Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì họp Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương
13/05/2022 - 14:39

Sáng 13/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương chủ trì họp Thường trực Hội đồng.

Phó Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp. Ảnh: VPCTN

Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của Thường trực Hội đồng. 

Theo đó, trong quí I, Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; tham mưu phiên họp Hội đồng; trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng; tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động…

Phó Chủ tịch nước phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VPCTN

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch nước hoan nghênh những cố gắng của Thường trực Hội đồng trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác thẩm định, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước lưu ý Thường trực Hội đồng TĐKT thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật TĐKT trình Quốc hội tại kỳ hợp sắp tới; đôn đốc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” và các phong trào thi đua trọng tâm khác do Thủ tưởng Chính phủ phát động.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện hồ sơ khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, chính sách chung về công tác khen thưởng trong công tác phòng chống dịch COVID-19…

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: VPCTN

Cuộc họp cũng lấy ý kiến của Thường trực Hội đồng về Kết quả tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho các bộ, ngành, địa phương dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2021; Công nhận Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó các Cụm, Khối thi đua năm 2022. Đồng thời, tổng hợp các trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đợt 1 năm 2022.

Theo vpctn.gov.vn