Phong trào thi đua

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

TĐKT - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phát động và triển khai thành công Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lao động tại Việt Nam. Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” được phát động trong đoàn viên công đoàn, công nhân, công chức, viên chức, người lao động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Trong thư, Chủ tịch nước đánh giá, Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” rất thiết thực vì lao động sản xuất là nguồn gốc tạo ra của cải và sự thịnh vượng của quốc gia. Chủ tịch nước đánh giá, “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” là chương trình rất thiết thực vì lao động sản xuất là nguồn gốc tạo ra của cải và sự thịnh vượng của quốc gia. Những người có khả năng đóng góp tốt nhất cho công việc hàng ngày là những người lao động trực tiếp va chạm với công việc, biết rõ vướng mắc ở đâu và hiểu rõ cần làm gì để cải thiện hiệu suất của tổ chức trên từng khía cạnh nhỏ nhất. Chương trình giúp khơi dậy và thúc đẩy kiến tạo văn hóa mới trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Mỗi nhân viên đều hăng say, nhiệt huyết, trăn trở, đóng góp vào sự phát triển của tổ chức nơi mình làm việc. Chủ tịch nước chúc mừng Chương trình thực hiện thành công với 250.177 sáng kiến tham gia, vượt 300% so với mục tiêu. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc”, Chủ tịch nước đánh giá, các sáng kiến tham gia chương trình có mặt ở mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội được trân trọng, ghi nhận và khích lệ kịp thời, rất nhiều sáng kiến đã ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn lao động, sản xuất và công việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại giá trị gia tăng cao. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và chúc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát huy Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, tiếp tục có nhiều chương trình ý nghĩa và lan tỏa sâu rộng, góp phần nhân lên niềm tin và khát vọng phấn đấu cho một đất nước Việt Nam hùng cường, hạnh phúc. Mai Thảo

Quân đội triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các phong trào thi đua

TĐKT - Ngày 23/11, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp cuối năm 2021. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Phiên họp cuối năm của Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng Năm 2021, công tác TĐKT và phong trào thi đua Quyết thắng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Công tác khen thưởng, tuyên truyền về điển hình tiên tiến được tiến hành chặt chẽ, kịp thời. Công tác TĐKT đã tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và toàn quân vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu, Hội đồng TĐKT tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tiến hành công tác TĐKT chặt chẽ, đồng bộ, sát thực tiễn, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tiếp tục đổi mới nội dung thi đua và tiến hành công tác khen thưởng; thực hiện tốt “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Cùng với đó, công tác huấn luyện, đào tạo phải thích ứng với trạng thái bình thường mới, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nguyệt Hà

Ninh Bình thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

TĐKT - Nhằm phát động các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2022). Thông qua các phong trào thi đua, góp phần giữ vững truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hoá của quê hương và con người Ninh Bình, khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng, qua đó tiếp tục bảo tồn, phát huy tiềm năng và quảng bá những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của các cấp, các ngành và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý IV năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 1/11/2021 đến ngày 31/5/2022, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ ngày 1/11/2021 đến ngày 31/12/2021: Thi đua lập thành tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Giai đoạn 2: Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/5/2022: Đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2022) và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Nội dung thi đua bao gồm: Thi đua lập thành tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2022) và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), trong đó quan tâm đẩy mạnh thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh; bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện đợt thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, các khối thi đua và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm góp phần bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và hiệu quả. Gắn tổ chức các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong đợt thi đua. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Khối thi đua của tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai phát động đợt thi đua cao điểm với mục tiêu, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong Quý IV năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Minh Phương    

Phát động đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”

