Tôn vinh 55 trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo
10/11/2023 - 08:38

Ngày 9/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài PT–TH tỉnh và Trường đại học Tây Bắc tổ chức gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh năm 2023.

Gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh năm 2023

Tới dự có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 55 trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh năm 2023.

Các đại biểu  dự gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh năm 2023.

Hiện nay, đội ngũ trí thức tỉnh có 59.958 người, trong đó, 36.434 người là cán bộ, công chức và viên chức, 23.524 người làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức ngoài nhà nước. 

Hằng năm, đội ngũ trí thức đã tích cực nghiên cứu đóng góp cho tỉnh hàng trăm ý tưởng, sáng kiến, đề tài được áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Từ tháng 8/2022 đến tháng 9/2023, toàn tỉnh triển khai thực hiện 42 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ yếu trên các lĩnh vực nông nghiệp, xã hội nhân văn, y tế, kỹ thuật công nghệ và xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt tôn vinh, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy lao động sáng tạo, tôn vinh, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức và điển hình lao động sáng tạo. Đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống và sản xuất.

Tại buổi gặp mặt, đã vinh danh, trao cúp cho 55 trí thức, điển hình lao động sáng tạo tỉnh năm 2023. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen 20 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 4 cá nhân; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng lao động sáng tạo cho 9 cá nhân; Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 9 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng  giấy khen cho 4 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công chức, viên chức và người lao động tỉnh.

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao cúp cho các cá nhân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh chuyển trao Bằng lao động sáng tạo cho các cá nhân.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các cá nhân.

Theo baosonla.org.vn