Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
17/09/2019 - 21:06

TĐKT - Ngày 17/9, tại Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Tới dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 17/9/1969 của Hội đồng Chính phủ, đánh dấu một mốc son trong sự nghiệp đào tạo cán bộ ngành xây dựng Việt Nam.

Trong suốt chặng đường 50 năm, trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào và ngày càng khẳng định được vai trò tiên phong trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực lành nghề cho nền xây dựng và kiến trúc của nước nhà.

Tiếp nối truyền thống nửa thế kỷ xây dựng và phát triển Trường đại học Kiến trúc Hà Nội hôm nay đã và đang có những bước phát triển vượt bậc. Đảm nhiệm ngày càng xuất sắc hơn vai trò của mình trong công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật các ngành kinh tế - xã hội của đất nước ở trình độ đại học và sau đại học, đặc biệt là kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, kỹ thuật hạ tầng, môi trường đô thị và quản lý đô thị.

Trường đã trở thành một trung tâm đi đầu trong việc nghiên cứu giải quyết những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cung cấp các sản phẩm dịch vụ đào tạo khoa học công nghệ có chất lượng cao phục vụ xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

Hiện nay, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo công lập lớn nhất của ngành xây dựng với khoảng gần 13.000 sinh viên, người học theo 20 ngành đào tạo bậc đại học, 5 ngành đào tạo sau đại học, trong đó có những chương trình đào tạo quốc tế.

Các chương trình đào tạo của nhà trường luôn được đổi mới cập nhật theo quy trình phù hợp với quy định của học chế tín chỉ và những phương pháp giảng dạy tiên tiến. Các chuyên ngành đào tạo truyền thống như kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, mỹ thuật ứng dụng... luôn phát huy được vai trò đầu tàu và thực sự đã khẳng định được vị thế của mình trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Với những đóng góp cho sự nghiệp kiến thiết và phát triển đất nước, Trường vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác do các bộ, ngành, địa phương trao tặng. Trường cũng được Nhà nước CHDCND Lào tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà ghi nhận và biểu dương những thành tích trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đạt được trong 50 năm qua, đồng thời, khẳng định nhà trường đã hòa mình, gắn kết chặt chẽ với những chặng đường phát triển của đất nước, đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt có những đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển của nền kiến trúc, ngành Xây dựng Việt Nam.

Để đáp ứng yêu cầu mới của thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị nhà trường chú ý thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hiện đại, tiên tiến, có uy tín trong nước và quốc tế, thể hiện được vai trò của mình trong việc xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, dân tộc và phát triển ngành xây dựng Việt Nam hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong cả nước.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo chuẩn mực quốc tế, lấy thực tế và sinh viên là trung tâm, mục tiêu đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục sư phạm lành mạnh, tạo ra nhiều hình thức, cơ hội để các sinh viên rèn luyện, phấn đấu, bộc lộ năng lực, chủ động sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng xử lý thực tiễn, phát huy ngay khả năng và ý thức công dân, trách nhiệm ngay khi ra trường.

Xây dựng và kiên trì thực hiện phương pháp, nội dung quy trình kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo, công bố công khai, thông qua đó, khẳng định thương hiệu và uy tín của nhà trường. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nhà trường, cán bộ lãnh đạo quản lý, nhà giáo có đủ năng lực, phẩm chất, tâm huyết, chủ động, tự giác, tự rèn luyện sáng tạo và yêu nghề.

Tiếp tục nâng cao vai trò hạt nhân và chất lượng hoạt động và các tổ chức Đảng, phát huy vai trò của các đoàn thể, thực hiện tốt và mở rộng dân chủ trong các hoạt động của nhà trường, tiếp tục tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường.

Phương Thanh