Diễn đàn

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Bình Định

TĐKT – Ngày 8/8, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Bình Định. Đoàn Thanh tra làm việc với UBND tỉnh Bình Định Dự lễ công bố, về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra; các thành viên trong Đoàn Thanh tra. Về phía tỉnh Bình Định, có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 124/QĐ-BTĐKT ngày 25/7/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Đợt thanh tra sẽ diễn ra từ ngày 09/8/2022 đến ngày 17/8/2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại lễ công bố Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh thống nhất với nội dung kế hoạch và lịch làm việc của đoàn. Đề nghị các đơn vị được kiểm tra thực hiện đúng lịch biểu đã thống nhất, chuẩn bị báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu theo quy định; phối hợp, tổ chức làm việc với đoàn theo kế hoạch. Đồng chí mong muốn, qua thanh tra, tỉnh phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục được những mặt còn tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại lễ công bố Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để Đoàn hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo lịch biểu đã thống nhất. Đồng thời, đồng chí mong muốn các đơn vị chia sẻ những cách làm hay, mô hình tốt; phản ánh những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn không ngừng vận động; và đề xuất, kiến nghị để Đoàn tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng các văn bản chi tiết thi hành Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2022. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, trong những năm qua, công tác tổ chức phát động, thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức đa dạng phong phú, có sức lan tỏa, nội dung thi đua cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội và tham gia của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tỉnh Bình Định đã gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết của Đảng để động viên từng tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đi vào giải quyết các vấn đề bức thiết, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại của địa phương, đơn vị một cách thiết thực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chất lượng khen thưởng được nâng lên. Các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tập trung tháo gỡ, đề xuất giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến. Quan tâm tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hàng năm. Các thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Hoạt động cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới và ngày càng thiết thực hơn. Phương Thanh

