Diễn đàn

Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

TĐKT - Sáng 13/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chủ trì Hội nghị. Dự có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT tại 18 Nguyễn Du và thông qua các điểm cầu trực tuyến tại các đơn vị. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại hội nghị (ảnh: Thu Hương) Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ và từng đơn vị cơ sở. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được chú trọng và quan tâm hơn. Đặc biệt, trong những năm qua, lãnh đạo Bộ TT&TT luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo công tác TĐKT trong toàn ngành, trong đó hàng năm đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ để giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT ở các cấp nắm vững các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như nắm vững trình tự, nội dung, thủ tục lập hồ sơ trình xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định. Đồng thời hàng năm, Bộ trưởng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác TĐKT với mục đích đánh giá việc tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện các văn bản về công tác TĐKT cũng như nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh: Việc tổ chức tập huấn, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng là hết sức cần thiết nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ này. Đồng thời các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc tập huấn sẽ nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn ý nghĩa mục đích, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe bài giảng, kiến thức từ PGS.Tiến sĩ Nguyễn Thế Thắng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về: Tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay” và chuyên đề Phổ biến kiến thức pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; Phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 73/CT-BTTTT ngày 25/10/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 1423/QĐ-BTTTT ngày 15/9/2021 về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Ngành TT&TTđoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua, phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Phương Linh

Khối thi đua các bộ ngành tổng hợp góp ý dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi)

Chiều 10.12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Khối thi đua các bộ ngành tổng hợp đã tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và Trưởng ban Tổ chức cán bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Trịnh Xuân Ngọc đồng chủ trì. Tham dự tọa đàm có: đại diện Thường trực Ủy ban Xã hội, đại diện Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và đại diện các đơn vị thành viên thuộc khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp.  Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sau nhiều năm thực hiện, Luật Thi đua, khen thưởng đã đi vào cuộc sống, được các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả. Qua thực hiện Luật, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm, có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Luật cũng đã bộc lộ những hạn chế cần tiếp tục được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống. Tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Hiện nay, Ủy ban Xã hội đang tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba tới. Với thực tiễn phong phú trong công tác thi đua, khen thưởng tại khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp thời gian qua, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, tọa đàm có ý nghĩa thiết thực, đóng góp trực tiếp cho việc hoàn thiện dự thảo Luật.  Toàn cảnh tọa đàm Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: nguyên tắc thi đua, khen thưởng; các danh hiệu vinh dự nhà nước; tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua; thẩm quyền đề nghị thi đua, khen thưởng; hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng… Về tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở tại Điều 21, các đại biểu cho rằng, mục tiêu của thi đua là nhằm tạo động lực động viên mọi cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực tiễn cho thấy nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhưng vì không có sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học nên chưa được ghi nhận thành tích và động viện kịp thời. Do đó, dự thảo Luật nên bỏ quy định tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Tiêu chuẩn này chỉ nên áp dụng đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cao hơn như Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Trưởng ban Tổ chức cán bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Trịnh Xuân Ngọc Về thẩm quyền đề nghị khen thưởng, so với Luật hiện hành, dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn để xác định Chiến sỹ thi đua cơ sở là sáng kiến (bao gồm các giải pháp hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học). Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng thực tế cho thấy đây có thể là nguyên nhân khiến cá nhân là người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, doanh nghiệp… khó được đề nghị phong tặng doanh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bậc cao. Tiêu chuẩn sáng kiến cũng tạo sự mất cân bằng giữa các cá nhân làm việc tại các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu hoặc nghiên cứu khoa học với các cá nhân làm việc trong lĩnh vực khác. Do đó, chỉ nên coi sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học hoặc mưu trí sáng tạo trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu là một trong những cơ sở để xác định tiêu chuẩn bình xét, ngoài ra, cần nghiên cứu bổ sung các tiêu chuẩn khác để thay thế như tính tiêu biểu, nêu gương, động viên… bên cạnh việc đánh giá hiệu quả hữu hình của giải pháp, sáng kiến. Tặng quà cho các đại biểu Về khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Văn phòng Quốc hội nhất trí cao với việc bổ sung quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác thuộc các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại dự thảo Luật để phù hợp với hoạt động đặc thù của Quốc hội. Việc bổ sung quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách, các cơ quan của Quốc hội tại dự thảo Luật lần này và dự thảo Nghị định quy định chi tiết đã lấp khoảng trống pháp lý đối với thi đua, khen thưởng của đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, để công tác thi đua, khen thưởng có căn cứ thực hiện không chỉ đối với Quốc hội mà còn đối với HĐND các cấp, Văn phòng Quốc hội đề nghị quy định bổ sung thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong việc hướng dẫn về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu HĐND các cấp và các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện. Kết luận tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thảo luận; khẳng định các ý kiến đóng góp các đại biểu rất sâu sắc, toàn diện và sẽ được tổng hợp gửi cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì tiếp thu chỉnh lý để đóng góp thêm tiếng nói từ thực tiễn trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật. Theo daibieunhandan.vn

