Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2023
26/10/2023 - 09:16
Sáng 24/10, tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Đức Toàn – Phó Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương; Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng III, Ban TĐKT TW và các đồng chí Chuyên viên Phòng III – Ban TĐKT Trung ương. Về phía Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên có Đ/c Trịnh Hoàng Thắng, Tỉnh uỷ viên – Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Điện Biên, cùng cán bộ, công chức Ban TĐKT Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. Tham dự Hội nghị tập huấn có 191 cán bộ, công chức làm công tác TĐKT tại Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 10 đầu cầu trực tuyến tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với 377 đại biểu là công chức làm công tác TĐKT tại các phòng, ban, cơ quan đơn vị trên địa bàn 10 huyện thị xã, thành phố tỉnh Điện Biên.
Đ/c Trịnh Hoàng Thắng – Tỉnh uỷ viên – Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị các đồng chí báo cáo viên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã truyền đạt một số nội dung đó là: Một số quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Hướng dẫn nội dung cơ bản về xây dựng, tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua chuyên đề; Hướng dẫn xây dựng, phổ biến nhân rộng và trao đổi học tập kinh nghiệm điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; Nội dung, thủ tục hồ sơ khen thưởng; Trao đổi, thảo luận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương cơ sở.
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Phòng III Ban TĐKT Trung ương, Truyền đạt nội dung Hội nghị tập huấn
Thông qua Hội nghị tập huấn sẽ giúp nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương; trang bị thêm kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt trao đổi thảo luận giải đáp khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai ở cơ sở trong thời gian tới./.
 
 
Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác TĐKT năm 2023
Theo snv.dienbien.gov.vn