Phong trào thi đua

Quảng Trị: Lan tỏa và nhân rộng các điển hình vươn lên thoát nghèo

BTĐKT – Từ ngày 14 -15/9, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 tại tỉnh Quảng Trị. Đoàn Giám sát làm việc với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tiếp và làm việc với Đoàn tại cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, có các đồng chí: Ngô Quang Chiến, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Trần Thắng Bình, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị; các công chức Văn phòng UBND tỉnh và Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Đakrông Trong chương trình giám sát, Đoàn đã làm việc với UBND huyện Đakrông, thăm mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp tại thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông. HTX được xã, huyện và tỉnh quan tâm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho địa phương. Đoàn Giám sát nghe đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBND xã Triệu Nguyên,huyện Đakrông giới thiệu mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp tại thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên. Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại HTX dịch vụ nông nghiệp tại thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông Đoàn cũng tới thăm gia đình ông Hồ Văn Xa Tôn (dân tộc Vân Kiều) tại thị trấn Krông Klang, hộ nông dân vượt khó thoát nghèo nhờ quyết tâm khai hoang, vay vốn, chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi. Hiện gia đình ông có thu nhập ổn định 12 triệu đồng/tháng từ trồng cây cao su và có thêm nguồn thu khác từ việc trồng thêm cây con, nuôi gia cầm, gia súc, cá. Đoàn nghe đồng chí Thái Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Krông Klang giới thiệu về các mô hình trên thị trấn Đoàn Giám sát thăm gia đình ông Hồ Văn Xa Tôn (dân tộc Vân Kiều) tại thị trấn Krông Klang Tại các buổi làm việc, Đoàn Giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được cũng như những mô hình mới, cách làm sáng tạo của tỉnh Quảng Trị trong hưởng ứng các phong trào của trung ương, cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện và đặc thù của địa phương như: Có sự lồng ghép phù hợp một số nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia; quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị; cách thức vận động sự tham gia của các hộ nghèo, huy động các nguồn lực, kiểm tra, giám sát và tăng cường sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của các hộ nghèo; nỗ lực tạo sinh kế, xóa nhà dột nát, quan tâm các hộ gia đình chính sách, người có công, quyết tâm không để tái nghèo, không để hộ cận nghèo thành hộ nghèo; chú trọng việc biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình có sáng kiến và nỗ lực vươn lên thoát nghèo… Đoàn đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh quan tâm sơ kết các phong trào bằng các hình thức phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sát thực tiễn, đặc biệt là ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích, góp phần tạo động lực thi đua, lan tỏa và nhân rộng các điển hình vươn lên thoát nghèo, có nhiều đóng góp cho thực hiện phong trào và Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thực sự trở thành phong trào sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, thường xuyên được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác giảm nghèo. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, người nghèo được tiếp cận thuận tiện hơn với các chính sách trợ giúp của Nhà nước, các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng như các dịch vụ xã hội, khoa học và kỹ thuật. Số hộ nghèo trong tỉnh giảm đáng kể, đời sống của người nghèo được từng bước cải thiện, an sinh, xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các cấp, các ngành đã đề ra những chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua, do đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các hộ nghèo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. Kết quả, năm 2021, số hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2.074 hộ, tương ứng giảm 1,21%;  năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,40%, đạt 119,98% kế hoạch đề ra.Từ năm 2021 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân; vinh danh cho 40 tập thể và 11 cá nhân có nhiều đóng góp cho quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội. Các huyện, thị xã và thành phố đang tiến hành sơ kết phong trào thi đua; đến nay, đã tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tại địa phương. PhươngThanh

Giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại tỉnh Trà Vinh

BTĐKT - Từ ngày 12/9 - 13/9, đoàn giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn đã làm việc với UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh về giám sát việc thực hiện phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Tiếp và làm việc với đoàn tại UBND tỉnh, có các đồng chí: Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Bùi Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh như: Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh. Đồng chí Hà Chí Trung, Trưởng ban Ban TĐKT tỉnh, báo cáo với đoàn giám sát Báo cáo với Đoàn giám sát, đồng chí Hà Chí Trung, Trưởng ban Ban TĐKT tỉnh cho biết, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện phong trào đồng bộ, hiệu quả, với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn, phát huy được sự sáng tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, huy động được các nguồn lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc, tham gia phong trào thi đua và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm đáng kể trong những năm qua. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh chỉ còn 1,88% hộ nghèo, giảm 1,68% so với năm trước. Dự kiến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,38%, tương đương 3.970 hộ. Bên cạnh việc kêu gọi, huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ nghèo đa chiều tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, về nhà ở, về nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Các chính sách được ban hành đồng bộ, kịp thời, có tính thực tiễn cao đã tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện tốt các nguồn lực tại chỗ, phân bổ nguồn kinh phí hợp lý hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo. Tiêu biểu như phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công trình "xây dựng nhà ở cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn”; Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững. Để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và các chương trình mục tiêu giảm nghèo. Từ năm 2021 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 165 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, căn cứ thành tích đạt được trong phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền quy định. Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát trao đổi tại buổi làm việc tại UBND tỉnh Trà Vinh Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo của tỉnh, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” ở Trà Vinh. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh tiếp tục quán triệt tinh thần thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thì đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” cũng như Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Để các phong trào thi đua đi vào thực chất hơn nữa, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc vươn lên thoát nghèo. Cần nâng cao chất lượng khen thưởng kịp thời đến người lao độngtrực tiếp. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác thẩm định hồ sơ, đơn giản hóa quy trình thủ tục thi đua, khen thưởng. Đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Tiếp thu các ý kiến đóng góp của đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn giám sát để tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt kết quả tốt hơn, phân tích những kết quả, những bài học kinh nghiệm có được, đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh, nhấn mạnh: Phong trào thi đua và công tác giảm nghèo ở Trà Vinh đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ. Việc thực hiện tốt các chính sách đã góp phần giúp cho người nghèo trên địa bản tỉnh có điều kiện tiếp nhận các dịch vụ xã hội, nâng cao nhận thức, tiếp thu khoa học, kỹ thuật áp dụng vào lao động, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chia sẻ một số khó khăn và kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Đoàn giám sát đi thực tế mô hình vay vốn chăn nuôi bò sinh sản xóa nghèo của gia đình ông Nguyễn Văn Hồng, ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú Trước đó, Đoàn giám sát đi thực tế mô hình sản xuất, làm ăn có hiệu quả đã được triển khai và nhân rộng như gia đình ông Nguyễn Văn Hồng, ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú với mô hình vay vốn chăn nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo… ổn định cuộc sống. Gia đình bà Nguyễn Thị Khấm, ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, có 2 nhân khẩu, hưởng trợ cấp xã hội 720.000đồng/tháng. Gia đình bà không có đất canh tác, chỉ có một nền nhà đang ở. Năm 2018, bà được Nhà nước hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Trước đây gia đình bà là hộ nghèo, đến cuối năm 2022 sau khi rà soát thì bà chuyển qua hộ cận nghèo nhưng bà xét thấy hiện nay con trai bà đã lớn, đủ khả năng lao động, kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình nên xin rút ra khỏi hộ nghèo và thoát nghèo. Xuân Phúc    

Sơ kết công tác thi đua - khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 08/9, tại tỉnh ủy Thái Nguyên, Khối thi đua các ban Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 8 tháng đầu năm 2023. Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và hơn 50 đại biểu đại diện 14 cơ quan thuộc Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.   Quang cảnh Hội nghị   Theo Báo cáo tại Hội nghị, công tác thi đua, khen thưởng luôn được các cơ quan, đơn vị trong Khối quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng quy định, thực chất, khen đúng người, đúng đối tượng có thành tích tiêu biểu nên đã tác động tích cực trong các cơ quan, đơn vị, đã tạo động lực, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội bộ các cơ quan, đơn vị trong Khối đoàn kết, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ trong công tác.   Trong 8 tháng năm 2023, kế hoạch, chương trình của công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng đề ra; các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; các cơ quan, đơn vị đoàn kết thống nhất trong thực hiện các hoạt động chung của Khối đã tạo điều kiện để công tác thi đua trong Khối đảm bảo hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra; cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị, cũng như tham gia các hoạt động chung của Khối; các hoạt động của Khối được tổ chức kịp thời, thiết thực…     Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị      Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai các hoạt động của Khối có lúc, có việc chưa đảm bảo nội dung và thời gian theo Kế hoạch; Báo cáo của một số đơn vị chưa đánh giá cụ thể những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân đạt được trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa thường xuyên…   Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, những công việc còn khó khăn, vướng mắc; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công  tác thi đua, khen thưởng của mỗi cơ quan; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.   Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu và những chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị trong Khối.    Đại biểu dự Hội nghị dâng hương dâng hoa tại Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái   Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng của toàn Khối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; hướng các hoạt động, phong trào thi đua của Khối vào mục tiêu tập trung toàn lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 trong năm bản lề 2023; công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của cơ quan trong Khối bảo đảm khách quan, chính xác, minh bạch, khen thưởng đúng người, đúng việc, tạo động lực cho cán bộ, công chức trong cơ quan phấn đấu nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.   Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính cũng đề nghị các cơ quan trong Khối thi đua động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể các tháng cuối năm theo Kế hoạch năm 2023 của Khối; tổ chức tổng kết công tác thi đua Khối năm 2023; tăng cường tổ chức các hoạt động chung của Khối nhằm gắn kết các đơn vị trong Khối…   Trước đó, đại biểu dự Hội nghị đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Quốc gia 60 Liệt sỹ Thanh niên xung phong, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên.   Theo noichinh.vn

