Nhân dân và cán bộ xã Phú Dương (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế): Chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới
16/07/2021 - 15:40

Xã Phú Dương nằm dọc trên tuyến Quốc lộ 49A, ở phía Tây Bắc của huyện Phú Vang, cách trung tâm huyện 18 km. Trên địa bàn xã có nhà lưu niệm Bác Hồ và đình làng Dương Nổ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đặc biệt và Am Bà được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Mặc dù điều kiện tự nhiên không thuận lợi, hằng năm thiên tai, mưa bão gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và sinh hoạt của người dân; song với truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, người dân xã Phú Dương luôn nỗ lực vượt khó để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và giàu đẹp. Đến cuối năm 2019, xã Phú Dương đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) và đầu năm 2021 chính thức được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

 

Lễ khánh thành cầu và cổng làng thôn Phú Khê

Có thể khẳng định, từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến nay, bộ mặt nông thôn của xã Phú Dương đã đổi thay toàn diện, những tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa, nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Hiện tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã chỉ còn 3,87%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định đạt mức 100%, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 55 triệu đồng/năm.

Một trong những điểm nổi bật trong quá trình xây dựng NTM ở xã Phú Dương là đã huy động trên 235 tỷ đồng cho việc xây dựng NTM, trong đó vốn ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp là hơn 197 tỷ đồng. Nhân dân trong xã đã chung sức, đồng lòng, người góp công, người góp của, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn Phú Dương ngày càng khởi sắc. Bên cạnh đó, xã đã giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, người dân trên địa bàn rất phấn khởi vào diện mạo đổi thay của quê hương. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững. Công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng được kiện toàn, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

 

Cổng làng thôn Phú Khê

Qua thực tiễn triển khai chương trình xây dựng NTM ở xã Phú Dương, bài học kinh nghiệm được địa phương rút ra là:

Một là, thường xuyên quán triệt, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước áp dụng vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Xác định đúng đắn cơ cấu kinh tế, luôn giữ gìn, phát huy, đoàn kết, thống nhất trong Đảng về mục tiêu và hành động, lãnh đạo và điều hành, sự đồng thuận trong nhân dân. Đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ, thương mại, làm khâu đột phá về đầu tư và phát triển kinh tế.

Hai là, đổi mới từ nhận thức tư tưởng đến hành động thực tiễn, từ Đảng bộ đến Chi bộ nói và làm theo Nghị quyết của Đảng, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống, chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội nhất là chăm lo đối với các gia đình chính sách, gia đình nghèo, khó khăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ba là, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực và hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, gần dân, dựa vào dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo; xuất phát từ thực tiễn của nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri và giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại của công dân.

Bốn là, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của bộ máy chính quyền, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Năm là, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, trước hết phát huy tối đa nội lực, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để đầu tư xây dựng hạ tầng. Khơi dậy tinh thần năng động của các thành phần kinh tế, tạo điều kiện tốt nhất cho kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ tư nhân và hộ gia đình phát triển, công khai rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêm ngặt quy hoạch, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, coi trọng phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, chăm lo giải quyết thỏa đáng các vấn đề xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

Sáu là, trong mọi hoạt động phải luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh chỉ đạo phải thể hiện tính quyết tâm cao, thống nhất toàn diện.

Về đích nông thôn mới là một kết quả rất đáng tự hào của cán bộ và nhân dân xã Phú Dương nhưng để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Dương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Chủ tịch UBND xã khẳng định: Trong thời gian tới, mục tiêu chính của địa phương là tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế trên nhiều lĩnh vực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp ngành nghề, nông nghiệp. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống, đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn. Những thành quả đạt được trong xây dựng NTM sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Dương tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đề ra trong việc phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, tiến tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.