Cục Thống kê TP Cần Thơ phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố
10/01/2020 - 19:21

5 năm qua, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành tựu ấn tượng, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ, cũng như ngành Thống kê đất nước.

Giai đoạn 2013 - 2018 đã chứng kiến bước chuyển mình, bứt phát mạnh mẽ của Cục Thống kế thành phố Cần Thơ. Trong giai đoạn này, đội ngũ cán bộ làm công tác Thống kê trong toàn thành phố đã nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần lao động sáng tạo, cống hiến, lập những thành tích nổi trội và toàn diện, chung tay mang đến những sắc diện mới cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.

Cục Thống kê đã xây dựng và công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê hàng năm. Hoạt động phổ biến thông tin được đẩy mạnh theo hướng kịp thời, đầy đủ, bình đẳng, khách quan và minh bạch đến mọi đối tượng sử dụng thông tin thống kê bằng nhiều hình thức nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu thường xuyên, đột xuất của cấp ủy, chính quyền các cấp và các đối tượng dùng tin khác. Các hình thức phổ biến thông tin thống kê được đa dạng hóa thông qua Trang thông tin điện tử của Cục, Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố, qua các ấn phẩm của Ngành và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bên cạnh đó, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, đơn vị đã tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng để công bố 71 quy trình vào ngày 29/6/2015. Đến nay, các quy trình ban hành vẫn đang tiếp tục được thực hiện và duy trì, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của cơ quan Cục Thống kê.

Ký kết Giao ước thi đua năm 2017, khối các Chi cục

Nổi bật nhất trong giai đoạn này là Cục thống kê Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Tổng điều tra Tổng duyệt Tổng điều tra Dân số và nhà ở trong những tháng đầu năm 2019.

Với cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Cục Thống kê đã cung cấp kịp thời các tiêu chí về nông thôn, nông nghiệp đầy đủ về nội dung, tin cậy về chất lượng nhằm phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Qua nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương đã đánh giá thành phố Cần Thơ đạt loại khá, Cục được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng 2 Bằng khen cho tập thể, 4 Bằng khen cho cá nhân; UBND thành phố tặng 15 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Với cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Cục Thống kê đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát thực tế, xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp và đối chiếu số liệu để thống nhất danh sách doanh nghiệp. Qua nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đã đánh giá thành phố Cần Thơ đạt loại giỏi.

Gần đây nhất, cuộc Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Cần Thơ đã được lãnh đạo Tổng cục đánh giá cao về quá trình triển khai cũng như thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần vào thành công cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019. Qua đó, đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế Cục trong toàn ngành Thống kê đất nước.

Có được thành công kể trên là nhờ cấp ủy, cùng với Ban Lãnh đạo Cục đoàn kết nhất trí cao, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong cơ quan; nhờ đội ngũ công chức thống kê tâm huyết với nghề không ngừng nghiên cứu, cải tiến phương pháp điều tra, bảo đảm đúng phương án điều tra của trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cũng như đẩy mạnh cải cách hành chính; nhờ lực lượng giám sát viên thành phố, quận, huyện luôn sẵn sàng hỗ trợ điều tra viên hoàn thành cuộc điều tra đạt chất lượng cao nhất với tiến độ nhanh nhất.

Chính những cán bộ, những điều tra viên, giám sát viên đó là những nhân tố tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua của ngành và địa phương như: Phong trào “Ngành Thống kê Cần Thơ phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 - 2020”; phong trào thi đua lập thành tích Kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương;... mang đến những hiệu quả thiết thực cho toàn cảnh hoạt động thống kê thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Cờ Thi đua 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho tập thể Cục Thống kê

Từ những nỗ lực, cố gắng đó, tập thể cán bộ, viên chức Cục Thống kê thành phố Cần Thơ nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen; cùng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Cần Thơ. Đặc biệt, năm 2018, Cục Thống kế thành phố Cần Thơ vinh dự và tự hào được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho những thành tích xuất sắc giai đoạn 2013 - 2018.