Ninh Bình: Đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học

BTĐKT – Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt" và thực hiện chủ đề năm học "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo", hoàn thành nhiệm vụ năm học. Nhiều năm liên tục Ninh Bình đứng trong tốp 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp THPT. Năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã tham mưu, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh vào nhiệm vụ của ngành, triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu qua, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học. Công tác quản lý, quản trị nhà trường được tăng cường, đảm bảo kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong các cơ sở giáo dục, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý, điều hành và giảng dạy. Đặc biệt, năm 2023, toàn ngành đã triển khai phần mềm tuyển sinh đầu cấp học, thực hiện thanh toán thu học phí và các dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt ở 100% cơ sở giáo dục. Năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo được đánh giá xếp thứ nhất về mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước của tỉnh Ninh Bình. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên, tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp quốc gia đạt kết quả tốt, hai năm liền Ninh Bình có học sinh đoạt giải nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT. Chất lượng công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tiếp tục được duy trì và nâng cao, tỉnh Ninh Bình một trong ba tỉnh của cả nước dẫn đầu về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tỉnh tiếp tục chủ động chuẩn bị các điều kiện và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đúng kế hoạch và đảm bảo bảo chất lượng. Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện chủ đề năm học 2023 - 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng mới 5 trường học đạt chuẩn quốc gia. Nâng tỷ lệ phòng học kiên cố lên 89,5%. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đứng trong tốp 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT có ít nhất 60% học sinh dự thi đạt giải, trong đó tỷ lệ đạt giải chính thức từ 70% trở lên. Triển khai lựa chọn sách giáo khoa và biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình đối với lớp 5, lớp 9, lớp 12… Bình Nguyên  

Huyện Nho Quan (Ninh Bình): Nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" hoạt động hiệu quả

BTĐKT – Những năm gần đây, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú. Nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội được duy trì, nhân rộng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn. Lãnh đạo huyện Nho Quan trao giấy chứng nhận mô hình Dân vận khéo cho các tập thể. (ảnh: Báo Ninh Bình) Giai đoạn 2021 - 2023, phong trào thi đua "Dân vận khéo", trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng của huyện Nho Quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng. Nhờ đó, phong trào đã đi vào đời sống xã hội, thu được nhiều kết quả tốt, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình, hưởng ứng, tích cực tham gia. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân. Đồng thời, qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực. Giai đoạn 2021 - 2023, toàn huyện đăng ký xây dựng 317 mô hình "Dân vận khéo", trong đó: Lĩnh vực kinh tế có 76 mô hình, lĩnh vực văn hóa - xã hội có 191 mô hình; lĩnh vực an ninh, quốc phòng 26 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 24 mô hình. Qua kiểm tra, khảo sát hiện nay các mô hình đang triển khai đạt kết quả tốt. Điển hình là: Mô hình nuôi cá tại xã Văn Phong, Sơn Thành, Thanh Lạc, Thượng Hòa; mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Cúc Phương; mô hình nuôi hươu lấy nhung tại xã Phú Long, Kỳ Phú, Cúc Phương; mô hình trồng na trái vụ tại xã Phú Long, trồng nếp hạt cau tại xã Kỳ Phú; mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ đẹp"; "Vận động thanh niên lên đường nhập ngũ"; "Thắp sáng đường quê"; tuyên truyền thành lập tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước… Ngoài ra, có các mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh nông thôn, như mô hình "Vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư" của Công an huyện, mô hình "Tổ an ninh tự quản" của Hội Cựu chiến binh huyện... Thông qua xây dựng mô hình "Dân vận khéo", nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân được nâng lên. Phong trào "Dân vận khéo" đã được triển khai cụ thể hơn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, giải quyết được những vấn đề mới nảy sinh có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Hiệu quả từ phong trào thi đua "dân vận khéo" đã góp phần đưa kinh tế của huyện có bước phát triển khá, đời sống người dân được nâng cao; văn hóa có nhiều tiến bộ, đã tạo được đồng thuận cao trong xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ được nhiều tập tục lạc hậu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Ghi nhận những kết quả đó, vừa qua, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo huyện đã khen thưởng cho 19 mô hình Dân vận khéo giai đoạn 2021 - 2023; UBND huyện khen thưởng cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2021 - 2023. Thời gian tới, huyện Nho Quan sẽ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện phong trào thi đua. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho cán bộ, công chức, nhất là về kỹ năng, phương thức vận động, cách thức triển khai thực hiện phong trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo"… Hữu Dũng

