Huyện Anh Sơn (Tỉnh Nghệ An): Phát huy nội lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chào mừng kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn (1822 - 2022) và 60 năm ngày thành lập huyện Anh Sơn (1963 - 2023)
31/03/2022 - 10:58

 Anh Sơn là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An. Mặc dù điều kiện tự nhiên, xã hội còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Anh Sơn đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, chung sức đồng lòng để xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 tái bùng phát và diễn biến rất phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân; trên địa bàn huyện dịch bệnh trên vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trâu, bò, dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp; giá một số nông sản giảm mạnh, trong khi giá vật tư, phân bón tăng cao ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư phát triển nông nghiệp.

Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Anh Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng: Có 23/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; QP - AN được giữ vững. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tạo ra khí thế, động lực mới cho sự phát triển.

Một số kết quả nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng đạt 8,9%; tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) đạt 6.809.217 triệu đồng, đạt 91,9% kế hoạch, tăng 10,2% so với cùng kỳ; giá trị gia tăng đạt 3.177.216 triệu đồng, đạt 92,4% KH, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn 103.027 triệu đồng, đạt 120,8% dự toán HĐND giao, tăng 12,84% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 11 tháng đạt 777.767 triệu đồng đạt 126% dự toán, tăng 0,6% so với cùng kỳ; chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, đối tượng, kịp thời và đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; một số mô hình hiệu quả được nhân rộng như: Cánh đồng lúa giống mới chất lượng cao; trồng ngô giống mới chuyển đổi gen; liên kết trồng mía giống mới năng suất cao trên đất bãi; sản xuất rau quả trong nhà lưới bằng công nghệ cao Isarel; mô hình lai tạo giống bò BBB trên nền bò cái lai sind năm 2019, 2020. Chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, gia trại, đặc biệt là trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao, liên kết đầu ra sản phẩm; khuyến khích phát triển khu chăn nuôi tập trung. Tổng đàn cơ bản ổn định. Tập trung chỉ đạo tiêm phòng văc xin, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch cho gia súc, gia cầm.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2021 huyện có thêm 01 xã về đích NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 14 xã.

Hoạt động kêu gọi, xúc tiến đầu tư được quan tâm, tiếp tục đôn đốc và đồng hành với các nhà đầu tư để triển khai các thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học vật nuôi công nghệ cao tại xã Hùng Sơn; dự án Nhà máy sản xuất chè xanh Nhật và chè xanh chất lượng cao tại xã Long Sơn; dự án Chợ thị trấn Anh Sơn; dự án Xây dựng, quản lý và khai thác Chợ 6A thị trấn Anh Sơn; quản lý và khai thác Chợ Cây Chanh tại xã Đỉnh Sơn,...

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, trước hết và trên hết, được chỉ  đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, đặc biệt là sự tham gia tích cực, trách nhiệm của nhân dân. Việc đón công dân đi từ vùng có dịch về được thực hiện tốt, 100% công dân khai báo y tế, thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch. Nhờ đó, huyện luôn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thông tin tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước được thực hiện tốt theo kế hoạch. Ngành giáo dục Anh Sơn tiếp tục giữ vững danh hiệu Đơn vị xuất sắc cấp tỉnh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo đời sống cho những đối tượng chính sách, hộ nghèo và người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; hướng tới kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn (1822 - 2022), kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Anh Sơn (1963 - 2023). Các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện được tập trung triển khai sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện. Tuy nhiên, dự báo năm 2022 tình hình dịch bệnh, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19... sẽ tác động không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trên các lĩnh vực.

Nhận rõ những khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ huyện đã xác định chủ đề năm 2022 là: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững khối đại đoàn kết; đảm bảo quốc phòng - an ninh”. Với mục tiêu tổng quát là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phòng chống dịch bệnh, thiên tai; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao đời sống nhân dân, giảm hộ nghèo, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; năng lực, hiệu lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; hiệu quả tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.