Khối thi đua các cơ quan Đảng TƯ: Đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong 04 đợt bùng phát dịch COVID-19, 14 cơ quan thuộc Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã chung sức, đồng lòng cùng các ban, ngành, đoàn thể... trong công tác phòng, chống dịch. Ngày 10/12, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Tọa đàm “Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phòng, chống đại dịch COVID-19”. Quang cảnh tọa đàm  Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong 04 đợt bùng phát dịch COVID-19, cùng với cả nước, 14 cơ quan thuộc Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã chung sức, đồng lòng cùng các ban, ngành, đoàn thể... trong công tác phòng, chống dịch. Hơn 5.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của toàn Khối đã tuân thủ triệt để việc thực hiện quy định “5K + tiêm vắc xin” của Bộ Y tế cũng như các quy định của địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Các hoạt động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch, hoạt động an sinh nhằm chia sẻ bớt khó khăn với các hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật trong đại dịch đã được các cơ quan trong Khối thực hiện tốt; gần đây nhất, là đóng góp kinh phí để mua khẩu trang, kim tiêm và quần áo bảo hộ trao tặng Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối thi đua đã và đang tiếp tục đề cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, sẻ chia cùng chung sức, chung lòng trên tinh thần “chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm, càng quyết tâm hơn nữa” như Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm để hoàn thành “mục tiêu kép” do Chính phủ đề ra, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nói. Tọa đàm có sự tham gia của đại diện 14 cơ quan thuộc Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương  Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan thuộc Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của cơ quan trong việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID - 19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; công tác tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về phòng, chống dịch; kinh nghiệm trong tổ chức công tác thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phòng, chống đại dịch COVID-19. Các đại biểu cũng dành thời gian đánh giá tác động của phong trào thi đua “Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phòng, chống đại dịch COVID-19” tới nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong điều kiện vừa thi đua hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; những thuận lợi, khó khăn cũng như những bài học kinh nghiệm, giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào./. Theo dangcongsan.vn

Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác cho đoàn viên, thanh niên Ban TĐKT Trung ương

TĐKT - Sáng 25/11, tại Hà Nội, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức chương trình nghe báo cáo viên thực tập báo cáo về nghiệp vụ công tác TĐKT. Dự Chương trình, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương; Đỗ Thuý Phượng, Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ I; Đoàn Trung Dũng, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban TĐKT Trung ương; các đồng chí trong BCH Chi đoàn, đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn. Báo cáo viên Phạm Thu Thủy trao đổi tại Chương trình Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Đoàn Trung Dũng, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban TĐKT Trung ương cho biết: Được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương, Chi đoàn tổ chức chương trình để các đoàn viên là báo cáo viên thực tập giảng về nghiệp vụ công tác TĐKT. Đây không chỉ là cơ hội để các đoàn viên là báo cáo viên rèn luyện thêm kỹ năng thuyết trình mà còn là dịp để các đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn nâng cao kiến thức chuyên môn, ôn lại quá trình lịch sử phát triển của ngành TĐKT nói chung và Ban TĐKT Trung ương nói riêng, cập nhật các vấn đề mới trong công tác TĐKT. Tại Hội nghị, báo cáo viên Phạm Thu Thủy, Chuyên viên chính Vụ III, một đoàn viên có quá trình công tác nhiều năm tại Ban TĐKT Trung ương đã trao đổi, chia sẻ với đoàn viên, thanh niên Chi đoàn về bức tranh toàn cảnh công tác TĐKT từ ngày đầu thành lập nước tới nay; điểm lại các dấu mốc lịch sử của ngành TĐKT và Ban TĐKT Trung ương. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên thấy được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành TĐKT và xác định được trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Phương Linh