Bình Phước thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2022 - 2027, gắn với thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”

BTĐKT - Ngày 17/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2022 - 2027, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” (sau đây gọi tắt là phong trào thi đua). Phong trào được triển khai nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; khích lệ, động viên và phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức của các tầng lớp phụ nữ, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và phát huy cao độ trách nhiệm của các cấp Hội trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ, cán bộ, hội viên tham gia hưởng ứng phong trào thi đua; nâng cao vai trò của các cấp Hội trong công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, các đoàn thể và kết nối nguồn lực xã hội, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phụ nữ thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua. Lễ tuyên dương “Mẹ” TP Đồng Xoài lần thứ nhất UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2022 - 2027, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”; tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào này với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương để thu hút, tập hợp sự tham gia của đông đảo nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài các nội dung như trên, các cấp Hội phụ nữ phải thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao hằng năm, nhiệm kỳ. Đối với phụ nữ, hội viên, cán bộ Hội các cấp, kế hoạch nêu rõ: Về trình độ thì đối với phụ nữ, hội viên: Có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn phù hợp yêu cầu công việc; có hiểu biết cơ bản về đời sống xã hội. Chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bản thân và lan tỏa tinh thần học tập đến những người xung quanh. Có khả năng áp dụng kiến thức mới, cải tiến hoặc ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và thực tiễn cuộc sống góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác. Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cần chủ động học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác Hội; có khả năng vận động lồng ghép; sáng tạo, đổi mới tổ chức hoạt động Hội đem lại hiệu quả thiết thực. Về đạo đức đối với phụ nữ, hội viên: Thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân; rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt Nam; giữ gìn uy tín cá nhân, là tấm gương trong gia đình và cộng đồng về rèn luyện đạo đức; ứng xử có văn hóa, phù hợp các quy tắc đạo đức, quy ước, quy định của cộng đồng, địa phương, đơn vị, tổ chức. Chuẩn mực trong lời nói, trong giao tiếp, biết chọn lọc lời nói, cách nói, cách ứng xử, lịch sự, văn minh, hòa nhã với mọi người; có thái độ chân thành, trung thực, thẳng thắn, thiện chí khi phản ánh sự việc hoặc khi góp ý phê bình người khác. Biết kiềm chế những cảm xúc tiêu cực dẫn đến mất kiểm soát trong lời nói, cách nói; biết sử dụng ngôn ngữ để gắn kết con người với nhau trong gia đình và cộng đồng. Sử dụng ngôn ngữ giản dị, trong sáng, giữ gìn nét đẹp của tiếng Việt. Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những tiêu chuẩn đối với phụ nữ, hội viên, thì cán bộ Hội các cấp cần tích cực, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương; có ý thức giữ gìn uy tín của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hình ảnh và uy tín của người cán bộ Hội, xây dựng văn hóa tổ chức Hội. Về sức khỏe đối với phụ nữ, hội viên: Tích cực rèn luyện để có sức khoẻ tốt về thể chất và tinh thần; suy nghĩ tích cực, có lối sống lành mạnh; tham gia và vận động những người xung quanh tham gia hoạt động thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ; có kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình; khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế. Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những tiêu chuẩn đối với phụ nữ, hội viên, thì cán bộ Hội các cấp còn là nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; gương mẫu đi đầu tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục - thể thao quần chúng. Về trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước đối với phụ nữ, hội viên: Có trách nhiệm với bản thân; tự trọng, tự tin, biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ bản thân; nỗ lực học tập, cần cù, sáng tạo trong lao động, có ý chí, nghị lực vươn lên phát triển mọi mặt; có trách nhiệm với gia đình; có trách nhiệm với xã hội và đất nước. Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, phải là nhân tố tích cực trong thực hiện nội dung thi đua; tích cực, chủ động nắm tình hình và kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm đối tượng, địa bàn, đặc thù văn hóa và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; quán triệt kế hoạch, nội dung thực hiện phong trào thi đua đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp lồng ghép thực hiện nội dung các phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; giai đoạn 2022 - 2027, “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương. Ban TĐKT tỉnh Bình Phước

