Cục Thi đua – Khen thưởng nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại VNPT
24/06/2022 - 09:12

TĐKT – Ngày 23/6, Đoàn công tác Cục Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) nước CHDCND Lào do Cục trưởng Vanna Boupha làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT; các đồng chí đại diện Ban TĐKT Trung ương, đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác TĐKT của Tập đoàn VNPT.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng để vận dụng trong công việc của mình.

Đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT phát biểu tại buổi làm việc

Tập đoàn cũng chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước do trung ương phát động và việc tổ chức các phong trào thường xuyên, theo đợt/chuyên đề của Tập đoàn, kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng điển hình tiên tiến, kinh nghiệm đo lường và đánh giá thành tích chính xác, khách quan và sát thực để khen thưởng kịp thời, thực chất, động viên khích lệ được cá nhân người lao động và các tập thể nhỏ, ở cơ sở.

Theo đó, tại Tập đoàn VNPT, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị đều nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐKT, luôn xác định công tác TĐKT là động lực, là một trong những biện pháp quan trọng thúc đẩy toàn Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào trao quà lưu niệm tặng Tập đoàn VNPT

Công tác TĐKT đã được lãnh đạo các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các tổ chức đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức được nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức, có tính thiết thực đối với tình hình thực tiễn ở các đơn vị trong Tập đoàn. Các phong trào thi đua đã được gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Nhìn chung, các phong trào thi đua đã động viên và tập hợp được sức mạnh tập thể, phát huy được sức sáng tạo của đông đảo cán bộ, công nhân viên, trở thành động lực, biện pháp quản lý hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất, kinh doanh của VNPT trong giai đoạn vừa qua.

Đồng chí Vanna Boupha, Cục trưởng Cục TĐKT nước CHDCND Lào viết cảm tưởng tại Bảo tàng Bưu điện (Trụ sở VNPT) sau khi tham quan bảo tàng

Công tác khen thưởng đã được thực hiện kịp thời, bình xét công khai, công bằng và dân chủ, do đó đã có tác dụng động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn; thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.

Đoàn công tác Cục TĐKT nước CHDCND Lào, đại diện Ban TĐKT Trung ương và Tập đoàn VNPT

Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đã thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Từ Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc đều bố trí cán bộ chuyên trách, hoặc kiêm nhiệm công tác thi đua. Đội ngũ cán bộ thi đua đã có nhiều cố gắng thực hiện chức năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Từ Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc đều đã thành lập Hội đồng TĐKT.

Nguyệt Hà