Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025"
Tệp tin Tải về
Kích thước 474.78KB
Loại Quyết định
Loại tệp tin application/pdf