Quảng Ninh: Từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, cận nghèo

BTĐKT - Từ  ngày 23 - 24/8/2023, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Quảng Ninh. Tiếp và làm việc với Đoàn tại Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, có các đồng chí: Bùi Thị Bính, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Phạm Hồng Thắng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo và công chức Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh. Đoàn Giám sát làm việc với Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trong những năm qua, Quảng Ninh có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội nói chung và công tác giảm nghèo nói riêng, nhằm từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, cận nghèo. Đồng chí Bùi Thị Bính, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện lồng ghép với phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia, hưởng ứng của người dân trong quá trình triển khai các hoạt động giảm nghèo. Với quyết tâm “Mỗi người dân Quảng Ninh đều được hưởng thành quả tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối liên thông, tổng thể, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch, có tính động lực; tập trung đầu tư các công trình thực sự cấp bách, thiết yếu về y tế, giáo dục, viễn thông, nước sản xuất, nước sinh hoạt; thực hiện tốt các chính sách an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm sóc phụ nữ và trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, đảm bảo người dân ở các khu vực miền núi, hải đảo được hưởng tốt các dịch vụ công như người dân ở khu vực thành thị. Đồng chí Phạm Hồng Thắng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát Sau 2 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 0,41% (năm 2021) xuống còn 0,067% (năm 2022), giảm 1.268 hộ nghèo. Đến cuối năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; không có huyện nghèo, xã nghèo; có 1/13 địa phương (TP Hạ Long) không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 3/13 địa phương không còn hộ nghèo; 9/13 địa phương tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh đến hết năm 2021 đạt 52,5 triệu đồng, tăng 13,88% so với năm 2020. Trong chương trình công tác, Đoàn Giám sát đã làm việc tại UBND thị xã Quảng Yên và đi khảo sát thực tế 2 mô hình tại thị xã: Khảo sát việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Liên Hoa, có sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và chung tay của các hộ gia đình được hỗ trợ; mô hình chăn nuôi của anh Đồng Quang Cường, thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La (trong 10 năm, từ hộ cận nghèo, gia đình anh đã vươn lên thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương). Tiếp và làm việc với Đoàn tại thị xã Quảng Yên có: Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị xã Quảng Yên, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, lãnh đạo Phòng Nội vụ, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể.   Đoàn Giám sát làm việc tại UBND thị xã Quảng Yên Tại các buổi làm việc, Đoàn Giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào thi đua và các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, đặc biệt là các mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Việc phối hợp hoạt động giữa ba chương trình mục tiêu quốc gia, nỗ lực thu hẹp khoảng cách vùng miền, kết hợp nội dung phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc, vận động các nguồn xã hội hóa, sử dụng nguồn vốn ủy thác gắn với trách nhiệm các hộ vươn lên thoát nghèo, cách thức bồi dưỡng, xây dựng mô hình và lan tỏa nhân tố mới là các hộ tiêu biểu… Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với thị xã Quảng Yên. Đoàn cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm đến công tác phối hợp triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tham gia các phong trào thi đua, chung tay ủng hộ, hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bằng các hình thức phong phú, phù hợp, nâng cao nhận thức vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa; chú trọng hơn nữa đến việc khen thưởng theo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích, đóng góp cho các phong trào… Đoàn khảo sát việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Liên Hoa, thị xã Quảng Yên Đoàn khảo sát mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của anh Đồng Quang Cường, thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên Mai Hương

Phong trào thi đua ở Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV: Động lực để thành công

