Chuyên đề

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ: Nâng cao chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn

Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Bắc Trung Bộ quản lý địa bàn rộng, mạng lưới trạm KTTV quốc gia trên khu vực có số lượng lớn. Với một hệ thống 23 trạm khí tượng bề mặt, 33 trạm thủy văn, 1 trạm rada thời tiết, 1 trạm thám không vô tuyến, 04 trạm khí tượng nông nghiệp, 3 trạm khí tượng hải văn, 10 điểm kiểm soát môi trường không khí và nước; hệ thống trạm KTTV tự động có số lượng trạm tương đối lớn được phân bố đều trên khắp khu vực gồm có: 90 điểm đo mưa; 23 trạm khí tượng; 17 trạm thủy văn; 3 trạm hải văn, 3 trạm quan trắc định vị sét, 1 trạm lấy mẫu bụi không khí đô thị và 1 trạm môi trường sinh thái. Trụ sở Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ Trong những năm qua, Đài luôn phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, duy trì và phát triển hệ thống mạng lưới trạm quan trắc KTTV theo hướng hiện đại hóa, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống mạng lưới quan trắc đáp ứng phục vụ kịp thời cho công tác dự báo KTTV. Đài luôn cố gắng nâng cao tính khoa học trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao bằng hình thức thực hiện phân khai nhiệm vụ cụ thể theo từng tháng, từng quý, xác định và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; trong từng công việc có mục tiêu cụ thể, có quy định thời hạn hoàn thành và được kiểm tra, đôn đốc thường xuyên tại các cuộc giao ban hàng tháng. Một số kết quả nổi bật là: Công tác quản lý mạng lưới trại KTTV trực thuộc Đài thực hiện tốt nên hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc, đo đạc, thu thập, xử lý, điện báo số liệu kịp thời, chính xác phục vụ công tác cảnh báo, dự báo ở trung ương và địa phương. Luôn chú trọng việc thành lập các đoàn công tác bám sát cơ sở  để kiểm tra, sửa chữa, khắc phục các sự cố về máy, thiết bị, phương tiện đo KTTV nhằm đảm bảo và tăng cường cơ sở vật chất cho các trạm vì thế trên toàn mạng lưới trạm luôn luôn có đầy đủ máy, thiết bị, phương tiện đo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ tốt công tác quan trắc, đo đạc các yếu tố theo chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Công trình, máy, thiết bị, phương tiện đo được bảo quản thường xuyên, bảo dưỡng đúng định kỳ trước mùa mưa, bão hàng năm đảm bảo chất lượng phù hợp với các quy định hiện hành. Những công trình bị hư hỏng, có sự cố đã được khắc phục và sửa chữa kịp thời, đảm bảo đo đạc tốt trong mọi tình huống thời tiết. Công tác dự báo Khí tượng Thủy văn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể là đã tập trung khai thác và sử dụng tốt máy, thiết bị hiện có, tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ dự báo mới, xây dựng kế hoạch, phương án dự báo KTTV, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi đợt phục vụ và sau một năm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; thực hiện chế độ trực ban, chế độ trách nhiệm của thủ trưởng, của dự báo viên, chế độ thảo luận dự báo; điều tra khảo sát và báo cáo đúng quy định các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm và thiên tai xảy ra tại các địa phương. Với phương châm “Phục vụ phải kết hợp với công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai” trong nhiều năm qua, viên chức làm công tác dự báo KTTV phối hợp chặt chẽ với hệ thống các cơ quan truyền thông đại chúng từ trung ương đến địa phương, thông tin nhanh về diễn diến KTTV hàng ngày, tin bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ, rét đậm, rét hại, năng nóng, khô hạn... xảy ra trên khu vực. Công tác thu thập thông tin KTTV được cập nhật đầy đủ và chính xác, phục vụ tốt công tác dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Nhờ tăng cường đầu tư trang thiết bị tiên tiến, kết hợp với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác của cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị nên chất lượng công tác dự báo KTTV của Đài trong 5 năm qua luôn được đánh giá đạt và vượt chất lượng được giao. Tiêu biểu như trong năm 2020, mưa lũ đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong tháng 10. Phòng Dự báo KTTV đã phối hợp với 2 Đài tỉnh thường trực 24/24 và đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo sát với thực tế; bám sát tình hình thời tiết, thủy văn và thường xuyên cung cấp thông tin cũng như số liệu cho các đơn vị truyền thông, Ban phòng, chống thiên tai các tỉnh. Hệ thống máy, thiết bị đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống phục vụ tốt yêu cầu công tác dự báo, cảnh báo cũng như truyền tin kịp thời đến nơi quy định. Trong đó đã sử dụng phần mềm DPS Server-Client, phục vụ cho công tác nhận chuyển OBS qua mạng Internet đạt hiệu quả cao. Các hệ thống đo mưa, đo gió tự động hoạt động ổn định phát huy được hiệu quả đầu tư. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống hội thảo trực tuyến có hình ảnh giữa Đài khu vực và các Đài tỉnh giảm thời gian đi lại giữa các đơn vị, giúp cho công tác quản lý điều hành thuận tiện, công tác dự báo phục vụ kịp thời hơn bằng các buổi hội thảo trực tuyến hàng ngày. Song song với sự phát triển của trang thiết bị tự động trong hệ thống, Đài đã động viên đội ngũ quan trắc viên, kỹ thuật viên tăng cường phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu ứng dụng tiếp thu công nghệ tự động để quản lý, vận hành, khai thác trang thiết bị mới đảm bảo kết nối, truyền dẫn số liệu phục vụ hiệu quả công tác dự báo KTTV. Bên cạnh đó, hàng năm Đài đã chỉ đạo tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đài. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Một trong những phong trào thi đua sâu rộng và nổi bật nhất trong những năm qua là “Phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác dự báo và phục vụ KTTV”, “Phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác điều tra cơ bản KTTV”, “Phong trào nâng cao chất lượng quan trắc phục vụ dự báo KTTV tại địa phương”... Các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy tinh thần yêu ngành, yêu nghề trong mỗi cán bộ, viên chức và người lao động. Thông qua các phong trào thi đua, mỗi tập thể, mỗi cá nhân thực sự là những tấm gương sáng không ngừng học hỏi, phấn đấu để trở thành những điển hình tiên tiến xuất sắc trong từng phong trào, trong học tập và công tác. Với những kết quả đạt được, Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen... Năm 2021, Đài vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Phòng Quản lý Xây dựng (Sở Xây dựng TP Hà Nội) nỗ lực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình xây dựng trên địa bàn Thủ đô

Phòng Quản lý Xây dựng là một trong những đơn vị tiêu biểu của Sở Xây dựng TP Hà Nội, thành lập trên cơ sở đổi tên và xác định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thẩm định (được thành lập năm 1996). Trải qua một phần tư thế kỷ hoạt động, Phòng Quản lý Xây dựng đã trưởng thành vững mạnh, làm tốt vai trò tham mưu, giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố trong các công tác: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Tập thể cán bộ Phòng Quản lý Xây dựng (trước đây là Phòng Thẩm định) đã nỗ lực vượt bậc, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, cống hiến, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình xây dựng trên địa bàn, góp phần thay đổi diện mạo phát triển khang trang, hiện đại cho Thủ đô. Trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, Phòng Quản lý Xây dựng đã bám sát tình hình thực tiễn tập trung nghiên cứu, soạn thảo và tham mưu lãnh đạo Sở Xây dựng ban hành hoặc trình UBND TP Hà Nội ban hành nhiều văn bản mang lại hiệu quả cao trong triển khai thực hiện; tham mưu quản lý nhà nước về phát triển đô thị; phát triển nhà ở, nhà ở xã hội, công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác tập huấn, phổ biến việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tiêu biểu, tập thể Phòng đã chủ trì tham mưu hoặc phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND thành phố phân cấp cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại văn bản số 6542/UBND-XDGT ngày 15/9/2016, số 3916/UBND-ĐT ngày 30/6/2016, văn bản số 5966/UBND-ĐT ngày 23/11/2017 và Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018; chủ trì nghiên cứu và tham mưu Sở Xây dựng trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt bộ “Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội” tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 21/3/2019... Việc xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản nêu trên đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ trong công tác triển khai thực hiện dự án tại các sở, ngành, địa phương; góp phần quan trọng chỉnh trang đô thị, tạo sự đồng bộ thống nhất về công tác chỉnh trang các tuyến phố; tạo bộ mặt cảnh quan đô thị văn minh, sạch đẹp, hiện đại của Thủ đô. Đặc biệt, để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình xây dựng, Phòng Quản lý Xây dựng đã tăng cường hiệu quả, chất lượng trong việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo thẩm quyền, phân cấp. Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng cho biết “Từ năm 2016 đến nay, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách: Tổng số hồ sơ dự án, công trình đã thực hiện thẩm định là 2.806 hồ sơ với giá trị dự toán trình khoảng 118.774 tỷ đồng, giá trị dự toán sau thẩm định khoảng 111.539 tỷ đồng. Với các dự án sử dụng nguồn vốn khác, đã thẩm định tổng cộng 552 hồ sơ thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình; kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc lập dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Xây dựng; bao gồm: Cơ cấu thành phần chi phí đầu tư, đơn giá định mức áp dụng, việc lựa chọn các vật liệu xây dựng, thiết bị công trình phù hợp theo các quy định về sử dụng năng lượng hiệu quả, tân tiến và thân thiện với môi trường”. Có thể nói thời gian qua, bằng sự bền bỉ và sức sáng tạo không ngơi nghỉ, tập thể Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế các công trình đã được thực hiện chặt chẽ tuân thủ các quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan; đảm bảo đúng và vượt tiến độ, thời gian quy định. Công tác thẩm định dự toán chi phí được thực hiện đúng các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; kiểm tra khối lượng các công tác thi công phù hợp với hồ sơ thiết kế, kiểm tra việc áp dụng, cập nhật các quy định về cơ cấu chi phí, suất vốn đầu tư, đơn giá định mức cho từng thành phần công việc. