Phong trào thi đua

Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng kết công tác năm 2023

BTĐKT - Chiều 27/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Quang cảnh hội nghị Chủ trì hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ;  Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban, Thường vụ Đảng ủy Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo tại hội nghị Năm 2023, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc Ban đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tình hình tư tưởng chính trị ổn định, đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã và đang được hoàn thiện, tạo nền tảng thể chế thực hiện chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng. Các hoạt động, sự kiện lớn được tổ chức, góp phần lan tỏa những mô hình tốt ra toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng; sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được thực hiện nền nếp. Hoạt động của các đoàn thể tiếp tục được quan tâm, phát huy hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên thực hiện đúng quy định. Quy chế dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị được đảm bảo. Năm 2024, Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề ra phương hướng: Tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban gắn với thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể; thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, Quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đánh giá cao các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc vừa được khen thưởng; ghi nhận Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác Đảng năm 2023. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024, khắc phục các hạn chế còn tồn tại; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi đảng viên lan tỏa ra tất cả các công chức, viên chức, người lao động của Ban, thực hiện tốt các quy định của Đảng nói chung, quy chế của Bộ, của Ban nói riêng trong việc thực thi công vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cố gắng phát hiện ra các vấn đề còn sai sót để kịp thời uốn nắn; tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; đoàn kết xây dựng Đảng bộ Ban đạt trong sạch vững mạnh. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu các ý kiến do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đã chỉ đạo, đồng thời cho biết Đảng ủy Ban sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024; tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Nhân dịp này, Đảng ủy Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023. Phương Thanh          

Đồng lòng vượt khó, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao

BTĐKT - Sáng 27/12, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Toàn cảnh hội nghị Chủ trì hội nghị, có các đồng chí: Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng III, Chủ tịch Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các phòng, đơn vị, trưởng các đoàn thể thuộc Ban, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo tại hội nghị Năm 2023, trước bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn chung, đặc biệt là việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban và các phòng, đơn vị trong Ban cũng như của toàn ngành Thi đua, khen thưởng, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Ban đã chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tham mưu, xây dựng hoàn thiện thể chế, các văn bản quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng, điển hình là việc xây dựng, hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành 2 nghị định và 2 thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; ban hành văn bản gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng… đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đôn đốc các cụm, khối thi đua triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 và trình khen thưởng các đơn vị được bình xét, suy tôn xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu cụm, khối; triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Hội đồng; xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)… Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc được tổ chức trang trọng ngày 11/6/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị. Ban đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng tại các bộ, ban, ngành, địa phương, đặc biệt trọng tâm là đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện công tác thẩm định hồ sơ trình khen thưởng kịp thời, đúng quy định, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ban, ngành, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng theo đúng kế hoạch. Triển khai kịp thời các nội dung công việc liên quan công tác tổ chức, cán bộ, ổn định các hoạt động của cơ quan sau quá trình chuyển đổi bộ máy tổ chức. Thực hiện công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động của Ban; xử lý công việc về cơ bản đảm bảo theo đúng quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015… Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo tại hội nghị Năm 2023, hoạt động của Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp tục thể hiện được vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn, có nhiều nội dung hoạt động được đổi mới, hiệu quả; đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh; các hoạt động chăm lo chính sách, chế độ đoàn viên công đoàn được thực hiện tốt. Tư tưởng và đời sống đoàn viên công đoàn cơ bản ổn định, tạo tinh thần đoàn kết trong công tác. Hầu hết, đoàn viên công đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thời gian qua, góp phần vào thành tích chung của Ban trong năm 2023. Đồng chí đề nghị năm 2024, tập thể Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; tham mưu tổng kết thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và trình Bộ Chính trị xem xét ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã đi vào cuộc sống và các phong trào mới; tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học. Cùng với đó, tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”. Đôn đốc các cụm, khối thi đua; các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, phát động các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt công tác pháp chế, thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Bằng khen của Bộ Nội vụ tặng các tập thể, cá nhân Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Giấy khen của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng các tập thể Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tặng các cá nhân Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Ban tặng Giấy khen cho đại diện các tổ công đoàn Để ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có các quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Trong đó, 1 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 3 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”, 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 4 tập thể và 22 cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng ban; 7 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 86 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; 3 tập thể và 14 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Ban. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua năm 2024 Tại hội nghị, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua năm 2024, tiếp tục thực hiện chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”. Đại diện các phòng, đơn vị thuộc Ban ký kết giao ước thi đua Phương Thanh