BTĐKT - Công ty Cổ phần Than Hà Tu tiền thân là Công ty Than Hà Tu,được Nhà nước giao tiếp quản năm 1955, chính thức thành lập từ 1/8/1960, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).   Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm và tặng quà cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Than Hà Tu (tháng 6/2023) Năm 2023, công ty được giao sản xuất trên 2,5 triệu tấn than, tiêu thụ trên 2,6 triệu tấn. Với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, trong điều kiện khai thác xuống sâu, không gian chật hẹp, với tinh thần “khó khăn gấp đôi, nỗ lực gấp ba”, công ty đã phát động chiến dịch 120 ngày đêm thi đua bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tiếp đó, công ty đã phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng an toàn, vệ sinh lao động” tại mặt bằng công trường bơm và làm đường, với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” và “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Ngay sau khi phát động, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị chủ động xây dựng phương án điều hành kế hoạch sản xuất hàng tuần, tháng, tổ chức sản xuất hợp lý để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng. Kết quả là:Chiến dịch 120 ngày đêm đã được thực hiệnmột cách toàn diện và hiệu quả. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh lập những kỷ lụcmới: Than nguyên khai đạt 1.298.000 tấn (đạt 120% kế hoạch); đáy moong đến ngày 30/6 đạt mức -155; than sàng 1.057.000 tấn (đạt 108% kế hoạch); than tiêu thụ 1.042.000 tấn (đạt 110% kế hoạch). Doanh thu 1.710 tỷ đồng (đạt 105% kế hoạch). Lương bình quân 12,8triệu đồng/người/tháng. Chiến dịch 120 ngày đêm với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, như tốc độ xuống sâu nhanh, trong khi công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, công ty phải vừa khai thác vừa tập trung cải tạo tầng bè khai thác. Lượng than tồn kho lớn, diện chứa than chưa đảm bảo cho việc ra than của tháng tiếp theo. Bộ phận kỹ thuật công ty đã xây dựng các giải pháp để quản lý các chỉ tiêu từ khâu thiết kế, thi công, nghiệm thu sản phẩm, phối hợp các bộ phận thông tin, báo cáo tiến độ thực hiện và tham vấn ý kiến cáccơ quan chuyên môn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để tháo gỡ khó khăn. Trong chiến dịch 120 ngày đêm, công ty đã có 50 tổ sản xuất đạt năng suất cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tiêu biểu nhưcác tổ:Máy xúc EKG11, EKG 9, PC6,PC 8, CAT 115, HD 101;khoan thủy lực 1 và tổ sàng 4…   Cán bộ, công nhân viên công ty tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Cùng với đó, phong trào thi đua đảm nhận các công trình việc khó được đẩy mạnh, nhằm tháo gỡ khó khăn như: Đăng ký tiến độ hoàn thành kế hoạch trước thời gian, hoàn thành vượt mức sản lượng; đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động; sửa chữa xe máy nhanh; đảm bảo chất lượng; các công trình cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt. Nét nổi bật trong chiến dịch là việc các đơn vị đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc cải thiện điều kiện lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh lao động. Trong “Tháng Công nhân”, 13/13 công trường, phân xưởng đã đăng ký và hoàn thành trên 20 công trình. Các công trình được triển khai khẩn trương và hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.Tiếp tục hưởng ứng “Chương trình 1 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, toàn công ty đã có 36 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong thời gian qua, công ty đã từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân viên, như lắp đặt bổ sung hệ thống điều hòa; các khu vực chế biến được lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi; cải tạo, nâng cấp trang thiết bị làm việc; trồng cây xanh bảo vệ môi trường; trang bị bình đá, quạt công nghiệp, bình giữ nhiệt, ô che nắng, tủ đá, tủ lạnh, téc nước và một số thiết bị thiết yếu phục vụsinh hoạt; bổ sung nước giải khát, khẩu phần ăn cho người lao động… Phong trào vănhóa- văn nghệ, thể dục - thể thao... được đẩy mạnh nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích sau giờ làm việc.   Công ty trao thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại khai trường sản xuất Hằng tháng, giám đốc công ty phối hợp cùng với Công đoàn khen thưởng, động viên trực tiếp, kịp thời các tổ sản xuất tại khai trường và nhà giao ca các đơn vị, nhằm động viên, thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất. Trong khí thế thi đua lao động, sản xuất sôi nổi, ngày 11/6/2023, công tyvinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vềthăm và tặng quà công nhân đang làm việc tại công trường. Thủ tướng đã hoan nghênh tinh thần làm việc của người lao động và yêu cầucông ty tiếp tục tổ chức sản xuất “3 ca, 4 kíp” đáp ứng nhu cầu than cho sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện. Cùng với đó, công ty phải bảo đảm an toàn trong sản xuất, sẵn sàng thích ứng trong mọi tình huống, bảo đảm phát triển bền vững. Đồng chí Nguyễn Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy công ty phấn khởi bày tỏ:Tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó cùng với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của người thợ mỏ, truyền thống của công ty 2 lần được phong tặng danh hiệu: "Anh hùngLực lượng vũ trang" và "Anh hùng Lao động"làm tiền đề, điểm tựa vững chắc để công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo”.   Anh Huỳnh

