VNPT Quảng Trị chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc ( 11/6/1948 - 11/6/2022) và 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)
17/05/2022 - 15:30