TĐKT -  Sáng 18/11, tại Thái Nguyên, Đoàn cơ sở Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu 1) tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Đây là đơn vị được Tổng cục Chính trị chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm cho toàn quân. Đại diện tuổi trẻ các đơn vị thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 ký giao ước thi đua. Diễn ra từ ngày 1/12/2021 - 8/2/2022, đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng” là một trong những hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Quân đội hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021), 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2022). Trong đợt thi đua cao điểm, Trung đoàn 246 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: 100% tổ chức Đoàn các cấp tổ chức thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi “3 nhất” (chính trị, tư tưởng tốt nhất; trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra kết thúc huấn luyện năm 2021 đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt nhất) và “2 xung kích” (xung kích làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2022 và xung kích tổ chức tốt các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên). Mỗi chi đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện hiệu quả ít nhất một công trình thanh niên; mỗi đoàn viên, thanh niên phấn đấu làm nhiều việc tốt, hành động đẹp, cách làm hay… Phát biểu tại Lễ phát động, Thượng tá Nguyễn Giang Hà, Chính ủy Trung đoàn 246 yêu cầu các tổ chức Đoàn trong đơn vị bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ để xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Quá trình tổ chức thực hiện cần gắn nội dung thi đua của tổ chức Đoàn với phong trào thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động; lựa chọn khâu đột phá, tập trung xung kích vào thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn địa phương triển khai những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nội dung phong trào thi đua “Đoàn Tân Trào chung sức xây dựng nông thôn mới”… Trang Lê

“Kỷ luật và đồng tâm” - sức mạnh nội sinh của ngành Than và vùng Mỏ trên hành trình phát triển bền vững