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Kiểm tra, giám sát là một nhiệm vụ quan trọng của cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa (Ban Thi đua - Khen thưởng, nay là Sở Nội vụ), qua đó kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện đúng quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. Kết quả kiểm tra, giám sát là một trong những căn cứ quan trọng để bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng của đơn vị. Nhưng công tác kiểm tra, giám sát cũng cần kết hợp phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để vừa ghi nhận thành tích kịp thời, vừa tuyên truyền, nhân rộng, qua đó lan tỏa phong trào thi đua. Việc tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua là công việc cần được quan tâm, thực hiện thường xuyên; không thể đợi đến kỳ sơ kết, tổng kết mới thực hiện. Lãnh đạo UBND tỉnh tặng Bằng khen cho PGS TS Lê Thị Phương Ngọc tại Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 Xác định rõ tầm quan trọng của công tác này, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra từ năm 2018 đến năm 2021. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã tham mưu phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (theo dõi cụm, khối thi đua của tỉnh), thành viên Đoàn kiểm tra theo dõi, đi thực tế các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp (riêng năm 2020, 2021, do tình hình dịch Covid-19 nên triển khai kiểm tra qua hồ sơ một số cơ quan, đơn vị), trực tiếp gặp các gương điển hình tiên tiến để nắm cụ thể, chính xác những việc làm sáng tạo, hiệu quả cho cơ quan, đơn vị, sự lan tỏa trong cộng đồng,...từ đó có cơ sở thẩm định kết quả, tổng hợp báo cáo đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng. Hằng năm, Sở Nội vụ tham mưu lựa chọn từ 10% - 15% các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong tổng số 184 cơ quan thuộc 24 cụm, khối thi đua thuộc tỉnh để kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị. Đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy, khắc phục những mặt còn hạn chế, giúp các đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; đồng thời, kết hợp phát hiện điển hình tiên tiến qua kiểm tra, giám sát. Cụ thể, năm 2018, Đoàn kiểm tra, giám sát đã triển khai ở 14 cơ quan, đơn vị, phát hiện, đề nghị khen thưởng 5 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2019, Đoàn kiểm tra, giám sát đối với 18 cơ quan, đơn vị, phát hiện, đề nghị khen thưởng 27 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2020, Đoàn kiểm tra, giám sát đối với 10 cơ quan, đơn vị, phát hiện, đề nghị khen thưởng 8 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tặng Bằng khen cho Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc Phân viện Thú y miền Trung Sau khi các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã hướng dẫn các cụm, khối thi đua tổ chức trao thưởng nhân dịp sơ kết, tổng kết hoặc những ngày lễ, kỷ niệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Các gương điển hình tiên tiến được khen thưởng, tuyên dương tại hội nghị, đưa lên trang tin điện tử hoặc bảng vàng truyền thống, vinh danh (nếu có) của đơn vị. Những nhân tố mới, cách làm hay, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh bặng Bằng khen ghi nhận thành tích kịp thời và là cơ sở để chọn lựa các điển hình tiên tiến giới thiệu tham dự các hội nghị báo cáo điển hình tại Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Tiêu biểu như bà Lê Thị Như Phượng, kỹ sư nuôi trồng thủy sản, Giám đốc Công ty TNHH Phượng Hải Nha Trang thành công trong việc tìm tòi, nghiên cứu nuôi sinh sản 13 loài cá biển có giá trị kinh tế cao, giúp chủ động sản xuất được nguồn giống cá biển. Bà Phượng được bà con nuôi trồng thủy sản ví như “bà đỡ” cho ngư dân. Anh Phạm Đức Thanh, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang đã tự nghiên cứu, cải tiến xe gom rác trên bãi biển Nha Trang...  Một số cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đã được Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa giới thiệu và tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức tại Hà Nội.   Để nhân rộng cách làm, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã xây dựng văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, áp dụng và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kết hợp phát hiện điển hình tiên tiến, xuất sắc để động viên khen thưởng kịp thời. Trong văn bản hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hằng năm, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã lưu ý các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền trong các hội nghị ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng để nhân rộng sáng kiến; đồng thời đưa tin, bài tuyên truyền qua các hoạt động như: Ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua; kiểm tra, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng đột xuất,... tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Một số huyện, thị xã, thành phố (Vạn Ninh, Khánh Sơn,...) đã ban hành kế hoạch kiểm tra kết hợp phát hiện điển hình tiên tiến xuất sắc để động viên khen thưởng thuộc phạm vi của đơn vị. Điểm mới này cũng đã được chia sẻ với các Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; được Đoàn Thanh tra Ban Thi đua - Khen thưởng ghi nhận trong Thông báo kết luận thanh tra năm 2018 tại Khánh Hòa, được đề xuất, ghi nhận điểm cộng trong phần đánh giá điểm mới, cải tiến trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc Sở Nội vụ các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2020. Năm 2021, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục kiểm tra 19 cơ quan, đơn vị địa phương, doanh nghiệp (trong đó, kiểm tra trực tiếp 13 cơ quan, đơn vị; 6 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểm tra qua hồ sơ gửi về Sở Nội vụ do tình hình COVID-19 nên không đi kiểm tra trực tiếp), qua đó phát hiện, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến xuất sắc. Tính từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã có 53 tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhà khoa học, doanh nhân, cán bộ Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, tổ hợp tác, hợp tác xã... được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kết hợp phát hiện điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng những điển hình tiên tiến qua kiểm tra, giám sát kịp thời, thời gian tới, Sở Nội vụ Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới, nhân rộng cách làm hay nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.                                              Văn Ngọc Sen  Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

Bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Sáng 12/11, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác TĐKT. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban và 35 báo cáo viên là những lãnh đạo cấp vụ, lãnh đạo cấp phòng, quy hoạch cấp vụ, cấp phòng, chuyên viên chính của Ban TĐKT Trung ương. Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 1154/KH-BTĐKT ngày 14/5/2021 của Ban TĐKT Trung ương về xây dựng đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác TĐKT; Quyết định số 65-BTĐKT ngày 14/5/2021 của Trưởng ban về việc thành lập đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác TĐKT của Ban; Quyết định số 96/QĐ-BTĐKT ngày 16/7/2021 của Trưởng ban về việc bổ sung công chức tham gia đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác TĐKT của Ban. Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương nhấn mạnh: Xây dựng đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác TĐKT là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Ban TĐKT Trung ương trong năm nay. Luật TĐKT đã được ban hành và đi vào cuộc sống từ lâu, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc, vẫn có những cách nghĩ, cách hiểu chưa thống nhất. Nhu cầu tập huấn của các bộ, ngành, địa phương về công tác TĐKT rất lớn. Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ II bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên Đồng chí Phạm Huy Giang đề nghị đội ngũ báo cáo viên của Ban, là những đồng chí trực tiếp liên quan đến quá trình triển khai công tác TĐKT, thẩm định hồ sơ khen thưởng… cần nghiên cứu sâu, tìm hiểu kỹ hơn, trau dồi kinh nghiệm, tự hoàn thiện các kiến thức, kỹ năng để có thể truyền tải tốt nhất tới người nghe. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành TĐKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao vị trí, vai trò của công tác TĐKT nói chung và Ban TĐKT nói riêng. Quang cảnh Hội nghị Tập huấn Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ II đã trao đổi với đội ngũ báo cáo viên của Ban về những nội dung, kỹ năng cơ bản khi thuyết trình, tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT. Trong đó, lưu ý tới việc nắm vững kiến thức chuyên môn, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế bình tĩnh, tự tin khi báo cáo. Trong quá trình truyền tải, báo cáo viên phải thể hiện sự thân thiện, sử dụng kết hợp ngôn ngữ cơ thể, tăng cường giao lưu, trao đổi với người nghe… từ đó tạo sức hút đối với người nghe… Nguyệt Hà

Để phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” thực sự “thẩm thấu”

