Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Sơn La
28/04/2022 - 14:30

TĐKT - Từ ngày 26 - 28/4, Đoàn kiểm tra của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT tại tỉnh Sơn La.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Tại tỉnh, Đoàn đã trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với các đơn vị được kiểm tra, tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tình hình thực hiện Luật TĐKT, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách khen thưởng. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; việc sơ, tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, việc phân chia cụm, khối thi đua, tiêu chí thi đua, biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về TĐKT; việc quản lý, sử dụng quỹ TĐKT.

Cùng với đó, đánh giá vai trò tham mưu của cơ quan làm công tác TĐKT và đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT các cấp, vai trò hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp. Việc đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng…

Đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Sơn La báo cáo kết quả tham mưu thực hiện công tác TĐKT tỉnh Sơn La

Đoàn cũng trao đổi với các đơn vị về các mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng; tìm hiểu tồn tại hạn chế, khó khăn, bất cập trong việc tổ chức, kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua, trong công tác khen thưởng, đề nghị khen thưởng và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất, hoàn thiện thể chế pháp luật và việc tổ chức thực hiện các quy định trên thực tế hiệu quả, sát thực hơn.

Đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, khảo sát thực tế mô hình HTX Cà phê Bích Thao Sơn La (bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, TP Sơn La); UBND huyện Mộc Châu và khảo sát mô hình Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông Trường Mộc Châu.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị được kiểm tra, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Đoàn. Các ý kiến phát biểu trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho công tác TĐKT.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các văn bản chỉ đạo và quy định có liên quan và căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác TĐKT, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay; quan tâm đánh giá tính hiệu quả các phong trào thi đua để có đề xuất, kiến nghị phù hợp. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, chính xác, kịp thời, có tác dụng giáo dục, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, lan tỏa các tấm gương người tốt việc tốt, chú trọng khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân ở cơ sở; quan tâm đến đối tượng nông dân, người lao động trực tiếp, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi…

  Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Mộc Châu

Theo báo cáo của Ban TĐKT tỉnh Sơn La, công tác TĐKT năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua được tổ chức ngày càng thiết thực, hiệu quả, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức nên được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Phong trào thi đua của các cấp, các ngành đã và đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của tỉnh. Qua tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng có nhiều khó khăn cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn, làm giàu chính đáng, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mang lại năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác TĐKT với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các ngành đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất.

HTX Cà phê Bích Thao Sơn La và Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông Trường Mộc Châu là 2 trong số rất nhiều mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Sơn La.

Đoàn kiểm tra nghe ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc HTX Cà phê Bích Thao Sơn La giới thiệu về mô hình sản xuất, kinh doanh của HTX

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại vườn nguyên liệu của HTX Cà phê Bích Thao Sơn La

HTX Cà phê Bích Thao Sơn La được thành lập ngày 7/5/2017, với tổng số 11 thành viên, vốn điều lệ do các thành viên đóng góp là 2,5 tỷ đồng. Sau 5 năm đi vào hoạt động, HTX đã giúp các thành viên và bà con nông dân trong bản, xã tiêu thụ sản phẩm cà phê đạt lợi nhuận cao. Vụ cà phê năm 2017 - 2020, HTX cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước sản phẩm cà phê nhân, cà phê bột rang xay với sản lượng lớn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, với mức lương từ 5,5 – 6 triệu đồng/người/tháng, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Năm 2019, HTX có 2 sản phẩm “Cà phê bột nguyên chất” và “Trà quả cà phê” đạt sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Sơn La. Năm 2020, sản phẩm của HTX tiếp tục nằm trong danh sách 20 sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao lần thứ nhất.

Đoàn kiểm tra khảo sát mô hình Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông trường Mộc Châu

Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông Trường Mộc Châu được thành lập vào ngày 01/8/1996. Đến nay, Quỹ đã trở thành một trong những quỹ tín dụng tiêu biểu có quy mô lớn nhất trong cả nước, chất lượng dịch vụ, uy tín của Quỹ ngày càng được nâng cao, quy mô phát triển ngày một lớn, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu và 3 xã liền kề là Tân Lập, Vân Hồ, Phiêng Luông nói riêng cũng như huyện Mộc Châu nói chung. Hưởng ứng phong trào doanh nghiệp đẩy mạnh thi đua sản xuất, kinh doanh do các cấp phát động, trong năm qua, Quỹ đã triển khai nhiều giải pháp, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi và đã đạt được những kết quả sản xuất, kinh doanh đáng ghi nhận.

Phương Thanh