Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, công chức, viên chức trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ
13/06/2024 - 08:59

Sáng ngày 12/6/2024, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách, pháp luật cho các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, thông tin và công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long chủ trì, phát biểu khai mạc và chỉ đạo Lớp tập huấn.

Các đại biểu tham dự Lớp tập huấn.

Tham dự khai mạc Lớp tập huấn có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm; Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế Vũ Mạnh Cường; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn; Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; cùng hơn 300 học viên là công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Trương Hải Long phát biểu khai mạc và chỉ đạo Lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Lớp tập huấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh, truyền thông chính sách là một nhiệm vụ quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó có Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin, là phương thức cơ bản, quan trọng để thực hiện việc truyền thông chính sách, pháp luật. Làm tốt công tác truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn, tạo nên sức mạnh lớn, hiệu quả cao trong việc xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật.

Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, thời gian qua, công tác truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ đã được quan tâm triển khai tích cực và thường xuyên trong quá trình xây dựng, thực thi và hoàn thiện chính sách, pháp luật; các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương, địa phương và của Bộ, công chức, viên chức đã có những đóng góp không nhỏ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Bộ Nội vụ trong lĩnh vực công tác truyền thông chính sách, pháp luật. Thứ trưởng Trương Hải Long cũng chỉ rõ: công tác truyền thông chính sách vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức, chưa có đội ngũ làm truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp, bài bản; chưa thấy được tầm quan trọng của việc phải bố trí các nguồn lực phù hợp cho công tác truyền thông chính sách, pháp luật nên phần nào đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng dư luận xã hội nói chung, các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ nói riêng.

Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc Cách mạng 4.0, công tác truyền thông chính sách, pháp luật cần được chú trọng, nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp trong cơ quan hành chính nhà nước nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng, góp phần truyền thông chính sách, pháp luật bài bản, kịp thời ngay từ khi xây dựng để tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật. Từ đó, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn này nhằm nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, người đứng đầu về vai trò của công tác truyền thông chính sách, pháp luật; chủ động, làm tốt công tác truyền thông chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng, phục vụ cho việc đổi mới sáng tạo về nội dung, phương thức truyền thông chính sách, xây dựng đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng, sáng tạo và linh hoạt… Đây là những nội dung rất cần thiết đối với quá trình triển khai công tác truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Trương Hải Long yêu cầu các học viên tham dự Lớp tập huấn cùng trao đổi, thảo luận về những kết quả đã đạt được; đồng thời, chia sẻ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác truyền thông chính sách để đưa ra những kinh nghiệm, phương pháp, cách thức truyền thông chính sách, pháp luật hiệu quả, chất lượng, kịp thời và định hướng dư luận xã hội tốt hơn nữa. Từ đó, có những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ. Sau Lớp tập huấn, cần phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí, công chức, viên chức Bộ Nội vụ trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ.

Đồng thời, thảo luận về phương hướng, những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật cần triển khai thực hiện năm 2024 và những năm tiếp theo của Bộ Nội vụ; việc huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, sử dụng các phương thức truyền thông khác trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm báo cáo chuyên đề tại Lớp tập huấn.

Tại Lớp tập huấn, các học viên và báo cáo viên đã cùng trao đổi, thảo luận nội dung các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về truyền thông chính sách, pháp luật - Những vấn đề đặt ra hiện nay và một số lưu ý trong truyền thông chính sách, pháp luật thời gian tới, do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm báo cáo.

Chuyên đề 2: Kỹ năng truyền thông chính sách, pháp luật và xử lý khủng hoảng truyền thông - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn các bộ, ngành hiện nay, do nhà báo Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế báo cáo.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế Vũ Mạnh Cường báo cáo chuyên đề tại Lớp tập huấn.

Đây là những kiến thức, kỹ năng mang tính định hướng, chuyên môn sâu, rất thiết thực, ý nghĩa để các cơ quan báo chí, thông tin và công chức, viên chức trong Bộ vận dụng để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và tham mưu truyền thông chính sách, pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ./

Quang cảnh Lớp tập huấn.

Theo tcnn.vn