Ninh Thuận: Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

BTĐKT - Ngày 21 - 23/12, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2026 tại tỉnh Ninh Thuận. Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát có các đồng chí: Trần Hải, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh… Đoàn Giám sát làm việc với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Thuận Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, qua hơn 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác giảm nghèo bền vững đã được các ngành, các cấp và các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình ở các cấp được thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư đã góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các chính sách giảm nghèo như tạo điều kiện về vay vốn, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, phương tiện thông tin... được giải quyết, hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo việc làm, nâng cao dân trí và thu nhập cho người dân. Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đến nay đã trở thành một phong trào sâu rộng, thu hút được sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức và tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, phong trào tiếp tục lan tỏa trong toàn xã hội bằng những nghĩa cử cao đẹp và việc làm thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh: Giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng vì dịch bệnh Covid-19 bằng việc lập cây ATM phát gạo miễn phí cho người nghèo hay thành lập “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu và khẩu trang để phòng, chống dịch cho nhân dân... Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Ninh Thuận đã giảm từ 7,82% năm 2021 xuống còn 5,93% năm 2022, tỷ lệ giảm 1,89%, đạt 126% chỉ tiêu UBND giao (1,5%/năm), riêng huyện nghèo Bác Ái giảm 5,28%. Trong thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình giảm nghèo bền vững, nhiều gương điển hình, nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, đã giúp cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được trong thực hiện phong trào tại tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể trong mô hình chuỗi giá trị, việc ban hành đồng bộ và cụ thể các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện, việc triển khai mô hình giảm nghèo bền vững tại từng xã, phường… Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của tỉnh, Đoàn Giám sát đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức đa dạng, sát thực tiễn, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời phát hiện, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo nguyên tắc thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó; quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng để góp phần tham mưu xây dựng quy định, quy chế, triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua, thẩm định khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định. Anh Thành Lai Chu, Giám đốc Hợp tác xã Sơn Phát, thôn xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc giới thiệu về “Mô hình giảm nghèo bền vững hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị cây nha đam” Các thành viên Đoàn Giám sát chụp ảnh lưu niệm tại Hợp tác xã Sơn Phát Trong chương trình công tác, Đoàn Giám sát đã tham quan, khảo sát “Mô hình giảm nghèo bền vững hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị cây nha đam” tại thôn xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. Mô hình do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh làm chủ đầu tư, Hợp tác xã Sơn Phát của anh Thành Lai Chu, dân tộc Chăm chủ trì. Có 32 hộ nghèo, cận nghèo (là người dân tộc Raglai) tham gia dự án. Dự án đã góp phần phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm cho 300 lao động thường xuyên tại địa phương. Ông Hùng Ky (bên trái), Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận giới thiệu mô hình Đoàn Giám sát cũng tham quan, khảo sát “Mô hình trồng cây măng tây xanh” tại thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước. Đây là mô hình của tỉnh, thí điểm tại thôn Tuấn Tú, sử dụng nguồn vốn từ trung ương. HTX được giao giúp 24 hộ thoát nghèo trong 2 năm và hiện nay đã hoàn thành. Nguyệt Hà