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả của đầu tư công; đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu về an toàn kết cấu, an toàn công trình trong quá trình khai thác sử dụng, chất lượng sử dụng và tuổi thọ công trình, tiết kiệm và quản lý chặt chẽ ngân sách; đồng thời phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình; đóng góp trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội. Với những thành tích nổi bật, Phòng Quản lý Xây dựng nhiều năm được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2014; Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội tặng nhiều Bằng khen. Đặc biệt, năm 2021 Phòng Quản lý Xây dựng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội”.

Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG Địa chỉ: Xã Tam Hưng - Huyện Thuỷ Nguyên - Thành phố Hải Phòng Điện thoại: 0225.3775.161                            Fax: 0225.3775.162  Website: www.ndhp.com.vn   CUNG CẤP DÒNG ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thành lập năm 2002. Công ty được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ là Chủ đầu tư xây dựng quản lý và vận hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 với tổng công suất 1.200MW với tổng vốn đầu tư là 1,2 tỷ USD. Đây là một dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia và sự phát triển kinh tế của Thành phố Hải Phòng. Hàng năm, Công ty đóng thuế trên 450 tỷ đồng, đời sống CBCNV ngày được nâng cao. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng; thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện; đào tạo dạy nghề quản lý thiết bị, vận hành bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện. Những thành tích tiêu biểu Công ty đã đạt được: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công thương; Cờ thi đua của Bộ Công thương, Bộ LĐTB&XH, UBND TP. Hải Phòng. Ngoài ra, Công ty còn được tặng thưởng nhiều hình thức khen thưởng, biểu dương khác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND TP. Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam…    

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình: Nhìn lại một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Quảng Bình đã nêu cao tinh thần quyết tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, gắn bó với đối tượng, địa bàn, ứng phó nhanh nhạy, kịp thời với các tình huống trong công tác nhân đạo. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, sợi chỉ đỏ kết nối trong các hoạt động nhân đạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển giàu đẹp, văn minh. Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tăng cường các hoạt động cứu trợ xã hội, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Hội. Nét mới trong nhiệm kỳ qua là đã triển khai nhiều chương trình, mô hình hỗ trợ sinh kế mang tính phát triển bền vững, góp phần tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn này, Hội đã xây dựng 412 căn nhà CTĐ, nhà chòi tránh lũ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, gia đình chính sách, người nghèo; hỗ trợ sinh kế cho 570 hộ gia đình; tặng 350 sổ tiết kiệm tình nghĩa, hỗ trợ 7.050 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, hiếu học; tặng 750 chiếc xe lăn, xe lắc, hỗ trợ phục hồi chức năng cho các đối tượng tàn tật. Mô hình “Chợ nhân đạo” lần đầu tiên được áp dụng thực hiện hiệu quả tại huyện Minh Hóa, địa bàn vùng núi, vùng sâu,vùng xa và hiện đã được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Hội Chữ thập đỏ đến với người dân vùng lũ Cùng với đó, thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, các cấp Hội bằng nguồn nội lực và vận động sự tham gia của các lực lượng xã hội đã kịp thời trợ giúp cho 90.735 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Chương trình “Ngân hàng bò” ngoài việc thực hiện hỗ trợ theo kế hoạch tại các địa phương, trong nhiệm kỳ qua đã kết nối nhiều nguồn khác nhau hỗ trợ thêm 443 con cho các đối tượng khó khăn, đến nay số bò đã tăng lên 719 con, giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo. Các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”, Chương trình “Cùng em đến trường”,... được hưởng ứng thực hiện hiệu quả. Khép lại nhiệm kỳ đáng nhớ 2016 - 2021, các hoạt động xã hội và trợ giúp nhân đạo của Hội CTĐ Quảng Bình đạt trên 210 triệu đồng, giúp đỡ cho trên 348.034 lượt hộ gia đình. Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Hội CTĐ tỉnh đã hướng dẫn chi tiết việc thực hiện hoạt động, hướng dẫn quy trình cứu trợ, chỉ đạo tuyên truyền thành lập các đội xung kích CTĐ, chuẩn bị hậu cần và các điều kiện đảm bảo khác cho cứu trợ. Hằng năm, các cấp Hội chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch dự phòng về phòng ngừa, ứng phó thảm họa, góp phần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Hội CTĐ tỉnh đã vận động trang cấp thuyền cứu nạn, cứu hộ, xây dựng đường lánh nạn, xây dựng các trạm truyền thanh không dây phục vụ công tác tuyên truyền và các công trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại các xã trọng điểm, đặc biệt là tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, cứu nạn, cứu hộ, lái tàu thuyền cho các đội CTĐ xung kích. Khi thiên tai xảy ra, các cấp Hội đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thông tin tuyên truyền, di dời sơ tán người dân, tham gia cứu nạn, cứu hộ và cứu trợ, làm vệ sinh môi trường. Giai đoạn này, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức 280 lớp tập huấn về kiến thức phòng ngừa thảm họa, về biến đổi khí hậu, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu cho trên 1.000 cán bộ, hội viên, lực lượng CTĐ xung kích; cấp 1.500 áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân đánh bắt xa bờ ó hoàn cảnh khó khăn;... Toàn tỉnh đã kết nối, phối hợp với gần 2.000 tổ chức để hỗ trợ cho 531.476 người dân với tổng trị giá gần 110 tỷ đồng. Truyền thông và cấp nước miễn phí cho nhân dân vùng lũ Hoạt động sơ cấp cứu và khám chữa bệnh nhân đạo được triển khai thường xuyên, kịp thời, tổng giá trị hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2021 đạt 12 tỷ 078 triệu đồng, hỗ trợ cho 101.472 lượt đối tượng. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được triển khai ngày càng sâu rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp tổ chức 128 đợt HMTN lưu động, tiếp nhận 49.509 đơn vị máu, tỷ lệ tiếp nhận máu năm sau cao hơn năm trước; các huyện, thị xã, thành phố và nhiều đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu do UBND tỉnh giao. Công tác xây dựng tổ chức Hội được tăng cường chỉ đạo; chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên được nâng cao. Toàn tỉnh hiện có 08 Hội CTĐ cấp huyện và 05 Hội CTĐ trường Đại học, Cao đẳng và THPT trực thuộc tỉnh Hội; 195 Hội CTĐ cơ sở, trong đó 151/151 Hội CTĐ xã, phường, thị trấn; 35 Hội ở các trường THPT; 09 Hội thuộc các cơ quan, doanh nghiệp với 86.187 hội viên sinh hoạt trong 2.231 Chi Hội, 2.925 tình nguyện viên và 122.234 thanh thiếu niên CTĐ; cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện đều hưởng lương, phụ cấp chức vụ do nhà nước quy định; 98/151 Chủ tịch Hội cơ sở được bố trí là người hoạt động không chuyên trách; 97/151 Chủ tịch Hội là cán bộ kiêm nhiệm.  Các cơ sở Hội đều có sổ quản lý cán bộ, hội viên, trên 80% hội viên có thẻ. Có thể nói trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình đã đạt được những giá trị quan trọng, các chỉ tiêu đặt ra cơ bản đạt và vượt, tổng trị giá hoạt động công tác Hội và phong trào CTĐ đạt 333 tỷ đồng; đã xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều tấm gương tận tụy, cống hiến, hy sinh của cán bộ hội viên trong hoạt động nhân đạo, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết, sẻ chia. Kết quả này cũng góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong công tác nhân đạo địa phương và là điểm tựa quan trọng để Hội CTĐ tỉnh tiếp tục phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực chất, chuyên nghiệp, có sức thu hút, lan tỏa rộng rãi trong xã hội, thực sự đóng vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, chung tay góp sức xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Bình ngày càng giàu đẹp trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa./.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa: Quản lý và khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng

Hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng là hệ thống thủy nông có quy mô lớn nhất nước ta hiện nay, trong đó hồ chứa nước Dầu Tiếng là công trình quan trọng đặc biệt liên quan đến ANQG theo Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 và Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Có diện tích lưu vực 2.700 km2, diện tích mặt hồ 270 km2 và dung tích là 1,58 tỷ m3 nước ứng với mực nước dâng bình thường +24,40 m, vị trí hồ nằm ở thượng nguồn sông Sài Gòn trên địa bàn 03 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và tiếp giáp với Campuchia.   