Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên - đơn vị tiêu biểu của lực lượng hải quan Kiên Giang
27/04/2021 - 11:09

Xuyên suốt chặng đường phát triển, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên luôn làm tròn nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Hải quan Kiên Giang. Hiện nay, Chi cục đảm nhận trọng trách thực hiện quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan tại địa bàn cửa khẩu quốc tế Hà Tiên; kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng, chống buôn lậu; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...

Bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, cùng tình hình thực tiễn địa phương, tập thể cán bộ, công chức toàn Chi cục đã vượt khó vươn lên, ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Việt Khởi - Phó Chi cục trưởng cho biết “Nhờ tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc quản lý thu; nghiên cứu, phân tích, đánh giá các nguồn thu, công tác quản lý trong từng khâu nghiệp vụ, để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời nhằm chống thất thu, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ở từng khâu công việc; tăng cường và nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức hải quan trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục thông quan hàng hoá nhanh chóng, nên công tác thu ngân sách đã đạt được hiệu quả cao. Nổi bật năm 2020 Chi cục đã triển khai thực hiện các khâu nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát hàng hóa qua lại biên giới; tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, từ ngày 1/1/2020 đến 12/11/2020, có 130 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan; thực hiện 6.510 tờ khai hải quan; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 67 triệu USD, tăng 39,36% so với cùng kỳ năm 2019; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 27 triệu USD, tăng 482,28% với cùng kỳ năm trước; thu nộp ngân sách trên 46 tỷ đồng”.

Trên “mặt trận” chống buôn lậu, Chi cục luôn chủ động chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại địa bàn cửa khẩu; thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn quản lý. Trong năm, Chi cục chú trọng tăng cường kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, đặc biệt là khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị định số 20/NQ-CP ngày 28/2/2020. Nhờ đó, đơn vị đã phát hiện 10 vụ buôn lậu, xử phạt hành chính 113 triệu đồng.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan được đẩy mạnh. Năm 2020, Chi cục tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hệ thống thông quan tự động (Vnaccs/Vcis); nâng cấp các hệ thống, phần mềm quản lý nghiệp vụ Hải quan theo đúng chương trình, kế hoạch của Cục Hải quan Kiên Giang đề ra. Từ đó, đảm bảo việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ cán bộ, công chức đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết các thủ tục hành chính về hải quan thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền của Chi cục; triển khai hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a, hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu, hệ thống eDocustoms...

Có thể nói, vượt lên trên khó khăn, thách thức, bằng tinh thần, trách nhiệm, đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan Chi cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bước sang năm 2021, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên vẫn sẽ tiếp tục vừa tăng cường công tác chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công tác xuất nhập khẩu hàng hóa, bền bỉ trên mặt trận chống buôn lậu, lập những thành tích mới, xứng đáng là tập thể tiêu biểu, góp phần làm rạng danh lực lượng ải quan Kiên Giang.