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên chung tay vì người nghèo

BTĐKT - Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu hút sự tham gia tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân. Phong trào không chỉ nhân lên giá trị truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc mà còn tạo động lực giúp hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống, giúp các địa phương hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai trong toàn hệ thống MTTQ trong tỉnh trên quan điểm đồng hành giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao nhận thức, hành động thoát nghèo; hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn những điều kiện căn bản như: Nhà ở, việc làm, sinh kế, tham mưu với Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến 18/11 hằng năm... Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của phong trào, các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch thực hiện và được nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ năm 2021 - 2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 25,5 tỷ đồng. Ngoài những đơn vị ủng hộ trực tiếp vào quỹ, còn nhiều đơn vị trực tiếp tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết”, tặng quà dịp Tết Nguyên đán… Từ nguồn quỹ này, MTTQ Việt Nam các cấp tham mưu với ban thường vụ, cấp ủy và Ban Vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, trích Quỹ “Vì người nghèo” để cùng với nguồn ngân sách chăm lo Tết cho hộ nghèo; hỗ trợ gạo; thăm, động viên người mắc bệnh hiểm nghèo, gặp rủi ro đột xuất với số tiền hàng chục tỷ đồng. Năm 2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam về nhà ở”, đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ 104 tỷ đồng. Sau khi rà soát theo quy định, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ 713 hộ nghèo và 142 hộ nạn nhân chất độc da cam xây dựng, sửa chữa nhà ở. Mức hỗ trợ xây mới 80 triệu đồng/căn, hỗ trợ sửa chữa tối đa 40 triệu đồng/căn. Bên cạnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các thành viên của Mặt trận, nhiều tổ chức, cá nhân còn trực tiếp hỗ trợ theo địa chỉ, góp phần làm cho phong trào mang ý nghĩa và đạt hiệu quả cao hơn. Tiêu biểu như: Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, tổ chức chương trình đỡ đầu trẻ em mồ côi; các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động dạy nghề miễn phí, tạo việc làm cho người thuộc hộ nghèo... Cùng với thực hiện các chính sách của Nhà nước, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần giúp tỉnh thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Theo tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Hưng Yên còn 1,93%, giảm 0,62% so với năm 2021, vượt mục tiêu kế hoạch của UBND tỉnh đề ra. Nhằm bảo đảm việc thực hiện chính sách giảm nghèo, vận động, hỗ trợ hộ nghèo đúng quy định, từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra công tác tham mưu vận động xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại 5 huyện, 10 xã, thị trấn. Qua đó, nhằm phát hiện sai sót, chấn chỉnh, hướng dẫn các địa phương khắc phục; đồng thời, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư giám sát tốt việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của hộ nghèo, cận nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo để có biện pháp trợ giúp kịp thời. Thời gian tới, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục chủ động triển khai thực hiện phong trào; tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Rà soát, nắm chắc số lượng, hoàn cảnh cụ thể của từng nhóm đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, ưu tiên hỗ trợ phù hợp với khó khăn thực tế gắn với tiêu chí nghèo đa chiều, trong đó chú trọng hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, sinh kế. Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm việc hỗ trợ cho người nghèo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng. PV    