Vị trí hồ Dầu Tiếng trong lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa là doanh nghiệp có 100% vốn sở hữu Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ công ích quản lý, khai thác và bảo vệ tuyệt đối an toàn Hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng và Phước Hòa. Nhiệm vụ chính là cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt cho 5 tỉnh, thành: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và TP.Hồ Chí Minh; phòng - cắt lũ, đẩy mặn và cải tạo môi trường cho hạ du. Hơn 35 năm quản lý vận hành và khai thác, công trình thủy lợi Dầu Tiếng đã có những đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện điều kiện môi trường cho những vùng hưởng lợi. Cấp nước tưới trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp: 116.953 ha thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: Tây Ninh 92.953 ha, TP Hồ Chí Minh là 12.000 ha, tỉnh Long An 12.000 ha; đồng thời tưới tạo nguồn cho ven sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông 93.954 ha. Hồ Dầu Tiếng Từ khi có hệ thống kênh thủy lợi hồ Dầu Tiếng đưa nước về đồng ruộng, một vùng đất hàng trăm ngàn ha của tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) trước đây là đất đai hoang hóa, cằn cỗi, diện tích sản xuất được ít từ 1 vụ sản xuất/năm lên 3 vụ/năm; năng suất lúa đạt 4 - 5 tấn/ha/vụ, năng suất lạc đạt từ 3 - 4 tấn/ha/vụ. Nhiều loại rau màu và cây trồng khác đều có năng suất tăng lên gấp 2,3 lần so với trước, góp phần đáng kể trong việc tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn của toàn vùng.                                              Tràn xả lũ hồ Dầu Tiếng Bên cạnh mục đích phục vụ tưới cho nông nghiệp, công trình thủy lợi Hồ Dầu Tiếng còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước cho công nghiệp và sinh hoạt với hơn 100 triệu m3 nước ngọt cho các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và TP Hồ Chí Minh. Nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng còn bổ sung một phần lớn để nâng cao mực nước ngầm trong đất góp phần cải tạo môi trường đất và cung ứng nguồn nước dưới đất có chất lượng tốt cho cấp nước sinh hoạt các vùng nông thôn. Nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng hàng năm đã góp phần rất quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp mía đường và các ngành công nghiệp chế biến từ các sản phẩm nông nghiệp cũng như góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.   Hình ảnh điện mặt trời trên vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng Dựa trên kết quả đánh giá chung thành tựu đạt được về sử dụng nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng cho phát triển kinh tế - xã hội cho thấy rằng: hơn 35 năm qua nguồn nước của Hồ đã được sử dụng rất hiệu quả cho mục tiêu phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh và cấp nước sinh hoạt cho các vùng hưởng lợi bao gồm Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và Tp. Hồ Chí Minh. Công trình thủy lợi nội đồng đã được cải thiện làm tăng diện tích các khu tưới cũng như năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp được tăng cao theo, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn của những vùng hưởng lợi theo hướng chuyên canh hóa cao và tiến tới hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Hồ chứa nước thủy lợi Dầu Tiếng là một kho nước ngọt do chính chúng ta tạo nên, hiệu quả từ hồ mang lại cho chúng ta hơn 35 năm qua là rất lớn mà mọi người đều nhận thấy, còn cho tương lai nó có ý nghĩa hơn rất nhiều mà không phải ai cũng nhận thấy được. Trước những diễn biến của thời tiết, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tình trạng ô nhiễm nguồn nước, nguồn nước ngọt bị cạn kiệt dần…, đối với TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và Long An thì nguồn nước ngọt từ hồ Dầu Tiếng sẽ là nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt, nước cho công nghiệp là không thể thiếu được, cũng như đảm bảo phục vụ sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực hưởng lợi, công tác quản lý vận hành không hợp lý và bảo vệ không tốt thì hậu quả gây ra cũng vô cùng lớn. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của hồ Dầu Tiếng như vậy, những người trực tiếp quản lý hồ luôn nỗ lực hết sức mình và đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt những địa phương được hưởng lợi từ công trình hồ Dầu Tiếng hãy chung sức bảo vệ an toàn công trình và an toàn nguồn nước mà chính chúng ta đã làm nên để phục vụ lại chính chúng ta.   Khu vực phía đông của hồ Dầu Tiếng (xã Minh Hòa, Định An, Định Thành - huyện Dầu Tiếng) là nơi có cảnh quan đẹp thích hợp cho hoạt động vui chơi, giải trí    Từ những thành tích đã đạt được, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào 2015 nhân dịp kỷ niệm 30 năm quản lý, khai thác hệ thống hồ Dầu Tiếng; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Tây Ninh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen. Bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, năm 2021 Công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.  Phát huy được hiệu quả của hệ thống như trên là nhờ nỗ lực và tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động của Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, phát huy truyền thống của ngành thủy lợi, Công ty đã kế thừa và phát triển lớn mạnh đi lên cùng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, bảo toàn đồng vốn được giao, đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện. Đồng thời, Công ty luôn phối hợp tốt với các địa phương Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh để phát huy hiệu quả của hệ thống thủy lợi liên tỉnh, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.   