TĐKT - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Tạp chí Thi đua Khen thưởng trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở...