Khánh Hòa hướng dẫn khen thưởng thành tích phòng, chống dịch Covid-19
03/08/2021 - 09:10

TĐKT - Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành hướng dẫn nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở đánh giá, biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Qua đó, góp phần cổ vũ, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch bệnh.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời

Ông Văn Ngọc Sen - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đối tượng được xem xét khen thưởng là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh sẽ tập trung khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại tuyến đầu; tập thể trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; cá nhân, tập thể, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác phòng, chống dịch về trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện, kinh phí, cơ sở vật chất; tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo, tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp công tác phòng, chống dịch.

Về tiêu chuẩn khen thưởng, tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc trên các lĩnh vực: Y tế, quốc phòng - an ninh, giáo dục và đào tạo, tài chính, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, hợp tác quốc tế, an sinh xã hội… hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao được đề nghị tặng Huân chương Lao động.

Tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khi đạt các tiêu chuẩn sau: Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; hoặc có ý tưởng sáng tạo, tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác này. Có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương, lan tỏa trong toàn tỉnh.

Tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh khi đạt các tiêu chuẩn: Có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19; hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; hoặc có ý tưởng sáng tạo, tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác này. Đồng thời, có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương, lan tỏa trong toàn cấp huyện hoặc toàn sở, ban, ngành, doanh nghiệp thuộc tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Tiêu chuẩn đề nghị tặng giấy khen được thực hiện theo quy định.

Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, UBND cấp huyện xét chọn, khen thưởng, đề nghị cấp trên khen thưởng theo nguyên tắc: Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương, cấp đó có trách nhiệm khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Việc đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự, thủ tục đơn giản quy định tại Điều 55 Nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Y tế (Phòng Tổ chức - Hành chính) và gửi kèm tệp văn bản điện tử hoặc qua thư điện tử bs.dangquang@gmail.com. Sở Y tế nhận hồ sơ từ ngày 30/7/2021.

Nguyễn Vũ