TĐKT - Ngành Than Việt Nam là ngành công nghiệp đầu tiên của đất nước ta với lịch sử hơn 180 năm khai thác. Trên hành trình phát triển, ngành than và vùng Mỏ Quảng Ninh luôn phát huy sức mạnh nội lực “Kỷ luật và đồng tâm”. Nhiều tập thể, cán bộ, công nhân TKV đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba Khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng và Nhà nước có điều kiện quan tâm nhiều hơn đến ngành Than. Ngày 10/10/1994 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ngày nay. Từ đây, nội lực trong công nhân vùng mỏ và ngành Than được phát huy, tạo ra sự chuyển biến liên tục về năng suất lao động, sản lượng khai thác và hiệu quả kinh doanh. TKV đã trở thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh. Đặc biệt, trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, TKV đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại vào sản xuất. Cùng với cơ giới hóa, tự động hóa khai thác hầm lò, các mỏ lộ thiên của Tập đoàn cũng được đầu tư ô tô, thiết bị vận tải có tải trọng lên đến 130 tấn, liên thông để tạo ra các mỏ công suất lớn và từng bước băng tải hóa công tác vận chuyển. Nhờ đó, sản lượng than khai thác tăng nhanh, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với trình độ kỹ thuật, công nghệ đạt mức tiên tiến hiện nay, sản lượng than sản xuất hàng năm của TKV đạt trên 40 triệu tấn, tăng gấp 7 lần so với năm thành lập (1996). Năng suất lao động giai đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân 12%/năm. Tổng doanh thu TKV đạt 613,9 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 17,9 ngàn tỷ đồng, bình quân 3,6 ngàn tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 84,5 ngàn tỷ đồng, bình quân 16,9 ngàn tỷ đồng/năm. Tốc độ tăng tiền lương bình quân 9,2%/năm. Tổng sản lượng khai thác toàn ngành từ 2011 - 2020 đạt 435,445 triệu tấn. Qua đó, khẳng định vị trí vững vàng của TKV sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn năng lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh lĩnh vực chủ lực là than, TKV đã phát triển các lĩnh khác như: Khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp…  Đáng chú ý, giai đoạn 10 năm 2010 - 2020, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của các đơn vị khối khoáng sản theo hướng tăng cường chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế với một loạt nhà máy chế biến kim loại màu hiện đại gồm: Đồng, chì, kẽm, thiếc, gang thép, cromit và các kim loại khác. Trong đó, tại Lào Cai, mỗi năm, Tổ hợp đồng sản xuất trên 11 nghìn tấn đồng tấm, cùng các sản phẩm vàng, bạc đi kèm… Ngoài ra,  mỗi năm TKV sản xuất 11 nghìn tấn kẽm thỏi, 180 nghìn tấn phôi thép… Đặc biệt, TKV đã triển khai thành công hai dự án khai thác bauxite tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên đặt nền móng cho nền công nghiệp mới của Việt Nam, đó là ngành công nghiệp chế biến alumin - nhôm. Hiện, 2 nhà máy sản xuất Alumin đang vận hành ổn định, vượt công suất thiết kế với tổng sản lượng alumin bình quân mỗi năm trên 1,3 triệu tấn. Cùng với sự thay đổi từng ngày của vùng Mỏ, của ngành than, vai trò và vị thế của 80 nghìn lao động, thợ mỏ TKV đã bước sang một trang mới.  So với 85 năm trước đây, người thợ mỏ hôm nay đã ngẩng cao đầu với sức khỏe tốt, tri thức tốt, có đời sống vật chất, tinh thần lành mạnh, luôn sáng tạo trong lao động, dám đương đầu với thử thách, vượt khó đi lên. Trình độ mọi mặt từ nhận thức đến tư duy hành động đều nhạy bén, chuẩn chỉ hơn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề có chuyển biến lớn do được học hành, đào tạo bài bản. Ngày nay, đông đảo công nhân mỏ đã có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ... Công nhân ở các vị trí sản xuất từ hầm lò đến tầng than, xưởng máy... đã làm chủ được những xe máy, thiết bị hiện đại của các nước có nền công nghiệp khai thác than hàng đầu thế giới. Những ô tô trọng tải lớn 90 - 100 tấn chở đất đá và than trên vỉa chạy an toàn suốt ngày đêm dưới bàn tay của thợ mỏ Việt Nam, hoặc điều khiển những dàn chống thủy lực, những thiết bị đào chống lò, khấu than hiện đại trong hầm mỏ không còn là chuyện xa lạ của thợ lò Việt Nam nữa. Đây chính là nguồn nhân lực "vừa hồng, vừa chuyên" cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa TKV trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, Tập đoàn đang tiếp tục thực hiện trí thức hóa đội ngũ công nhân, tăng cường sự phấn đấu để trung thành với nghề, với ngành gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Từ năm 2020, ngành Than - Khoáng sản Việt Nam đã phát động và nhân rộng phong trào xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” trong thời đại mới. Phong trào này được xem là điểm nhấn, là dấu ấn của ngành Than nói riêng và Quảng Ninh nói chung trong chiến lược xây dựng và nâng tầm vị thế của người thợ mỏ ngành Than trong thời đại mới. Đến nay, toàn ngành đã xây dựng và vinh danh được trên 4.000 tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”. Thợ mỏ ngành Than đã biến truyền thống “Kỷ luật - đồng tâm” thành sức mạnh nội tại vượt qua những cam go, thách thức để phát triển. Đó là những giai đoạn sản xuất đình đốn, than tồn kho tăng cao, thiên tai, lũ lụt thiệt hại sản xuất hàng nghìn tỷ đồng; là những giai đoạn toàn Tập đoàn quyết liệt thực hiện tái cơ cấu, tinh giản lao động. Đặc biệt, giai đoạn 2 năm 2020 và 2021 là minh chứng rõ nét hơn nữa cho tinh thần đoàn kết và truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” của người thợ mỏ. Trong bối cảnh đại dịch Covid -19 liên tiếp bùng phát, TKV đã chủ động và linh hoạt thích ứng, nỗ lực, sáng tạo vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ: Chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế. TKV là một trong số rất ít các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng bình quân của TKV đạt từ 5 - 8%. Trong đó, than sạch sản xuất: 30,4 triệu tấn, tăng 4%. Sản xuất đồng tấm: 10,5 ngàn tấn, tăng 7%, tiêu thụ đồng tấm: 10,5 ngàn tấn, tăng 23% so cùng kỳ năm 2020. Doanh thu ước đạt 96,1 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt 2 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 13,2 ngàn tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. TKV đã ủng hộ 230 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ và ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh của các địa phương. Với Quảng Ninh, ngành Than là ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. Cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than là máu thịt của tỉnh Quảng Ninh. Văn hóa công nhân mỏ kết tinh từ truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” cũng chính là một trong những thành tố hợp thành văn hóa của vùng Mỏ. Mối quan hệ tương hỗ, chặt chẽ của Quảng Ninh và ngành Than xuất phát từ những yêu cầu thiết thực từ cả hai phía. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - đó là yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống công nhân. Đối với tỉnh Quảng Ninh - đó là yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền đối với lĩnh vực tài nguyên, môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Từ đó, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định ngành Than là đối tác chiến lược, đóng góp lớn cho tỉnh về ngân sách, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội. Từ quan điểm, nhận thức trên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã chung sức thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ công tác chung, thông qua đó giải quyết được nhiều vấn đề trong quản lý tài nguyên than; bảo vệ môi trường; giải quyết việc làm và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân mỏ; đảm bảo công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... Có thể nói là thành tựu về mọi mặt của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua luôn có vai trò đóng góp quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Và ngược lại, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành cao nhất, hỗ trợ tối đa giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của ngành Than, để TKV phát triển bền vững, vừa đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và quan trọng nhất là ổn định việc làm, thu nhập và bảo đảm đời sống lao động cho trên 80.000 lao động trên địa bàn. Đồng hành cùng ngành Than vượt qua những giai đoạn khó khăn, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cơ chế tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan trọng nhất là giải quyết kịp thời các thủ tục gia hạn giấy phép khai thác; các sở, ngành liên quan đẩy nhanh thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho TKV. Tỉnh Quảng Ninh cũng luôn ủng hộ, đồng thuận và mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho ngành Than để phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu than và đóng góp vào ngân sách Nhà nước; quan tâm, có cơ chế cụ thể để ngành Than xây dựng nhà ở cho người lao động theo hướng hình thành các “làng mỏ”, giúp cho gia đình mỗi người thợ mỏ dù ở miền quê nào cũng an tâm gắn bó với vùng mỏ Quảng Ninh. Cùng với đó, ủng hộ TKV khai thác, sử dụng hợp lý nguồn đất đá thải mỏ để làm vật liệu san lấp mặt bằng các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo mô hình kinh tế tuần hoàn, vừa giảm thiểu diện tích bãi thải mỏ, hạn chế các tác động tới môi trường, đảm bảo cảnh quan khu vực, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản. Trải qua 85 năm, truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” được đúc kết từ ý chí kiên cường, triệt để cách mạng của công nhân vùng Mỏ Quảng Ninh đã phát triển thành giá trị nhân văn cao cả của ý chí và tình người ngành Than - Khoáng sản Việt Nam với Tổ quốc - giá trị tột đỉnh của văn hóa vùng Mỏ. Truyền thống và văn hóa này sẽ giúp ngành Than và tỉnh Quảng Ninh vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Trong giai đoạn tới, những khó khăn, thách thức của sự suy thoái kinh tế và khủng hoảng năng lượng thế giới; của điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu và đi xa hơn; đòi hỏi đội ngũ công nhân mỏ giàu truyền thống cần có sự bứt phá mạnh mẽ để vượt lên chính mình, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Với điểm tựa là truyền thống cách mạng hào hùng, với sức mạnh “Kỷ luật và đồng tâm”, thợ mỏ ngành Than - Khoáng sản sẽ tiếp tục gương mẫu, tiến lên, xứng đáng là một trụ cột vững chắc về an ninh năng lượng quốc gia. Văn hóa người vùng Than sẽ ngày càng lan tỏa, là sức mạnh nội sinh để TKV và Quảng Ninh vững bước trên hành trình phát triển bền vững. Với những nỗ lực không ngừng, TKV đón nhận bằng công nhận Di tích cấp tỉnh “Trụ sở Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ” của UBND tỉnh Quảng Ninh. Nhiều tập thể, cán bộ, công nhân TKV đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; tặng cờ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích phòng, chống dịch và sản xuất, kinh doanh. TKV khen thưởng mục tiêu thi đua, năng suất kỷ lục, chăm lo đời sống người lao động cho các đơn vị và khen thưởng các cơ quan y tế của tỉnh trong công tác phối hợp phòng, chống dịch. Hồng Thiết      

