ tâm huyết của đồng chí Nguyễn Đoàn Khánh Chi  - Công chức Tư pháp- Hộ tịch ở đây. Gương mặt trẻ trung, nước da trắng trẻo cùng với nụ cười luôn thường trực trên môi... khiến cho Khánh Chi trẻ hơn so với tuổi 32 của mình. Nhiều người dân lần đầu đến làm việc đã nhầm tưởng cô công chức tư pháp – hộ tịch ở ô cửa số 2 là một sinh viên mới ra trường, đang thực tập. Ít ai nghĩ rằng, cô đã gắn bó với bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, phường Thanh Xuân Nam đã gần 10 năm. Nhớ lại những ngày đầu, chân ướt chân ráo vào nhận nhiệm vụ công chức tư pháp-hộ tịch tại UBND phường Thanh Xuân Nam, Khánh Chi vẫn chưa thể quên những cảm xúc ban đầu ấy: Dù được lãnh đạo UBND  tạo điều kiện, sự chỉ bảo tận tình về nghiệp vụ đồng nghiệp, đã giúp tôi  những bước đầu, nhanh chóng tiếp cận, làm quen với công việc của cán bộ tư pháp- hộ tịch và được phân công làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Tuy nhiên, khi bắt đầu nhận hồ sơ, lần đầu tiên giao tiếp với công dân, tôi còn tự ti và mặc cảm thậm chí nói chuyện với công dân đến giao dịch  giọng còn run.  Không những thế, nhiều công dân đến giao dịch khi nghe giải thích còn tỏ ánh mắt nghi ngờ không hợp tác, thậm chí còn giở giọng bắt nạt... Nguyễn Đoàn Khánh Chi 9 (bên trái) gửi thư chúc mừng cho đại diện gia đình có thêm thành viên mới khi đi đăng ký khai sinh tại phường Một kỷ niệm mà cô còn nhớ rất rõ, đó là  năm 2016 , luật Hộ tịch ra đời, khi đó những công dân đã qua nhiều nơi cư trú muốn làm xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ phải đi xác minh từ khi đủ tuổi kết hôn tại các nơi mình đã cư trú thay vì làm cam đoan tại nơi có hộ khẩu thường trú (theo các văn bản quy định trước đây). Sáng hôm đó, khi cô đang nhận hồ sơ thì một công dân mặt đỏ gay, cầm hộ khẩu đến, với thái độ rất bức xúc. Vì chưa gặp trường hợp như vậy, nên mới đầu Khánh Chi  rất sợ, sau khi công dân ngồi xuống bàn và bình tĩnh hơn cô bắt đầu gợi chuyện thì được biết: Công dân đó ở Hòa  Bình đi đăng ký kết hôn, nhưng ở  Hoà Bình yêu cầu phải về nơi có hộ khẩu trước đây để xác nhận tình trạng hôn nhân. Sau khi nghe hết câu chuyện, Khánh Chi  đã tận tình giải thích cho người đó về quy định của Luật mới.  Anh dần hiểu ra, dịu giọng bày tỏ nguyện vọng mong được xác nhận sớm, để kịp về đăng ký kết hôn trong ngày hôm sau.  Khánh Chi vui vẻ  nhận hồ sơ  rồi trao đổi với cán bộ chuyên môn và lãnh đạo, xác minh , hoàn thiện hồ sơ trả lại ngay ngày hôm đó trước sự ngỡ ngàng và cảm động của người công dân. Dần dần, với quyết tâm hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao cùng đức tính cần cù, chịu khó nghiên cứu, học hỏi, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, năng động sáng tạo, Khánh Chi không ngừng tìm hiểu các văn bản, sách hướng dẫn về các lĩnh vực chứng thực và hộ tịch hướng dẫn tận tình cho công dân, giải quyết công việc khách quan, có lý, có tình khi đưa văn bản dẫn chứng cụ thể minh hoạ để người dân hiểu đồng thời giúp cô tự tin hơn trong giao tiếp. Vốn là người có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn của mình, cô đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Chính sách công tại học viện Khoa Học xã hội năm 2016. Khánh Chi luôn hòa nhã trong giao tiếp với nhân dân; gắn bó với đồng nghiệp Bên cạnh đó, Khánh Chi luôn cũng luôn tự đặt ra cho mình những chuẩn mực đạo đức để trau dồi, phấn đấu như: Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo chính xác, phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân; tận tình hướng dẫn khi người dân hỏi, trách nhiệm cao khi giải quyết ở từng quy trình. Đồng thời, bản thân cô xác định phải: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận Tình - Thân thiện” theo đúng mục đích của quy tắc ứng xử; thành thạo việc ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác có hiệu quả tất cả các phần mềm vi tính, góp phần giảm áp lực công việc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Là cán bộ trẻ trong cơ quan, lại mới lập gia đình, đặc thù công việc áp lực khi phải thường xuyên giao tiếp với nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội, khiến không thể tránh khỏi những căng thẳng, mệt mỏi, nhưng Khánh Chi luôn tự đặt mình vào hoàn cảnh của công dân để thông cảm và tận tình hướng dẫn giúp công dân hiểu và làm đúng theo quy định của pháp luật. Anh Thái Hồng Doanh, cán bộ tư pháp của phường cho biết: “Đồng chí Khánh Chi là một viên chức trẻ, được đào tạo bài bản và thường xuyên cập nhật tiến bộ của khoa học công nghệ và những thay đổi của các văn bản luật mới. Vì đặc thù công việc phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, cô luôn có thái độ hoà nhã, lịch sự khi hướng dẫn cho các công dân đến làm thủ tục, nhất là với những người cao tuổi. Có những trường hợp do công dân tuổi cao, sức yếu cô đã đến tận nhà họ để hoàn thành những thủ tục cần thiết. Trong số những cán bộ trẻ của phường hiện nay, Khánh Chi là người được đánh giá cao nhất về năng lực chuyên môn cũng như tinh thần làm việc”. Trong gần 10 năm làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và làm công tác tư pháp khác, Khánh Chi nhận ra với quy định của pháp luật hiện tại, khi mất bản chính giấy tờ hộ tịch, công dân phải rất vất vả về nơi có lưu sổ hộ tịch gốc để trích sao giấy tờ hộ tịch. Từ đó, cô luôn trăn trở: Làm sao có thể rút ngắn thời gian trích lục thông tin cho cán bộ tư pháp và tạo điều kiện cho công dân hoàn thành thủ tục nhanh trong giao tiếp giấy tờ. Khánh Chi cho biết: “Ngay từ khi UBND TP Hà Nội triển khai phần mềm dịch vụ công 3 cấp, tôi đã cùng cán bộ tư pháp Thái Hồng Doanh xây dựng kế hoạch: Hệ thống hóa dữ liệu Hộ tịch vào phần mềm. Từ đây, với những thông tin liên kết giữa 3 cấp và giữa các phường với nhau, có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin và thủ tục của mình một cách nhanh chóng”. Theo kế hoạch này, dữ liệu Hộ tịch từ khi thành lập phường từ năm 1997 đến 2015 bao gồm: Khai sinh, khai tử, kết hôn... sẽ được hệ thống hóa vào phần mềm khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp và phần mềm một cửa của UBND TP Hà Nội. Khi công dân yêu cầu trích lục từ sổ gốc hồ sơ hộ tịch, cán bộ tiếp nhận chỉ việc tra trên phần mềm, in hồ sơ, trình ký là có thể trả ngay cho công dân, rút ngắn thời gian so với quy định hiện tại 1 ngày. Không những thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Khánh Chi còn là một tấm gương tiêu biểu trong việc phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác trong hoàn thành nhiệm vụ chung của cả cơ quan. Bà Hoàng Thúy Anh, Chủ tịch UBND Phường Thanh Xuân Nam cho biết: “Đồng chí Khánh Chi là một cán bộ trẻ nhưng luôn năng nổ, nhiệt huyết và có nhiều đóng góp lớn. Bên cạnh sáng kiến “Hệ thống hóa dữ liệu Hộ tịch vào phần mềm”, đồng chí còn trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo chuyên đề “một cửa thân thiện” với những nội dung thiết thực nhằm tạo nên sự hài lòng của công dân khi đến làm việc tại phường” và gửi thư chúc mừng đến những hộ gia đình có trẻ mới sinh, những cặp vợ chồng tiến hành đăng kí kết hôn tại phường”. Là một người năng động thích thể thao và khám phá nên ngoài công việc chuyên môn, Khánh Chi còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá văn nghệ, chạy bộ thể thao, tham gia dân quân tự vệ ở địa phương và đạt được nhiều giải cao như: giải nhất “Giải chạy báo Hà Nội Mới vì hòa bình lần thứ 41”  do UBND phường tổ chức năm 2014, giải nhì bắn súng trong Hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang Quận Thanh Xuân và được cử đi tham dự đội tập bắn súng hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang của Bộ tư lệnh Thủ đô năm 2016. Mai Thảo

Trang