TĐKT - Chiều 10/11, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến Giải pháp tổ chức phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” tại công đoàn cơ sở. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thanh Hải chủ trì Tọa đàm. Đây là lần đầu tiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai tọa đàm trực tuyến với công đoàn cơ sở, kết hợp với việc truyền trực tiếp trên mạng xã hội facebook và Trang tin điện tử Công đoàn Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thanh Hải chủ trì Tọa đàm “Tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá 71 ngày thực hiện Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 01/9/2021 và Hướng dẫn số 33/HD-TLĐ ngày 12/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tổ chức và khen thưởng phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” tại các cấp công đoàn. Nhất là mong muốn được lắng nghe ý kiến của các công đoàn cơ sở để thấy được thực tiễn phong trào thi đua này đã “thẩm thấu” đến đâu và có những giải pháp tổ chức phong trào đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa trong thời gian tới.” – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh. Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Toản cho biết: Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phát động thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/9/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-TLĐ tổ chức phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm tuyên truyền, vận động, cổ vũ đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, đồng cam, cộng khổ, chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Đồng thời, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cả nước trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần chỉ đạo hiện nay của Thủ tướng “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Toản trao đổi hướng dẫn về các thủ tục khen thưởng cho người lao động tương tác qua mạng xã hội Tổng Liên đoàn cũng xác định việc triển khai phong trào là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được ưu tiên thực hiện ngay trong các cấp công đoàn với cách thức linh hoạt, phù hợp, dễ hiểu, dễ thực hiện; đảm bảo mục tiêu rõ ràng, nội dung thiết thực, sản phẩm cụ thể và đã ban hành Hướng dẫn số 33/HD-TLĐ ngày 12/10/2021 về tiêu chí thi đua và khen thưởng phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Qua 3 tháng kể từ ngày phát động, đến nay, 100% các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào. Nhiều công đoàn cơ sở đã chủ động triển khai với cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị, doanh nghiệp và yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Nhiều tập thể, cá nhân đã hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào, đạt nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là những tấm gương để lan tỏa, học tập. Tiêu biểu như tại Công ty Sakurai, thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi có hơn 13 nghìn công nhân lao động nhưng đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch Covid-19 cho tất cả người lao động; đồng thời đảm bảo quyền lợi hưởng nguyên lương cũng như đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho các đối tượng là người lao động thực hiện cách ly sau khi đi công tác từ vùng dịch trở về. 100% công nhân lao động của công ty đều đã hoàn thành 2 mũi vacxin phòng Covid-19… Do đó, đến nay Công ty chưa phát hiện F0 nào ở nhà máy và vẫn duy trì sản xuất bình thường. Hay tại Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), Công đoàn Công ty đã thành lập được 60 Tổ An toàn Covid-19 với 150 thành viên là các đồng chí là Tổ trưởng Công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các tổ, đội sản xuất. Các Tổ An toàn Covid-19 hoạt động tại công ty rất hiệu quả, mỗi thành viên trong tổ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân trong tổ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc. Đến nay, 100% lao động công ty được tiêm phòng vắc xin Covid-19 mũi 1, 70% lao động công ty được tiêm mũi 2. Vì vậy, dù công nhân Công ty Urenco thường xuyên phải làm việc tại môi trường có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao nhưng đến nay chưa có trường hợp nào bị nhiễm Covid-19… Còn tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (tỉnh Bình Dương), đã thực hiện tốt mô hình sản xuất 3 tại chỗ, tạo môi trường thân thiện để người lao động có điều kiện gắn kết, chia sẻ với nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh (giúp đỡ nhau cắt tóc)… Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận Tọa đàm Tại Tọa đàm, nhiều đại biểu là đại diện Công đoàn cơ sở cũng gửi đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như các đơn vị liên quan các đề xuất, kiến nghị như: Hỗ trợ kinh phí cho những lao động thu gom rác tại những khu cách ly tập trung; tiếp tục hỗ trợ bữa ăn cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp thực hiện sản xuất 3 tại chỗ... Ngoài ra, thông qua tương tác mạng xã hội, Tọa đàm cũng đã nhận được nhiều trao đổi liên quan đến việc yêu cầu hướng dẫn rõ hơn về các thủ tục, hồ sơ, tuyến trình, tiêu chuẩn xét khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài Nhà nước; một số trường hợp đặc biệt khi xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào này. Kết luận Tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 01/9/2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho gia đoạn khôi phục lại sản xuất, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới và nỗ lực trong những tháng còn lại của năm 2021. “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đòi hòi mỗi đoàn viên, công đoàn cơ sở phải thực hiện tật tốt Kế hoạch 130.” - Đồng chí Nguyễn Thanh Hải khẳng định. Các tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”  cần phải cụ thể hóa, làm rõ “mỗi đoàn viên công đoàn là một chiến sĩ” , “mỗi công đoàn là 1 pháo đài”… Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thanh Hải: Các cấp công đoàn cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện, giới thiệu các nhân tố điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; đồng thời cũng cần quan tâm đến những người có hoàn cảnh đặc biệt nhưng vẫn vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mai Thảo

Tọa đàm khoa học “Thi đua xây dựng tập thể kiểu mẫu và cán bộ trường Đảng mẫu mực”