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Bộ Công Thương

TĐKT - Từ ngày 19/7 – 21/7, Đoàn kiểm tra của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT tại Bộ Công Thương và một số đơn vị trực thuộc Bộ. Trong khuôn khổ chương trình công tác, Đoàn đã có buổi làm việc với Văn phòng - Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Công thương; thực tế kiểm tra, làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bộ: Tổng Công ty CP Bia – Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đoàn kiểm tra làm việc với Văn phòng - Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Công Thương Tại các buổi làm việc, Đoàn đã trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với các đơn vị được kiểm tra, tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện chính sách khen thưởng; công tác tham mưu và việc tổ chức triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; việc đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng; những điển hình tiên tiến, cách làm hay, nhân tố mới tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; quy trình bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đánh giá chất lượng công tác bình xét (về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định); những chia sẻ của các đơn vị về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện kết nối với hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Bà Nguyễn Thị Lâm Giang – Chánh Văn phòng Bộ Công Thương – phát biểu tại buổi làm việc Đồng thời, Đoàn cũng lắng nghe lãnh đạo các đơn vị đánh giá vai trò tham mưu của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng và đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng cơ sở; cũng như vai trò hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp; đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cũng như kiến nghị, đề xuất về thi đua, khen thưởng. Theo báo cáo của Văn phòng - Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương, công tác TĐKT luôn được lãnh đạo Bộ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến, khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong toàn ngành hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, Bộ đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, đồng thời hướng dẫn triển khai đến tất cả các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Các phong trào được duy trì thường xuyên, đáp ứng yêu cầu công tác đề ra. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT đã cơ bản hoàn thiện, các đơn vị trong ngành đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định. Chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính kịp thời, công bằng, dân chủ, đúng quy định. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến của Bộ đã có những chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Các phòng, ban thi đua của các đơn vị trong ngành đã làm tốt vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoạt động hiệu quả trong việc chỉ đạo các phong trào thi đua và xét khen thưởng... Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra trao đổi tại buổi làm việc với đơn vị HABECO Là một trong những đơn vị tiêu biểu thuộc ngành Công Thương, Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) không ngừng nỗ lực đổi mới, phát động sâu rộng các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng có chiều sâu và mang hiệu quả thiết thực, thực sự tạo động lực cho các đơn vị trong doanh nghiệp và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hội đồng TĐKT TCT HABECO đã phối hợp tích cực với Công đoàn TCT phát động nhiều phong trào thi đua gắn kết với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành đồ uống. Trong đó, đáng biểu dương là hiệu quả triển khai phong trào “Cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, HABECO có nhiều chương trình chung tay góp sức giúp cộng đồng phòng, chống dịch bệnh COVID: Tài trợ 1,5 tỷ đồng cho Trường Đại học Y Hà Nội và 300 triệu đồng cho Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng là các đơn vị thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19; thu mua gần 5000 kg củ cải và cà chua với mong muốn san sẻ và hỗ trợ kịp thời cho bà con huyện Mê Linh gửi tặng tới toàn thể các cán bộ công nhân viên TCT theo địa điểm làm việc tại 183 Hoàng Hoa Thám và Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh; trao tặng 3600 thùng nước Uniaqua và 1200 chai nước sát khuẩn Haliclean tới các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn các quận, huyện tai TP Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc… Đoàn kiểm tra làm việc tại Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội Ông Trần Việt Hùng, Phó Cục trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc Với đặc điểm là cơ quan chuyên môn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dung và gian lận thương mại theo quy định trên địa bàn; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định pháp luật…. các phong trào thi đua tại Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh chủ yếu được triển khai lồng ghép với thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định, lành mạnh thị trường, tạo được sự tin tưởng của người dân, doanh nghiệp, các nhà kinh doanh, đầu tư. Công tác xét duyệt, đề nghị khen thưởng được hai đơn vị thực hiện nghiêm túc, chính xác, kịp thời. Quy trình xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, dân chủ, đúng người, đúng việc, đáp ứng đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Công tác bình xét TĐKT được gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, người lao động với bình xét TĐKT hàng năm, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế công tác của ngành, tạo động lực cho công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Văn Giáo, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Còn theo PGS.TS.Trần Đức Quý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội – một trong những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của Bộ Công Thương: “Kết quả đạt được của nhà trường trong 124 năm xây dựng và phát triển có sự đóng góp quan trọng của công tác TĐKT. Nhà trường luôn quan tâm và triển khai kịp thời, khách quan, dân chủ công tác TĐKT. Qua đó, đã thúc đẩy, khích lệ viên chức và người lao động, học viên, sinh viên tham gia tích cực các phong trào thi đua. Nhà trường đã thực hiện hiệu quả, gắn thi đua với nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo.” Đoàn công tác làm việc tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Các đồng chí trong Đoàn kiểm tra tích cực trao đổi tại buổi làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Đặc biệt, Thường trực Hội đồng TĐKT nhà trường luôn chủ động nghiên cứu văn bản, đề xuất, tham mưu khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc, các trường hợp có thành tích đột xuất trong các phong trào thi đua; tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp tăng lên hàng năm. Đáng chú ý, tham gia phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, nhà trường có nhiều điển hình tiêu biểu như tập thể Khoa Công nghệ May và Thiết kế sản xuất 76.455 chiếc khẩu trang kháng khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch; khoa Công nghệ Hóa nghiên cứu, sản xuất gần 30.000 chai dung dịch rửa tay khô sát khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch tại trường và quận Bắc Từ Liêm; TS Lưu Thị Tho, giảng viên chính, Phó Trưởng khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang thực hiện đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vải kháng khuẩn, kháng nước từ nguồn nguyên liệu trong nước ở quy mô công nghiệp, ứng dụng sản xuất một số sản phẩm phục vụ y tế và cộng đồng”… Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đơn vị Với sự tích cực phối hợp giữa bộ phận thường trực công tác TĐKT với Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng của trường, các đơn vị khác, các tấm gương điển hình tiên tiến đều được nhà trường tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng. Qua đó kịp thời động viên, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần vào việc thực hiện chiến lược phát triển nhà trường. Năm học 2020-2021, tập thể nhà trường được Bộ Công Thương công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Cờ thi đua; 3 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 4 tập thể, 27 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng… Tại buổi làm việc với Văn phòng - Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc Bộ được kiểm tra, tổng hợp ý kiến các thành viên trong Đoàn và thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Đoàn ghi nhận sự tâm huyết và nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác TĐKT của Bộ, ngành Công Thương, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đã tham mưu và tổ chức thực hiện công tác TĐKT cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Qua chương trình công tác, Đoàn đã hoàn thành đúng yêu cầu nhiệm vụ theo kế hoạch và đã tham gia nhiều ý kiến giúp các đơn vị nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; đồng thời, tổng hợp các ý kiến phản ánh kiến nghị để báo cáo, đề xuất trong quá trình hoàn thiện thể chế thời gian tới./. Mai Thảo

Ban Thi đua – Khen thưởng TƯ: Tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

TĐKT- Ngày 20/7, tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng TƯ tổ chức lớp tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban năm 2022. Đến dự lớp tập huấn, có Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang. Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an là giảng viên lớp tập huấn. Quang cảnh lớp tập huấn Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an cho biết, bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng, do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia của dân tộc. Hình thức chứa bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác. Như vậy, từ khái niệm bí mật nhà nước rút ra các thuộc tính cơ bản sau: Thứ nhất, bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng. Thứ hai, là thông tin chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất sẽ gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Thứ ba, phải được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của Luật là cơ quan, tổ chức trực tiếp soạn thảo, tạo ra hoặc có chức năng xử lý thông tin tiếp nhận thuộc danh mục bí mật nhà nước. Quy định này nhằm xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung, trách nhiệm trong xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước được giao cho cấp phó quyết định. Quy định về thẩm quyền trên cũng phù hợp với các hình thức chứa đựng bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động các dạng khác chứ không giới hạn ở văn bản giấy như quy định của Pháp lệnh. Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an Ngoài ra, Thiếu tướng Phạm Văn Vinh đã đưa thêm và giải thích các nội dung gồm những quy định chung, phạm vi phân loại, ban hành danh mục bí mật nhà nước, hoạt động bí mật nhà nước, trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước và các điều khoản thi hành để học viên hiểu sâu, rõ khi xử lý các tài liệu bí mật nhà nước. Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang Tại lớp tập huấn, các câu hỏi của học viên liên quan đến sao, chụp, tài liệu, văn bản đến... đã được cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ trả lời chi tiết và các quy định đều được căn cứ tại điều 13 của Luật Bí mật nhà nước. Phát biểu kết luận lớp tập huấn, Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng Phạm Huy Giang gửi lời cám ơn đến giảng viên của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã có bài tập huấn quí báu. Đồng chí nhấn mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản ban hành là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Tại Ban Thi đua Khen thưởng TƯ đây cũng là vấn đề thường gặp, trong hoạt động hàng ngày có nhiều văn bản, hồ sơ trình đến Ban cũng đã xử lý theo quy định. Hồng Thiết

Thủ tướng chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Sáng 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Hội đồng để xem xét về việc đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chính xác, khách quan, minh bạch, dân chủ, công khai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến khách quan, trung thực, đánh giá đúng thành tích của các tập thể, cá nhân, trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ thực hiện các thủ tục liên quan với tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch, công bằng, đúng quy trình, quy định, xứng đáng với những thành tích đã đạt được theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thủ tướng nhấn mạnh việc đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" không chỉ nhằm tôn vinh công lao, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân mà còn có tác động truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị trong các lực lượng vũ trang nói riêng và đất nước nói chung. Thủ tướng yêu cầu bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng chính xác, khách quan, minh bạch, dân chủ, công khai để tạo động lực phấn đấu cho mỗi cá nhân, tập thể xứng đáng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần phòng chống tiêu cực trong việc bình xét thi đua, khen thưởng. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Hội đồng để xem xét về việc đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm để tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Hội đồng cũng đã định hướng một số nhiệm vụ, công việc trong thời gian thời gian tới, trong đó có việc đánh giá sơ kết phong trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Theo baochinhphu.vn

Cục Thi đua – Khen thưởng nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại Quảng Ninh

TĐKT – Ngày 24/6, Đoàn công tác Cục Thi đua – Khen thưởng nước CHDCND Lào do Cục trưởng Vanna Boupha làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh. Làm việc với Đoàn, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Bùi Thúy Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh Quảng Ninh; Phạm Hồng Thắng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí đại diện Ban TĐKT Trung ương, đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác TĐKT của tỉnh Quảng Ninh. Tại các buổi làm việc, Đoàn đã nghe đại diện Ban TĐKT tỉnh giới thiệu về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch thời gian qua; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác TĐKT với Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, qua đó rút ra các bài học vận dụng trong thực tiễn công tác của mình. Đoàn công tác tọa đàm với Ban TĐKT tỉnh Quảng Ninh về công tác TĐKT Ngay từ đầu năm, trên cơ sở nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Qua đó, công tác TĐKT của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới và sáng tạo, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được triển khai với nội dung, tiêu chí được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo công nhân viên và nhân dân tham gia thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn. Đoàn công tác Cục TĐKT nước CHDCND Lào, đại diện Ban TĐKT Trung ương và đại diện Ban TĐKT tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; công tác khen thưởng đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào (bên phải) phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác TĐKT và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Quảng Ninh Đồng chí Bùi Thúy Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã thực sự là động lực quan trọng, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua. Đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự quyết tâm vào cuộc và triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh, còn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao và giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban TĐKT Trung ương. Đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào trao quà lưu niệm tặng Hội đồng TĐKT tỉnh Quảng Ninh Đồng chí Bùi Thúy Phượng đánh giá rất cao chương trình hợp tác về công tác TĐKT giữa 2 nước Việt Nam - Lào, để qua đó sẽ có sự trao đổi, học tập lẫn nhau nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT của 2 nước trong thời gian tiếp theo. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nguyệt Hà

Cục Thi đua – Khen thưởng nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại VNPT

TĐKT – Ngày 23/6, Đoàn công tác Cục Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) nước CHDCND Lào do Cục trưởng Vanna Boupha làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Toàn cảnh buổi làm việc Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT; các đồng chí đại diện Ban TĐKT Trung ương, đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác TĐKT của Tập đoàn VNPT. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng để vận dụng trong công việc của mình. Đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT phát biểu tại buổi làm việc Tập đoàn cũng chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước do trung ương phát động và việc tổ chức các phong trào thường xuyên, theo đợt/chuyên đề của Tập đoàn, kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng điển hình tiên tiến, kinh nghiệm đo lường và đánh giá thành tích chính xác, khách quan và sát thực để khen thưởng kịp thời, thực chất, động viên khích lệ được cá nhân người lao động và các tập thể nhỏ, ở cơ sở. Theo đó, tại Tập đoàn VNPT, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị đều nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐKT, luôn xác định công tác TĐKT là động lực, là một trong những biện pháp quan trọng thúc đẩy toàn Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào trao quà lưu niệm tặng Tập đoàn VNPT Công tác TĐKT đã được lãnh đạo các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các tổ chức đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức được nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức, có tính thiết thực đối với tình hình thực tiễn ở các đơn vị trong Tập đoàn. Các phong trào thi đua đã được gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Nhìn chung, các phong trào thi đua đã động viên và tập hợp được sức mạnh tập thể, phát huy được sức sáng tạo của đông đảo cán bộ, công nhân viên, trở thành động lực, biện pháp quản lý hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất, kinh doanh của VNPT trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào viết cảm tưởng tại Bảo tàng Bưu điện (Trụ sở VNPT) sau khi tham quan bảo tàng Công tác khen thưởng đã được thực hiện kịp thời, bình xét công khai, công bằng và dân chủ, do đó đã có tác dụng động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn; thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo. Đoàn công tác Cục TĐKT nước CHDCND Lào, đại diện Ban TĐKT Trung ương và Tập đoàn VNPT Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đã thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Từ Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc đều bố trí cán bộ chuyên trách, hoặc kiêm nhiệm công tác thi đua. Đội ngũ cán bộ thi đua đã có nhiều cố gắng thực hiện chức năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Từ Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc đều đã thành lập Hội đồng TĐKT. Nguyệt Hà