Diện tích mặt hồ rộng lớn là tiềm năng phát triển thủy sản Trong những năm tới, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa phấn đấu hoàn thành tốt hai nhiệm vụ song song là hoạt động công ích và kinh doanh khai thác. Cụ thể là: Quản lý, vận hành an toàn hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng và Phước Hòa; cấp nước nông nghiệp, công nghiêp, nước sinh hoạt cho các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và TP Hồ Chí Minh; đẩy mặn, cắt lũ và cải tạo môi trường cho hạ du. Đồng thời, mở rộng kinh doanh khai thác tổng hợp; tư vấn, thiết kế và xây dựng sửa chữa công trình thủy lợi; khai thác vật liệu xây dựng; khai thác, xử lý và cung cấp nước; trồng rừng và chăm sóc rừng… Mặc dù công trình thủy lợi Dầu Tiếng đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do thời gian khai thác lâu, nhiều hạng mục đang xuống cấp cần cải tạo... nhưng với sự lãnh đạo quyết đoán, sáng tạo của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các ban, ngành, các địa phương, tin tưởng rằng Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ khai thác, vận hành hồ thủy lợi Dầu Tiếng.  

Trường THCS Phú Lộc - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ: Không ngừng đổi mới, sáng tạo để góp phần rạng danh giáo dục Đất Tổ trong thời kỳ hội nhập

Là một trong những ngôi trường THCS giàu truyền thống bậc nhất của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, Trường THCS Phú Lộc (http://thcsphuloc.phutho.edu.vn/) được nhắc đến bởi tinh thần tiên phong đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập, mang về những trái ngọt, góp phần gia tăng vị thế huyện Phù Ninh trên bản đồ phát triển giáo dục Đất Tổ. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên (thứ 3 từ trái sang) - TUV, Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo huyện thăm và chúc mừng nhà trường nhân Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THCS Phú Lộc, huyện Phù Ninh được thành lập từ năm 1959. Trải qua hơn 6 thập kỷ phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã khẳng định vị thế một trong những đơn vị dẫn đầu khối THCS huyện Phù Ninh nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung với cơ sở vật chất ngày càng khang trang, bề thế, chất lượng dạy học, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp luôn ở trong tốp đầu của huyện. Trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng Cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; là một trong 10 trường phổ thông trên toàn quốc được Bộ GD&ĐT 2 năm liên tục tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021. Để nối dài trang thành tích đạt được, năm học 2020 - 2021, trường tiếp tục kiên định mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Nhà giáo Nguyễn Thị Huế - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Lộc cho hay: Trong một năm học còn nhiều khó khăn khi đại dịch Covid-19 vẫn đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn xã hội, nhà trường đã nỗ lực bắt nhịp với xu thế đổi mới, hội nhập, phát triển toàn diện giáo dục; thực hiện đồng bộ các giải pháp tham mưu, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy mạnh đổi mới quản lý và phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của nhà trường; tích cực hưởng ứng, đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương... Đặc biệt, với tinh thần “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn quyết tâm cao độ, phấn đấu thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, giảng dạy có chất lượng 100% các môn học, phát huy việc tự học và độc lập suy nghĩ của học sinh; đồng thời đẩy mạnh đổi mới việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chú trọng phát hiện học sinh có năng lực để bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi ở tất cả các môn học nhằm bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và đất nước. Những nỗ lực đổi mới đã được đền đáp xứng đáng. Năm học này Trường THCS Phú Lộc có tổng số 643 học sinh thì có 100% HS xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 67,4% HS xếp loại học lực khá, giỏi; đạt 176 giải học sinh giỏi cấp huyện; 9 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Trường là đơn vị dẫn đầu của tỉnh về thành tích trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật với 2 giải nhất, nhì cấp tỉnh; 1 đề tài dự thi cấp quốc gia đạt giải triển vọng. Tự hào với những thành tích đạt được, thế hệ nhà giáo và học sinh Trường Phú Lộc ngày nay quyết tâm phấn đấu, gặt hái những thành công mới, tô thắm truyền thống hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển của nhà trường. Để mái trường Phú Lộc thân yêu xứng đáng là địa chỉ giáo dục tin cậy, nơi bồi dưỡng nhân tài cho huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và đất nước.    