Ngành Tài nguyên và Môi trường thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

TĐKT - Ngày 8/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-BTNMT về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngành Tài nguyên và Môi trường (TNMT). Kế hoạch nhằm mục đích phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt, hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động, thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Qua đó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, nội dung về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân người lao động toàn ngành TNMT  trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên hằng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Kế hoạch đã đề ra các nội dung, giải pháp để tổ chức, triển khai thực hiện hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Một là, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Hai là, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”… Thi đua toàn diện trên các lĩnh vực theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các phong trào thi đua yêu nước do Bộ trưởng Bộ TNMT phát động: Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển” giai đoạn 2020 - 2025; “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển” năm 2021 và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua. Ba là, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 03/KH-BTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Bộ TNMT, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025. Coi trọng các biện pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và các cán bộ chủ chốt, chủ động tự soi, tự sửa, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ, lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua. Bốn là, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung, tiêu chí rõ ràng, phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, khuyến khích, quan tâm đến các tập thể, cá nhân lao động trực tiếp; tăng cường kiểm tra, giám sát có biện pháp cụ thể để chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng; phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Năm là, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong thi đua, khen thưởng; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Sáu là, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng, công tác lưu trữ phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin, thống kê, báo cáo về thi đua, khen thưởng. Về tổ chức thực hiện, Bô trưởng giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường, các Khối, Cụm thi đua căn cứ vào Kế hoạch và điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Hằng năm khi tiến hành sơ, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cần gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, kịp thời rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị… Phương Thanh

Hải Phòng: Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác

TĐKT - Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong công cuộc phát triển của Hải Phòng cũng như cả nước. Những cách làm mới, sáng tạo Trong 5 năm (2016 - 2020), Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 22 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch triển khai thực hiện từng năm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đã trở thành nhu cầu tự thân, hành động tự giác; là động lực để toàn thành phố vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục vươn lên xây dựng và phát triển. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, bài bản. Trong 5 năm, cấp thành phố đã tổ chức 5 hội nghị trực tiếp với 2.350 lượt đại biểu, 1 hội nghị trực tuyến với 1.738 đại biểu. Cấp huyện tổ chức 418 hội nghị trực tiếp với 85.567 lượt đại biểu, 37 hội nghị trực tuyến với 9.066 đại biểu. Cấp xã tổ chức 1.283 hội nghị trực tiếp với 357.497 lượt đại biểu. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú: Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, tuyên truyền miệng, thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo, hội thi, sân khấu hóa… nên đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đã có sự hiểu biết khá đầy đủ về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm, cấp ủy các cấp căn cứ thực tiễn đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhất là các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết sách của thành phố, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tính nghiêm minh, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan và tính giáo dục … Các mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực. Những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, với sức thuyết phục, cảm hóa cao. Nổi bật như: “Mô hình 3 không” (Không giới hạn thời gian – Không giới hạn nội dung – Không giới hạn đối tượng) tại huyện Vĩnh Bảo; các mô hình “Vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án”, “Thư viện sách đọc miễn phí” tại quận Lê Chân; các mô hình xây dựng nông thôn mới tại An Dương, Tiên Lãng... Từ năm 2018 đến nay, thành phố đã tặng Bằng khen cho 189 tập thể và 383 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Tạo động lực để Hải Phòng vượt qua khó khăn, thử thách Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố đã tạo được những điểm nhấn có tính đột phá khá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố, góp phần đưa kết quả đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm tăng 14%, gấp 2,1 lần tốc độ tăng chung của cả nước, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 5.863 USD, gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước. Việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đạt mức cao nhất từ trước tới nay, đạt 564 nghìn tỷ đồng. Năm 2019, Hải Phòng đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu đề ra trước 1 năm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân toàn thành phố được cải thiện và nâng cao đáng kể… Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp, trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền thành phố, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, có sức hấp dẫn lớn… Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị, được nâng cao. Tại Hội nghị sơ  kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị triển khai chuyên đề “Đẩy mạng học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Những thành tích của Đảng bộ thành phố và cấp ủy các cấp đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng và đáng tự hào, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đây chính là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Vũ Thị Hương Trưởng Ban TĐKT TP Hải Phòng

