Phong trào thi đua

Cựu chiến binh Việt Nam gương mẫu, chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua

Chiều 14-6, tại Hà Nội, đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhằm kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng từ năm 2022 đến nay. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng (TĐKT); kết quả tổ chức, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về TĐKT và những tồn tại, hạn chế trong công tác TĐKT; đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở các cấp. Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được Hội Cựu chiến binh Việt Nam quan tâm sâu sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.  Nổi bật là hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo hiệu quả, đoàn kết chung sức đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Toàn hội đã ủng hộ 2,34 tỷ đồng, tổng số tiền vận động ủng hộ 21 tỷ đồng; tặng quà các đối tượng khó khăn sau đại dịch 45.700 suất quà, trị giá 41,27 tỷ đồng. Quang cảnh buổi làm việc. Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp hội đã vận động hội viên hưởng ứng phong trào "hiến kế, góp công, góp tiền, hiến đất". Hội viên Hội Cựu chiến binh đã cấp đã hiến hơn 1,1 triệu m2 đất, quyên góp ủng hộ trên 109,5 tỷ đồng và tham gia trên 850.000 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 1.561km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây dựng, nạo vét 1.891km kênh mương nội đồng, 458 cây cầu, cống và trồng hàng vạn cây xanh các loại... Các ý kiến tại buổi làm việc đánh giá, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tập trung chỉ đạo, tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện, tiêu chuẩn, đối tượng xét khen thưởng; thực hiện công khai bình xét thi đua theo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Chú trọng lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng; quan tâm khen thưởng cấp hội cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số, hội viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; huy động đa dạng các nguồn lực giúp cựu chiến binh giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm góp phần động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Các phong trào thi đua có tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua rõ ràng gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể là một giải pháp quan trọng giúp cho các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu; nhờ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong quý. Công tác TĐKT đã có nhiều nỗ lực, dần đi vào nền nếp, đúng quy định pháp luật và gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo qdnd.vn

Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm việc tại tỉnh Ninh Bình

BTĐKT - Chiều 17/6, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, do đồng chí Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/5/2024.  Quang cảnh buổi làm việc Cùng dự buổi làm việc, có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đặng Thị Thúy Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thúy Hà, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ; Triệu Đức Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thành viên Đoàn Kiểm tra. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Kim Sơn. Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực của sự phát triển, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua được thể hiện rõ nét hơn. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước đi vào nền nếp, ổn định; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng, ban hành các chính sách của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, các văn bản được ban hành cơ bản sát với thực tiễn nên trong quá trình tổ chức thực hiện thuận lợi, ít vướng mắc. Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đã chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh đã được trích lập, quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; tiền quỹ thi đua, khen thưởng luôn đáp ứng đầy, kịp thời trong việc chi cho thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng và có giải pháp chỉ đạo khắc phục nhanh chóng, hiệu quả. Các kiến nghị, phản ánh của công dân về công tác khen thưởng đã được chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Bình cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và được đưa vào chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn khóa và hằng năm. Đồng chí trân trọng đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục quan tâm, chia sẻ để các phong trào thi đua ở Ninh Bình tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Với các phong trào thi đua được triển khai trong thời gian tới, Ninh Bình sẽ sớm cụ thể hóa, hiện thực mục tiêu, khát vọng, tầm nhìn dài hạn phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Đồng chí Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng của Ninh Bình trong nhiều năm qua, nhất là trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.  Đồng chí đề nghị, thời gian tới tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện tốt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hệ thống quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó tạo đột phá, nhân rộng, lan tỏa các mô hình, điển hình trong toàn tỉnh. Đoàn Kiểm tra cũng ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Ninh Bình để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. * Trong chương trình công tác, Đoàn Kiểm tra đã làm việc với UBND huyện Kim Sơn và tham quan mô hình điển hình tiên tiến tại huyện: Trạm kiểm soát biên phòng Cồn Nổi thuộc Đồn Biên phòng Kim Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình); thăm Âu Kim Đài (huyện Kim Sơn), công trình tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình giúp ngăn mặn và tích nước ngọt phục vụ sản xuất, đồng thời đảm bảo an toàn cho giao thông đường thủy trên sông Vạc. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Kim Sơn Đoàn Kiểm tra thăm Trạm kiểm soát biên phòng Cồn Nổi, thuộc Đồn Biên phòng Kim Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình) Đoàn Kiểm tra thăm Âu Kim Đài (huyện Kim Sơn) Phương Thanh