Đẩy mạnh không thanh toán tiền mặt trong trường học ở Ninh Bình

BTĐKT- Hưởng ứng phong trào chuyển đổi số, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Bình đã tích cực triển khai thực hiện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học. Việc này tạo sự minh bạch trong thu, chi tài chính của nhà trường, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong toàn ngành. Các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt Để triển khai thực hiện việc thanh toán các khoản thu trong nhà trường không dùng tiền mặt, ngay từ đầu năm học, thông qua các cuộc họp giữa nhà trường với Ban đại diện phụ huynh học sinh, giữa cô giáo chủ nhiệm với phụ huynh học sinh cũng như trao đổi trên các nhóm của lớp, của trường, Trường Tiểu học Trần Phú (thành phố Tam Điệp) đã triển khai cụ thể, chi tiết chủ trương của ngành GD&ĐTđối với việc thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học. Cô giáo Đỗ Thị Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú cho biết: Năm học 2023-2024, trường có trên 1.500 học sinh ở 36 lớp. Những năm học trước, mỗi khi thu học phí và các khoản thu dịch vụ trong nhà trường nhưtiền điện, tiền nước, tiền gửi xe, vệ sinh môi trường... đều mất khá nhiều thời gian của giáo viên và cả cha mẹ học sinh cũng như nhà trường. Không chỉ tốn nhiều thời gian cho việc thu nộp, kiểm đếm, lên danh sách học sinh đã đóng nộp, còn có tình trạng tiền thừa thiếu, nhầm lẫn, tiền giả... hoặc rơi mất khi phụ huynh đưa cho con đến trường nộp học. Theo cô Loan, thực hiện mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học trên địa bàn, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức thực hiện... Nhà trường đã ký kết với ngân hàng thương mại trên địa bàn để sử dụng dịch vụ, quy trình thực hiện được hướng dẫn tỉ mỉ, có số điện thoại của đại diện ngân hàng nhằm giúp các phụ huynh thực hiện thuận lợi nhất. Với việc tích cực tuyên truyền, nhận thấy sự tiện lợi của hình thức không dùng tiền mặt, năm học 2023-2024, tại Trường Tiểu học Trần Phú, đã có trên 70% phụ huynh học sinh thực hiện quy định này. Nhà trường cũng vẫn thực hiện song song hình thức thu bằng tiền mặt đối với những phụ huynh chưa đăng ký sử dụng thẻ ngân hàng hoặc không sử dụng các dịch vụ chuyển tiền theo hình thức trực tuyến. Tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Ninh Bình), việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt cũng được nhà trường tuyên truyền thực hiện từ 4 năm học trước, ban đầu chỉ có khoảng 20% phụ huynh tham gia. Đến năm học 2022-2023, nhà trường đã có gần 100% phụ huynh học sinh thực hiện quy định này. Thầy giáo Đỗ Văn Tự, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, việc thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu của xã hội hiện đại. Đây cũng là một nội dung hướng đến trong quá trình xây dựng trường học thông minh, tận dụng tối đa công nghệ số trong điều hành, quản trị nhà trường. Trường luôn có trên 1,5 nghìn học sinh theo học, việc nộp tiền qua tài khoản nhà trường đã giảm đáng kể thời gian và công sức cho giáo viên, giúp giáo viên chuyên tâm vào việc giảng dạy. Chị Nguyễn Thanh Nhàn, phụ huynh con học khối 1 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng chia sẻ: Trước khi nộp các khoản thu, tôi được họp phụ huynh thông báo rõ ràng các khoản chi phí cần phải nộp. Sau đó, các khoản thu cũng được giáo viên chủ nhiệm gửi trên nhóm zalo của lớp, tổng số tiền của từng học sinh, để các phụ huynh nộp và đối chiếu với các khoản mà mình phải nộp cho con... Ở lớp con tôi, 100% các phụ huynh đều thực hiện nộp qua tài khoản và chỉ trong 1 -2 ngày là hoàn thiện cho giáo viên chủ nhiệm. Có thể thấy, hiện nay, việc thanh toán không dùng tiền mặt mang lại rất nhiều lợi ích, như: Giúp tiết kiệm thời gian, không cần làm thủ công về công tác đối soát, kiểm tra tiền học phí, tiền đóng góp của học sinh... Tất cả đều được thực hiện tự động, giúp giảm rủi ro phát sinh trong các giao dịch tiền mặt như thừa thiếu, nhầm lẫn, tiền giả, rách hỏng... Tuy nhiên, thực tế việc thanh toán không dùng tiền mặt là câu chuyện phải phù hợp với phụ huynh và điều kiện thực tế tại các địa phương. Do đó, tại nhiều nhà trường, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các nhà trường vẫn tiến hành song song việc thu tiền trực tiếp và trực tuyến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn do thói quen sử dụng công nghệ của phụ huynh. Đồng thời, việc triển khai thực hiện các giải pháp số hóa phải thông qua nhiều phần mềm, nhiều ứng dụng trực tuyến... dẫn đến rườm rà, khó hiểu, khó nhớ đối với phụ huynh học sinh, đòi hỏi có quá trình và từng bước thực hiện. Để thúc đẩy quá trình không dùng tiền mặt trong trường học, bước vào năm học 2023-2024, ngành GD&ĐTNinh Bình đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cụ thể như: Tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm các khoản thu, kết nối thanh toán không dùng tiền mặt cho kế toán trong các đơn vị trực thuộc sở; ban hành các văn bản về việc tiếp tục đẩy mạnh thanh toán học phí và các khoản dịch vụ giáo dục theo phương thức không dùng tiền mặt. Trong  đó, SởGD&ĐTyêu cầu các cơ sở giáo dục cần lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp phù hợp, đa dạng hóa các kênh thanh toán để phụ huynh có nhiều lựa chọn, thuận tiện trong việc đóng các khoản phí; tăng cường quản lý, làm chủ dữ liệu, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin riêng tư cho phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐTcác huyện, thành phố cũng tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Nội dung gắn với nhu cầu thực tiễn, phù hợp về kỹ năng tổ chức, quản lý các hoạt động dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến; kỹ năng thiết kế bài giảng E-Learning, video bài giảng, thiết bị dạy học số; kỹ năng quản lý, triển khai có hiệu quả các phần mềm quản trị trong cơ sở giáo dục, nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin... Hiện các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao. Việc mở rộng thu học phí không dùng tiền mặt giúp minh bạch hóa các khoản thu trong trường học, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong trường học. Bảo Linh