Tôn vinh “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ nhất

TĐKT – Ngày 25/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ nhất, tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và trao giải các cuộc thi chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2021). Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao hoa và chứng nhận cho 5 “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. (ảnh: TTXVN) Hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực đẩy mạnh và lan tỏa mạnh mẽ nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Nhằm đa dạng hóa các hình thức biểu dương, khen thưởng, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. Năm 2021, là năm đầu tiên tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. Qua các bước triển khai từ cơ sở, xét chọn nghiêm túc, khách quan, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đã chọn ra được 5 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực bao gồm: Ông Huỳnh Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Long; bà Nghiêm Thị Thu Hường, chủ cơ sở may công nghiệp người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Anh Nhưỡng, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Trung Chắt, Giám đốc Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, Giám đốc Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn; ông Nông Văn Hữu, vận động viên Wushu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn. Sự kiện là dịp nhằm tôn vinh các cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” có nhiều cống hiến, đóng góp trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, chiến đấu góp phần xây dựng và phát triển tỉnh. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và trao giải cho các cá nhân trong cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn” và cuộc thi sáng tác các ca khúc về Lạng Sơn. Ngay sau khi UBND tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố đã đồng loạt hưởng ứng, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đứng thứ 2 cả nước. Tình hình kinh tế – xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa khôi phục, phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua phong trào thi đua đặc biệt đã có nhiều mô hình phần việc thiết thực chào mừng Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, cụ thể như: UBMTTQ các cấp đã triển khai thực hiện được 641 công trình, phần việc trị giá 7,8 tỷ đồng; kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch được 23,9 tỷ đồng (tính đến 30/9/2021); các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đã thực hiện được gần 600 công trình, phần việc ý nghĩa; Hội Nông dân đã vận động hội viên nông dân hiến được gần 30 nghìn mét vuông đất, đóng góp trên 2 tỷ đồng và hơn 60 nghìn ngày công xây dựng các công trình công cộng… Nhân dịp này, 8 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 13 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc và trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 31 tập thể, 22 cá nhân, 2 nông dân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh. Ngọc Long

Thành ủy Hải Phòng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

TĐKT - Chiều 20/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”.  Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng dự Hội nghị, có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương; các sở, ban, ngành, đoàn thể và đại diện các tập thể, cá nhân xuất sắc của thành phố Hải Phòng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Hải Phòng đã đạt được những kết quả quan trọng, rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Thành ủy và các cấp ủy đã chú trọng việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố ngày càng tự giác, thực chất với những việc làm cụ thể, thiết thực. Đáng chú ý là sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp, trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền thành phố, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, có sức hấp dẫn lớn của thành phố; góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân… Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố đã tạo được những điểm nhấn có tính đột phá khá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố, góp phần đưa kết quả đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm tăng 14%, gấp 2,1 lần tốc độ tăng chung của cả nước, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 5.863 USD, gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước. Việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đạt mức cao nhất từ trước tới nay, đạt 564 nghìn tỷ đồng. Năm 2019 đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu đề ra trước 1 năm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân toàn thành phố được cải thiện và nâng cao đáng kể… Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang kết luận Hội nghị Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả rất quan trọng của Hải Phòng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm, trước mắt là nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở xác định rõ các nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương. Hải Phòng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố phải đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất... Nhằm cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đảm bảo thiết thực, cụ thể và gắn với thực tiễn của Hải Phòng, tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, những thành tích của Đảng bộ thành phố và cấp ủy các cấp đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng và đáng tự hào, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đây chính là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025; trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Ðông - Nam Á vào năm 2030; có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới vào năm 2045, góp phần cùng toàn Đảng và nhân dân cả nước sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Hải Phòng trao Bằng khen của UBND thành phố và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc Tại Hội nghị, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 4 tập thể, 2 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng 57 tập thể, 97 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phương Thanh

Bộ Nội vụ phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được phê duyệt tại Quyết định số 726/QĐ-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn ngành Nội vụ như sau:   Bộ Nội vụ phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành Nội vụ. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt là phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Phát huy phong trào thi đua để xây dựng khối đoàn kết, huy động nguồn lực, sức sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Nội vụ. Tổ chức phong trào thi đua cần thiết thực, hiệu quả; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức với các hình thức phong phú, đa dạng; gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị, trong đó cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng nêu gương. Quan tâm, chú trọng khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người lao động trực tiếp. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tổ chức phong trào thi đua cần có các hình thức phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, có kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt các nội dung thi đua đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm thông tin, website của các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng các nội dung thi đua; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thành quả thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị./. Theo tcnn.vn

Trang