An Thái - xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Thái Bình

BTĐKT - Phát huy truyền thống của quê hương có bề dày truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến và công cuộc bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thái (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) luôn chủ động trong quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. An Thái là xã loại 3 của huyện Quỳnh Phụ, có vị trí nằm cách trung tâm huyện 10 km, với diện tích tự nhiên là 381,9 ha, bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới từ năm 2011; đến năm 2015 thì cán đích nông thôn mới (NTM). Xác định, xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc nên sau khi về đích NTM, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã An Thái đã tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục phấn đấu xây dựng NTM nâng cao. Diện mạo khang trang của xã An Thái, nhìn từ trên cao Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp và kế hoạch nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí. Bắt đầu từ khâu quy hoạch, tạo nguồn vốn, tổ chức sản xuất, phát triển thương mại đến lộ trình đầu tư các công trình..., trong đó tập trung vào các tiêu chí khó cần nhiều thời gian và nguồn lực. Về tạo nguồn vốn, trong 2 năm 2021 - 2022, xã quy hoạch khoảng 3 ha để đấu giá quyền sử dụng đất, thu được 70 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng hạ tầng. Cùng với tạo nguồn vốn, quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí, địa phương đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ nhân dân, nhất là tiêu chí về giao thông với phong trào tự nguyện hiến đất theo tinh thần Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy để mở đường giao thông. An Thái là một trong những địa phương đi đầu của huyện trong việc hiến 27.301 m2 đất ở và đất nông nghiệp để làm đường giao thông. Cụ thể, năm 2022, trong xã, có 219 hộ tự nguyện hiến đất với tổng diện tích đất hiến 27.301 m2: trong đó đất thổ cư là 903,5 m2, đất nông nghiệp là 26.397,5 m2. Năm 2023, toàn xã đã có 143 hộ tự nguyện hiến đất với tổng diện tích là 5.468,8 m2. Cũng nhờ việc hiến đất mở rộng đường, địa phương quy hoạch khu đất, đấu giá để có nguồn kinh phí xây dựng các công trình trường học, trạm y tế, khu vui chơi giải trí, điện thắp sáng đường quê... Số tiền có được địa phương không xây mới các công trình mà tập trung sửa chữa, nâng cấp nhằm giảm nguồn vốn. Tính đến hết năm 2023, xã An Thái đã hoàn thành nhiều công trình xây dựng quan trọng, như đường ĐH76, đường ven sông Cô, nhà đa năng trường tiểu học - trung học cơ sở, trường mầm non, trạm y tế và nhiều hạ tầng khác với tổng giá trị hơn 250 tỷ đồng. Cùng với đó, để phát triển kinh tế, xã An Thái đã chú trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp và thủy sản. Với tổng diện tích gieo cấy là 240 ha, năng suất đạt 130 tạ/ha, cao hơn mục tiêu đề ra. Nhiều hộ gia đình đã chủ động áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định an ninh trật tự. Hoạt động thương mại dịch vụ tại An Thái cũng phát triển mạnh mẽ, với hàng hóa dịch vụ và giá cả các mặt hàng thiết yếu được giữ ổn định. Các ngành nghề truyền thống như làm hương xuất khẩu, làm giấy tiền, hàng mã đã thu hút trên 500 lao động địa phương, mang lại thu nhập ổn định. Tính đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 75,25 triệu đồng (đạt so với yêu cầu). Sự chuyển mình mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới tại xã An Thái không chỉ thể hiện ở những công trình hạ tầng hiện đại mà còn ở sự phát triển kinh tế, văn hóa và môi trường sống. Đoàn lãnh đạo trung ương, tỉnh Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ về thăm đền A Sào Xã đã phát động các phong trào cải tạo môi trường, trồng hoa, cây cảnh và cây xanh trên các trục đường giao thông, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Công tác giáo dục cũng được chú trọng, với nhiều thành tích đáng ghi nhận trong các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia… Đến nay, qua một thời gian chỉ đạo, quyết tâm, xã hoàn thiện các tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào ngày 11/10/2023. An Thái cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh Thái Bình hoàn thành 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Ngay sau khi địa phương được tỉnh công nhận xã NTM nâng cao, với quyết tâm về đích NTM kiểu mẫu ngay trong năm 2023, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cho thành viên phụ trách từng tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, hàng tuần chỉ đạo chuyên môn báo cáo tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. UBND xã ban hành quyết định thành lập ban quản lý, ban phát triển các thôn về thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Theo quy định của tỉnh, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 cần bảo đảm các tiêu chí: Xã đã được công nhận xã NTM nâng cao; thu nhập bình quân đạt mức quy định, có ít nhất một mô hình thôn thông minh và đạt ít nhất một tiêu chí theo lĩnh vực nổi trội nhất. Đến nay, ngoài việc được công nhận xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 đạt 75,25 triệu đồng (đạt so với yêu cầu). Đối với tiêu chí theo lĩnh vực nổi trội nhất địa phương chọn lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với lễ hội truyền thồng đền A Sào nơi thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Riêng về tiêu chí thôn thông minh, hiện nay 5/5 nhà văn hóa thôn của xã đều có đường truyền internet và cung cấp wifi miễn phí bảo đảm, chất lượng dịch vụ, cung cấp ổn định cho tầng lớp nhân dân truy cập... Vì vậy, đến nay, xã An Thái đã xây dựng thành công mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, nhân dân và cán bộ xã An Thái vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Về xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình hôm nay, dễ dàng nhận thấy niềm hân hoan, phấn khởi trên khuôn mặt mỗi người dân nơi đây. An Thái khoác lên mình chiếc áo mới, khi trở thành xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Thái Bình. Không chỉ là niềm vui, mà niềm vinh dự, tự hào đang lan tỏa đến từng ngõ, xóm, tiếng cười len lỏi trong mỗi gia đình, ai nấy lại thêm quyết tâm để xây dựng quê hương trở thành vùng quê đáng sống. Những thành tựu mà xã An Thái đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự đoàn kết, đồng lòng của cả chính quyền và nhân dân địa phương. Với những bước đi vững chắc, An Thái đang ngày càng phát triển, hứa hẹn một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng. PV