Thái Nguyên: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

BTĐKT- Trong thời gian qua, Đề án 06 của Chính phủ đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, đạt nhiều kết quả tích cực. Các sở, ngành, địa phương đã từng bước có nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đề án 06, lợi ích của việc chuyển đổi, số hóa các thủ tục hành chính... góp phần cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đồng bộ, hiệu quả. Công an phường Trưng Vương (TP. Thái Nguyên) đăng ký tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 cho người dân Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10/02/2023 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023. Kế hoạch đã xác định 19 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2023, gắn với trách nhiệm, thời gian hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời,tỉnh đã ban hành trên 30 văn bản để chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 theo Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là Chỉ thị số 05. Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; chỉ đạo kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại 9/9 huyện, thành phố, 177/177 đơn vị cấp xã; 2.245/2.245 tổ công tác tại các tổ dân phố, thôn, xóm. Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện 6 mô hình điểm Đề án. Về dịch vụ công, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công của Bộ Công an; thực hiện được 12/14 dịch vụ công của các bộ, ngành. Đến nay, hệ thống trang thiết bị, đường truyền phục vụ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 tại bộ phận một cửa tỉnh và cấp huyện đã bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hoàn thành xây dựng “Phần mềm số hóa và quản lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính”, hoàn thành tích hợp chức năng số hóa hồ sơ và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp gần 8.000 chữ ký số cá nhân chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan nhà nước của tỉnh, trong đó 100% cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được cấp và hướng dẫn sử dụng chữ ký số. 100% hồ sơ, dữ liệu đầu vào được số hóa, ký số và được cập nhật lên hệ thống. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thái Nguyên đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo hiển thị đủ 20 trường thông tin phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC. Thống kê mức độ sử dụng các loại dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn: Đã tiếp nhận 339.981 hồ sơ; đã xử lý xong 339.287 hồ sơ (trong đó, xử lý đúng hạn 338.202 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,68%); tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 78%. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh báo cáo hội sở chính cho phép chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, triển khai thử nghiệm giải pháp rút tiền tại cây ATM bằng thẻ căn cước công dân. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng: Mở tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, đồng thời có chính sách miễn, giảm phí khởi tạo tài khoản, phí giao dịch chuyển tiền, phí SMS… cho các đối tượng trên; mở tài khoản thanh toán đối với phụ huynh, học sinh, sinh viên.  Với nền tảng CCCD gắn chíp đã ứng dụng trên các lĩnh vực, tạo được kết quả nổi bật. Tỉnh có 222/222 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai thực hiện sử dụng thẻ CCCD gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Số CCCD được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực để đi khám, chữa bệnh là 1.167.227/1.189.968 (đạt tỷ lệ 98,1%); 11/11 cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện cấp giấy khám sức khỏe lái xe đã liên thông dữ liệu qua hạ tầng bảo hiểm xã hội. Cũng trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã cấp 7.247 dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe. Với vai trò thường trực triển khai thực hiện Đề án 06 tại các cấp, lực lượng công an đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP. Thường xuyên phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan để triển khai đầy đủ các nhiệm vụ của Đề án. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an toàn tỉnh đã thu nhận 84.764  hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, đến ngày 27/5/2023, đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chíp cho những người đủ điều kiện trên địa bàn (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ Công an); đã kích hoạt thành công 555.052 tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã triển khai, áp dụng các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay thế cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2023. Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên nền tảng số, mạng xã hội như: Zalo, facebook, C-ThaiNguyen, Thái Nguyên ID. Trong đó, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở các chuyên mục tuyên truyền về “Chuyển đổi số” với tần suất 4 số/tháng; chuyên mục “Hành trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”; chuyên mục “Hội nhập quốc tế”… Đã xây dựng, phát sóng 156 chuyên mục với trên 1.560 phút phát sóng truyền hình và 1.500 phút phát sóng phát thanh về Đề án 06; phát sóng 52 tin, 19 phóng sự, 2 tọa đàm, 8 phản ánh về Đề án 06 trên các chương trình thời sự… Đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án 06 trong các chương trình thời sự bằng cả tiếng Việt và các tiếng dân tộc thiểu số như: Mông, Dao, Tày... Những nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng như trên đã góp phần tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về Đề án 06. Tin rằng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, công cuộc chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ hoàn thành sớm mục tiêu đề ra. Tuệ Minh