Tòa nhà chung cư cao tầng HH3 dự án The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland chính thức đủ điều kiện bán hàng

Ngày 06/10/2021, Tòa nhà chung cư cao tầng HH3 Dự án The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland chính thức đủ điều kiện bán hàng tại văn bản số 7986/SXD-QLN của Sở Xây dựng Hà Nội, đây là tin vui được chờ đón trong suốt thời gian qua của giới đầu tư bất động sản và người mua nhà để ở. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đem đến những thiệt hại to lớn về con người và tài sản, các hoạt động sản xuất bị ngưng trệ, chuỗi cung ứng sản phẩm bị gián đoạn, khả năng tạo ra các nguồn thu mới của đại bộ phận người dân rất hạn chế, các cơ hội an toàn để đầu tư vô cùng hiếm hoi. Vì vậy, nhu cầu được tiếp cận và mua các sản phẩm bất động sản của Dự án The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland đang được gia tăng không ngừng và được thị trường chào đón vì những lợi ích và giá trị nổi bật của sản phẩm đầu tư an toàn giữa mùa dịch bệnh như hiện nay. Tòa nhà chung cư cao tầng HH3 dự án The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland Tòa chung cư cao tầng HH3 Dự án The Jade Orchid, với tổng diện tích sàn xây dựng 20.575,7m2, cung cấp 249 căn hộ sang trọng phiên bản giới hạn, diện tích linh hoạt từ 67,8m2 - 76,1m2 - 80m2 và 87,7m2 với thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, giá bán căn hộ trung bình 40 triệu/m2 đã bao gồm thuế VAT, với tổng giá trị căn hộ dự kiến từ 2,7 tỷ - 2,9 tỷ - 3,1 tỷ - 3,3 tỷ. Điển hình căn hộ 67m2, giá trị căn hộ 2.700.000.000 đồng, theo chính sách bán hàng của chủ đầu tư, khách hàng được hỗ trợ tối đa nhờ tỉ lệ vay mua nhà với số vốn tự có là 30% giá trị căn hộ (khoảng 810 triệu đồng), 65% còn lại sẽ được hỗ trợ với lãi suất 0% trong thời gian 12 tháng, tỷ lệ lãi vay hỗ trợ trên giá trị căn hộ lên đến 6,1%, chính sách giãn cách thời gian thanh toán 3 tháng, cùng với thời hạn vay 20 năm, lãi suất trung bình 7,8%/năm, thì sau thời gian hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư, hàng tháng khách hàng chỉ thanh toán 15.604.835 đồng/tháng. Như vậy, khách hàng vừa sở hữu tài sản giá trị, vừa giảm áp lực tài chính, có thể nói sự chăm chỉ không thể tách rời trí thông minh, thực sự luôn là lời giải cho thành công của bất kì ai trong cuộc sống. Bởi lẽ, đây là loại hình căn hộ khá phổ biến rất được ưa chuộng và hiếm hoi trên thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều khách hàng khác nhau, vì những lợi thế trong công năng sử dụng của từng căn hộ, chi phí vốn ban đầu rất hợp lý, phù hợp với thị hiếu chung của người Việt Nam và đặc biệt rất dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê trong mọi thời điểm. Hơn thế, The Jade Orchid toạ lạc trên diện tích 6,8 ha, được quy hoạch năm tòa nhà căn hộ chung cư cao tầng với 1275 căn hộ và ba khu nhà ở thấp tầng với 126 biệt thự lâu đài, biệt thự lâu đài phố, biệt thự liền kề. Nằm trên mặt đường Nguyễn Đình Tứ tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng, kết nối đường vành đai 3, đường Hoàng Quốc Việt, kết nối thuận tiện di chuyển về phía Bắc đường Phạm Văn Đồng, hướng về phía Đông và phía Tây đường Hoàng Quốc Việt, dẫn ra khu vực phía Nam thành phố Hà Nội, vị trí của các căn hộ The Jade Orchid có thể coi là trung tâm của mọi cung đường, rất thuận tiện để di chuyển trong nội đô Hà Nội, cũng như di chuyển từ nội đô tới các khu vực bên ngoài. Khu biệt thự lâu đài, biệt thự liền kề mang thương hiệu Vimefulland Sống tại căn hộ The Jade Orchid đồng nghĩa với việc mỗi cư dân sẽ được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích nội khu tiêu chuẩn, trong không gian