Hai nước Việt Nam và Lào hội đàm về công tác thi đua – khen thưởng

TĐKT - Chiều 22/6, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Cục Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) nước CHDCND Lào, do đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm về công tác TĐKT với Ban TĐKT Trung ương, nước CHXHCN Việt Nam. Tiếp Đoàn, có đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT Trung ương. Đại diện Ban TĐKT Trung ương nước CHXHCN Việt Nam và Cục TĐKT nước CHDCND Lào cùng hội đàm trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác TĐKT Tại Hội đàm, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đã báo cáo tóm tắt công tác TĐKT của Việt Nam, trong đó giới thiệu cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác TĐKT từ trung ương tới địa phương; các phong trào thi đua trọng tâm và các hình thức khen thưởng đang thực hiện. Đồng chí Phạm Huy Giang cho biết: Đầu mỗi nhiệm kỳ, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, các địa phương và toàn dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và cả giai đoạn. Các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả giai đoạn theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương báo cáo tóm tắt công tác TĐKT của Việt Nam Hiện nay, Việt Nam đang tổ chức 4 phong trào thi đua phạm vi toàn quốc, gồm: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực hiện qua 2 giai đoạn (2011 - 2015 và 2016 - 2020) và hiện nay đang thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã thực hiện giai đoạn 2016 - 2020; hiện đang thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, hiện đang sơ kết 3 năm thực hiện phong trào. Phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” được thực hiện rất hiệu quả, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua ở Việt Nam. Các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc được tổ chức 5 năm/lần để tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo từng giai đoạn phát triển của đất nước. Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Việt Nam có 7 hình thức khen thưởng, gồm: Huân chương; Huy chương; Danh hiệu vinh dự nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Kỷ niệm chương, Huy hiệu; Bằng khen; Giấy khen. Ngày 15/6/2022 vừa qua, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Luật Thi đua, khen thưởng lần này đã sửa đổi toàn diện các quy định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở các quy định của luật, trong thời gian tới Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ nghiên cứu tham mưu các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.  Đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào tóm tắt tình hình thực hiện công tác TĐKT tại Lào Phát biểu tại Hội đàm, đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Ban TĐKT Trung ương đã dành cho Đoàn. Đồng chí Vanna Boupha cho biết: Hiện nay công tác TĐKT của nước CHDCND Lào được thực hiện căn cứ vào Nghị định 116 của Chính phủ. Trước khi có Nghị định 116 này, có Nghị quyết của Bộ Chính trị và Pháp lệnh của Chủ tịch nước. Có thể nói hai văn bản này là chủ chốt để làm căn cứ triển khai công tác TĐKT tại Lào. Chia sẻ về cơ cấu tổ chức, các phong trào thi đua lớn và một số hình thức khen thưởng hiện nay tại Lào, đồng chí Vanna Boupha nhận định công tác TĐKT tại Lào và Việt Nam có nhiều nét tương đồng, tuy nhiên, quy mô công tác này tại Việt Nam sâu hơn, rộng hơn. Các phong trào thi đua bên phía Việt Nam được tổ chức rất sôi nổi, bài bản. Liên quan đến công tác khen thưởng cho các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, đồng chí cho biết phía Lào đã tổng kết công tác này từ năm 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chưa chuyển được quyết định và hiện vật khen thưởng cho phía Việt Nam. Nhân dịp chuyến công tác này, Cục TĐKT đã giao Quyết định của Chủ tịch nước CHDCND Lào khen thưởng chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam và hiện vật khen thưởng cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và sẽ trao các tài liệu liên quan cho Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Trong đó có 207 Huân chương Ít-xa-la hạng Nhất, 681 Huân chương Chiến thắng, 12 Huy chương chống Pháp, 905 Huy chương chống Mỹ.   Chủ tịch nước CHDCND Lào đã ủy quyền cho đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam trao tặng các quyết định và hiện vật khen thưởng này. Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ phối kết hợp với Ban TĐKT Trung ương để tổ chức trao tặng. Cục TĐKT nước CHDCND Lào đề nghị Ban TĐKT Trung ương phối hợp rà soát, xem xét các đối tượng nằm trong diện chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào chưa được khen thưởng, tập hợp thành văn bản để Cục TĐKT nắm được. Đại diện Cục TĐKT nước CHDCND Lào trao cho Ban TĐKT Trung ương các tài liệu liên quan tới việc khen thưởng các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào Đồng chí Vanna Boupha gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương đã tạo điều kiện thuận lợi tiếp đón đoàn và có dịp trao đổi kinh nghiệm về công tác TĐKT. Đồng chí mong muốn hai bên sẽ tiếp tục triển khai việc ký văn bản hợp tác song phương, từ đó duy trì và phát huy hơn nữa tình cảm, sự gắn kết giữa hai đơn vị. Chúc tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào nói chung, tình đoàn kết giữa hai cơ quan làm công tác TĐKT ngày càng bền chặt, phát triển. Đại diện Ban TĐKT Trung ương nước CHXHCN Việt Nam và Cục TĐKT nước CHDCND Lào trao tặng quà lưu niệm Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương cảm ơn lãnh đạo Đảng, nhà nước Lào đã quan tâm khen thưởng, tri ân các chuyên gia, quân tình nguyện của Việt Nam tại Lào. Đồng chí cho biết: Vừa qua Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ trương tiếp tục khen thưởng thành tích kháng chiến; Ban TĐKT Trung ương sẽ tiếp nhận các đề nghị, hồ sơ của các cấp trình khen, rà soát, phân loại và có thông tin phản hồi. Mong Cục TĐKT nước CHDCND Lào tiếp tục phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác khen thưởng cho các đối tượng này. Tại Hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng của hai nước Việt Nam, Lào. Đoàn đại biểu Cục TĐKT nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 21/6 – 25/6/2022. Nhân dịp này, Đoàn sẽ trao đổi, học tập kinh nghiệm một số cơ quan tiêu biểu của Việt Nam trong tổ chức thực hiện công tác TĐKT; thăm quan, kiểm tra việc sản xuất hiện vật khen thưởng của Lào tại Công ty SKN Trading Import - Export Sole Co. Phương Thanh