TĐKT - Sáng 28/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tọa đàm khoa học “Thi đua xây dựng tập thể kiểu mẫu và cán bộ trường Đảng mẫu mực”. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối tới các đầu cầu học viện chính trị khu vực và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Tới dự tại đầu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Khối phó Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương. Về đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có đồng chí Thái Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ II. Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, PGS. TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Tọa đàm là dịp để đánh giá tình hình thực hiện trọng tâm phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025. Đồng thời, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu, rộng, đạt những kết quả thiết thực, tránh hình thức. Tọa đàm diễn ra theo hình thức trực tuyến Trong khuôn khổ Tọa đàm khoa học, qua những tham luận, trao đổi của các đại biểu chia sẻ cho thấy: Sau hai năm triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025, đã lan tỏa được những giá trị tích cực, tạo tiền để xây dựng giá trị đạo đức tốt đẹp của cán bộ trường Đảng trên phạm vi cả nước. Phát biểu tại Tọa đàm, PGS. TS. Vũ Thị Phương Hậu, Viện Văn hóa và Phát triển khẳng định tính cần thiết, thích hợp của việc xây dựng và triển khai thi đua xây dựng "Tập thể kiểu mẫu" và "Cán bộ trường Đảng mẫu mực". Bà cho rằng, phong trào ra đời vào thời điểm thích hợp, là hành động cụ thể để triển khai phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Thực tế hai năm qua đã chứng mình đây là một trong những cách thức để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, giảng viên, người lao động trong Học viện. TS. Ngô Thị Hải Anh, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Học viện cho biết: Hai năm qua, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc thực hiện bộ công cụ đánh giá mô hình "Tập thể kiểu mẫu" và "Cán bộ trường Đảng mẫu mực" đến các tập thể, cá nhân trong hệ thống Học viện, phong trào đã góp phần xây dựng một môi trường làm việc văn minh, hiệu quả, chất lượng; ở đó, sự ứng xử với công việc, với người, với mình được xác định dựa trên những giá trị cốt lõi của trường Đảng. Các tiêu chí của bộ công cụ cũng là cơ sở để bản thân mỗi cán bộ, đảng viên tự đề ra mục tiêu phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng trở thành người "Cán bộ trường Đảng mẫu mực”, góp phần xây dựng tập thể mình đang công tác trở thành "Tập thể kiểu mẫu". Tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ trong hệ thống Học viện đã ngày càng trở nên chuyên nghiệp, tận tâm và mẫu mực trong giao tiếp, ứng xử, không đi trễ về sớm, thực hành từ "làm hết giờ" sang "làm hết việc” để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc; chủ động phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người cán bộ trường Đảng trong việc chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan và địa bàn nơi cư trú; luôn đặt giá trị của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo tiến độ công việc chuyên môn theo kế hoạch đề ra, 100% đội ngũ cán bộ của Học viện đã thực hiện làm việc online song vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc từ công tác tham mưu hành chính, hậu cần đến nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hoạt động tổng kết thực tiễn, xây dựng các chuyên đề có chất lượng phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII; hoàn thành các báo cáo kiến nghị, kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ giảng viên của Học viện đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy trực tuyến, chú trọng tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Các đơn vị đã tích cực xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Trên cơ sở hưởng ứng các phong trào thi đua do Giám đốc Học viện phát động, bản thân mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống Học viện đã phát động các phong trào thi đua dựa trên đặc thù riêng của đơn vị với các nội dung cụ thể như: Không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; thi đua thực hiện giao tiếp ứng xử; tác phong chuyên nghiệp, làm việc khoa học, kỷ cương... thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tại Tọa đàm, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc hệ thống Học viện như: Các học viện trực thuộc 1,2,3, trường Chính trị Sơn La... đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai phong trào tại đơn vị mình. Đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trong thời gian tới. Mai Thảo

Hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19

TĐKT - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 2611/HD-BTĐKT ngày 6/10/2021 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19. Theo Hướng dẫn, việc khen thưởng phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Qua đó, khen thưởng tôn vinh, biểu dương, kịp thời các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những sáng kiến, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Đối tượng khen thưởng là các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, các cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và mọi tầng lớp nhân dân có thành tích trong tham gia phong trào thi đua phòng, chống đại dịch COVID-19. Trong đó, tập trung phát hiện, đề nghị khen thưởng: Cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại tuyến đầu; tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống đại dịch; tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền, cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch. Các hình thức khen thưởng gồm có: Huân chương Lao động; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Chiến công; Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Huân chương Lao động: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc; trên các lĩnh vực y tế, ngoại giao, giáo dục, đào tạo, văn hóa, tài chính, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông, hợp tác quốc tế, an sinh xã hội..., hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh và cứu chữa người bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang lập thành tích tiêu biểu xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Huân chương Chiến công: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang lập được chiến công xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Huân chương Dũng cảm: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm xung phong vào những nơi nguy hiểm do dịch bệnh gây ra nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong phạm vi cấp bộ, ban, ngành, tỉnh. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Để tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, được nêu gương trong toàn ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương: Để tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, được bộ, ban, ngành, địa phương ghi nhận. Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét chọn, đề nghị khen thưởng theo nguyên tắc “Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượnng thuộc phạm vi quản lý. Việc đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự, thủ tục đơn giản (quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ). Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo thủ tục đơn giản gồm 3 bộ (bản chính), gồm có: Tờ trình đề nghị khen thưởng của bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội (kèm theo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng). Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó thể hiện rõ thành tích, cấp độ và phạm vi ảnh hưởng của thành tích đối với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị căn cứ theo Hướng dẫn này, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưomg căn cứ đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và mức độ tham gia, đóng góp của các tập thể, cá nhân vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 để xét chọn, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng. Chú trọng khen thưởng các tập thể ở cơ sở, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phương Thanh

