Tích cực chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
08/07/2024 - 20:10

Ngày 8/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 với sự chủ trì của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị

Thông tin tại hội nghị, Bộ Nội vụ cho biết, 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác này đã giúp bộ máy hành chính nhà nước tương đối ổn định, các bộ, cơ quan ngang bộ không có biến động về số lượng tổng cục, vụ, cục và tương đương. Công tác tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính cấp tỉnh cũng được các địa phương tích cực thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm, bộ, ngành, địa phương tinh giản 3.853 công chức, viên chức. Trong đó, các địa phương 3.746 người (530 công chức, 3.216 viên chức).

Các bộ, ngành, địa phương cũng đã tuyển dụng công chức, viên chức gần 14 nghìn người, trong đó tuyển dụng 30 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

6 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ đã tiếp nhận và xử lý 767 đơn, trong đó có 264 đơn tố cáo, 117 đơn khiếu nại và 386 đơn kiến nghị phản ánh. Các đơn vị đã tiếp nhận, xem xét, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn theo luật định.

Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. 6 tháng đầu năm, các đơn vị, địa phương đã xử lý kỷ luật 1.338 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó cán bộ 139 người, công chức 432 người, viên chức 767 người).
Tích cực chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian tới, Bộ Nội vụ xác định nhiệm vụ quyết liệt đôn đốc các địa phương hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Đồng thời, triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là những nội dung mới liên quan quản lý tiền lương, tiền thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng vào làm việc trong cơ quan hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, toàn ngành đã nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống, thể chế chính sách trên lĩnh vực công vụ, công chức, lĩnh vực cải cách tiền lương, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và các nhiệm vụ quản lý nhà nước…

Cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương cũng hết sức quyết liệt tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Bộ cũng xác định, công tác cải cách chính sách tiền lương là công việc khó khăn nhưng vấn đề này đã đạt được những kết quả nhất định.

Theo nhandan.vn