Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua
27/10/2023 - 13:40

BTĐKT - Sáng 26/10, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo “Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng”.

TS. Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của một số bộ, ban, ngành trung ương.

ThS. Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo đề dẫn hội thảo

Báo cáo đề dẫn hội thảo, ThS. Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Đề tài “Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng” do ThS. Nguyễn Công Hoan làm chủ nhiệm đã tiến hành nghiên cứu cơ sở khoa học, quan điểm, chủ trương và các quy định của pháp luật về việc tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua; đưa ra khái niệm, nội dung, phân tích đặc điểm, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó làm rõ các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua; quá trình triển khai việc tổ chức cụm, khối thi đua đến nay.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ thêm một số vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2024 - 2030.