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận chính quyền theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021), 22 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2021), đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận chính quyền theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng". Tạp chí trân trọng đăng toàn văn bài viết của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (áo xanh) tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.   NHỮNG ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP THỜI GIAN QUA Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác dân vận. Tư tưởng về công tác dân vận của Người không chỉ đặt nền móng và kim chỉ nam cho đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; mà còn hàm chứa những giá trị, ý nghĩa nhân văn cao cả, sâu sắc. Người khẳng định: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; công tác dân vận là sợi chỉ đỏ, là nguyên tắc chiến lược xuyên suốt quá trình xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách đến tổ chức thi hành và kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.  Học tập, quán triệt và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo đến công tác dân vận nói chung, công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp nói riêng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng qua các nhiệm kỳ và các nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận của Đảng đều khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.   Trải qua 76 năm xây dựng đất nước, xây dựng chính quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác dân vận luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, dựa trên vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, bám sát thực tiễn của đất nước, đã đạt những kết quả rất tích cực, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đặc biệt, trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nhất là những năm gần đây, công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đúng theo quan điểm nhất quán của Đảng: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”.  Với trách nhiệm quản lý nhà nước trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đóng vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành chính sách, pháp luật; xây dựng cơ chế phối hợp với các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị và tổ chức thực hiện, đưa chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng “Chính phủ thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận bằng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện”, Chính phủ đã chỉ đạo rất sâu sát, quyết liệt công tác xây dựng pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tạo những điều kiện tốt nhất để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện các dự thảo chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xứng đáng là một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ lợi ích của Nhân dân.  Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp uỷ đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận.  (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong đó, cần thực hiện thật tốt 6 nội dung trọng tâm trong Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động để huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các tầng lớn nhân dân, các ngành, các cấp tham gia phòng, chống dịch; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội... Cần lôi cuốn, tập hợp, phát huy vai trò chủ động, tích cực của nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sao cho đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thực sự là động lực to lớn và mạnh mẽ để tập hợp, đoàn kết Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng xây dựng đất nước phát triển vững mạnh, Nhân dân hạnh phúc. Xác định nhiệm vụ quản lý nhà nước theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trở thành nền nếp hàng ngày của xã hội mới, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp đã ban hành các văn bản về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện dân chủ ở nơi làm việc; quy định và hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn để quy định rõ dân được biết, được bàn những vấn đề gì; phương thức tổ chức để cho dân biết và dân bàn như thế nào; dân được làm như thế nào và được kiểm tra ai, kiểm tra vấn đề gì, kiểm tra ở đâu… Kết quả to lớn và hết sức tốt đẹp đạt được là phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã đi vào thực tế cuộc sống, từng bước nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tác phong, nền nếp thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; tạo không khí dân chủ, cởi mở hơn trong từng loại hình cơ quan, đơn vị cơ sở cũng như toàn xã hội; quyền dân chủ của người dân được tôn trọng, mở rộng. Dân tin Đảng, Đảng tin dân, kính trọng Nhân dân, học hỏi Nhân dân, phục vụ Nhân dân đã thành phong trào rộng lớn, lan tỏa rộng khắp, thành nếp nghĩ và lối sống hàng ngày, góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.  Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị”, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả cao với các cơ quan của Đảng, Quốc hội và HĐND, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp để vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản về tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tiêu biểu là Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; thường xuyên gặp gỡ và đối thoại với các tầng lớp nhân dân để lắng nghe tâm tư, kịp thời có giải pháp giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương đã ký kết Chương trình phối hợp về triển khai, thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021; trên cơ sở đó, Ban Cán sự đảng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy về thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016 - 2021; các năm 2018, 2019 được Ban Dân vận Trung ương xác định chủ đề là “Năm dân vận chính quyền” để hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện trên cả nước...  Sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương còn thể hiện qua việc phân công lãnh đạo Chính phủ và người đứng đầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương trực tiếp phụ trách công tác dân vận. Cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đều ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác dân vận để không ngừng nâng cao nhận thức về công tác dân vận; đẩy mạnh các mô hình “Dân vận khéo” lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện văn hóa công sở; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn; thu hút, tập hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đã bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống dịch COVID-19 để triển khai thực hiện và vận động Nhân dân cả nước phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay, chung sức ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Công tác dân vận chính quyền trong bối cảnh dịch COVID-19 cho thấy, cùng với vacxin y tế thì chúng ta đã huy động được từ nhân dân nguồn “vacxin vật chất” (tiền, vật tư trang thiết bị, lương thực, thực phẩm...) và “vacxin tinh thần” (những