Ninh Bình đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BTĐKT - Ngày 17/5, tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Toàn cảnh hội thảo Ninh Bình là tỉnh đã 5 lần được Bác Hồ về thăm. Mỗi địa danh, mỗi miền quê trên mảnh đất Cố đô lịch sử, nơi Người đã đặt chân đều lưu dấu những kỷ niệm không bao giờ quên, những lời thăm hỏi ân cần, những bài học cao quý, sâu sắc, đầy tính nhân văn cao cả, là minh chứng lịch sử sinh động, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình qua các thế hệ trân trọng, nâng niu gìn giữ. Hội thảo được tổ chức có ý nghĩa lịch sử, chính trị và khoa học quan trọng, nhằm đánh giá, tổng kết và tuyên truyền sâu rộng về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được sau 65 năm thực hiện lời căn dặn của Bác khi Người thăm Ninh Bình. Đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đời sống, lao động sản xuất, học tập, công tác; tạo động lực mới, khí thế mới để tiếp tục xây dựng, phát triển tỉnh Ninh Bình giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học, đồng chí Đinh Văn Nghĩa, Phó Trưởng ban  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh: Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tỉnh triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. Hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng phong phú, đa dạng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, mang tính khoa học và thực tiễn sâu sắc, tại Hội thảo, các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Từ đó, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục học tập và làm theo lời dạy của Bác, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương, thực sự là trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu. Hà Giang  

Hải Phòng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

BTĐKT - Sáng 15/5, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 - 2024; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể và 2 cá nhân Phát huy kết quả đã đạt được từ Chuyên đề toàn khóa của Đảng bộ thành phố về thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 cho từng năm tiếp theo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương, đơn vị. Đảng bộ thành phố đã thiết thực triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đạt những kết quả tích cực, có nhiều điểm nhấn nổi bật. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm của thành phố; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác, sinh hoạt hàng hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, vào công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, với những cách làm mới, hiệu quả; đặc biệt, lựa chọn những vấn đề khó, nổi cộm, những khâu đột phá, phức tạp trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời và có kết quả rõ rệt. Công tác tuyên truyền việc học và làm theo Bác có nhiều sáng tạo, thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự nỗ lực tìm tòi, đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen và tặng hoa cho các tập thể xuất sắc Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua tiếp tục được phát động mạnh mẽ ở khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Cựu chiến binh gương mẫu… Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, người tốt - việc tốt, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới… có sức cảm hóa, thuyết phục và lan tỏa cao trong xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm của thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh các nội dung cần quan tâm trong thời gian tới: Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch số 322, ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01 năm 2024; quán triệt, tuyên truyền và triển khai hiệu quả Chuyên đề năm 2024 về: “Xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”; tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng về nội dung các tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố. Chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả… Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân của thành phố Hải Phòng đã được nhận Bằng khen của Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; 37 tập thể và 59 cá nhân được nhận bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024. Bình Nguyên