Nông dân Ninh Bình thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

BTĐKT - Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, hỗ trợ, tạo động lực cho các hội viên, nông dân vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Đinh Hồng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) tỉnh Ninh Bình cho biết: Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp HND trong tỉnh triển khai sâu rộng và trở thành điểm nhấn trong công tác hội và phong trào nông dân. Nhằm tạo hiệu ứng, sức lan tỏa cho phong trào, các cấp Hội nông dân đã chú trọng tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua đó, góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, động viên hội viên, nông dân hăng hái tham gia phong trào. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tích cực xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào đã có gần 3.600 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2022 còn 2,36%.   Đồng chí Nguyễn Minh Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Nông dân Việt Nam xuất sắc và đại diện Hợp tác xã tiêu biểu năm 2023 Trong quá trình triển khai phong trào, HND dân các cấp luôn gắn với việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra; xây dựng các mô hình, nhãn hiệu sản phẩm, sản xuất các sản phẩm đặc trưng, đặc sản để phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Đến nay, các mô hình kinh tế tập thể, mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đặc biệt là chuỗi cửa hàng nông sản an toàn đều duy trì, hoạt động có hiệu quả và khẳng định rõ vai trò của Hội nông dân trong việc vận động nông dân tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. “Từ năm 2017 đến nay, các cấp HND đã vận động hội viên thành lập được 78 hợp tác xã, 133 tổ hội nghề nghiệp, 331 tổ hợp tác. Các tổ chức kinh tế tập thể này hoạt động đa ngành nghề; xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường”, ông Thái chia sẻ. Cũng trong 5 năm qua, toàn tỉnh có trên 29,7 nghìn hộ nông dân các cấp đạt danh hiệu “Hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” và 317 mô hình giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2022, tỉnh có 334 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Những tấm gương tiêu biểu Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong triển khai thực hiện. Điển hình là ông Bùi Đức Thịnh (xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn) hàng năm có doanh thu gần 4 tỷ đồng nhờ áp dụng chuyển đổi số trong nuôi cá nước ngọt và trồng cây ăn quả trên diện tích 2,6 ha. Năm 2014, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng của huyện Gia Viễn, ông Thịnh nhận thấy, thổ nhưỡng của gia đình nằm ở vị trí trũng nên trồng lúa cho hiệu quả kinh tế kém; sau khi bàn bạc với gia đình, ông Thịnh mạnh dạn đầu tư chuyển đổi 2,6 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả. Trong đó, diện tích mặt nước là 1,6 ha để nuôi cá thương phẩm chủ yếu là cá trắm đen và trắm cỏ và 1 ha trồng bưởi, cây ăn quả, cỏ làm thức ăn cho cá. Nhằm tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ông Thịnh lựa chọn áp dụng công nghệ cao vào việc nuôi trồng thủy sản. Ao nuôi là ao nổi, láng xi măng với đầy đủ hệ thống máy bơm, sục khí, đẩy nước, máy bắn thức ăn… tất cả được kết nối với hệ thống điều khiển tự động, có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh. Giờ đây, mỗi năm, ông Thịnh thu 1 lứa cá, sản lượng từ 40 - 60 tấn, cho doanh thu từ 1,5 - 3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 700 triệu - 1 tỷ đồng. Ngoài nuôi cá, ông Thịnh còn sở hữu hàng chục gốc bưởi diễn, mít Thái đang thời kỳ ra quả bói, hứa hẹn cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2015, nhận thấy nhiều người dân muốn học tập kinh nghiệm và chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình nuôi trồng thủy sản, ông cùng một số nông dân khác thành lập nên Hợp tác xã dịch vụ, thương mại và nuôi trồng thủy sản Gia Hòa để hỗ trợ nhau làm ăn, chia sẻ kỹ thuật, kết nối với các doanh nghiệp trong việc cung ứng cám, thuốc thú y thủy sản cũng như tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh tế cho các thành viên. Với những kết quả đã đạt được, ông Thịnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là một trong 100 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023”; Hợp tác xã dịch vụ, thương mại và nuôi trồng thủy sản Gia Hòa là 1 trong 63 hợp tác xã tiêu biểu năm 2023. Cùng với đó, mô hình cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ Thịnh Vượng của bà Lương Thị Thịnh (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư) với doanh thu 5 tỷ đồng/năm là mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương. Mô hình này đã tạo việc làm cho 7 lao động với mức lương được trả từ 8 - 12 triệu đồng/tháng. Bà Thịnh Bà Thịnh cũng là người vận động, thành lập Tổ hợp tác sản xuất chế tác đá mỹ nghệ xã Ninh Vân với 35 thành viên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Bà Thịnh cũng là một trong hai “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023” của tỉnh Ninh Bình được biểu dương tại Hội nghị biểu dương nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023. Theo ông Đinh Hồng Thái, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng. Bởi đây là những tấm gương sáng, là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt các phong trào thi đua. Đồng thời, các cấp Hội nông dân chủ động, trách nhiệm trong việc hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi thông qua các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ về vốn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản... giúp nông dân vững tin hơn trong quá trình hội nhập và phát triển. Tùng Chi    

TP Hải Phòng thi đua nước rút thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