sống mang đậm phong cách Pháp của một khu đô thị The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland. Mặc dù được bố trí 11 căn hộ trên một sàn, tuy nhiên, khu thang máy của tòa nhà được bố trí 4 cụm thang trong đó, 2 thang chở khách, 1 thang PCCC và 1 thang lớn chở hàng mang thương hiệu Schindler của Thụy Sỹ, đạt tốc độ 3m/s, giúp hệ thống giao thông đứng được đảm bảo thông suốt và sảnh hành lang được thiết kế rộng 1,8m, bố trí ở trung tâm của tòa nhà, thuận tiện kết nối tới từng căn hộ trong cùng tầng. Hệ thống tiện ích dự án The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland Đặc biệt hơn, cư dân The Jade Orchid sẽ được thưởng thức bể bơi bốn mùa ngoài trời rất độc đáo, với các diện kính lấy sáng tối đa vào mùa hè, đảm bảo nhiệt vào mùa đông và mang dáng vẻ kiến trúc cổ điển Pháp, rất hài hòa và đồng điệu với kiến trúc sang trọng của tòa nhà chung cư cao tầng. Cư dân dễ dàng tiếp cận để sử dụng dịch vụ, khi chỉ một bước chân ra khu vườn, cư dân có thể thà mình trong làn nước trong mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Sự an toàn trong giao dịch đối với mỗi căn hộ chung cư cao tầng Dự án The Jade Orchid đặc biệt được đảm bảo về mặt tài chính tại văn bản số 2240/2021/CV-VAB của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á, xác nhận về việc cung cấp tín dụng và tài trợ 3.000.000.000.000 (ba nghìn tỷ đồng) để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Dự án The Jade Orchid. Món quà tri ân của Vimefulland dành tặng cho Quý Cư dân mua căn hộ tại The Jade Orchid là 10 liều vắc xin covid-19 Hayat-Vax sản xuất tại UAE để phòng, chống dịch Covid-19 (Vắc xin Hayat-Vax là vắc xin SARS COV-2 (tế bào VERO) bất hoạt, hàm lượng 0,5 ml, chứa 6,5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt, được sản xuất tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) nằm trong Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới. Cho đến nay, không quan sát thấy có phản ứng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến vắc xin Hayat-Vax. Phương thức hoạt động của vắc xin tạo ra các kháng thể trung hòa chống lại vi rút SARS-CoV-2. Với hiệu quả bảo vệ đạt 78,89%, tỷ lệ tạo ra kháng thể trung hòa chống lại virus SARS-CoV-2 đạt 99,52%, không có rủi ro liên quan đến sự nhân lên của virus trong cơ thể, vì đó là virus đã chết. Hạn sử dụng 12 tháng). Vắc xin Covid-19 Hayat-Vax sản xuất tại UAE Với những mũi tiêm vắc xin Covid-19 Hayat-Vax dành tặng khách hàng, Vimefulland mong muốn được gửi trọn vẹn tấm chân tình, sự quan tâm, chăm sóc đến đời sống, sự an toàn của Quý Cư dân, đúng như sứ mệnh mà Vimefulland theo đuổi, phục vụ từ khi có mặt trên thị trường bất động sản của Thủ đô Hà Nội. The Jade Orchid chính thức gia nhập thị trường bất động sản của Thủ đô Hà Nội đã được xác nhận, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về nhà ở,  được bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài chính, sẽ là điểm sáng sôi động, đầy hấp dẫn đối với hoạt động đầu tư bất động sản trên thị trường Hà Nội. Tin vui này, thực sự đã mang đến luồng sinh khí mới, đem lại hy vọng, niềm tin về những kết quả tài chính thịnh vượng và những thành công được đơm hoa kết trái, chắc chắn sẽ gặt hái từ những tuyệt phẩm kiến trúc tại The Jade Orchid. Và hôm nay, giữa không khí mùa thu nắng vàng rót mật trên từng tán lá xanh, thoảng trong gió mùi hương hoa sữa nồng nàn e ấp, sẽ lấp lánh những nụ cười hạnh phúc của những khách hàng đã giao dịch thành công được minh chứng bằng Hợp đồng mua bán căn hộ tại The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland, nơi bắt đầu của những giấc mơ về tương lai rất ngọt ngào và ấm áp.

Trang