tấm gương tập thể và cá nhân người tốt, việc tốt, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài chung sức, chung lòng phòng, chống dịch COVID-19). Những bài học kinh nghiệm đúc rút từ thành công trong công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng và tinh thần đoàn kết và nghĩa cử cao đẹp của đồng bào ta trong bối cảnh muôn vàn khó khăn do dịch COVID-19 thêm một lần nữa nhắc nhở chúng ta về lời dạy của Bác Hồ: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” và cần luôn ghi lòng tạc dạ rằng: “Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa - tài sản tinh thần vô giá cần phải giữ gìn và phát huy”. Với quyết tâm, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân cả nước, chúng ta tin tưởng chắc chắn sẽ thành công trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Những kết quả tiêu biểu nêu trên đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trân trọng ghi nhận, khẳng định: “Tiếp tục nâng cao nhận thức về đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần tạo đồng thuận, tăng cường mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng”.  Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao đổi với các lực lượng tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại tỉnh Vĩnh Phúc.   NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG THỜI GIAN TỚI  Phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả tốt đẹp trong thời gian qua, việc tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận chính quyền các cấp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: Một là, nâng cao hơn nữa nhận thức của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp nói riêng.  Nghị quyết Đại hội XIII đã chỉ rõ cần “tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận”. Quán triệt quan điểm chỉ đạo này, Chương trình công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp phải chú trọng hơn nữa việc nâng cao nhận thức của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở để tạo chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng cơ quan, tổ chức và người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Nâng cao nhận thức về công tác dân vận phải thể hiện trước hết bằng việc xây dựng chương trình công tác dân vận của từng bộ, ngành, địa phương theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”, “đưa chính trị vào giữa dân gian”… để đảm bảo nội dung và giải pháp, lộ trình và biện pháp đảm bảo thực hiện phù hợp với chức  năng, nhiệm vụ, công tác chuyên môn, đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Kết quả tổ chức thực hiện chương trình công tác dân vận phải được coi là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá và xếp loại tập thể chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm và cả nhiệm kỳ. Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng các ứng dụng, phương tiện hiện đại trên không gian mạng, mở rộng các kênh thông tin, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng để cung cấp kịp thời thông tin, giải thích chính sách, pháp luật, tạo đồng thuận trong Nhân dân.  Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chương trình công tác dân vận của từng bộ, ngành, địa phương phải gắn với tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin về công tác dân vận trong cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; nắm sát tình hình Nhân dân, nhất là những bức xúc trong Nhân dân và những kiến nghị của cử tri. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải sâu sát cơ sở để nắm chắc tình hình và diễn biến tâm lý của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các tình huống bất thường xã hội có thể xảy ra; người đứng đầu phải trực tiếp tiếp công dân và chỉ đạo việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo để giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, đề xuất chính đáng của Nhân dân.  Hai là, khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ về phương hướng, giải pháp tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành những chính sách, pháp luật cụ thể, bảo đảm mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với lợi ích và nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phát huy được vai trò tích cực, chủ động của Nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích thiết thân của Nhân dân. Theo hướng này, cần ưu tiên nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức thi hành việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (tích hợp và pháp điển hóa cả 4 nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở) để ban hành vào thời điểm thích hợp. Đồng thời, tổ chức đánh giá, tổng kết Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” để nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến về việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của Nhân dân, về hoạt động giám sát và phản biện xã hội để thể chế hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Kiên trì thực hiện các nhiệm vụ này sẽ đảm bảo cho dân chủ XHCN được phát huy, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở và dân chủ trực tiếp sẽ tạo ra động lực và nguồn sinh khí mới, không chỉ lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, mà hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước cũng sẽ năng động hơn để cùng khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.  Ba là, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và chính quyền địa phương trong thời gian tới.  Cần gắn chương trình công tác dân vận với nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ là xây dựng và hoàn thiện nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, dựa vào nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn nữa để sản xuất kinh doanh phát triển; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh. Chương trình công tác dân vận của các bộ, ngành, địa phương phải gắn kết việc tổ chức thi hành chính sách, pháp luật, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống Nhân dân với việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, cần tập trung thực hiện cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.  Để thiết thực thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, thời gian tới cần chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế về mối quan hệ giữa chính quyền với Nhân dân sao cho vừa phát huy được sức mạnh tập thể; vừa đề cao vai trò và trách nhiệm cá nhân của những người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân đoàn kết tập thể và Nhân dân. Đồng thời, gắn với nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý tiêu cực, vi phạm pháp luật, nâng cao sự hài lòng của Nhân dân. Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức về kỹ năng công tác dân vận, nhất là cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý, công chức phụ trách công tác dân vận và công chức thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân tại các trung tâm phục vụ hành chính, bộ phận một cửa, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.../. PHẠM THỊ THANH TRÀ - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG, BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ  

Trang