BTĐKT - Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, thành phố Hải Phòng phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Toàn thành phố phát huy nội lực, đồng lòng thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và chủ đề hành động năm 2023 của thành phố "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số". Hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Phong trào thi đua được phát động với mục đích đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong việc thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 của thành phố. Thành phố yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp; có trọng tâm, trọng điểm; khen thưởng chính xác đúng đối tượng. Nội dung của phong trào thi đua được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố, tập trung vào những nội dung: Thi đua triển khai cao điểm việc thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; thực hiện hiệu quả chủ đề hành động năm 2023 của thành phố. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức phát động thi đua thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Quyết liệt thực hiện các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, vướng mắc về giải phóng mặt bằng để thu hút các dự án đầu tư. Tích cực triển khai quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch trọng điểm đặc biệt là các dự án đầu tư về cảng biển, cảng hàng không, khu, cụm công nghiệp, các dự án du lịch tại Đồ Sơn, Cát Bà, các khu đô thị, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, triển khai các thủ tục để lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chi tiết, đặc biệt các quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp, khu đô thị. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được triển khai phân bổ kinh phí và giải ngân theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ cả bốn khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua được thủ trưởng các đơn vị, địa phương, cụm, khối thi đua xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, kết thúc vào cuối năm 2023. Thành tích của phong trào thi đua là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm của tập thể, cá nhân. Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.  Được biết, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị và các cụm, khối thi đua của thành phố tổ chức ra quân, đăng ký thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc thù ngành nghề, lĩnh vực; ký kết giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước, gắn các phong trào thi đua với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo nên không khí thi đua sôi nổi và rộng khắp trên toàn thành phố, đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời. Từ hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 10,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước thực hiện 102.614,53 tỷ đồng, đạt 98,02% dự toán trung ương giao, đạt 88,12% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, trong đó: Thu nội địa ước thực hiện 42.500 tỷ đồng, đạt 135,66% dự toán trung ương giao, đạt 100% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 58.000 tỷ đồng, đạt 82,98% dự toán trung ương và Hội đồng nhân dân thành phố giao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của thành phố Hải Phòng xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính PARINDEX xếp vị trí thứ 2 với 90,09 điểm. Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của các cơ quan hành chính SIPAS xếp vị trí thứ 10 với 83,88 điểm. Chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp trong nhóm cao nhất gồm 15 tỉnh, thành phố với 43,063 điểm. Thành phố đã chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, quan tâm, chăm lo đời sống người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Thể thao thành tích cao thành phố tham gia thi đấu 98 giải thể thao trong nước và giành 432 huy chương các loại. Đoàn học sinh thành phố đạt thành tích cao tại các kỳ thi, trong đó có 3 huy chương và 1 bằng khen tại các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực; có 1 học sinh được vào vòng Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Cùng với đó, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng được đẩy mạnh. Vũ Thị Hương  

Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên quê hương Bến Tre

BTĐKT - Phong trào Đồng Khởi năm 1960 đã đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng như ngọn cờ đầu, có một vị trí xứng đáng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Với thắng lợi của phong trào Đồng Khởi và thắng lợi của Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, Bến Tre đã vinh dự được trung ương tuyên dương, phong tặng danh hiệu 8 chữ vàng “Anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy”. Để khơi dậy tinh thần "Đồng Khởi" trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào Đồng Khởi trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nhiệm kỳ qua, Bến Tre luôn phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nhằm khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết và phát huy tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên, sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất và chiến đấu của mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và mỗi người dân; phấn đấu xây dựng quê hương Đồng Khởi phát triển nhanh, bền vững. Tiếp nối và phát huy tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” của các nhiệm kỳ trước, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, tạo được sự quyết tâm, đồng thuận cao, tích cực, hăng hái thi đua trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, khơi dậy được khí thế của phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”; theo đó đã hình thành nhiều phong trào hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Ở từng nội dung có chọn đơn vị điểm thực hiện để tập trung lãnh đạo, rút kinh nghiệm chung và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Sau 3 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã tạo được sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, từ đó đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “... xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Nội dung thi đua được thực hiện theo phương châm “Hai chân - Ba mũi" được xác định đây là nhiệm vụ then chốt, bao trùm, quyết định sự phát triển của tỉnh nên được tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định, theo dõi, nắm chắc tình hình, thông tin nhiều chiều, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát thực, kịp thời giáo dục, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, quyết tâm đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. “Hai chân” bao gồm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đảm bảo phù hợp với từng vị trí công tác trong thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân để thực hiện tốt vai trò nêu gương và hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Phát triển kinh tế - xã hội: Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với thực tiễn đã giúp cho đời sống người dân được cải thiện. Phát huy những thành quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 4798/KH-UBND, ngày 01/8/2022 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025 triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều nội dung phong phú và hình thức đa dạng đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; nhất là việc duy trì chất lượng “xã đạt chuẩn nông thôn mới” và phấn đấu đạt tiêu chí “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, “xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”, “huyện đạt chuẩn nông thôn mới” và “huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” được các ngành, các cấp tích cực thực hiện. Năm 2023, tỉnh công nhận 15 xã nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; lũy kế toàn tỉnh có 95 xã NTM (trong đó có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu), 7 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 37 xã đạt 10 - 14 tiêu chí. Công tác phát triển đô thị được chú trọng và thực hiện nghiêm túc; hiện có 4 dự án đô thị đã chọn được nhà đầu tư, 1 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, 9 dự án đang xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, 20 dự án đã thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh danh mục dự án thu hồi đất, đang thực hiện các bước lập hồ sơ đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư. Công tác tổ chức lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu, chi tiết, khu chức năng, quy hoạch xây dựng đô thị, lập đề án công nhận các xã đạt chuẩn đô thị loại V được tập trung triển khai theo kế hoạch. Bên cạnh đó, phát triển các thành phần kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy kinh doanh và khởi nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực, tiếp tục tập trung thực hiện Đề án cơ cấu lại nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới và đầu tư phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn. “Ba mũi” bao gồm: Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, đồng hành và hỗ trợ cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thi đua xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp; Về huy động vốn đầu tư, phát triển hạ tầng: Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 22.720 tỷ đồng, tăng 13,4% so cùng kỳ, đạt 94,67% kế hoạch; tình hình cung cấp điện ổn định, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt; tình hình cấp nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt được tập trung thực hiện, đầu tư, nâng cấp mở rộng các nhà máy nước hiện có, kết nối mạng lưới cấp nước, chuyển nước ngọt từ các nhà máy có nước ngọt/độ mặn thấp đến mạng lưới cấp nước của nhà máy nước nơi có độ mặn cao, giúp trên 92.000 người dân tiếp cận nước ngọt sinh hoạt, được sự đồng thuận cao của người dân. Về phát triển nguồn nhân lực: Thực hiện tốt công tác quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý, trong đó chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiên tốt công tác tinh giản biên chế; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm đẩy mạnh, phát triển khoa học và công nghệ và ứng dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống của nhân dân, khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh.   Nội dung xây dựng điển hình để phát động thi đua và nhân rộng theo phương châm: “Học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”” được các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và từng giai đoạn, lựa chọn những điển hình tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, nêu gương và nhân rộng, tạo điều kiện để mô hình, điển hình phát huy tác dụng và là nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh đã tôn vinh và khen thưởng cho 75 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đặc biệt, tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tỉnh Bến Tre đã cử 14 điển hình tiên tiến tham dự hội nghị tại Hà Nội, trong đó có 1 điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU: Cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc xác định nhiệm vụ của ngành, của đơn vị để triển khai thực hiện theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” và việc chọn điển hình để thi đua, nhân rộng theo phương châm: “Học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình””. Một số đơn vị còn chậm ban hành kế hoạch và triển khai phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Kế hoạch phát động ở một số nơi còn chung chung, nội dung thi đua chưa xác định “Hai chân - Ba mũi” và nội dung xây dựng điển hình để đề ra tiêu chí thi đua cụ thể, nên việc tổ chức thực hiện chưa thực chất. Việc theo dõi, phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng xây dựng điển hình và nhân rộng chưa thường xuyên. Công tác phối hợp hoạt động tổ chức phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” của chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa thường xuyên và thiếu chặt chẽ, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” còn nhiều nơi chưa thật sự chuyển biến mạnh mẽ. Để phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị 01-CT/TU được thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao, nhận thức đầy đủ, nắm vững tinh thần, nội dung thi đua, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thực chất thì cần tập trung vào các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị 01-CT/TU; tập trung thực hiện các kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế, quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thứ hai, các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh, phối hợp hệ thống truyền thanh huyện, xã, báo, đài để phổ biến, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các “điển hình” để tạo sự lan tỏa về nội dung và ý nghĩa của phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trên Zalo, Fanpage, Website của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thứ ba, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tiếp tục căn cứ chỉ đạo của trung ương, của tỉnh để chủ động tổ chức thi đua, đăng ký thi đua, cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, hình thức với nhiều biện pháp và có sự đổi mới theo từng thời điểm, thời gian đoạn cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ và khả năng phấn đấu của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thứ tư, quan tâm công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng điển hình theo phương châm: "Học tập "điển hình", bắt kịp "điển hình", vượt qua "điển hình"" để bồi dưỡng, nhân rộng, hỗ trợ về tinh thần, giải pháp kỹ thuật và điều kiện vật chất để các điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện để kịp thời đánh giá tình hình, tìm ra nguyên nhân và giúp các đơn vị, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phong trào./.

