Phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
23/05/2024 - 10:42

BTĐKT - Sáng 22/5, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo "Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua". Hội thảo thuộc Đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu vai trò điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay”.

TS. Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm đề tài dự và chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo

Cùng dự có các Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Phạm Đức Toàn, Phan Văn Hùng; các chuyên gia trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm đề tài; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.