Bộ Nội vụ họp triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1498/QĐ-TTg
19/10/2021 - 09:09
Chiều ngày 18/10, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức buổi họp để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh và Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký Biên tập, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Tùng đồng chủ trì buổi họp.

Tham gia buổi họp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc và công chức có liên quan của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và công chức có liên quan của Vụ Thư ký Biên tập và Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc Văn phòng Chính phủ.

Ông Vũ Đăng Minh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Vụ Thư ký Biên tập, Văn phòng Chính phủ giới thiệu về Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Nội vụ giới thiệu về cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ và đề xuất triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được kết nối với các trung tâm điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh. Từ Trung tâm, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra được các hoạt động theo từng lĩnh vực do các bộ, ngành, địa phương quản lý. Đồng thời, thông qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, trực tuyến, giúp lãnh đạo Chính phủ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tới các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa…

Đối với các cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ, hiện nay, Bộ Nội vụ đã và đang xây dựng, đưa vào vận hành: cơ sở dữ liệu thống kê ngành Nội vụ; cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính; cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế; cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính; cơ sở dữ liệu về công tác thanh niên; cơ sở dữ liệu về hội, tổ chức phi chính phủ; cơ sở dữ liệu về công tác tôn giáo; cơ sở dữ liệu về thi đua – khen thưởng; cơ sở dữ liệu về Hệ thống thông tin báo cáo ngành Nội vụ; cơ sở dữ liệu về các Hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ…

Ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo và công chức của các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ đã trao đổi, thảo luận về những nhiệm vụ đã triển khai, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1498/QĐ-TTg.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Các đại biểu cho rằng, hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ quan tâm đầu tư, xây dựng nền tảng để kết nối với Văn phòng Chính phủ. Các ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ đã được sử dụng đem lại hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ. 


Ông Nguyễn Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Quang Tùng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng và đẩy các dữ liệu lên hệ thống thông tin do Văn phòng Chính phủ quản lý, có thể gửi và tiếp nhận dưới dạng file để tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về tích hợp dữ liệu, Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ phối hợp với Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ để kết nối, liên thông. Việc kết nối, liên thông từ Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Nội vụ với Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính vừa đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả vừa an toàn cho hệ thống.

Ông Nguyễn Quang Tùng mong muốn, việc kết nối, liên thông sẽ được thực hiện trong Quý I năm 2022. Đồng thời, đề nghị hai bên cùng rà soát, kiểm tra các chỉ tiêu, chuẩn dữ liệu, chất lượng dữ liệu… trước khi kết nối lên hệ thống chung.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, ông Vũ Đăng Minh  trân trọng cám ơn các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận đầy tâm huyết, trách nhiệm và cho biết, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã hệ thống hóa và làm tốt công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu, đã quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thống kê, dữ liệu, công nghệ thông tin.

Đối với việc chuyển đổi số, ông Vũ Đăng Minh cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhân sự, do đó, đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến về chuyển đổi số để các cấp lãnh đạo và công chức, viên chức trong toàn quốc hiểu được ý nghĩa, nội dung, phương thức thực hiện chuyển đổi số …

Ông Vũ Đăng Minh giao Phòng Văn thư, lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu, xây dựng báo cáo trình Bộ trưởng để giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị; đồng thời, tổng hợp, cung cấp thông tin cho Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ./.

Theo moha.gov.vn