Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng
31/05/2024 - 16:59
BTĐKT - Sáng 31/5, tại TP Đà Nẵng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và triển khai công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đánh giá công tác triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 

 

0fc3a880b35d13034a4c.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; trên 300 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ (Ban, Phòng) Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo, chuyên viên Ban (Phòng) Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện của TP Đà Nẵng.

40cf298f3252920ccb43.jpg

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị

b0c0895ab98519db4094.jpg

Đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; kịp thời triển khai và hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đánh giá kết quả và chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.