Thái Nguyên: Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác

BTĐKT - Ngày 15/5, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-Kl/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 Theo Tỉnh ủy Thái Nguyên, trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Trung ương nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các mục tiêu của nghị quyết đều đạt, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng nhiệm kỳ, số chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội luôn chiếm trên 40%. Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số và miền núi… được tỉnh triển khai đa mục tiêu, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, khoa học - công nghệ… Riêng giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Thái Nguyên đã phân bổ được 4.562 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho 70 công trình, dự án lĩnh vực văn hóa - xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, chiếm gần 18% tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng với những nội dung cốt lõi như: Xây dựng cơ quan văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa… Đến năm 2023, toàn tỉnh có trên 94% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; trên 97% làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giao lưu tại chương trình Đối với triển khai thực hiện Kết luận số 01-Kl/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Thái Nguyên đã có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức tới hành động trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã gắn với thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần củng cố niềm tin cua cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng, Nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về phát triển văn hóa và con người Việt Nam gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa, con người trong Đảng, trong cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị, đặt trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nghiêm túc, tự giác, tiếp tục hiện thực hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã biểu dương, trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 01-Kl/TW; trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”. Minh Phương  

Tiên phong chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

BTĐKT - Hưởng ứng phong trào thi đua Chuyển đổi số, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã có những bước đi tiên phong trong xây dựng Đại học số tại Việt Nam. Đây là cơ hội để Học viện bứt phá, tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và tầm ảnh hưởng trên nền tảng nghiên cứu đào tạo chất lượng cao. Đặc biệt, việc hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần EON Reality Việt Nam để triển khai các giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp Học viện đẩy nhanh hơn quá trình này. Ông Dan Lejerskar, Chủ tịch Tập đoàn EON Reality Toàn cầu chia sẻ tại Tọa đàm “Giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo” tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực ICT, là một trong các đơn vị đào tạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, được lãnh đạo Bộ tin tưởng, giao nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, áp dụng trong việc giảng dạy, theo dòng chảy và xu thế của chuyển đổi số quốc gia trong giáo dục. Học viện xác định ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa các quy trình đào tạo, giảng dạy nhằm đào tạo quy mô lớn, chất lượng cao với nguồn lực tối ưu, phục vụ đa dạng hóa các nhu cầu đào tạo, đào tạo lại, nâng cao đào tạo suốt đời, mang lại trải nghiệm tốt nhất và phát triển toàn diện về năng lực cho người học. Học viện xác định 3 yếu tố then chốt của chuyển đổi số là: Chuyển đổi số toàn diện công tác quản trị đại học, chuyển đổi số đa dạng phương pháp dạy và học, lấy người học và giảng viên làm trung tâm. Đến năm 2023, Học viện đã hoàn thiện được 11 nền tảng cho giáo dục Đại học số. Các nền tảng nổi bật như hệ thống thực hành Dlab có bài (với 10 học phần) đã thu hút hơn 5,6 triệu lượt truy cập. Mới đây, ngày 14/5/2024, Công ty Cổ phần EON Reality Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo” tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Với mục đích mang tới thông tin chi tiết và toàn diện về việc ứng dụng các giải pháp thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt đối với khối Giáo dục Nghề nghiệp trong xu hướng chuyển đổi số quốc gia, tọa đàm tập trung vào các nội dung chính: Giới thiệu những công nghệ mới nhất về VR, AR và AI trong giáo dục và đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng VR, AR và AI thành công tại các trường đại học, quốc gia hàng đầu thế giới; thảo luận về những thách thức và cơ hội trong việc áp dụng VR, AR và AI vào giáo dục và đào tạo tại Việt Nam; triển lãm các giải pháp VR, AR và AI của EON Reality. Trong phần tham luận chính, ông Dan Lejerskar, Chủ tịch Tập đoàn EON Reality Toàn cầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành đã chia sẻ và mang đến nhiều thông tin thú vị cùng phần trình diễn công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo đặc sắc qua nền tảng EON-XR. Các sản phẩm được phát triển bởi EON Reality đã và đang được tin dùng bởi nhiều chính phủ, doanh nghiệp và trường học, nổi bật trong đó là Chính phủ Romania (Đề án cách mạng hóa giáo dục và đào tạo), Tập đoàn Boeing, Airbus, Singtel, Samsung, Audi, Shell, Exxon Mobil; Coca Cola, FIFA, Đại học Louisiana, Đại học East London, Trường cao đẳng cộng đồng Eastern Iowa, ITE Singapore…  Qua đó đã cho thấy nền tảng EON-XR có tiềm năng áp dụng được đa ngành, đa lĩnh vực đồng thời mang đến sự đột phá trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Công ty Cổ phần EON Reality Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược triển khai các giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo Nhân dịp này, hai bên đã ký kết hợp tác chiến lược để triển khai các giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, hai bên công bố cùng đầu tư, thiết lập Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Không gian (“Spatial AI Center”) đầu tiên tại Việt Nam. Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Không gian này sẽ được đặt trụ sở tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và được trang bị các phòng lab, các thiết bị VR, AR, AI tiên tiến nhất, nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, trí tuệ nhân tạo trong đào tạo - giảng dạy. Việc hợp tác chiến lược này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại Học viện Bưu chính Viễn thông nói riêng và trong giáo dục Việt Nam nói chung, mang đến những giải pháp sáng tạo và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong thời đại công nghệ số. PGS.TS Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, việc chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là một lựa chọn mà là sự cần thiết. Chúng ta cần áp dụng công nghệ mới và kỹ thuật số vào quy trình giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội tiếp cận các chương trình giáo dục chất lượng, phù hợp với thời đại. Phương Thanh

