Ban Thi đua – Khen thưởng TƯ: Tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành
20/07/2022 - 15:52

TĐKT- Ngày 20/7, tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng TƯ tổ chức lớp tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban năm 2022. Đến dự lớp tập huấn, có Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang. Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an là giảng viên lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an cho biết, bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng, do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia của dân tộc. Hình thức chứa bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác. Như vậy, từ khái niệm bí mật nhà nước rút ra các thuộc tính cơ bản sau: Thứ nhất, bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng. Thứ hai, là thông tin chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất sẽ gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Thứ ba, phải được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của Luật là cơ quan, tổ chức trực tiếp soạn thảo, tạo ra hoặc có chức năng xử lý thông tin tiếp nhận thuộc danh mục bí mật nhà nước. Quy định này nhằm xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung, trách nhiệm trong xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước được giao cho cấp phó quyết định. Quy định về thẩm quyền trên cũng phù hợp với các hình thức chứa đựng bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động các dạng khác chứ không giới hạn ở văn bản giấy như quy định của Pháp lệnh.

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

Ngoài ra, Thiếu tướng Phạm Văn Vinh đã đưa thêm và giải thích các nội dung gồm những quy định chung, phạm vi phân loại, ban hành danh mục bí mật nhà nước, hoạt động bí mật nhà nước, trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước và các điều khoản thi hành để học viên hiểu sâu, rõ khi xử lý các tài liệu bí mật nhà nước.

Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang

Tại lớp tập huấn, các câu hỏi của học viên liên quan đến sao, chụp, tài liệu, văn bản đến... đã được cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ trả lời chi tiết và các quy định đều được căn cứ tại điều 13 của Luật Bí mật nhà nước.

Phát biểu kết luận lớp tập huấn, Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng Phạm Huy Giang gửi lời cám ơn đến giảng viên của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã có bài tập huấn quí báu. Đồng chí nhấn mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản ban hành là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Tại Ban Thi đua Khen thưởng TƯ đây cũng là vấn đề thường gặp, trong hoạt động hàng ngày có nhiều văn bản, hồ sơ trình đến Ban cũng đã xử lý theo quy định.

Hồng Thiết