Biểu dương hơn 600 người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi
10/11/2023 - 17:45

BTĐKT - Ngày 10/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội nghị "Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV", giai đoạn 2018 - 2023, với chủ đề: "Phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng thông tin với các cơ quan truyền thông về hội nghị

Hội nghị sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 16/11 với hơn 600 đại biểu là người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Trong đó, có 8 đại biểu là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 16 đại biểu được tặng các hạng huân chương cao quý, 15 đại biểu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều đại biểu được các ban, bộ, ngành, địa phương khen thưởng. 

Đây là những tấm gương sáng tiêu biểu nhất đại diện cho hơn 7 triệu người cao tuổi là người sản xuất, kinh doanh, đang trực tiếp tham gia phát triển kinh tế. Trong đó có 455.267 người cao tuổi làm kinh tế giỏi của cả nước đã được bầu chọn tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi từ cơ sở đến huyện, thị xã, quận và hội nghị, tổng kết của 63 tỉnh/thành phố.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng cho biết: Hội nghị là diễn đàn quan trọng, tạo cơ hội gặp mặt, giao lưu, trao đổi những mô hình làm kinh tế giỏi, những kinh nghiệm hay, bài học quý để các cấp hội tiếp tục nhân rộng, phát huy vai trò người cao tuổi; đồng thời lan tỏa thông điệp đến toàn xã hội về tinh thần, trách nhiệm cùng chung sức, đồng lòng, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi phát huy trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm quý báu trong sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho cộng đồng, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp ngày càng nhiều của cải, vật chất, làm giàu cho quê hương, đất nước. 

Đây cũng là dịp suy tôn người cao tuổi đã nêu gương sáng về ý chí tự lập, tự cường, khởi nghiệp, lập nghiệp, truyền nghề, góp phần quan trọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Việc tuyên truyền về hội nghị sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, chung sức đồng lòng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi nước nhà được phát huy vai trò hơn nữa, có thêm động lực tinh thần, nỗ lực phấn đấu góp phần hiện thực hóa khát vọng dân tộc cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Trong những năm qua, phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” thực sự là phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong xã hội, nêu cao gương sáng tuổi cao chí càng cao, tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quê hương, đất nước. Phong trào giai đoạn 2018 - 2023 đã thu hút, tạo việc làm cho hơn 9 triệu lao động, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm ngàn tỷ đồng, làm công tác từ thiện hơn 10 nghìn tỷ đồng, đóng góp xây dựng nông thôn mới hơn 30 nghìn tỷ đồng và chục triệu ngày công. Phong trào đã có hơn 320 nghìn người cao tuổi làm kinh tế giỏi là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh  tế của đất nước.

Phương Thanh