Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/10/2023 - 14:14

BTĐKT - Ngày 16/10, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (TĐKT) tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Dự buổi công bố, về phía Ban TĐKT Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra.

Về phía Bộ NN&PTNT có các đồng chí: Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ; Ngô Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Bộ; Nguyễn Hà Xuyên, Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ; Lê Văn Thành, Chánh Văn phòng Bộ; Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đại diện lãnh đạo các đoàn thể, các vụ, đơn vị được thanh tra.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra Ban TĐKT Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra Ban TĐKT Trung ương, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 2972/QĐ-BTĐKT của Ban TĐKT Trung ương ngày 5/10/2023 quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT tại Bộ NN&PTNT; nêu mục đích, yêu cầu, phương pháp và thống nhất lịch làm việc với các đơn vị được thanh tra.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi công bố

Tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu quán triệt hoạt động của Đoàn Thanh tra, yêu cầu Đoàn đảm bảo thực hiện nghiêm quy chế, quy định tổ chức và hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Bộ, Hội đồng TĐKT Bộ NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn các đơn vị chia sẻ, phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra để Đoàn tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật cũng như trong khâu tổ chức thực hiện công tác TĐKT thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ thống nhất chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan sắp xếp thời gian, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, tổ chức làm việc với Đoàn theo đúng quy định và lịch làm việc đã thống nhất.

Theo báo cáo của Hội đồng TĐKT Bộ NN&PTNT, thấm nhuần tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, công tác TĐKT trong Bộ NN&PTNT luôn được Bộ trưởng, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi. Công tác thi đua luôn được xác định vừa là nhiệm vụ, vừa là động lực cho phát triển. Hoạt động thi đua được coi là tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị và trong bộ, ngành.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động, tổ chức thực hiện, phù hợp với từng lĩnh vực của bộ, ngành. Phong trào thi đua được phát động luôn có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể quần chúng, đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, có sức lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn.

Các phong trào chuyên đề, phong trào nhánh thuộc các lĩnh vực đã luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác đã đề ra. Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã có sức lan tỏa, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khí thế sối nổi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành.

Phương Thanh