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

BTĐKT - Sáng 4/8, tại thành phố Cần Thơ, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Quang cảnh Hội nghị Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương. Cùng dự hội nghị, có các đồng chí:Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ;Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành viên Hội đồng TĐKT của 5 thành phố. Về phía Ban TĐKT Trung ương, có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban; các đồng chí lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc Ban. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy và UBND các thành phố, cùng sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, các thành phố trong Cụm thi đua đã quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực; huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu đã đề ra. Phong trào thi đua yêu nước trong Cụm được triển khai với nhiều nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát với mục tiêu chính trị, phù hợp với từng địa phương, với sự chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Trung ương, Ban TĐKT Trung ương, lãnh đạo các thành phố. Qua đó, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, công tác TĐKT luôn được chú trọng, quan tâm, đảm bảo việc thực hiện khách quan, công khai, minh bạch. Trong đó, tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp được nâng lên, khen thưởng chuyên đề được quan tâm; công tác khen thưởng đột xuất được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, đề cao tính nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2023. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn của 5 thành phố đều tăng trên 3,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách của 5 thành phố đạt được 471.000 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính của các thành phố tiếp tục được duy trì cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các thành phố trong cụm đẩy mạnh và đến nay các thành phố có trên 29% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có trên 5% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hội đồng TĐKT 5 thành phố bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng thành phố để phát động và triển khai thực hiện sâu rộng nhiều phong trào thi đua đi vào thực tiễn, có giá trị thiết thực đối với cuộc sống của nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước nói chung và mỗi địa phương nói riêng. Thực hiện tốt các phong trào thi đua do trung ương và thành phố phát động, ngay từ đầu năm 2023, 5 thành phố đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là thi đua thực hiện 4 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025. Đặc biệt,ngoài các phong trào thi đua thường xuyên, 5 thành phố trong cụm cũng chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó trong từng ngành, lĩnh vực của thành phố: TP Hà Nội với phong trào thi đua do thành phố phát động như: “Sáng kiến, sáng tạo”, “ Kỷ cương hành chính”, “An toàn thực phẩm”, xây dựng “ Nông thôn mới”, “ Người tốt việc tốt”; TP Hồ Chí Minh thực hiện phong trào “Chính quyền số”, “Chỉnh trang và phát triển đô thị”; TP Hải Phòng thực hiện phong trào “Tăng thu ngân sách địa phương”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; TP Đà Nẵng thực hiện 73 phong trào thi đua theo chuyên đề; TP Cần Thơ thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính chủ đề “Dịch vụ công trực tuyến - nhanh chóng, dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi”. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm, các thành phố đã khen thưởng 23.735 tập thể, cá nhân, cụ thể: Cờ thi đua của UBND thành phố cho 1.092 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 3.013 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 329 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 19.117 tập thể, cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 58 tập thể; Huân chương các loại cho 39 tập thể, cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 84 tập thể, cá nhân. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thay mặt cho Hội đồng TĐKT Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của 5 thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023đã đóng góp vào thành tích chung của cả nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các đồng chí cấp ủy cần quan tâm, nghiên cứu, chỉ đạo sâu sắc công tác TĐKT. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và Nghị định số 91/2017/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT. Trong 6 tháng cuối năm 2023, các thành phố trực thuộc trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra năm 2023. Nhanh chóng thể chế hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương về cơ chế đặc thù để tạo sự đột phá và dư địa phát triển mạnh mẽ của mỗi thành phố, cần đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí chấm điểm thi đua. Các thành phố cần lựa chọn những nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa như lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, chuyển đổi số… để thi đua, nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội. Cần quan tâm phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để nhân rộng, khen thưởng kịp thời. Xuân Phúc

Trang