Ninh Bình: Tích cực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

BTĐKT - Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đối với Ninh Bình, thực hiện tốt chủ trương này có ý nghĩa quan trọng. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình cho biết: Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò chiến lược của tỉnh, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời, chăm lo xây dựng, củng cố nền quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn. Trong đó, chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Khánh Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy cụ thể hóa thành nghị quyết lãnh đạo; UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác, đề án, đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Theo đó, KVPT tỉnh đã được xây dựng khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, cả về tiềm lực, thế trận và lực lượng, phù hợp với thế mạnh của địa phương. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện cả về chiều rộng, chiều sâu. Hệ thống chính trị ở các cấp ngày càng được củng cố, xây dựng vững mạnh về mọi mặt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. “Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với xây dựng KVPT ngày càng được nâng cao. Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng, hoạt động KVPT từng bước được hoàn thiện, vận hành đồng bộ, hiệu quả. Coi trọng việc xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với các tôn giáo, giải quyết hài hòa lợi ích và tạo điều kiện để tăng cường đoàn kết giữa các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên là người có đạo. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào “Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về an ninh trật tự”, “Sống tốt đời, đẹp đạo””, Đại tá Đinh Công Thanh nhận định. Cũng theo Đại tá Đinh Công Thanh, tiềm lực kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình có bước phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Năm 2022, tỉnh Ninh Bình thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa kiểm soát dịch COVID-19, vừa hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; là năm đầu tiên tỉnh tự cân đối ngân sách, điều tiết 9% ngân sách về trung ương, thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 24.300 tỷ đồng, tăng gấp 7,9 lần so với năm 2013. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn. Các đề án, dự án, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn của tỉnh đều có sự tham gia thẩm định nhằm bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh, gắn với quy hoạch xây dựng thế trận KVPT. Tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, vừa phục vụ dân sinh, vừa sẵn sàng chuyển đổi công năng phục vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống. Để sẵn sàng huy động nguồn lực, động viên ngành công nghiệp phục vụ cho KVPT, hệ thống hạ tầng cơ sở bưu chính viễn thông được xây dựng, phát triển mang tính lưỡng dụng cao; cải cách hành chính được đẩy mạnh (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 nằm trong tốp 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước). Tiềm lực văn hóa, đối ngoại có nhiều dấu ấn nổi bật, thông qua tổ chức thành công các hoạt động mang tầm quốc tế như Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak), Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Tỉnh đã đầu tư cải tạo hang động tự nhiên, xây dựng hệ thống các công trình quốc phòng, an ninh: Sở chỉ huy; căn cứ hậu phương; căn cứ hậu cần - kỹ thuật; hệ thống công sự, trận địa, đường cơ động; mua sắm trang bị, công cụ hỗ trợ và trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ… Đến nay, nhiều công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, cả về kinh tế và quốc phòng, an ninh: Dự án Quốc lộ 10 (Ninh Bình - Kim Sơn), dự án đường Bái Đính - Kim Sơn, dự án đường tỉnh lộ 477 (Gián Khẩu - Nho Quan), dự án đường 481 (Đường 10 - đê Bình Minh 2), tuyến đê Bình Minh 2, Bình Minh 3, hệ thống đường giao thông khu vực biên giới biển; các công trình phòng thủ biên giới biển; dự án cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển; thực hiện Đề án “Khai thác, phát triển năng lực du lịch huyện Kim Sơn đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030”. Cùng với đó, 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đang củng cố, tăng cường các tiêu chí về quốc phòng, an ninh. Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang được quan tâm xây dựng vững mạnh về mọi mặt, nhất là về chính trị; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Lực lượng bộ đội thường trực thường xuyên được củng cố, kiện toàn, biên chế tổ chức chặt chẽ đúng theo quy định. Lực lượng dân quân tự vệ được chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp. Ban CHQS đã thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, sự cố, phòng, chống cháy rừng và bảo vệ rừng, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa…, sửa chữa, xây dựng các công trình hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội, góp phần củng cố tổ chức đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, bảo đảm ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, Ban CHQS tỉnh đều tổ chức diễn tập KVPT ở các cấp và diễn tập chiến đấu trong KVPT ở cấp xã kết hợp với diễn tập phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chất lượng ngày càng được nâng lên. Hà Anh

Trang