Hải Phòng tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

TĐKT – Ngày 14/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2022. Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Trưởng Ban TĐKT TP Hải Phòng Vũ Thị Hương nhấn mạnh: Trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác TĐKT của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố. Công tác thi đua, khen thưởng đã được các ngành, các cấp quan tâm và luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực sự trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy mọi người, mọi thành phần trong xã hội thi đua lao động sản xuất, học tập, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trưởng Ban TĐKT TP Hải Phòng Vũ Thị Hương phát biểu tại hội nghị tập huấn. (ảnh: Nguyễn Hải) Hội nghị sẽ tập trung giới thiệu, cập nhật các nội dung mới về công tác TĐKT, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời kịp thời cập nhật các nội dung liên quan đến sửa đổi một số điều của Luật TĐKT, Quy chế khen thưởng trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt cho công tác xét, khen thưởng tổng kết công tác năm học 2021 - 2022 và công tác năm 2022. Khẳng định việc trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TĐKT có vai trò quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT các cấp nâng cao hơn nữa hiệu quả tham mưu cho thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc quản lý nhà nước về TĐKT, đồng chí Vũ Thị Hương yêu cầu các cán bộ, công chức bố trí thời gian tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Luật TĐKT. Các đại biểu dự Hội nghị Tại lớp tập huấn, giảng viên từ Ban TĐKT Trung ương đã trao đổi một số vấn đề trong việc thực hiện Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc triển khai và xây dựng phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước (tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích)…; hướng dẫn thực hiện nghi thức đón nhận và trao thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 (với đối tượng huyện, xã, thị trấn); cấp đổi, cấp lại và điều chỉnh thông tin khen thưởng. Ban TĐKT thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tham gia tập huấn có 958 học viên, chia làm 2 lớp. Lớp thứ nhất có 508 học viên, gồm các đồng chí là Thường trực Hội đồng TĐKT và cán bộ làm công tác TĐKT các huyện; Trưởng phòng và cán bộ làm công tác TĐKT Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện; Chủ tịch Hội đồng TĐKT các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn các huyện. Lớp thứ hai có 450 học viên, gồm các đồng chí là Thường trực Hội đồng TĐKT và cán bộ làm công tác TĐKT các đơn vị thuộc các Khối thi đua của thành phố; Thường trực Hội đồng TĐKT và cán bộ làm công tác TĐKT của Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Hội đồng TĐKT các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố; Thường trực Hội đồng TĐKT và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các quận; Trưởng phòng và cán bộ làm công tác TĐKT Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận; Chủ tịch Hội đồng TĐKT các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn các quận. Phương Thanh

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Hà Nam

TĐKT – Từ ngày 26/5 – 27/5, Đoàn kiểm tra của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT tại tỉnh Hà Nam. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức. Hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có chuyển biến rõ rệt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Đồng chí Trương Công Khải, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh Hà Nam đồng chủ trì buổi làm việc Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ   chính trị của tỉnh; đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất. Việc đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có con là liệt sĩ, khen thưởng kháng chiến và việc cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, rách được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ III, Ban TĐKT Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Từ các phong trào thi đua nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đoàn kiểm tra, khảo sát tại xã Đông Du, huyện Bình Lục Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 - 2021 đạt kết quả tốt, đứng thứ 6 toàn quốc về điểm bình quân chung với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,18%; an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thi hành án được quan tâm. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương trao đổi tại buổi làm việc với UBND huyện Kim Bảng Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên; đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Những kết quả đạt được trên không chỉ thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, mà đó còn là kết quả của phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng với những nội dung và mục tiêu cụ thể, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đoàn kiểm tra, khảo sát mô hình HTX thủy sản Hải Đăng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng của Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐKT tỉnh) và các đơn vị được kiểm tra. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh mục đích, yêu cầu đã đề ra, thông qua hoạt động kiểm tra, Đoàn tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đa dạng, không ngừng phát triển để tổng hợp, báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện công tác TĐKT trên thực tế. Các đơn vị được kiểm tra cũng được cung cấp thông tin, giải đáp, trao đổi về những vấn đề vướng mắc và nghiệp vụ công tác TĐKT. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT; triển khai các kế hoạch tuyên truyền gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực TĐKT… Trong chương trình, Đoàn đã kiểm tra công tác TĐKT tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam; phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội tại xã Đồng Du, huyện Bình Lục; việc tham mưu, tổ chức thực hiện công tác TĐKT tại cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT tỉnh (Sở Nội vụ); công tác TĐKT tại huyện Kim Bảng; phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” tại HTX thủy sản Hải Đăng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. Phương Thanh

Tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực cho đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác TĐKT

TĐKT - Sáng 17/5, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương khai mạc Hội nghị Tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực cho đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác TĐKT. Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Đức Toàn dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương nhấn mạnh: Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đây cũng là một trong những nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ương tới địa phương có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Ban TĐKT Trung ương đã thành lập đội ngũ báo cáo viên tham gia tập huấn cho những người làm công tác TĐKT. Hội nghị này được tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ báo cáo viên của Ban phương pháp giảng dạy phù hợp cho đối tượng học viên là những người đã có kinh nghiệm công tác. Đồng chí Phạm Đức Toàn mong muốn trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, báo cáo viên ngoài truyền đạt kiến thức, có thể chia sẻ những bài học kinh nghiệm, tình huống phát sinh trong thực tế, để làm sao đội ngũ báo cáo viên của Ban có thể lĩnh hội, áp dụng phương pháp đó, truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ ở trung ương và địa phương. PGS. TS. Bùi Minh Đức, Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chia sẻ tại Hội nghị Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày (17/5 và 20/5/2022) tại Hội trường Ban TĐKT Trung ương, do PGS. TS. Bùi Minh Đức, Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 làm báo cáo viên, chia sẻ chuyên đề “Vận dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực vào tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TĐKT”. PGS. TS. Bùi Minh Đức cho biết: Mục tiêu của khóa học là giúp các học viên có thể hiểu được cơ sở khoa học của giảng dạy tích cực; nhận diện và phân tích được một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực tiêu biểu; vận dụng được một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TĐKT. Phương Thanh

Trang