60 năm thi đua làm theo lời Bác, Rạng Đông không ngừng phát triển

BTĐKT - Ngày 27/4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã long trọng tổ chức Lễ Báo công, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm công ty (28/4/1964 - 28/4/2024) và 20 năm thành lập công ty cổ phần. 60 năm qua, dù là doanh nghiệp nhà nước hay công ty cổ phần, dù là kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, dù là cách mạng công nghiệp 4.0, cứ thực hiện đúng lời Bác dạy, Rạng Đông luôn thích ứng, vượt qua và phát triển. Rạng Đông được thành lập từ năm 1961, đến năm 2004 được cổ phần hóa và đến năm 2015 đã không còn vốn cổ phần của Nhà nước. Sau 20 năm cổ phần hóa (2003 - 2023), Rạng Đông đạt doanh thu tăng 24 lần, nộp ngân sách nhà nước tăng 16,8 lần, lợi nhuận thực hiện tăng 34,7 lần. Trong 4 năm 2020 - 2023, dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song nhờ chuyển đổi số nên tốc độ tăng trưởng doanh thu của Rạng Đông vẫn giữ mức cao từ 15 - 20%. Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông phát biểu tại buổi lễ Theo báo cáo tài chính của Rạng Đông, trong quý I/2024, doanh thu đạt hơn 2.831 tỷ đồng, tăng trưởng 32,6% so quý I/2023. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 194,6 tỷ đồng, tăng gần 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện giá cổ phiếu RAL của Rạng Đông liên tục tăng và giữ ở mức cao lên tới hơn 131.000 đồng/cổ phiếu. Năm 2024, công ty đưa ra mục tiêu doanh thu lên tới 11.000 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2023. Tầm nhìn đến năm 2025 sẽ là trở thành doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp số. Đến năm 2030 đưa thương hiệu Rạng Đông lên tầm khu vực, doanh thu tầm tỷ đô. Để đạt được những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết, công ty không ngừng thi đua làm theo lời Bác, xác định chuyển đổi số là phương tiện để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Công nghệ số giúp Rạng Đông sản xuất tiết kiệm năng lượng hơn, tạo ra sản phẩm cho tiêu dùng xanh, giảm phát thải ra môi trường. Trước đó, chiều 26/4, Rạng Đông đã tổ chức ngày Công nghệ lần thứ 9 (Techday9) - Triển lãm các thành tựu sau 4 năm chuyển đổi số (2020 - 2024) và Workshop “Từ nhà máy thông minh đến ngôi nhà thông minh”. Nhiều ký kết quan trọng giữa Rạng Đông và các đối tác được thực hiện Tại chương trình, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với 5 đơn vị đối tác: Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (chia sẻ hợp tác khoa học công nghệ, đào tạo và hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp); Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (hợp tác trong việc nghiên cứu, khảo sát và tối ưu hóa quá trình sản xuất); Cổng Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp FTU (hợp tác tham gia triển khai các dự án đào tạo và sự kiện, cùng nhau tạo ra những cơ hội mới và phát triển bền vững); Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank (tối ưu các sản phẩm/dịch vụ và các nguồn lực sẵn có của hai bên để tối đa hóa hiệu quả hợp tác). Mai Thảo

Trang