Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Bình Định
09/08/2022 - 10:19

TĐKT – Ngày 8/8, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Bình Định.

Đoàn Thanh tra làm việc với UBND tỉnh Bình Định

Dự lễ công bố, về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra; các thành viên trong Đoàn Thanh tra.

Về phía tỉnh Bình Định, có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 124/QĐ-BTĐKT ngày 25/7/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Đợt thanh tra sẽ diễn ra từ ngày 09/8/2022 đến ngày 17/8/2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh thống nhất với nội dung kế hoạch và lịch làm việc của đoàn. Đề nghị các đơn vị được kiểm tra thực hiện đúng lịch biểu đã thống nhất, chuẩn bị báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu theo quy định; phối hợp, tổ chức làm việc với đoàn theo kế hoạch. Đồng chí mong muốn, qua thanh tra, tỉnh phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục được những mặt còn tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại lễ công bố

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để Đoàn hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo lịch biểu đã thống nhất. Đồng thời, đồng chí mong muốn các đơn vị chia sẻ những cách làm hay, mô hình tốt; phản ánh những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn không ngừng vận động; và đề xuất, kiến nghị để Đoàn tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng các văn bản chi tiết thi hành Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2022.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, trong những năm qua, công tác tổ chức phát động, thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức đa dạng phong phú, có sức lan tỏa, nội dung thi đua cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội và tham gia của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tỉnh Bình Định đã gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết của Đảng để động viên từng tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đi vào giải quyết các vấn đề bức thiết, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại của địa phương, đơn vị một cách thiết thực.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chất lượng khen thưởng được nâng lên. Các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tập trung tháo gỡ, đề xuất giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến. Quan tâm tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hàng năm. Các thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Hoạt động cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới và ngày càng thiết thực hơn.

Phương Thanh