Bệnh viện Mắt Huế - Thương hiệu vươn tầm khu vực
26/06/2024 - 15:01

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo sức khỏe cho người dân. Bác căn dặn, cán bộ ngành Y tế phải luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, lắng nghe và hiểu rõ những khó khăn và nhu cầu của người bệnh để phục vụ tốt hơn; phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn.

Nhớ lời dạy đó của Người, những năm qua, Bệnh viện Mắt Huế luôn tận tình, trách nhiệm, lấy người bệnh làm trung tâm để phục vụ, chăm sóc hết lòng. Bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư thêm nhiều trang thiết bị hiện đại; đồng thời luôn chú trọng thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp.

Bệnh viện Mắt Huế là bệnh viện hạng II trực thuộc quản lý của Sở Y tế Huế, được thành lập năm 2005. Bệnh viện hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính từ đầu năm 2017. Vì vậy, có thể nói, sự chủ động, sáng tạo và không ngừng đổi mới là điều dễ dàng nhận thấy ở cơ sở y tế này.