Quyết định số 1497/QĐ-Ttg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"
Tệp tin Tải về
Kích thước 3.41MB
Loại Quyết định
Loại tệp tin application/pdf