Thành phố Cần Thơ: Tập huấn, triển khai quy định pháp luật và nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng năm 2024
26/06/2024 - 10:55

BTĐKT - Vừa qua, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai quy định pháp luật và nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng năm 2024.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai nội dung hội nghị tập huấn

Đến dự hội nghị tập huấn, về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Đức Nhuận, Phó Trưởng phòng Phòng III; các chuyên viên Phòng III.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị

Cùng dự, có bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ; bà Hồ Lâm Bạch Vân, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TP Cần Thơ; hơn 400 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng ở các Ban Xây dựng Đảng, thuộc Thành ủy; các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các trường cao đẳng, đại học, các ngân hàng và các cơ quan trung ương thuộc cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố.